Soltan PetruPersonalităţi româneşti de prim rang

- Savant de notorietate, specialist în domeniul geometriei, topologiei şi matematicii aplicate;

- Profesor universitar, academician;
- Doctor în matematică (geometrie şi topologie);
- Doctor habilitat în matematică (cibernetică matematică);
- Fondator al noii direcţii în matematici - geometria convexităţii în spaţiile metrice, însă activitatea sa ştiinţifică este cu mult mai amplă: topologia, matematica aplicată, optimizarea muncii prin matematică;
- Doctor Honoris Causa şi membru de onoare al mai multor universităţi şi academii din lume;
- Personalitate marcantă a ştiinţei şi culturii din Republica Moldova, cu diverse preocupări şi manifestări în domenii adiacente (economie, managament) sau îndepărtate de matematici (istorie, lingvistică, filozofie, literatură, arte);patriot înflăcărat, fruntaş al vieţii publice;
- Profesor onorific al Universităţii Economice „Petre Andrei" din Iaşi- Membru al Fundaţiei „Petre Andrei";
- Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova;
- Membru de onoare al Academiei Române.

Personalitate ştiinţifică şi culturală remarcabilă, cu o carieră de excepţie, diplomat prin excelenţă al spiritualităţii contemporane care amprentează cu reprezentativitate registrul naţional şi universal, stîrnind puternic interesul şi admiraţia generaţiilor, academician Petru Soltan s-a născut la 29 iunie 1931 (oficial în acte – 1930), în localitatea Coşniţa (Transnistria), Republica Moldova, primul dintre cei zece copii ai unei familii de la ţară. Mama decedează la 31 ani, avînd 7 copii. Tatăl se căsătoreşte a doua oară, crescînd familia cu încă trei copii. E admis în clasa întîi a şcolii medii din sat, la 11.02.1939, în anul cînd putea fi considerat că are 8 ani. Pe data de 20.05.1944, satul e evacuat de nemţi şi oamenii trimişi la coloniile nemţeşti din Sudul Basarabiei. Se reîntoarce, la baştina lăsată în paragină de la momentul evacuării. Din căsătoria sa cu Liuba Mangul a rezultat un fiu - Valeriu Soltan, actualmente profesor la o universitate din Washington.

Termină Şcoala secundară din satul natal, între 1939-1946, apoi clasa a VIII-a la şcoala nr. 4 de băieţi din Chişinău, între 1946-1947. Urmează Şcoala medie rusă nr.2 din oraşul Tiraspol (1947-1948, conform atestatului), apoi Institutul Învăţătoresc din Tiraspol (1948 – 1950) şi Institutul Pedagogic din Chişinău (1950 – 1952). În cadrul acestuia se manifestă cu lucrarea originală „Generalizarea teoremei lui Pitagora pentru figuri multidimensionale", obţinând primul loc la concursul republican al lucrărilor studenţeşti, iar la cel unional – o menţiune şi un premiu în bani. Conform acestora, este practic impus să devină Doctorand la Universitatea „M.V. Lomonosov" din Moscova (1954 – 1958). În acest răstimp la Biblioteca Centrală din URSS studiază cărţile scoase de la index cu privire la istoria românilor, în special şi a primei Enciclopedii Sovietice în care noţiunea de moldovean este identică cu cea de român, lăsând în mod obligatoriu urme – numele celui care a utilizat cărţile respective. La aceeaşi Universitate – lider în promovarea românismului printre moldovenii de la Moscova, organizează întâlniri în enormul hol al Universităţii. În 1956 este propus în comitetul organizatoric în scopul organizării protestelor ale Facultăţii mecanico-matematice contra invaziei armatei sovietice pentru înăbuşirea răscoalei din Budapesta. Protestele au ţinut o săptămână (asupra consecinţelor nefaste a celor menţionate pentru persoana în cauza – a se vedea mai jos).

Titluri ştiinţifice, universitare şi academice

- Doctor în ştiinţe fizico-matematice (Institutul de Matematică „V.A. Steklov" al Academiei de Ştiinţe din URSS, 1961);
- Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe (A.Ş.) din URSS, 1971). În acest doctorat este fondată de autor originala teorie a d-convexităţii apreciată în lumea matematicienilor de pe mapamond (a se vedea rubrica „Lucrări publicate");
- În anul1972 realizează deschiderea Facultăţii de Matematică şi Cibernetică şi Centrului de Calcul ale Universităţii de Stat din Chişinău;
- Profesor universitar (Moscova, aprobat de Comisia Superioară de Atestare din URSS, ianuarie, 1973);
- Ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din R. Moldova (decembrie, 1972), chiar dacă Biroul de Matematică al AŞ din URSS, în şedinţa de la Chişinău, în frunte cu regretatul academician N.N. Bogoliubov-tată, recomandă primului secretar Ivan Bodiul al c.c. din RSSM, în octombrie 1972 ca Petru Soltan să fie ales direct academician. N. N. Bogoliubov, la sesizarea acestui din urmă, confirmă că ar fi bine ca să fie inclus în rezerva c.c. pentru conducerea Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova.

