Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Brancusi-Domnisoara Po9gany-2024

Fiecare dintre noi, din momentul în care începe să conștientizeze ce se întâmplă în jur, își alegea un model, un exemplu, un prototip al său, după care să se orienteze în perspectivă. Un reper ideal de viață, după ale cărui capacități să-și coordoneze propriile caracteristici. Respectiv, acele calități deosebite, în care divinitatea – dacă apreciază că este cazul - picură un strop de har, pe care ne place să-l numim înțelepciune.

Nu știu în ce măsură Dumnezeu m-a binecuvântat cu înțelegerea sa, dar din primii ani ai copilăriei, când învățătorul ne-a vorbit despre marele sculptor gorjean...

Intr-o al altfel de căutare a lui Brâncuși - 5.0 out of 5 based on 10 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Miltiades cel Tanar - 2024

„Nu vreau să mor, ci-n vasta și fericita lume/ Vreau viața printre oameni deapururi să mă-ndrume!” (Rabindranath Tagore, Viața)

La începutul secolului al V-lea î.Hr., în Grecia tracică, dar și tragică în viața ei peninsulară, cetățile Eladei se aflau înspăimântate de marele pericol persan, aflat în plină ascensiune, care deja le făcuse vasale pe surorile lor din Asia Mică, asfel că malul asiatic al Helespontului intrase în componența năvălitorului imperiu persan. Podul de vase contruit de grecul Mandrocles i-a ușurat în 514 î.Hr., lui Darius I, trecerea oștilor peste Bosfor în Tracia până la...

Miltiades cel Tânăr - marele erou trac de la Marathon - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Cazimir Otilia 2024

La 12 februarie 2024 s-au împlinit 130 de ani de la naşterea Otiliei Cazimir, poeta „sufletelor simple”, a „trăirilor pure”, a copiilor, după cum mai este ea percepută, deopotrivă, de critici şi exegeţi, de generaţiile întregi de cititori care s-au dedulcit cu îndrăgitele sale versuri, în care, „poezia ei, în folosul celui mai nelipsit lirism, este pură şi plină de voluptoase arome”, aşa cum afirma, cu autoritatea-i imbatabilă, în „Istoria” sa şi strălucitul istoric şi critic literar, George Călinescu. De altfel, istoriografia literară românească îi recunoaşte Otiliei Cazimir, pe baza...

În vizită, „acasă” la „Duduia” Otilia Cazimir - 5.0 out of 5 based on 8 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Hannibal

„Nemuritoarele comori/ ni-s mărturia vie/ a celor ce nemuritori/ s-au dus în Veșnicie” (Traian Dorz)

Carthagina

„Cetatea Carthaginei, înainte de a ajunge în mâinile fenicienilor, a fost o colonie pelasgă.” (Silii Italici Punica, Ed. Nisard, lib.XV, p. 444; Urbs colitur, Teucro quondam fundata vetusto, Nomine Carthago; Tyrius tenet incola muros)

Savantul român Nicolae Iorga, susținea că fenicienii „sunt un grup de negustori care, venind poate din mai multe regiuni, au moștenit colonii haldeene întru toate asemenea cu cele din Asia Mică.” (Materiale pentru o Istoriologie Umană, Ed...

Hannibal - marele erou carthaginezo-pelasg - 4.6 out of 5 based on 10 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Bibescu Martha - 2024

„Va veni o vreme când acest popor român, care n-a fost cunoscut până acum, va fi luat în seamă...Din această ţară, trecută sub tăcere, vor răsuna cântece şi muzică, neamul acesta va renaşte după un mileniu de existenţă şi lumea se va mira ca de o minune să afle, în sfârşit, tot ceea ce el posedă din conştiinţa universală” (Martha Bibescu, Izvor, ţara sălciilor)

Despre prinţesa Martha Bibescu, una dintre cele mai fascinante personalităţi ale aristocraţiei interbelice româneşti şi europene, după cum a fost ea apreciată de către ilustre „voci” autorizate ale timpului său, atât în planul intern...

