„Ești cu mine, Doamne și plâng de bucurie/ Că ești cu mine, Tu, Cel Preaînalt, eu, firul/ De colb, dar reflectare a măreției Tale” (Părintele Paisie)

Modelul de creație, al lui Mircea Eliade a fost eruditul Prinț și Savant Bogdan Petriceicu Hașdeu, pe care l-a editat cu bucurie și onoare. Dincolo, însă, de modelul acesta mi se pare că,  „seamănă și mai bine cu Dimitrie Cantemir (când am ales titlul nu știam de această însemnare), prin îndelungatul său popas în străinătăți, în exil, prin renumele și recunoașterea sa în cercurile apusene, dar mai ales prin atașamentul față de limba românească, în care a persistat a scrie chiar și atunci când atâtea ispite l-ar fi putut determina în mod legitim să o abandoneze.” (Ion Negoițescu, Românitatea lui Mircea Eliade, Radio Europa Liberă (?!), 14 martie 1971)

Ajuns în Capitala Franței, fără prieteni, fără mijloc de existență, fără salariu și-a drămuit ultimele resurse din amanet, în paralel cu creșterea activității scriitoricești și a conferințelor. Începând cu anul 1957, Mircea Eliade  a părăsit Franța, stabilindu-se la Chicago, ca profesor de Istorie comparată a religiilor la Universitatea „Loyola” (celebrul reformator religios Ignațiu de Loyola n.a.). Fiecare an îi aducea o nouă lucrare, crescându-i reputația național-universală, primind de la multe universități, multe doctorate honoris causa.

Prin Noiembrie 1973, profesorul Eliade a ținut la Palmer House-Chicago, conferința Mitologie și destin, cu prilejul Congresului anual al Asociației Profesorilor Americani de Istoria și Filosofia Religiilor. Aula cuprindea 2500 de locuri, „dar primise atâtea alte sute, încât, pe extrada de pe care vorbeam, le simțeam respirațiile...Mi-am amintit atunci de Bucureștii anilor 1933-37, și mi-a părut rău că nu era decât un singur român în sală.”* (Ștefan J. Fay, Mircea Eliade – Ultima Scrisoare, în Origini, vol. XIII, No. 6-7-8 (132-133-134) June-July-August 2008, Romanian roots). Este vorba de Ioan Petru Culianu, profesorul care avea să fie asasinat în incinta universității, la 21 Mai 1991. Încă nu se știe de cine, cu toate că se bănuiește și de către cine și de ce...

Mircea Eliade a înființat Revista Diasporei românești, Luceafărul. A admirat cartea Rozei del Conte, Mihai Eminescu sau despre absolut, afirmând că, „niciodată n-a putut fi ucis un mare poet în conștiința neamului care l-a zămislit...” (apud. Mircea Handoca). Apoi, a continuat cu o profeție care se împlinește în zilele noastre destul de însângerate. „Petrolul și aurul nostru pot într-o zi seca. Grâul nostru poate fi făcut să crească și aiurea. Și s-ar putea ca într-o zi, nu prea îndepărtată, strategia mondială să sufere asemenea modificări, încât poziția noastră de popor de graniță să-și piardă pentru totdeauna orice șansă de a mai juca un rol activ în istoria universală. Un singur lucru nu se mai poate întâmpla: dispariția poemelor lui Eminescu. Și cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată.” (idem).

Profeția lui Mircea Eliade este însă total opusă celei a marelui filosof Lucian Blaga (sau poate că va urma cea a filosofului, celei a savatului Religiilor): „Având presimțirea dezastrelor teritoriale din vara acestui an apocaliptic – 1940, m-am încumetat să afirm că noi, Românii, vom avea un viitor de natură spirituală cum n-am avut niciodată.” (afirmație desprinsă din Prelegerea inaugurală de la începutul anului universitar 1940-1941 la Universitatea din Cluj). I-au apărut volumul Despre Eminescu și Hașdeu, articolul Profesorul Nae Ionescu – 30 de ani de la moarte și remarcabilul eseu, Trepte pentru Mircea Vulcănescu. 