Activitatea ştiinţică şi civică

- Profesor şi director la şcoala medie nr. 1 din Hînceşti (1952 – 1953).
- Asistent la Institutul pedagogic din Chişinău (1953-1954, 1955-1958 – prin cumul, 1958 – 1960). Din 1960 asistent la Universitatea de Stat din Chişinău. În septembrie 1960 protestează oficial contra refuzul rectorului de a deschide grupuri cu predarea în limba română la facultatea fizico - matematică, personal informând Ministerul Educaţiei. Problema se rezolvă în 1961.
- Profesor asociat la Universitatea de Stat din Chişinău (1963 – 1970).
- Şef de catedră „Matematică Aplicată" (1966-1973).
- Profesor la Universitatea de Stat din Moldova (U.S.M. - 1972-1973);
- Iniţiator şi susţinător al înfiinţării Facultăţii de matematică şi cibernetică şi a Centrului de calcul din cadrul U.S.M..
- Şef al Catedrei de matematică aplicată de la facultatea respectivă din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1966-1973). În această calitate, selectează studenţii capabili şi-i trimite pentru studii universitare, postuniversitare şi de doctorat la prestigioase centre universitare şi de cercetare din URSS: Moscova, Leningrad/Petersburg, Novosibirsk;
- Colaborator ştiinţific superior (cu 1/2 normă) la Institutul de matematică al Academiei de Ştiinţe din Moldova (1965-1970).
- Colaborator ştiinţific în cadrul aceleiaşi Catedre de Geometrie şi Topologie a Universităţii din Moscova, prezintă al doilea doctorat, aprobat pentru susţinere şi realizat în anul 1971.
- Profesor la Universitatea de Stat din Chişinău (1972 – 1973, în perioada 1973, iunie 1986 – prin cumul).
- Fondator al primei Asociaţii Economice (1982). În funcţia de preşedinte al ei organizează un sistem eficient de seminare lunare, acoperind întregul domeniu de activitate economică din republică.
- Membru al comitetelor de iniţiativă pentru formarea, mai întâi, a Mişcării Democratice, apoi a Frontului Popular (1987-1988),
- Prim vicepreşedinte al Frontului Popular (1989-1990). Elaborează Programul Electoral al Frontului Popular pentru alegerile parlamentare din 1990, în care se cerea şi autocefalia Bisericii, demers neîmplinit.
- Preşedinte al Comisiei pentru Ştiinţă şi Învăţământ din Parlamentul Republicii Moldova (1990 – 1994). Primul act normativ al Comisiei respective în ceea ce priveşte utilizarea în Republica. Moldova a glotonimului „Limba Română" a fost elaborat şi semnat de acad. Petru Soltan, act care n-a fost abrogat până în prezent. În acest răstimp a răspuns ofertelor trimiţând studenţi-bursieri din Republica Moldova la cursuriile universităţilor din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.
- Este unul dintre iniţiatorii fondării la Chişinău a unei instituţii de învăţământ economic superior – Academia de Studii Economice din Moldova (A.S.E.M.- 1991).
- Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).
- Iniţiază organizarea Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, a Comisiei Naţionale UNESCO şi a Fundaţiei Sörös-Moldova.
- Preşedinte al Asociaţiei de Cultură şi Drept „Transnistria" (1992 – prezent).
- Sesizând posibilitatea retranslării canalului TVR1 pe teritoriul R. Moldova, a discutat personal problema cu prim-ministrul României, acţiune continuată de domnul Valeriu Matei.
- Îi este acordat titlul de profesor universitar de către Comisia Superioară de Atestare.
- Fondator al noii direcţii în matematici - geometria convexităţii în spaţiile metrice, însă activitatea sa ştiinţifică este cu mult mai amplă: topologia, matematica aplicată, optimizarea muncii prin matematică ş.a.
- Iniţiază organizarea Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, a Comisiei Naţionale UNESCO şi a Fundaţiei Sörös-Moldova.
- Profesor la Universitatea de Stat din Chişinău (februarie 1987; din 1990, prin cumul până în 1994).
- Colaborator şi conducător ştiinţific al laboratorului „Optimizare discretă", U.S.M. (1994 – 2010).
- Şef de laborator „Modelarea matematică şi optimizare" (din 01.02.10 - prezent).
Membru al Comitetului Naţional pentru Premii în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1974 - 1998).
- Preşedinte de Consiliu pentru susţinerea tezelor de doctorat, U.S.M. (1998 – prezent).
- Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Naţionale (2000 – prezent).
- Membru al Consiliului Ştiinţific „Fundaţia Universitară Marea Neagră" (1992 – 2000).
- Profesor onorific al Universităţii Economice „Petre Andrei" (Iaşi, 2001).
- Membru al Fundaţiei „Petre Andrei" (Iaşi, 2001).
- Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2003).
- Membru de onoare al Academiei Române (2003).
- Laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004).
- A coordonat şi supravegheat un număr de douăzeci şi patru de doctori atestaţi, şi doctori habilitaţi, incluzând câte doi din Germania, Polonia şi Siria.
- În prezent acad. Petru Soltan ocupă funcţia de Şef de laborator la Universitatea de Stat din Republica Moldova, str. A. Mateevici 60, Chişinău, MD-2009, R. Moldova.