Prinţesa Martha Bibescu - „La dernière orchidée d´Europe” - 5.0 out of 5 based on 12 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Prezan Constantin 3 - 2024

Una dintre personalitățile militare marcante ale începutului secolului al XX-lea a fost, fără îndoială și incontestabil pentru orice analist serios și obiectiv, generalul Constantin Prezan (...). Activitatea generalului Constantin Prezan în anii primei conflagrații mondiale a fost marcată de momente și evenimente înălțătoare, de succese militare și recunoaștere din partea oamenilor politici ai vremii și ai castei militare, fără a fi scutit, de cele mai multe ori pe nedrept, de opoziția unor politicieni și generali, care au făcut aprecieri incorecte la adresa sa, fapt confirmat în epocă și...

Mareșalul Constantin Prezan - personalitate militară reprezentativă (3) - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Prezan Constantin 2 - Valentin Tanase 2024

„Dimineața zilei de 10 aprilie 1918 era una rece, mohorâtă și tristă; cu deosebire, pentru generalul Constantin Prezan, căruia – cu doar câteva zile în urmă – i se adusese la cunoștință că trebuie să predea, de îndată, șefia Marelui Cartier General, generalului Constantin Christescu, fostul său subordonat, destituit în vâltoarea dură a evenimentelor din vara lui 1917. Fără să aștepte să i se impună un asemenea act nedrept, generalul Constantin Prezan, cu câteva zile în avans, îi înaintase Regelui Ferdinand demisia din toate funcțiile deținute și depusese cererea sa de pensionare. Chiar...

Mareșalul Constantin Prezan – Personalitate militară reprezentativă (2) - 5.0 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Enescu George tanar - 2024

Regina Maria a României, scriitoare de mare rafinament şi sensibilitate, a elaborat, la cea de-a 50 aniversare a compozitorului, violonistului, pianistului, profesorului și Omului, George Enescu, în august 1931, un eseu tulburător  prin sinceritatea și prețuirea emanată. Cred că acesta a fost foarte puțin cunoscut de exegeţii şi biografii de mai târziu, cu atât mai mult publicului larg. Aceasta m-a făcut să îl scot la lumină pentru veșnica ei pomenire și în atenția posterității, oriunde s-ar afla aceasta. Cu un simţ artistic ascuţit, Regina Maria a sesizat o seamă de aspecte de mare...

Regina Maria a României despre George Enescu - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Prezan Constantin 2024

„Militarii de carieră arareori mai au și copilărie, aproape niciodată adolescență, iar tinerețea lor ține strict de apanajul cazon. Ei nu îmbătrânesc decât odată cu moartea, trecând pe veci în nemurire sau, și mai grav, în uitare. La alegerea sorții ori la voia celor în folosul cărora și-au sacrificat cei mai frumoși ani ai vieții[1].

Așa și cu distinsul mareșal român Constantin Prezan - de la a cărui naștere, în 27 ianuarie, se împlinesc 163 de ani - și, firesc, ar trebui să participăm la aniversare. „Firesc” și „ar trebui”, cuvânt în van, sintagmă de omisiune, ca și amintirea uneia dintre...

Mareșalul Constantin Prezan, personalitate militară reprezentativă, în prag de aniversare (1) - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mares Nicolae - 2024

Prin creația sa, Mihai Eminescu rămâne într-adevăr cel mai mare poet al neamului „pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc” (George Călinescu)

Țara de Sus a Moldovei - loc de obârșie al Eminescului

De-a lungul anilor au apărut numeroase „contribuții” privind obârșiile străine ale lui Eminescu. S-a scris și despre originea sa poloneză, plecându-se de la faptul că în spațiul Poloniei Mici, așadar în Małopolska, au trăit multe persoane cu numele de Eminowicz, printre care și câțiva poeți. La renumitul cimitir Rakowiecki din Cracovia, pe care l-am vizitat în câteva...