La Freising, un orășel de lângă Munchen, trăia marele gazetar și polemist, teologul George Racoveanu, discipol al lui Nae Ionescu, redactor la Cuvântul în exil, unde colabora și Mircea Eliade.

Lumea pentru viitorul Savant valah, Mircea Eliade, se arata ca un miraculos LIMBAJ, exprimând faptul că ea trebuie interpretată. Acest Limbaj tainic al lumii se tâlcuiește de către homo religiosus prin simbol și mit.

Opera capitală a Savantului valah, de fapt, capodopera sa „Histoire des croyances et des idees religieuses”, i-a adus confirmarea Tainei sacre a harului prelins și misterul dăruirii sale totale. „Histoire des croyances et des idees religieuses, mărturisea acelaș Ștefan J. Fay, îmi pare cea mai frumoasă poveste ce s-a scris despre Om. În afara valorii sale uriașe din punct de vedere științific, de bogăția continuă a ideilor, în afară de măreția copleșitoare prin erudiție și generozitate vizionară, opera oferă un cadru vast, ca și total, în ceea ce ține de om, ca să-și găsească locul rațional, justificat, în acest uriaș și lent vârtej pulsând de viața ce-și caută la fiecare pas înțelesul” (Origini, vol. XIII, No. 6-7-8 (132-133-134) June-July-August 2008, Romanian roots).

Nimeni până la Mircea Eliade și după el, n-a gândit, n-a reușit și n-a desăvârșit o atare Capodoperă a Omului viu, care prin amploarea și dimensiunea ei reîntronează fascinant istoria Omului creat. Savantul Eliade dă răspuns la neîntrerupta neliniște metafizică a rațiunii, prin viziunea lui asupra ansamblului destinului omenesc de la Facere înspre Apocalipsă.

Frumusețea Capodoperei sale se reflectă în Aura sublimului și prin faptul că la zidirea ei au fost doi ctitori ai aceleași persoane: savantul și scriitorul deopotrivă, care au încununat această vastă sinteză de regândire a ceea ce reprezintă fascinanta lume a spiritului. „Eliade, remarca Wendy O. Flaherty, a creat această lume de lumină pentru noi, nu pentru că avea convingerea că nu există umbre în această lume, ci pentru a lupta împotriva umbrelor în cel mai bun mod posibil, după părerea lui. Acest lucru explică, cred, luminozitatea pe care a ales-o pentru a scrie despre ea, luminozitate pe care a creat-o în propriile sale scrieri, luminozitatea propriei sale vieți, viața pe care el a experimentat-o ca fiind veselă și împlinită, și pe care a dăruit-o fiecăruia dintre noi, cei care l-am cunoscut și iubit” (apud, Origini, vol. XIII, op. cit.).

Prestigioasa lucrare a acestei ISTORII, alături de alte scrieri științifice, memorialistice și literare au dăruit Culturii românești-universale, ceea ce spunea marele Dumezil, Legende des Si cles! Histoire des croyances et des idees religieuses” este o nouă sinteză a culturii universale.

În anul 1979, Gheorghe Bulgăr, A. Guillermou, traducătorul în franceză a lui Maitreyi și Nopții de sânziene, cu Alf Lombard și J. Goudet, rectorul Universității Lyon, l-au propus pentru Premiul Nobel. Candidatura i-a fost însă bombardată atât în țară cât și la Ierusalim, grație Dosarului „Eliade”, anticipat și dăltuit cu migală, de „antisemitism” încă din anul 1972, în Israel.

