Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Dragnea Marin-Crampeie dintr-o viata

Ceea ce ai făcut pentru alții rămâne dăltuit în memoria istoriei spunea Nicolae Iorga. Povestea veteranilor se înscrie, fără putință de tăgadă, în această paradigmă. În context, evenimentele petrecute, acum 76 de ani, la Oradea vor rămâne ca mărturie peste timp ca exemplu de dăruire. Când povestea e rostită de veteranul de război care a căzut  rănit pe front, atunci când înainta spre Oradea, mărturia are o și mai adâncă semnificație. Sublocotenentul Marin Badea Dragnea, dintre multele sale amintiri, povestea despre a doua rană, mai gravă, pe care a suferit-o, la braţul stâng, pe care era...

Eroul de la Oradea - 12 octombrie 1944 - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Maria Tanase

„Sunt voci care nu exprimă numai frumosul muzical, minunea veche şi cu toate astea mereu nouă a cântecului, ci ceva mai mult, exprimă sufletul unui loc şi al unui timp. Aşa a fost vocea Mariei. Când cânta ea, […] parcă plângea un violoncel cu strunele de mătase” (Constantin Nottara).

„Apel la neuitare” pentru Maria Tănase - fenomen unic în muzica românească.

Au trecut 57 de ani de la trecerea la cele veşnice a Mariei Tănase, „Pasărea Măiastră a muzicii româneşti”, „Edith Piaf a României”, „Reprezentanta întregii românimi”, „Marea doamnă a milenarului cântec românesc”, „Mitul Maria Tănase”...

Maria Tănase - „Pasărea Măiastră a muzicii româneşti” - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Buzatu Gh. 2020 aniversare 1

„Geniul este  relief, noutate, invenţie, creare de epocă şi stil”. (Petre Ţuţea)

Comuna Sihlea a judeţului Vrancea, poartă cu mândrie pecetea unuia dintre cei mai aleşi Români care au fost hărăziţi Nemului nostru dacoromân, a cărui efigie va străluci atâta timp cât în Naţiunea nostră se vor mai naşte astfel de oameni Mari.

În ziua de 6 Iunie 1939 s-a născut viitorul mare OM, viitorul mare profesor, viitorul mare istoric Gheorghe Buzatu. Printre undele izvorului sacru ce curge tainic ca o zestre profetică în Albia şi Vatra Neamului dacoromân, susură cu picuri de legendă: erudiţia...

Gheorghe Buzatu - un Herodot al istoriei contemporane - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Nicolae Iorga

Nicolae Iorga - n. 5 iunie 1871, d. 27 noiembrie 1940

Titlul reprezintă, de fapt, primul vers al poeziei „Brad bătrân” scrisă de nimeni altul decât de Nicolae Iorga, considerat a fi cea mai proeminentă personalitate a României încă de la  începutul veacului al XX - lea.  Cine şi-ar fi putut închipui că pe biroul său de lucru  de la vila din Sinaia, acolo unde „bătrânul” Nicolae Iorga se retrăsese deliberat spre a-şi afla oaza lui de linişte creatoare după cutremurul devastator din noiembrie 1940, care făcuse cumplite ravagii prin tot Bucureştiul, dar şi pentru a se adăposti...

„Au fost tăind un brad bătrân...” - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Dimitrie Gusti

„Un savant român sub supraveghere informativă. Cazul D. Gusti”[1]

Cronologia Școlii sociologice a lui Dimitrie Gusti de la fondare la lichidare. Supraviețuitorii. Au trecut 140 de ani de la nașterea marelui savant român, Dimitrie Gusti, creator de școală și reformator social, inovator al domeniului științelor sociale și creator de paradigmă, în tradiția marilor sociologi ai lumii. De la trecerea sa în dimensiunea perenă a neamului pentru care a gândit, a jertfit asemenea mucenicilor, au trecut 75 de ani și, iată, la ceas comemorativ ne lovim frunțile de același zid care a tot crescut prin...

