Anca GeorgeCuprins: Artus/ paşii răspântiilor/ rouei/ întrebatu-ne-am/ târăşte-mă/ latră-mă/ vrut-am/ Orlando/ aşteptare de umbră/ m-oi închina/ tu cu/ Gayatri/ bas Bach/ euforie brâncoveană/ lăsându-ne bătrâni/ danţul de s-ar rupe/ plecasem ghid/ margarete//

artus

scrise haine pe post de hiene/ dezbrăcaţi-mă dendro caloiene/ mormintele nu se mai mănâncă/ incantaţie dată din brâncă// avem interzis jarul stejarului nene/ busturi usucă-ne aliene/ ne-om rescrie umbrele încă/ până la zece fă-ne româncă// las' brustur ia-ţi ghimpii gim/ flori de salcâm Ierusalim/ săptămâna viitoare tei înflorim// şi ce mai Rilke păsări ghindă/ chindie veveriţă armindă/ pune muzica tagorindă//

paşii răspântiilor

paşii răspântiilor/ în aşternutul crucii/ picături de muson/ păsărilor unison// metoda bălţii până/ la casa lui Perpessicius/ din facerea calamburului/ îmi intru în galantar// picarro rătăcitor în Toboso/ nu v-aţi cioplit neconvertiţi/ retează Yama pe/ întreruperea fluenţei// locul pasului nefăcut/ nu step răguşitei scene/ aşa şi cine e păsuitorul/ need greed mahatma// în locul aparigraha ro/ de nu cumva mai pe seară/ ne căpătuim refuzul/ în călcătura şenilei// mă alegi mă înţelegi/ îţi sunt ce-mi eşti/ călcăm ursul călcător/ de schizofrenie striuri// n-a mai rămas nimic/ din plini goi/ a trece dealul/ carbid drăgoi// se coseşte costreie/ păsuitorului de moarte/ pe când hambarul/ trezi nambardarul// răsura arsura/ paharelor vărsate/ oprire aparigraha/ în pustiirea merelor// sac de clopote goale/ pe cântar nici animale/ abstinenţă femeiască/ naşul să trăiască// plictisul armoniei/ latră-mă din mausoleu/ la numărătoarea stelelor/ mai o carlingă argoul// caducitate acadiană/ în mlaştina louisiană/ euforie agonică bace/ Creangă Iancu Belimace// salt psalt săriţi răsăriţi/ lintiţei dimpotrivă cormoran/ conturul Arcturus lentilelor/ pelasgii lui Densusianu// hămesiţi două vorbe/ agonică paiaţă/ mai piftie/ boemei ftizie

rouei

rouei ladro ce nespunând/ ne prinde de pe urmă/ conglomeraţie eliptică/ de martori dezlegaţi// odihnă în zăcământ/ euforia renaşterii/ ziurire zăurdeşte/ văd ce lumină aprind// Raymond îţi întoarse spatele/ noroacele păcatele/ teatru cu piesă postumă/ joacă-mă în Shalimar mumă// a patra oară cu Noica în/ Nestor Babel Abel Cain/ apa sfârâie cid/ masculinitate carbid// filmezi sudură/ de antipozi siamezi/ pasăre cap radical/ tulpinii spre Yama// plecarea ajunsului/ aborigen mângâiosului/ te fabrici aură/ din cioara zgură// parte de frate mens/ Vicinei albigens/ subteran în Amiens/ bate-mi în cap fens//

întrebatu-ne-am

întrebatu-neam când vii/ atâtor păsări unison/ pe teorii încă poetice// coseşte costreie/ călindarul de rouă/ din alesături cărare// pahare vărsate/ în pustiirea merelor/ după calendarul refuzului// ţesătură apusă ţest/ înconjurul briciului catapeteasmă/ la morţii fericirii alesătura// vers invers eres carantină/ a ne împărtăşi horă/ cataractele ochilor//

târăşte-mă

târăşte-mă sac de clopote goale/ ba nu ţi-aş zice negrul mierlă/ frunza nucului cucului the bale/ ca alt actor jucăuş'mă gherlă/ back abac moscului perlă/ şoarecilor bătuţi de şperlă/ nu-mi crezusem zale bale/ pe cântar nici animale/ fii serios planturos musc/ mască moscovită Trusk/ nume de pe la clone/ bine de mama Leone/ fluşturate asociaţii/ chihlimbarului naţii/ ia-ţi-i gealaţii na-ţi-i/ de-o abstinenţă femeiască/ naşul să trăiască//

latră-mă

latră-mă din mausoleu/ la numărătoarea stelelor/ sinele lătrăturii în păsări// lanterna alternativei/ în mlaştina louisiană/ caducitate acadiană// Creangă Iancu Belimace/ avara violenţei Ziţa/ grec în tren spre Bucureşti//

vrut-am

vrut-am tărâm de Marioară/ oasele fetelor munţi hotară/ cum le-ai vindeca le vorbeşti/ soru-meo şi tu plecată din Budeşti// sânget nici sfânt nici get săget/ danii tot voievodalului nucet/ prea tare apretare guler berii/ a nu mai răsări la gât misterii// de cum Glăvile Ruda p'unde/ ne e vara halucinaţie funde/ croncane Kojeve via Ricoeur/ recunoaştere mitralior/ dor de mers până-n pârnăi/ sunt la Aiud Marioară hăi//