Autoritatea lui Mac Linscott Ricketts nu a contat, când a declarat imperativ despre Opera lui Eliade, că: „Vom căuta aici în van cel mai mic cuvânt sau expresie antisemită, încă mai puțin cea mai mică frază, ori cel mai mic paragraf.”(„Some Thoughts About Mircea Eliade-s Future), ori personalitatea savantului evreu Ghersham Scholem, profesor de Cabală la Universitatea din Ierusalim, când mărturisea în 1950, la conferința de la Ascona, că i-a citit lui Eliade, toate lucrările scrise până atunci, găsindu-le „deopotrivă de interesante și fascinante”. De asemenea nu au contat nici admirațiile reputaților cercetători de la faimosul cerc „Eranos” cu caracter ecumenic ce aducea profesori universitari din toată lumea, reunind într-o ambianță de înțelegere reciprocă a diferitelor concepții referitoare la Filosofie ori Religie, de pe țărmul lacului Maggiore, de lângă insula Brissago, precum Carl Gustav Jung, Henry Corbin, Rudolf Ritsema, Erich Neumann, Georges Dumezil, Joachim Walch, Ernesto de Martino, Valentino Papesso, Pietro Angelini, A. Brelich, R. Scagno, Furio Jesi, D.M. Cosi, Ugo Bianchi, Gherardo Gnoli, Ileana Chirassi-Colombo, Julius Evola, Paola Pisi, Natale Spineto, Enrico Montanari etc.

După reașezarea foștilor politicieni și a progeniturilor lor s-a declanșat mediatizarea post-decembristă privind campania de propulsare al lui I. P. Culianu, un searbăd psiho-sociolog, nerecunoscut de mediul academic occidental, ca istoric al Religiilor în locul lui Mircea Eliade. Păpușarii-bancheri, neromâni și necreștini, folosesc comandouri de presă, de proveniență anticreștină și antiromânească, de rea voință, nihilism, haos, atitudine sfidătoare care au formulat păreri eronate, chiar profanatoare la adresa personalităților reprezentative ale Patrimoniului cultural-spiritual, național, înrolând convoaie de detractori, de „fameni”, cum i-a numit Luceafărul nostru Eminescu, „ce se zbat de mama focului să găsească pete-n Soare”, haita de detractori care atacă pieziș și pervers, prin oportunism, șantaj, arivism, urmând pilda proverbului rabinic: „Calominiez, calominiez, il en restera toujorus quelque chose” (Calomniați, calomniați, ceva tot va rămâne).

Detractorii sunt de fapt niște jalnice marionete mercenare în mâinile păpușarilor-bancheri care le asamblează, le agață sforile și-i pun să strige jignitor și să țopăie grosolan, precum:  Normand Manea, Saul Bellow, Belu Silberg, Di Nola, Stoian Stoilov, Florin Țurcanu (căruia Zoe Petre i-a făcut o prefață pro-ofensatoare, ca și autorul, la adresa savantului nostru), Z. Ornea, Alexandra Laiguel-Lavastine, H. R. Patapievici ș.a., concertând bis, bis, pentru „noua ordine”.

Scornirea famenilor post-decembriști, că ar exista o paradigmă Eliade-Culianu, nu e numai fantastică, ci și fariseică și revoltătoare. Culianu, în 1972, și-a luat licența cu titlul Ficino și platonismul în Renaștere la Universitatea București. A obținut o bursă pentru Italia, unde și-a luat altă licență Hans Jonas și gnoza. Pentru că în italiană la licență se spune „dottorato”, Ioan Petru Culianu l-a numit chiar doctorat..., la Universitatea Catolică din Milano. Maniera de a-și umfla artificial titlurile de cărți științifice, a discipolului, ține de celebrele personaje Gargantua și Pantagruel, astfel: două cărți din cele 9 prezentate ca științifice, erau romane; teza de licență din 1975, la Milano, publicată în 1985 la Roma, Gnosticismo e pensiero moderno: Hans Jonas, a fost prelucrată sub forma doctoratului în 1987 de la Sorbona, cu titlul Les gnoses dualistes d-Occident, publicată în engleză și tradusă în franceză, prezentându-le ca fiind 2 cărți diferite.

