Maria Diana Popescu - selectie poezii
George Coşbuc - Colindătorii
Cad fulgii mari încet zburând,
Si-n casa arde focul,
Iar noi pe lângă mama stand
De mult uitarăm jocul.
De mult si patul ne-aştepta,
Dar cine sa ne culce?
Rugata, mama repeta
Cu glasul rar si dulce
Cum sta pe paie'n frig Hristos
In ieslea cea săracă,
Si boul cum sufla milos
Căldura ca să-I facă,
Drăguţ un miel cum I-au adus
Pastorii de la stână
Şi îngeri albi cântau pe sus
Cu flori de măr în mana.
Şi-auzi! Răsar cântări acum,
Frânturi dintr'o colindă,
Şi vin mereu, s'opresc in drum,
S-aud acum în tindă -
Noi stăm cu ochii pironiţi
Şi fără de suflare;
Sunt îngerii din cer veniţi
Cu Ler, oi Domnul mare!
Ei cântă înălţător şi rar
Cântări de biruinţă,
Apoi se'ntorc şi plâng amar
De-a Iudei necredinţă,
De spini, de-ostaşi, şi c'a murit...
Dar s-a deschis mormântul
Şi El acum e'n cer suit
Şi judecă pământul.
Şi până nu tăceau la prag,
Noi nu vorbeam nici unul -
Sărac ne-a fost, dar cald şi drag
În casă-ne Crăciunul.
Şi când târziu ne biruia
Pe vatra calda somnul,
Prin vis vedeam tot flori de mar
Şi'n faşe mic pe Domnul.


  Octavian Goga - Crăciunul copiilor
Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi cum se poate,
Moş Crăciun, din cer de-acolo,
Să le ştie toate, toate.
Uite cum: Vă spune Badea...
Iarna'n noapte, pe zăpadă,
El trimite câte-un înger
La fereastra ca să vadă...
Îngerii se uită'n casă
Văd şi spun, iar moşul are
Colo'n cer, la el în tindă,
Pe genunchi o carte mare.
Cu condei de-argint el scrie
Ce copil şi ce purtare...
Şi de-acolo ştie Moşul,
Că-i şiret el, lucru mare.

Mihai Eminescu
Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele
Se bucură copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi pieptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi-al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului

Radu Gyr – O, brad frumos...
O, brad frumos, ce sfânt păreai
în altă sărbătoare.
Mă văd copil cu păr bălai
şi ochii de cicoare.
Revăd un scump şi drag cămin
şi chipul mamei sfinte,
imagini de Crăciun senin
mi-apar şi azi în minte.
Un brad cu daruri şi lumini
în amintiri s'arată.
În vis zâmbeşte ca un crin
copilul de-altădată.
Întregul cer era deschis
deasupra frunţii mele.
Azi strâng doar pulbere de vis
şi numai scrum din stele.
Copil bălai, Crăciun si brad
s'au stins în alte zile.
Azi numai lacrimile cad,
pe'ngălbenite file...
Azi nu mai vine Moş Crăciun
cu barba-i jucăuşe,
ci doar tristeţile mi-adun
să-mi plângă lângă uşe...
În bezna temniţei mă frâng
sub grele lespezi mute,
şi'mpovărat de doruri plâng
pe amintiri pierdute.
Omătul spulberat de vânt
se cerne prin zăbrele
şi-mi pare temniţa mormânt
al tinereţii mele...

Vasile Militaru - Naşterea Domnului
Pe cer, în noaptea ceia, ardea un colb de stele
De-asupra omenirii cu păcătoase gloate,
Cu Regi, pe fruntea căror sclipiau Coroane grele,
Cu-Împărăţii supuse pe veci pieirii toate...
Şi-atunci, în noaptea ceia senină si adâncă,
Zăriră Magii lumii, pe cer, o mare stea,
O stea străluminată, ne mai văzută încă,
Şi-au fost purces, cu daruri, călăuziţi de ea !...
Căci, - cititori în stele fiind în noaptea humii,
Trei Magi ştiau că vine, cu strălucire foarte,
Iisus-Mântuitorul sau Împăratul lumii,
Cel Care-avea să calce cu moartea peste moarte ?...
Ei au ştiut că'n lume Cel care-avea să vină,
Va 'ntuneca, prin Mila-I, toţi Regii şi-Împăraţii :
La slabi, va da toege, la orbi va da lumină,
Va sătura flămânzii, va adăpa 'nsetaţii !...
Şi L'au aflat pe-Acela a Cărui sfântă milă,
Ca soarele venit-a pe oameni să-i mângâe,