Un savant român sub supraveghere informativă - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Nicolae-Titulescu-jurnal

Nu cu mult timp în urmă, doamna Ana Potra mi-a oferit spre lectură, cu rugămintea de a scrie un „cuvânt înainte”, jurnalul lui Nicolae Titulescu din 1927-1928. Am constatat că marele diplomat era extrem de riguros, consemnând zi de zi, pe ore și chiar pe minute: culcarea și scularea, cu contabilizarea orelor de somn; starea fizică și de sănătate; activitățile zilnice de la ceaiul de dimineața până noaptea târziu; persoanele cu care s-a întâlnit, uneori și ce au discutat; modul cum a preluat conducerea Ministerului de Externe și demisia după mai puțin de un an; deplasările efectuate în țară și...

Jurnalul inedit al lui Nicolae Titulescu (1927-1928) - 4.5 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Alexandru Surdu

Între 1916 și 1919, Nae Ionescu se găsește în Germania, unde studiază logica matematică, numită logistică, în vederea tezei de doctorat („Die Logistik als Versuch einer neuen Begründung der Mathematik”), după care, întors în țară, va preda cursuri de logică și de istoria logicii. Predând însă și cursuri de filosofia religiei, ne-am fi așteptat și la considerațiuni de logica religiei, într-o formă sau alta, mai ales că poziția lui față de religie este asemănătoare cu ceea ce se numea, pe la începutul secolului trecut, „Religionswissenschaft”, adică „știința religiei” care cuprinde și studii de...

Despre religie și credință la Nae Ionescu și la urmașii săi (2) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă

„Înflorind de-o parte, printre femei, viaţa zbuciumată şi de veşnică neodihnă interioară, pururi în salt peste sine însuşi; rodind pe de alta, printre bărbaţi, viaţa de linişte, de reculegere, de regăsire şi de dăruire din plin”. (Mircea Vulcănescu)

Femeile din viaţa Filosofului.

Un mugure de Luceafăr se pogoară pe raza privirii femeii, învăluind-o în tainachemării care, răspândeşte mireasma inefabilă a muzicii sufletului ei frumos!

Elena-Margareta-Fotino era o frumoasă şatenă armâncă, cu frunte lată de amazoană încadrată armonios pe chipul prelung, cu nas acvilin, cu gura surâzătoare...

Nae Ionescu-între iubiri şi detractori - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Ilarion Virgil Ferlea

„Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; aduceţi-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucît şi voi sunteţi în trup.” (Sf. Ap. Pavel)

În cuprinderea antropologiei creştine, în pantheonul ei serafic ortodox al dacoromânilor stăluceşte de-a pururea Icoana Preotului martir Ilarion Virgil Felea. În limba protodacă, sanscrita-kaoine, preot-sacerdot înseamnă jertfă, martiriu. Preoţia şi Martiriul sunt două Taine supreme, vocaţionale, misionare, mesianice ale chemării şi alegerii întru slujirea, slăvirea, jertfa pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu Cerul lui de Sfinţi...

Ilarion Virgil Felea - Preot ortodox martir (1) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Eliade Mircea 680

Mircea Eliade trebuie gândit în triunghiul: Dumnezeu, om şi natură, în care domină Sacrul, adică realul atotcuprinzător, cauza unică a tuturor lucrurilor”. (Petre Ţuţea)

Mircea Eliade s-a născut la 28 Februarie 1907 în Bucureşti. Ioan Petru Culianu consemnează data de 9 Martie 1907, în familia căpitanului de armată Gheorghe Ieremia care din admiraţie pentru marele lingvist, poet şi om politic Ion Eliade-Rădulescu şi-a schimbat numele în Eliade. În şcoala primară apar clar semnele luminoase ale unui copil precoce, iar în cea secundară pe care a absolvit-o la Colegiul „Spiru Haret”...