Mircea Eliade care, era membru al Academiei Regale Belgiene, din 1975 și Doctor honoris causa al Universității Sorbona din 1976, i-a aranjat comisia din patru profesori, trei favorabili candidatului, și el președintele comisiei, din 17 Iunie 1980, la Sorbona la treapta „doctoratului de troisieme cycle”, fără de care nu se putea înscrie la doctoratul de stat, cu lucrarea Experiențe ale extazului. Aceeași teză de licență a fost prelucrată în linii mari sub forma cărții Eros și Magie, iar din teza de doctorat cosmetizată, a scos Psychanodia... (Isabela Vasiliu-Scraba, Culianu în locul lui Eliade?; Dr. Șerban C. Andronescu, A fost I.P. Culianu discipolul lui Eliade?).

Bibliografia lui Eliade, incomplet inventariată, va cuprinde câteva sute de titluri, iar Jurnalul depășea 40.000 de pagini, cu informații, impresii, analize, sinteze, maxime diverse, între care strălucitorul aforism: „Petre Țuțea este poate inteligența cea mai vie pe care am cunoscut-o în toată viața mea și un mare specialist în domeniul spiritual pe care îl reprezintă Platon”.

Vasta Operă a savantului-scriitor Mircea Eliade, cuprinde: Opere literare în limba română, Lucrări publicate în limbi străine, Opere memorialistice, Ecranizări, In memoriam.

La ecranizări consemnăm câteva din operele sale fulminante: The Bengali Night (1988); Domnișoara Christina (1992); Șarpele („The Snake”) (1996); Eu sunt Adam! (1996); Tinerețe fără tinerețe – Youth Without Youth (2007); Domnișoara Christina (2013).

Despre Tinerețe fără tinerețe – Youth Without Youth, trebuie să amintim următoarele: pelicula a fost semnată de celebrul regizor Francis Ford Coppola, după nuvela cu același nume a lui Eliade și a fost lansată în Noiembrie 2007. Grid Modorcea mărturisea că proza lui Eliade este „una din cele mai senzațional-cinematografice proze ale lumii.” (apud Cristina Scarlat, Francis Ford Coppola și Mircea  Eliade, un tandem de excepție, în Origini vol. XIII, op. cit.).

La conferința de presă de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” - București, în 26 Ianuarie 2005, faimosul regizor american mărturisea cu bucurie și cu emoție deplină: „Am venit aici în primul rând pentru că sunt într-o perioadă a vieții mele când vreau să fiu iar student, să învăț din nou. Am citit autobiografia lui Eliade și am vrut să-i văd țara de origine, să văd locurile despre care a scris. E încercarea mea de a mă regăsi ca om, de a mă redescoperi ca artist. Vreau să găsesc Adevărul pentru mine... Am fost încântat să redescoper în nuvela lui Eliade conceptele – cheie pe care vreau să le înțeleg mai bine: timpul, conștiința și fundamentul fantastic al realității” (idem.).

Premiera a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Roma, la 20 Octombrie 2007, dar italienii, dottorii, ne fiind în cunoștiință cu savuroasa lectură a nuvelei, au adormit în sală. Trei zile mai târziu, pe 23 Octombrie același an, pelicula de 124 de minute a umplut CinemaPro din București, până la refuz. Francis Ford Coppola și spectatorii de aleasă calitate, cunoscători ai nuvelei și-au ținut răsuflarea într-o continuă uimire. Filmul a fost/ este un regal!

Filmul „Tinerețe fără tinerețe” (Youth Without Youth) a făcut un incomensurabil dar culturii noastre dacoromâne, fiind mai important decât orice premiu din lume, fie el chiar Nobel, fiindcă cine vede pelicula va cumpăra cartea și-l va cunoaște în lumină fidelă și străluitoare pe magnificul autor. „Francis Ford Coppola, remarca inspirat Grid Modorcea, a făcut prin versiunea sa asupra nuvelei „un serviciu incomensurabil culturii române, ca nici un alt cineast acasă. Filmul lui este mai important decât orice premiu din lume... Cu acest film începe marea aventură cinematografică a prozei fantastice a lui Mircea Eliade.” (Grid Modorcea, „Eliade și Coppola”, în „Tricolorul”, nr. 1095/ 2007).