Şi Magii 'ngenunchiară pe umedă argilă,
Şi daruri I-au dat : aur, şi smirnă, si tămâe !...
Atunci, berbecii, boii, viţeii şi asinii,
Cu-al răsuflării abur, au încălzit pe-Acel
A Cărui sfântă frunte urma s'o 'ncingă spinii,
Şi 'n cue mari, pe Cruce, să-L bată Israel !...

Vasile Voiculescu – Colind II
Trup, tu dormi ?
Somnul te paşte?
Suflete, scoal' şi cunoaşte
Luminos prunc că se naşte
Din palatul Treimii
În peştera inimii
Dar pruncul cine mi-i?
E Hristosul Dumnezeu
Coborât în pieptul meu.
Maica sfântă-n braţe ţină-L,
Sfântul Duh cu drag alină-L,
Ingerii cu raze-nchină-L.
Eu nu dorm, trupul lin spune,
Ci-ncleştat de-o grea minune
Stau în mută rugăciune.
Să mă mişc nu se cuvine,
Ci cu harul care vine
Raiul tot se află-n mine.

Radu Gyr - colind ceresc
Cerul şi-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
au pornit cu pluguşorul
îngerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglindă
şi de giuvaier,
toţi luceferii colindă
- Lerui, Doamne, Ler -
Vântul suflă cu lumina
- Lerui, Doamne, Ler -
în buhai de lună plină
legănat în ger.
Patru heruvimi cu glugă
albă de oier
sub fereşti colinde-ndrugă,
- Lerui, Doamne, Ler -
N-au venit cu grâu la poartă,
ci au rupt din ger
stele mari ca să le-mpartă,
- Lerui, Doamne, Ler -
Şi-n Florar de roade grele,
- Lerui, Doamne, Ler -
va fi câmpul cer de stele
tolănit sub cer?
Numai tu aştepţi în tindă,
- Lerui, Doamne, Ler -
suflete ce n-ai colindă
şi nu ştii Prier.
Nici un cântec alb nu vine
fâlfâind mister,
cu o stea şi pentru tine,
- Lerui, Doamne, Ler –

În seara de Crăciun - George Coşbuc
Afară ninge liniştit,
În casă arde focul;
Iar noi pe lângă mama stând,
Demult uitarăm jocul.

E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Cu glasul rar şi dulce.

Cum s-a născut Hristos în frig,
În ieslea cea săracă,
Cum boul peste el sufla
Căldură ca să-i facă.

Cum au venit la ieslea lui
Păstorii de la stână
Şi îngerii cântând din cer,
Cu flori de măr în mână.

Marin Sorescu – Colind
Căprioare, căpriori,
Nu v-am spus de-atâtea ori
Ca să nu călcaţi pe flori?

Căpriori şi căprioare,
O să fie-o vânătoare,
Mâine-n răsărit de soare.

Nu ştiu cum şi pentru ce.
Flintele-or să bubuie.
Cine scapă , ăla e.

Ninge înainte de Crăciun - Constantin Mândruţă
Ninge înainte de Crăciun,
Frumoasa iarnă să o ţinem minte,
S-avem în case sufletul mai bun,
Să ne-ndulcim spunându-ne cuvinte.

Cu buzele ascunse în sărut,
Un zâmbet să îngheţe nu mai poate,
Şi noi, de mână, deşirăm trecut
Şi zilele ne sunt mai luminate.

Toţi oamenii sunt azi apropiaţi,
Crăciunul este ziua noastră
Şi ninge, şi noi suntem mai curaţi,
Şi fulgii pun icoane în fereastră.

Dacă ninge - Adrian Păunescu
Dacă ninge cumplit
Peste-ntregul curpins
Ester semn de belşug
Pentru fiece ins.