Mircea Eliade - profet al eternităţii - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Dumitru Staniloae

Deşi l-am cunoscut îndeaproape pe Părintele Stăniloae am fost sfios să scriu amintirile ce mă leagă de dânsul purtând în minte versurile din Scrisoarea I: „Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,/ Nu slăvindu-te pe tine...lustruindu-se pe el/ Sub a numelui tău umbră”. Doamna Lidia Stăniloae m’a îndemnat să depăşesc această inhibiţie deoarece i-am fost atât de aproape ca ucenic al lui la doctorat. Adevărata adresare pentru iubitul meu dascăl este Pr. Prof. Univ.Dr. Academician  Dumitru Stăniloae, la care se pot adăuga celalte titluri de Doctor Honoris Causa, etc. dar pentru noi era...

Ce a însemnat pentru mine Părintele Stăniloae? - 4.2 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă
Nae Ionescu

„Toţi îşi trăgeau seva intelectuală şi preocupările filosofice, ca şi ancorarea în idealul creştin şi românesc de la Nae Ionescu” (Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa)

Viitorul mare filosof creştin al lumii ortodoxe Nicolae Constantin Ionescu s-a născut în Brăila-Cetatea Filosofiei, în 6 Iunie 1890, înrudit cu familia boierilor Băleni. După absolvirea şcolii generale, a încheiat cu brio colegiul naţional „Nicolae Bălcescu”-Brăila, ca și Perpessicius, Carandino, Polihroniade. În cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii Bucureşti i-a audiat pe iluştri dascăli, Vasile Pârvan...

Nae Ionescu - Pana şi spada publicisticii româneşti (1) - 3.3 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Nae Ionescu

Raportul dintre logică și religie a luat diferite forme în cursul istoriei în genere și al filosofiei în mod special. La vechii greci, de exemplu, începând cu eleații, care identificau Ființa (to on) cu Divinitatea (ho theos) și considerau că este tot una a gândi și a fi (auton esti noein kai einai), Rațiunea (logos) era în același timp cosmică, umană și divină, cu toate că, în privința diferitelor credințe, Xenophanes zicea că fiecare își imaginează Divinitatea după înfățișarea lui: etiopianul neagră, iar traco-geții blondă și cu ochi albaștri. În Vechiul Testament, dimpotrivă, omul...

Despre religie și credință la Nae Ionescu și la urmașii săi - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Tudor Greceanu-Drumul celor-putini - Amintirile unui-pilot de vanatoare

Destinul lui Tudor Greceanu este fără nicio urmă de îndoială emblemă tragediei aviatorilor români ai celui de-Al Doilea Război Mondial. A participat în peste 800 de misiuni, dintre care 100 au fost bătălii aeriene, câștigând duelul în câteva zeci. A fost decorat cu un număr impresionant de medalii, dovadă a eroismului : Ordinul „Mihai Viteazul”, „Coroana României”, „Virtutea Aeronautică”,  „Steaua Românie”i și „Crucea de Fier”, clasa I și a II-a, toate acestea stau mărturie a vitejiei sale. Medalia primită de la germani pentru cele câteva sute de misiuni este unică, Greceanu fiind...

Eroul aviator Tudor Greceanu și evadarea din fortăreața Aiud - 4.7 out of 5 based on 10 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mircea Vulcănescu

„Cine ştie să moară, nu va fi rob niciodată!” (Lucius Annaeus Seneca)

 „În « raiul bolşevic » nu trebuia să existe nici cel mai firav firicel de glorie spirituală. Categorii întregi sociale trebuiau distruse după un plan desfăşurat cu perseverenţă, treaptă cu treaptă” (Aspazia Oţel-Petrescu).

Profesorul, filosoful, sociologul Mircea Aurel Vulcănescu a pătimit pentru Adevăr, convins că suferinţa, iubirea şi jertfa sa întru Adevăr numai prin moartea martirică i se deschidea Calea spre Învierea întru Hristos . Domnul Vieţii veşnice. „Apărarea” şi „Ultimul cuvânt”, au  fost publicate...