Mihai Eminescu despre Polonia și istoria acestei țări - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Preda Dumitru 2024

Dumitru Preda face parte din acea categorie de oameni, tot mai rari, care-ți devin prieteni încă de la prima întâlnire. „Tache” este numele de alint pe care prietenii săi îl folosesc, semn al unei apropieri cauzate de bunătatea, modestia, onestitatea sa.

Am avut plăcerea să-l cunosc prin ministrul finanțelor și ambasadorul României la Paris și UNESCO, Petre Gigea (la care și-a adăugat și „Gorun”, pseudonim scriitoresc, autorul a peste 50 de volume de poezie, proză, memorialistică, fără a fi, însă, și membru al Uniunii Scriitorilor din România). Era la început de toamnă, 23 septembrie 2002...

Dumitru Preda - omul, istoricul, diplomatul - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
B P Hașdeu

„Geniu romantic, Hașdeu rămâne înainte de toate unul dintre cele mai uluitoare genii pe care le-a zămislit neamul românesc” (Mircea Eliade)

În cultura dacoromână veche există o bogăție spirituală numită „tradiția enciclopedică”. Ea își are primele rădăcini trace în veacul al VI-lea î.Hr., prin Pitagora, înmulțindu-se în veacul al IV-lea î.Hr., prin Corifeii Filosofiei, Socrate, Platon, Aristotel, ca apoi să înflorească în secolul al IV-lea d.Hr.,în vremea Sfânților Niceta de Remesiana, Ioan Casian, Aethicus Hristicus, Dionisie Areopagitul (sec.V) și a început să rodească din veacul al...

Bogdan Petriceicu Hașdeu - un prinț al culturii național-universale (1) - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Smaranda Brăescu

„Rolistene: eu sosesc/ Nu ca să mă odihnesc,/ Ci – ca vulturul, ce zboară/ Cu-a sa aripă ușoară/ Eu cobor, asemeni lui/ Să mă dărui zborului...” (Regele trac Rolistene, sec. V î. Hr.)

Zborul este una dintre marile ispite-pasiuni ale Omului încă din fașa copilăriei creației sale. Zborul este saltul omului temerar în tendința sa de a se desprinde de pământ, în atmosferă, către înaltul cerului, spre o zare, spre o stea anume, spre un înger, sfânt ori spre Dumnezeu. Așa l-a ispitit Eva pe Adam să zboare spre poftirea din Pomul Edenului și amândoi au zburat din Paradis. Așa au zburat Icar și...

Smaranda Brăescu - Regina aerului - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Artur Silvestri

„De cele mai multe ori, geniile spiritului Valah, au viață pământeană scurtă, fiindcă Ele nu mor niciodată, niciodată!” (Valahiel Monahul)

Ctitorul este un Om ales de Dumnezeu dintr-un neam binecuvântat pentru a-și zidi Opera sa, în care să se oglindească sublim Tatăl, Duhul, Mântuitorul Hristos, Fecioara Maria, Neamul, Patria, Națiunea, ipostaza prezentă a poporului dreptmăritor creștin și evident efigia ctitorului. Neamul primordial - Seminția pelasgă pe care și-a ales-o Atotcreatorul Cosmosului, din care avea să odrăslească Fiii divini, adică, Zeii – Profeți, Sfinții, precum Zamolxe...

Artur Gabriel Silvestri - ctitor al cuvântului scris - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mircea Vulcănescu

„Mircea Vulcănescu a fost mare în viață; a fost și mai mare în moartea lui. Iată o moarte de adevărat filosof”  (Pr. Nicolae Grebenea)

Filosoful

Înainte de a purcede la suișul cernerii metafizico-mistice, a vulcanicului filosof, să ne oprim o clipă în drum, vorba poetului Antonio Machado, al Patriei lui Cid Campeador– Rodrigo Diaz de Bivar (c. 1040-1099), arhetipul Cavalerului spaniol, așa cum Mircea Vulcănescu a fost arhetipul Cavalerului valah:

„Drumețule, nu există drum,/ Drumul se face mergând!”

Să ne întoarcem din drum înspre București, privind alegerea Cetății lui Bucur, drept...