Orlando

Orlando te-a îngropat la Târgovişte/ în forma liceului Ienăchiţă/ tăiere până la Cercel contaminăm// cum s-ar dori frapare căpitan/ basarabi cu neveste balcan// incantăm piatra aripă îngerului/ în negritudinea costumului/ nu ne ştim ocupaţia/ pe ce bătătură sub cloşcă// avem o dreaptă cu tămâie ham/ caii lătrăturilor param pam pam// mai la mijloc mai sub unul/ dintr-o deflorare fertilă/ de ne mai liberarăm de walkirii/ împleticite Gangelui trib// scoatem capul din nucă/ aici eşti oacheş pui de veveriţă// pe mâna stângii din tei în tei/ ne vieţuim peninsularitatea/ Nalanda cu universitatea/ a ne adăposti de muson//

aşteptare de umbră

aşteptare de umbră thirtankara/ ca altădată întreirea/ rari voievozi abia odoare// pentagoane sub întuneric/ pe ce mâncăm scalda în sânge/ din slănicul de-a martirii// câmp magnetic de icoană/ abia topirii amânare/ dar unde-s nemţii// perenitate pe rezistenţă/ ne-am cam săturat de lătrat/ călcăm în picioare nemernicii// onomaturg prozodic edifică/ ruină liberând fiindul/ ăl cu divinul i-a scris prefaţă//

m-oi închina

m-oi închina spre mormântul tău/ în suta de paşi nicopolaşi/ cui ne mai e mamă Dumnezeu// gruparea se delasă jap/ carolingieni nu Bizanţ/ că-l pe ziditor răstigneşti// de-am venit pe jos cu Iisus Hristos/ de-am venit pe sus cu Hristos Iisus/ hai şi pân' la Cernăuţi Jan Hus// există file rupte din caiete/ pentadic în cinci acte Faust/ primul dicţionar filosofic// nemurie în lumea planeţilor/ bucuria nenorocului de a fi român/ demiurgie devenire circulară//

tu cu

tu cu nevastă eu cu doctor/ el cu filosof a transpira/ spălătura cireşelor// pe Vultureni negrule/ la Cuvioasa Parashiva/ clopot de fil Lange// ne-ajunse teiul pe Boccaccio/ aceluiaşi cult Nelo goală/ Pâinişului taie Yama Luminişului// cruce frunzişului câiniş dinţiş/ cotişi înteţiş placă-vă cioriş/ tinereţiş cu caniş cuca triş// pocnişi măturoaie nepuşcăriaşe/ pe ceai prăfăria incinerării/ şi te adusei la Zalmoxe//

Gayatri

Gayatri se incantează pe sine/ oi aprinde şi candelele diwali/ via Dyonisos prehomeric// tinerele mame sălcetului/ frustrarea strămoaşă begetului/ nemaiîncetul încetului zetului// rămăsesem lumânare de pe urmă/ aprind la vii la şcoală citiţi premianţii/ mi-e milă de orga ce-o ascult// de-oi mai ajunge sculpturilor/ ţigange dincolo de Gange/ asociaţia patrioţilor români//

Bas Bach

bas Bach fior voracităţii/ pe furate gal galilean/ înspăimânturi din pământuri// cine nu ştie nepotul lui Rameau/ neamţul din Bach în sine/ şi eu am adăugat şi o poză// tuburile arătate şi claviatura/ ori evlavia ori tevatura/ unde dropiile adirittura// Paganini organist/ în univers ventrilog/ singularităţii topit// ce se poate face cu Bach/ de sufletul başilor continui/ eboucha Debussy Bizanţ// fiecare simte altfel/ toccata după fugă/ solz făcându-se orgă//

euforie brâncoveană

euforie brâncoveană concert/ basistul are scaunul cel mai sus/ diferenţa diamantului de jos// zefirul pe trovant pronaos/ şi tu cu ultraviolete mame/ prurit ontologic nu spuma// xilofoane saxofoane pe seară/ scheaună muzică contemporană/ ordine talentului instant// temele inspiraţiile de nu/ şi instrumentele se extrag/ din materia sonoră primordială// o concomitenţă naştere-înviere/ cu avataruri multicanonice/ peste aparenţa numainaturii// mi-e mai uşor să te aştept/ decât să mă cauţi cum/ nici eu nu ţi-am fost acasă// în loc să mă învârt până când/ statuia s-o ridica în/ picioare luându-se după mine// cât o mai ţine botezul oglindă/ rimează ca Rilke frunza gotică/ mai vedem şi luminozitate// pe scenă dai tu banii când vorbim/ ca una trădătorilor veliţi/ mi se cinsteşte iama dată bârfe// recizelează gibă zbor la nuc/ pictura cenuşii reîntrupate/ n-am temă concreţilor priză// mai aleargă-mi bălţii samara/ de-o miorlăită salvare/ în consonanţă cu agia// necompusă spinare de raze/ şase raţe neînsămânţate/ de mac amintire preroşie// afrodisiacă numărătoarea raţelor/ nordici seducători la rece/ hrube fâlfâind dezagregare// atâta trestie altdat potecă mustindă/ ca-n grajdurile vacii berze/ ţiparul ajungându-şi rociul// altădată ocol aşteptarea de-a doua/ dinainte de moarte pre moarte/ ce încântare ruptura de zei// parcă nu ne-am fi dat seama/ de întrecerea melancoliei/ la limita compoziţiei//