Mircea Vulcănescu - deţinut religios şi martir al Neamului Dacoromân - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 Mircea Vulcanescu

„Numai prin restaurarea interioară a fiecărui român în duhul adevărului şi al iubirii se va naşte o nouă lume” (Părintele Liviu Brânzaş)

Mircea Aurel Vulcănescu s-a născut din părinţi olteni, Mihail (inspector financiar) şi Maria, la 3 Martie 1904, în Bucureşti. Între 1910-1914, frecventează şcoala primară la „Cuibul cu barză” şi „Izvor”. Intră al treilea la Colegiul „Matei Basarab” cu media 8, 81. În 1915, Societatea „Tinerimea Română” l-a premiat la un concurs de istorie. S-a înrolat ca cercetaş în cadrul Poştei Centrale. Suportă un vremelnic refugiu în Moldova între 1916-1918. S-a bucurat...

Mircea Vulcănescu - prof. univ. dr. dr. filosof, sociolog, publicist, ministru (1) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Ion Creanga

Genialitatea reflectării în opere de artă a universului naţional este condiţionată (în afară de talentul excepţional) de structura personalităţii creatorului de artă. Personalitatea creatorului trebuie să fie în aşa mod structurată ca să poată fi în rezonanţă perfectă cu acest univers. O asemenea personalitate a fost Ion Creangă. Fenomenul Creangă a apărut prin fericita acumulare, într-un singur suflet, a unei deosebite sensibilităţi, a caracterului tipic românesc (nealterat de bizantinism, slavism ori gheşeftism) şi a matricei emoţionale româneşti unitare şi nedeteriorate.

Creangă a...

Portret psihologic al unui român perfect - Ion Creangă - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
General Constantin Pantazi pe Frontul de Est

Generalul Constantin Pantazi (n. 26 august 1888, Călărași - d. 23 ianuarie 1958, penitenciarul Râmnicu Sărat).

„Nu m-a silit nimeni să fiu ministru. Puteam pleca din guvern oricând. Prin faptul că am stat în guvern tot timpul guvernării, înseamnă că m-am asociat la faptele guvernării, deci declar că îmi asum în calitate de ministru răspunderea ministerială”.

Activitatea din timpul războiului.

Numit de către Ion Antonescu (septembrie 1940) subsecretar de stat în Ministerul Apărării Naționale i-a revenit, cu precădere, sarcina administrării și aprovizionării armatei. Dificilă și în timp de...

General Constantin Pantazi - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Paul Goma.1

Se spune că la apariția romanului „Ostinato” în 1971, editat în Germania Federală la „Suhrkamp Verlag” și, în scurt timp, în franceză la Paris și în limba olandeză (1974), după ce acesta fusese respins de cenzură în România pe motiv că depunea mărturii false și denigratoare despre închisorile comuniste, Paul Goma a fost numit „un Soljenițîn român”[1]. Și nu fără temei.

Născut pe 2 octombrie 1935 ca al doilea copil al unei familii de învățători din satul Mana, comuna Vatici, județul Orhei din România interbelică, Paul Goma ilustrează pregnant tragicul destin al Basarabiei, aflată mereu „sub...

Paul Goma ’84 - Un Soljenițîn român - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Silvestri Artur Gabrie-3

„Vocaţia istorică presupune atît puterea de a cunoaşte sensul devenirii, stările de suflet confuze ale maselor, dorinţele nelămurite, cît şi capacitatea de a le clarifica şi a le impune pecetea unui duh propriu.”.  (Dan Zamfirescu)

Clipe, momente, năzuinţe, frângeri, sentimente, crez, ideal, viaţă, vocaţie, misiune, mărturisire s-au aşternut la temelia gândirii marelui filosof al culturii Artur Gabriel Silvestri pentru a ne rezidi nouă Românilor creştini-ortodocşi o România Tainică . Fragmente zguduitoare, vise, lupte neîntrerupte şi ţeluri înalte s-au întreţesut în fibra lui de român...