Mircea Vulcănescu - Dâră de Pământ străbun și Fărâmă de Cer strămoșesc (1) - 5.0 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Botta Dan 2023

„Dan Botta a fost o candelă de nețărmurită strajă a românismului și a țelurilor lui înalte!” (Mircea Vulcănescu)

Frumosul trebuie să rămână mereu frumos, pentru a-l trăi în plenitudinea Frumuseții! Trebuie să trăiești permanent frumosul, doar cu frumusețea ta lăuntrică! Să-l simți, să-l porți, să-l vibrezi, să-l cânți, să-l iubești, să-l trăiești și să-l dărui, pentru a te ridica la frumusețea frumosului divin! Frumusețea rară a lui Dan Botta venea de undeva din vechea aristocrație princiară thraco-daco-getă, care s-a prelins limpede, cutremurător înspre voievozii Botha din Ținutul...

Dan Botta - Chipul valah al frumuseții carpatine - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mircea Eliade

„Ești cu mine, Doamne și plâng de bucurie/ Că ești cu mine, Tu, Cel Preaînalt, eu, firul/ De colb, dar reflectare a măreției Tale” (Părintele Paisie)

Modelul de creație, al lui Mircea Eliade a fost eruditul Prinț și Savant Bogdan Petriceicu Hașdeu, pe care l-a editat cu bucurie și onoare. Dincolo, însă, de modelul acesta mi se pare că,  „seamănă și mai bine cu Dimitrie Cantemir (când am ales titlul nu știam de această însemnare), prin îndelungatul său popas în străinătăți, în exil, prin renumele și recunoașterea sa în cercurile apusene, dar mai ales prin atașamentul față de limba...

Mircea Eliade, un Dimitrie Cantemir al secolului al XX-lea (2) - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Horea 3 - Vasile Nicola ursu

Poliția secretă austriacă (care spiona cu râvnă, fără probleme morale chiar şi în palatul habsburgilor) a reușit să afle doar zvonuri care afirmau că Horea se întâlnea în secret cu contele francez Salis consilier de taină, ghid şi ,,renumit agitator” şi că avea de asemenea întâlniri secrete la sediile societăţii secrete Roza Cruce (acest aspect nu a scăpat presei timpului şi despre asta au scris între 1784-1785 ziarele „Presspurske Noviny”, „A magyar hirmondo”, „Real Zeitung”, „Notizzie del Mondo”. Acum este clar că doar cine nu vrea să recunoască nu admite faptul evident, că cel puţin în...

Împăratul daco-românilor-Horea. Un tablou psihoistoric (3) - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Anton Pann 2023

„S-a dus Pann, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb” (Mihai Eminescu, Epigonii) 

Scrisă la numai douăzeci de ani, pe când era student „auditor extraordinar” la cursurile de filosofie şi drept ale Universităţii din Viena, poezia „Epigonii” a lui Mihai Eminescu a fost publicată la 15 august 1870 în „Convorbiri literare”, revista Junimii.

Dovedind la acea vârstă o cunoaştere exhaustivă a creaţiei poetice româneşti de la  primele ei începuturi  şi până la „acel rege al poeziei” (Vasile Alecsandri), Mihai Eminescu se înclină cu tot respectul spre înaintaşii „poeţi ce au...

Povestea neuitatului Anton Pann, compozitorul Imnului - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Horea 2 - Vasile Nicola ursu

Istoria de dezvoltare la debut

Consemnările istorice despre perioada de debut a existenţei marelui Conducător revoluţionar Vasile Nicola Ursu-Horea precum şi a dezvoltării familiei acestuia sunt destul de sărace. Totuşi, odată cu evenimentele istorice generate şi sau trăite de acest om putem să desprindem o imagine retroactivă care să ne lămurească cel puţin parţial despre condiţia de viaţă, motivaţia şi dezideratul acţiunilor patriotice ale acestui personaj providenţial, pentru supravieţuirea şi reânvierea neamului dacoromân.

Mai mulţi autori contemporani (Bernea; Bucur; Ciorogariu; Bulei...