Dar şi semn de-nfloriri
În grădini îngereşti
Şi că sunt de venit
Dinspre cer nişte veşti.

Este irana de har
Când se-ntâmplă minuni
Şi vin deşertăcini
Peste deşertăciuni.

Este vestea de har
Că în ieslea de jos,
Fiu al Sfântului Duh,
Se va naşte Hristos.

Răsărire de magi
Şi păgânii se tem
Şi pământul întreg
E-un enorm Bethleem.

Şi pri oameni e zvon

Şi e fapt ireal,
Dumnezeu va veni
De Crăciun, în Ardeal.

Cu Dumnezeu la masă - Mariana Dobrin
La Sărbătoarea de Crăciun
Noi colindam din casă-n casă,
Ne punem straie noi şi calde
Şi stăm cu Dumnezeu la masă.

Să se-ncălzească lângă vatră,
Că vine şi El de departe,
Să-i facem patul să se culce,
Să-i dăm veşminte moi, curate.

Când Marea Stea va da de veste
Pe toată faţa pământească,
Şi magii toţicând vor veni,
La noi, aici, au să-L găsească.
Nu-n peşteră ca alte dăţi,
Dormind pe piatra friguroasă,
În anu-acesta de Crăciun,
Vom sta cu Dumnezeu la masă.

Ne adună colindul – Ion Dorinel Mitoi
Păcate-avînd
răstignite
pe suflete sculptate
în chip de Dumnezeu

Ne-adună
colindul
pruncului dormind.
Visînd cu toţii
gîndul fericirii,

ne ispiteşte-o
iubire curată,
o Naştere din cer,
un strigăt ideal:
Astăzi s-a născut
Călcîiul mîntuirii

Colind - Costel Ionescu
Am venit de prin vecini
Să colindăm la creştini
Şi în timpul dintre ani
Noi vă zicem: La mulţi ani!
Ce gâdiţi să aveţi parte
De ani mulţi şi sănătate,
Roade mai îmbelşugate
Casele cât mai bogate
Ce-am urat la dumneavoastră
Domnul să le înmulţească,
Cu har să blagoslovească,
Mereu să vă miluiască!
Mulţi ani, mulţi ani să trăiţi!
Mulţi ani, mulţi ani fericiţi!

Vestea cea bună - Ionel Cristescu-Muşăteşti
Astăzi în lume a venit
Isus Hristos, Fiul iubit,
Păcatul ni l-a mântuit.

Pe lângă Domnul nostru să chemăm,
Cu îngerii să-l lăudam,
Vestea cea bună să cântăm.

Pe Maica Sfântă o privesc
Şi pe Copilul său ceresc
Ce a luat chip omenesc

Şi rog pe bunul Dumnezeu
Leagăn sa-şi facă tot mereu
În inima şi pieptul meu

Colind şi stele – Elena Marin
Colindele se pornesc sub stele.
Stelele se aprind peste colinde
Şi între ele, oamenii,
Ca nişte păpuşi ale Destinului,
Urcă şi coboară
Intr-un permanent suspin.
Unii vin din Cosmos pe pământ,
Alţii pleacă de pe Pământ în Cosmos...
Bogatii uită de săraci.
Sătuii uită de flămînzi.
Atunci Pămîntul şi Cosmosul
Se fac una şi plâng spre noi.
Cerul plânge cu lacrimi de stele,
Pământul plânge cu lacrimi de colind,
Iar lacrimile lor
Ne acoperă şi ne îneacă...
Unde o fi corabia lui Noe?

Bradul - Angela Guşoi
Bradule, brăduţ de munte
Anii trec peste-a ta frunte,
Fie iarnă, fie vară
Tu nu pierzi a ta comoară.

Tu eşti mîndru şi fălos
Şi la lume drăgăstos,
Verzi sînt ramurile tale
De prin vremuri seculare.

Sosesc sărbătorile
Încep iar cântările,
Pluguşorul a venit
Tot cu brad împodobit.

Iată şi Crăciunul vine,
Să-l primim cum se cuvine,
Bradu-îl vom împodobi
Cu steluţe aurii
Cum le place la copii.
Să-l primim cum e frumos
Pe Domnul Iisus Hristos.