Artur Gabriel Silvestri şi România Tainică a sufletului său - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Vasile Soare

Vasile Soare este la cei 48 de ani ai săi unul dintre cei mai străluciți diplomați ai României. În perioada 1990-1995 a fost trimis bursier al Ministerului Afacerilor Externe la Institutul de Studii Mongole - Universitatea de Stat a Mongoliei, Ulan-Bator, studii finalizate cu un doctorat la Academia de Ştiinţe a Mongoliei (Institutul de Limbă şi Literatură) în filologie mongolă - altaică (1995-1998).  Angajat în M.A.E., Vasile Soare a urcat toate treptele profesionale de la referent la ambasador. În perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2008 a ocupat funcția de Ambasador Extraordinar şi...

Câți români au pierit în Gulag și cine-i cinstește? - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
General Stan Poetaş

Născut la 5 decembrie 1870, într-o familie de țărani, în comuna Ulmu, județul Brăila, la vârsta de 20 de ani Stan Poetaș a absolvit Școala de Ofițeri de Infanterie în condiții eminente, fiind avansat, la 3 iulie 1891, sublocotenent. Ulterior, de-a lungul carierei militare, a comandat diverse subunități din  Regimentele 11 Râmnicul Sărat, 34 Constanța, 12 Cantemir, 23 Ialomița,  33 Tulcea și din Batalionul 2 Vânători “Regina Elisabeta”. În perioada 1902-1904, a urmat cursurile Școlii Superioare de Război.  A îndeplinit diferite funcții de stat major în cadrul Regimentului 10...

Stan Poetaș - Generalul nepereche - 3.7 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
General Leonard Mociulschi

Activitatea din timpul războiului

General de elită al armatei române, Leonard Mociulschi, a fost în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial un adevărat idol al vânătorilor de munte pe care îi condusese în lupte din nordul Bucovinei până în Caucaz și apoi până în centrul Cehoslovaciei, îndeplinind următoarele funcţii: comandant secund al Brigăzii 1 mixtă munte (10 februarie 1941 - 7 aprilie 1942), comandant secund al Diviziei 4 munte (7 aprilie - 5 octombrie 1942), comandant al Diviziei 3 munte (6 octombrie 1942 - 8 aprilie 1945), Corpului de munte (8 aprilie - 20 mai 1945). A fost decorat...

Generalul Leonard Mociulschi - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Gheorghe Buzatu

Joi, 6 iunie 2019, când Biserica noastră, strămoşească cu întregul popor prăznuieşte Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, istoricul Gh. Buzatu ar fi împlinit 80 de ani. El, însă, a plecat la cele veşnice în urmă cu şase ani, la 20 mai 2013, mult prea devreme, mult prea grăbit, lăsând în urmă tristeţe, regrete, dar mai cu seamă, un gol imens în istoriografia românească… A plecat din mijlocul prietenilor săi, a cărţilor şi documentelor sale pe care le-a iubit atât de mult, părăsind această lume din ce în ce mai tulbure, măcinată de patimi, de vrajbă şi interese mărunte…

Născut la 6 iunie...

Profesorul Gheorghe Buzatu și Permanențele Istoriei - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Gheorghe Buzatu-Nistoroiu-Jipa Rotatu

„Omul are valoarea arătată de jertfa de pe cruce. Când omul trăieşte adevărata lui valoare, e subiectde istorie, pe când, dacă renunţă la dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, în rând cu oricare dintre obiecte; nu mai poartă un nume, ci poartă un număr”. († Sf. Arsenie Boca)

Zestrea moştenirii profetice a Neamului pelasgo-traco-geto-daco-român, prin undele izvorului ei sacru, permanent, erudiţia asumată, adânca cultură, oceanografia ştiinţifică, multitudinea lucrărilor prin excelenţă toate de referinţă universală îl aşează merituos pe marele istoric Gheorghe Buzatu în Galeria...