Împăratul daco-românilor-Horea. Un tablou psihoistoric (2) - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mircea Eliade

„Mircea Eliade ar fi voit să caute, în primul rând, un  rost spiritual tinerei generații, scos din atitudinea ei negativă, de revizuire a tuturor valorilor acceptate fără controlul trăirei directe, și din atitudinea ei pozitivă de trăire afectivă a valorilor ei proprii” (Mircea Vulc[nescu, Tânăra generație) 

Mircea Eliade, viitorul mare Savant al Dacoromâniei și al lumii, s-a născut la 28 Februarie 1907, Ziua Sf. Cuv. Ioan Casian (cel mai prolific părinte-scriitor al Bisericii primare, care i-a hărăzit Darul scrisului mult și frumos) și a Sf. Gherman din Dobrogea, în București și a...

Mircea Eliade, un Dimitrie Cantemir al secolului al XX-lea (1) - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Horea 1 - Vasile Nicola Ursu

„Când era Horea-mpărat/ Grofii n-au dormit în pat/ Nici din blide n-au mâncat”

Profilul personalităţii lui Horea[1] analizat după o crestomaţie de texte şi fotografii[2]

Argument

Nicolae Bălcescu un mare istoric şi patriot revoluţionar (de la 1848) scria în celebra sa lucrare ,,Românii subt Mihai-Voievod Viteazul” printre alte subiecte de o importanţă covârşitoare şi despre Ţara Ardealului. Iată descrierea unei imagini reale, de o frumuseţe rară şi prezentată stilistic într-o manieră magistrală: ,,Pe culmea cea mai naltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată între...

Împăratul daco-românilor - Horea. Un tablou psihoistoric (1) - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Titulescu Nicolae - 2023

Nicolae Titulescu - urmaș de mare dregător urdărean

Fără să forțăm nota în privința încrengăturilor de rudenie – dar nici să trecem cu ușurință peste evidențe - amintim, că unul dintre cei mai mari diplomați ai lumii, reputatul Nicolae Titulescu a avut legături strânse cu un neam dregătoresc de mare faimă, prin mama sa, Maria Urdăreanu[1]. Totodată, el a făcut parte din același arbore genealogic, ca și Vasile Lascăr (născut în 1852, cu 30 de ani înaintea lui Nicolae Titulescu), un alt ministru fără de corespondent în actualitate, care a fost nepot al slugerului boier Dumitrache Urdăreanu din...

Nicolae Titulescu - Ministru fără de corespondență în actualitate - 5.0 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Maria Tanase 2023

Una dintre celebritățile cu un destin de excepție în spațiul românesc, a fost neuitata Maria Tănase. Steaua cântecului popular românesc s-a născut la 25 septembrie 1913, în mahalaua Cărămidarilor din Bucureșți, pe stradă Livada cu Duzi. A fost un copil nedorit, deoarece soțîi Ion Tănase și Ana Munteanu mai aveau două guri de hrănit, pe Aurelia și Franz. 1913, fusese un an pârjolit de secetă și bătut de grindină. Grădina soților Tănase era de nerecunoscut. Firavele încercări de rod fuseseră distruse. După intenția de a întrerupe sarcina, Ana Munteanu s-a hotărât să nască a treia oară și așa a...

Maria Tănase - Regina cântecului popular românesc - 5.0 out of 5 based on 9 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Lascar Vasile 2023

Vasile Lascăr - urmaș de mare dregător urdărean

În urmă cu aproape două secole, la începutul lunii noiembrie 1852 (1853[1]) s-a născut Vasile Lazăr. Cercetătorii nefiind în deplin consens în privința datei și a locului de naștere: unii afirmă, că la 3 noiembrie 1852, în Telești, Gorj[2], alții că la 3 noiembrie 1852, în Șomănești[3], alții la 3 noiembrie 1853[4/5], tot  în Șomănești, Gorj, alții la 7 noiembrie 1852[6], în aceeași localitate, iar după alții chiar în orașul Târgu Jiu[7]). O bulversare de date, care nu impietează hotărâtor asupra scurtei vieți a uneia dintre marile...