lăsându-ne bătrâni

lăsându-ne bătrâni nepublicaţi/ în vale de pierduţi dantaţi/ bătuţi d'antan nu ne lăsaţi// ţinuţi spioni spini galioane/ prin vânt arab venit Ioane/ ai voştri pe armate negermane// ce nu ştiusem marea taie/ din criţa vaporoasă raie/ raiaua raiului pâraie// cum la oprire pas din drei/ cu trei pe vers alai mălai/ salvată paparuda pe parai// mai terza rima Herţa prima/ hai Inamori-n Fukushima/ l-am nominalizat la Nobel şi m-a// creştini de nebuni căutaţi/ într-o bunătate Carpaţi/ fără filtru cu duşi nemaifraţi//

danţul de s-ar rupe

danţul de s-ar rupe cu gleznele/ bâiguire hazardului teatralizat/ cum te-ai retrage la toamnă// dent estet dant isteţ maslu/ de obşte aghiasma mică/ rotary construcţii fund de ochi/ Sorana chema bătrâni liberi/ ba dădea personal telefon/ dar ce naturistă în Tineretului// candele aprinse în cinci lumânări/ încurcaţi în funii secrete de cap/ ne certăm ca chioru' cu regele/ jacheta în sacoşa neagră/ cine o mai veni intemperiilor/ cum şi trecutele sânziene// târgoviştenii or fi totuşi pe drum/ dar brăileanul dar craioveanul/ veştedă şleahtă din zi de ceapă// Nana că să nu fure proza Platei/ Plata c-ar vrea să fie furată/ nu şi gardul de fier în beton// aşa şi trădarea basarabilor/ din Plata Rina cu Tismana/ gorjenii cu mehedinţencele// deodată nemaijoacă dar primit/ de ai credinţei hamali între noi/ cum că nimeni şi de-ar avea loc// ţâşnea-n oglindă nu la abator/ şi doctorul nefiindu-i cald/ s-o pronunţa satirei năiste// a câta aruncătură de tăiş Yama/ din versuri personaje oratoriu/ scenarii inversate la culegător// de-l va picta Neculai pe Danion/ din Shantiniketan în Câmpulung/ nea Tudorică mai zi-mi cavalere// lele lulea aleluia/ bineţea copacilor mierle/ veveriţa leagă apostolii// teatreme lunecate role/ grădiniţei pe brânci/ euforie avatarică// ai lui Şacote suiau coasta/ nu mi-ai spune regie asta/ pâlcuri de însinguraţi tasta// retrăind vederea/ pe muzica din cârduri/ desantate depărtărilor/ avatarele vorbesc singure/ la mobil pe webcam/ care vă şi vedeţi// vivando follow the arrow/ eşti în stare să convingi/ bontul să pupe proteza// lasă lesa Silvia siluită/ în mintea ta frumoasă/ paşii dicţionarului cais//

plecasem ghid

plecasem ghid la munte/ efect dicţionar/ din vii neînţepatul/ de acul cui acar// ucide-ariergarda/ liberatore bard/ compasului saline/ sardiniene s'ard// poate strigoii/ vârghinilor gard/ el şi pe azi/ filmează-le Godard// copii de grădiniţă/ la vale viezuri deal/ s-a dus cu Salonicul/ uleiul ideal// ne-ntors pornirii-n/ sus nălţate/ dhi-o-io-nam/ pra-cho-da-ya(-te)// venit-au să alerge/ găsiră scurtătura/ aluzie la ploaie/ Antuţa tat'armura// soroaice crinerie/
gladiole/ de te-o mai plânge Franco/ soaţa Iole//

margarete

margarete o ladă de buchete/ festivalul teatrului cu poveste/ cireşele de ieri reţelelor// priporul prapure purii/ mâine că poimâine fantezii/ peripatetice şi ce învii// fiu de neamţ rămas din război/ de mi se părea turc/ a vorbi şi de Tache// orice lucru care atârnă/ e un bec ţi l-am/ înşurubat de pe scară// joacă-ţi commedia/ dell'arte la Pietroşiţa/ vieux garcon// mulsoarea vacii/ sub Calea Lactee/ Akash Ganga// pe sub ploaie/ topitei cânepe/ costum scafandru// credinţa de sine/ Orlando prin Bârgaie/ conubiu amanet// ispaşă hramul/ ucigaşilor te mai porni/ peste fertilitate// pe orice vreme/ calmei Antarctici/ salutare// paznic în chioşc/ pelerină albă/ troscot de picuri//

(vara 2011)