Gheorghe Buzatu - Omul, Profesorul, Istoricul - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
General Ion Dumitrache

Activitatea în timpul războiului.

- În timpul Campaniei din Est s-a remarcat la conducerea Brigăzii (Diviziei) 2 munte din nordul Bucovinei până în centrul Caucazului. La fel s-a comportat şi în timpul campaniei eliberatoare din nord-vestul României, în fruntea Corpului de munte.
- „Războiul - releva generalul Petre Dumitrescu, comandantul Armatei 3, apreciindu-i activitatea - a confirmat pe deplin excelentele sale însuşiri fizice, intelectuale şi morale, pregătirea sa profesională temeinică, caracterul său ferm, energia şi dârzenia sa. A fost un comandant care s-a identificat complet cu...

Generalul Ion Dumitrache - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Barbu Stirbey

Camarila regală - grupul de oameni aflat în preajma suveranului și care, fără a avea o anumită calitate oficială, influențează luarea deciziilor politice a avut un rol important în istoria multor state. Cel mai semnificativ caz este acela al doamnei Du Barry care a devenit principalul sfetnic al regelui Ludovic al XV-lea  al Franței, ea fiind considerată vinovată pentru criză care a dus la Revoluția din 1789, fapt pentru care a și sfârsit pe eșafod.

„O carte închisă”

În România, regele Carol I nu a acceptat implicarea unor persoane din preajma să în activități politice; regina...

Eminenţe cenuşii - Barbu Ştirbey - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Dionis Lica

Încet, dar sigur, Țara-mamă își adună în humusul Patriei pierdute feciorii săi înstrăinați din „Ţara de dincolo de Ţară”

 La finele anului trecut, pe 9 decembrie, într-un azil pentru oamenii de vârsta a treia din inima Bucureștiului,  uitat de cei mai mulți dintre prieteni și cunoscuți, așa cum se întâmplă în ultimul timp în această lume grăbită și fără suflet,  trecea, aproape pe neobservate, într-o lume mai dreaptă și mai bună reputatul organizator al învățământului din Republica Moldova, specialist notoriu în domeniul informaticii și programării, profesorul universitar...

Dionis Lica - Omul care nu s-a lăsat învins de sistem - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
General Toma Lişcu

Frontiera dintre România şi Iugoslavia a fost stabilită de Conferinţa de Pace de la Paris, pe un traseu general de la confluenţa Mureşului cu Tisa, către sud-est, până la confluenţa râului Nera cu Dunărea (lăsând în dreapta aşa-zisul astăzi Banatul Sârbesc), apoi pe şenalul navigabil al acesteia, în aval, până la Vârciorova, de unde continua pe vechea graniţă de sud a Munteniei. Frontiera de la confluenţa Mureşului cu Tisa până la Gaiul Mic a fost încredinţată pentru pază Batalionului 3 din Regimentul 4 Grăniceri, căruia i s-a stabilit garnizoana la Timişoara, iar companiile la Sânnicolau...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
General Gheorghe Avramescu

N. 26 ianuarie 1884, la Botoşani - d. 3 martie 1945, Jászbereny (­?), Ungaria.

Activitatea din timpul războiului.

- A comandat Corpul de munte în acțiunile desfăşurate în partea de nord a Bucovinei (iunie-iulie 1941) şi la nord de Marea Azov (septembrie-octombrie 1941), dovedind „cele mai frumoase virtuți războinice şi acte de bravură excepțională cu care tot ce este vânător de munte se vor mândri de-a pururi”, aşa cum aprecia generalul Petre Dumitrescu.

- În perioada noiembrie 1941 - iulie 1942 a condus Corpul de munte în acțiunile militare din Crimeea, inclusiv la Sevastopol, fiind...

General Gheorghe Avramescu - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.