Vasile Lascăr, ministru fără de corespondent în actualitate - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Crisan Mircea-2023

Practic necunoscut generațiilor mai tinere, pentru cei de vârsta mea, Mircea Crișan (1924-2013) a fost unul dintre cei mai iubiți actori. Pe numele său real Mauriciu Kraus, el s-a născut într-un vagon de tren, în timp ce părinții lui, artiști ambulanți, călătoreau cu bâlciul prin Maramureș. La vârsta de 19 ani s-a angajat ca vânzător de mezeluri și a debutat la Teatrul „Barașeum” ca figurant în piesa „Lozul cel mare” de Shalom Aleihem. A urmat cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, la clasa Mariei Filotti (1944-1946). În 1946, debutează în revista „Ca la noi la nimeni”, regizor H...

O scrisoare… de la Mircea Crișan - 4.4 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Dimitrie Cantemir

„Onorată asistență,

Doresc să-mi exprim sincera gratitudine organizatorilor acestei manifestări, pentru onoarea și oportunitatea de a-mi împărtăși câteva idei, reflecții, în ziua în care consemnăm 34 de ani de la istorica decizie a Sovietului Suprem al R.S.S.01 Moldova din 31 august 1989 de revenire la «veșmântul ființei noastre»” (Valentin Mândâcanu) și de decretare a limbii române limbă de stat în Republica Moldova.

Deloc întâmplător faptul că sărbătoarea Limbii Române care pornește de la un moment crucial din istoria recentă a Republicii Moldova de la 31 august 1989, devenită zi festivă...

Dimitrie Cantemir - personalitate istorică de anvergură europeană - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Gheorghe Lazăr 2023

„Patria ante omnia!”

În vremuri de grea suferinţă şi asuprire pentru poporul român, la anul 1779 a apărut printre alţi patrioţi ardeleni, ca o şansă providenţială pentru viitorul şi existenţa demnă între naţiuni a Neamului Românesc un om de ştiinţă excepţional, care avea să imagineze, să modeleze şi să pună în operă printre altele, forma incipientă generală, precum şi structura funcţională de bază a învăţământului românesc modern. Acest om strălucitor pentru istoria noastră de dezvoltare spirituală şi educaţională, a fost cărturarul de geniu şi patriotul absolut Gheorghe...

Raţiunea de a fi a eroului ardelean Gheorghe Lazăr - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Dimitrie Cantemir

„Sufletul odihnă nu poate afla până nu găseşte adevărul, carile îl cearcă orcât de cu trudă i-ar fi a-l nimeri” (Dimitrie Cantemir)

Trei veacuri şi jumătate de la naştere - trei veacuri de veşnicie

Anul 2023 marchează, la 21 august, cele trei veacuri ale veşniciei sale, iar, la 26 octombrie,  şi cele trei veacuri şi jumătate de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, în două rânduri Domn al Moldovei, pe care istoriografia românească (şi nu numai) îl consideră, datorită multiplelor sale preocupări, un mare cărturar umanist, enciclopedist, etnograf, geograf, filosof, istoric, lingvist...

Uriaşa personalitate enciclopedică a lui Dimitrie Cantemir - 4.8 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Prezan Constantin 2023

În zbuciumata sa istorie, România se poate mândri cu opt mareșali: Regele Carol I, mareșal al Armatei imperiale țariste și feldmareșal al Armatei imperiale germane, Regele Ferdinand, întâiul mareșal al Armatei Române, Regele Carol al II-lea, Regele Mihai I, iar dintre străini Regele Alexandru I al Iugoslaviei. Din rândul militarilor de carieră, li s-au alăturat mareșalii Constantin Prezan, Alexandru Averescu și Ion Antonescu. Există și opinii, potrivit cărora generalul Ioan Boeriu, ar fi fost feldmareșal al Armatei imperiale austriece, neconfirmate însă de experți.

Fiecare dintre mareșalii...

Mareșalul Constantin Prezan - Comandant de căpetenie al Armatei Române - 5.0 out of 5 based on 8 votes
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.