Dacoromânul Mircea Eliade a fost și rămâne cel mai reprezentativ Istoric și Filosof al Religiilor secolului al XX-lea! Savantul român a fost apreciat și de Președintele României Socialiste, Nicolae Ceaușescu - Ramses II al României, cum îl numea marele Filosof creștin Petre Țuțea, „cel care ne-a scos din Evul mediu și ne-a îmbrățișat cu brațele sale faraonice ale Epocii Ceaușescu”, care a dorit să-l aducă în Patrie (așa cum a reușit cu savantul Henri Coandă) și să-i construiască un Institut al Religiilor, slujindu-i eminamente pe conaționalii săi, delegând doi români, pe cel mai reprezentativ poet al țării și al exilului, Radu Gyr și pe înflăcăratul poet Adrian Păunescu. Păcat! N-a fost să fie!

Prințul Dimitrie Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin, iar lui Mircea Eliade i s-a furat de către aleși, Premiul Nobel, dar viziunea sa creștină a depășit și Academia și Nobelul. Mircea Eliade, asemeni Savantului Dimitrie Cantemir, dincolo de exilul lor, dincolo de miopia sa biologică, dar și Voievodul nostru a fost un miop politic, a fost o Liră a Limbii noastre dacoromâne, un Stejar al românismului, o Rocă a ortodoxiei, un Filosof erudit, enciclopedist al cunoșterii, un Prinț al culturii româno-universale și un Voievod al tuturor Religiilor lumii!

Până în anul 2008, specialiștii au arătat în peste 200 de volume omagiale, monografii și teze de doctorat ceea ce îi datorează savantului Mircea Eliade, istoria religiilor și orientalistica.

In memoriam

În diferite orașe din țara noastră multe școli și străzi îi poartă cu mândrie numele. Vasile Gorduz a realizat un bust al lui Mircea Eliade în fața bisericii Mântuleasa din Capitală, oferindu-l românilor cu bucurie la 28 Martie 2009. Sculptorul Gheorghe Tănase a dezvelit la 24 Noiembrie 2015, la intersecția bulevardului Mircea Eliade cu strada Aviator Radu Beller, peste drum de parcul Floreasca, bustul Eliade. Artistul A. Bolea a dăruit inimoșilor basarabeni și Orașului Chișinău, bustul lui Mircea Eliade.

Renumitul sculptor Nicăpetre din Brăilița - Brăila a ridicat pe soclu la Cîmpul Românesc din Hamilton–Canada în August 1989, marmura Eminescu, urmând peste câțiva ani Nae Ionescu, bronzurile Aron Cotruș, George Donev, poetul Vasile Posteucă și Filosoful Mircea Eliade.

Mircea Eliade a fost membru a cinci Academii și profesor honoris causa a zece Universități. Se cuvine să aducem cinstire memoriei tuturor celor care ni l-au făcut cunoscut, ca renume pe marele nostru Savant și în mod deosebit filosofului Gabriel Stănescu, care a realizat crestomația de excepție, Mircea Eliade în conștiința contemporanilor săi din exil, precum și remarcabila Revistă - Almanah Origini.

Din „Vlăstarul” de la Colegiul Național „Spiru Haret” din Capitală a crescut peste timp și peste lume un copaccosmic. 

Copacul 

„Înnalt și-ngîndurat ca visătorul,/ Stînd între cer și-ntre pămînt stingher,/ Crescui și eu din veșnicul mister/ Din care toate își pornesc izvorul.// Cînd seva urcă-n trunchiul meu de fier,/ Adîncul îmi trimite-n foi fiorul/ Și simt că-n mine năvălește dorul/ Pămîntului de-a fi mai lîngă cer.// Iar cerul peste vîrful meu se-ndoaie/ Și svonuri tainice din infinit/ O gură fac din fiecare foaie.// Și-n freamătul de foi nelămurit,/ Cu șoaptele veciei se-ntretaie/ Suspinele pămîntului trudit” (Nichifor Crainic, Poezii alese 1914-1944, Ed. Roza Vînturilor, București-1990).