Participări la întâlniri internaţionale

De-a lungul anilor, ca profesor şi savant matematician, a ţinut numeroase conferinţe, prelegeri şi comunicări la universităţi şi în mari centre academice, centre universitare europene şi asiatice: Moscova, Petersburg, Kiev, Minsk, Taşchent, Novosibirsc, Tbilisi, Erevan, Tallin, Vilnus, Yalta, Batumi, Varşovia, Bratislava, Budapesta, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Varna, Berlin, Drezda, Chementz, Jllmenau, Iena. Invitat pentru a ţine prelegeri la Moscova, Tbilisi, Erevan, Mensk, Berlin, Drezda, Chementz, Jllmenau, Halle. O invitaţie prestigioasă a avut-o din partea Universităţii din Marsilia (septembrie, 1998).

În februarie 1992, la invitaţia preşedintelui François Mitterrand, de a vizita Franţa, este component al delegaţiei oficiale, având în frunte pe Preşedintele Republicii Moldova Mircea Snegur. (La întrunirea cu Preşedintele Parlamentului Francez, formulează problema lipsei de manuale şcolare în R. Moldova pentru limba franceză. Reacţia a fost pozitivă şi rapidă în ceea ce priveşte expedierea manualelor. Ulterior premierul francez trimite la Chişinău un consilier de al său pentru a afla necesitatea altor materiale didactice în problema educaţiei, ce ţin de limba respectivă).

Performanţe ştiinţifice

e1) Defectul aplicaţiei unui compact în poliedrul topologic. Problemă rezolvată integral cu indicarea formulei defectului.
2) Fondatorul teoriei d-convexităţii, care acoperă teoria clasică a convexităţii.
3) Fondatorul bazelor Topologiei algebrice a relaţiilor multi-are, indicând aplicaţii practice nontriviale.

Lucrări publicate
A publicat:
- peste o sută cincizeci de volume în domeniul matematicilor pure şi a celor aplicate, inclusiv monografia (în cooperare) Exursion into Geometry Combinatorial, Editura transnaţională Springer, 1997, 420 p.;
- peste treizeci de lucrări publicate şi reproduse în străinătate, dintre care circa douăzeci în S.U.A.;
- peste o sută de cărţi în domeniul literar şi publicistic, cărora li se adaugă cărţile: „La porţile Babilonului", ARC, 2001, 380 p., „Ieterele", Editura „Paul Mihail", 2006, 70 p. şi „Transnistria, lacrima mea" ASEM, 2006, 218 p.
- Preşedinte al Colegiului de redacţie Calendarul Naţional din Republica Moldova (2001 – prezent). Ediţie trimisă la marile biblioteci ale Lumii.

Distincţii

- Medalia „S.A. Vavilov" (Moscova, 1991);
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
(1992);
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova (1998);
- Doctor Magna cum Laudae al ULIM (1994),
- Om emerit al Republicii Moldova (1994).
- Doctor Magna cum Lauda al Universităţii Libere Internaţionale din Republica
Moldova, Chişinău (1993);
- Om emerit al Republicii Moldova (1994);
- Medalia „Meritul Civic" (1996);
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Republica
Moldova (1998);
- Medalia „Mihai Eminescu" (2000).
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chişinău (2000), retrasă prin Hotărârea semnată de Petru Soltan
- Profesor Onorific al Universităţii Petre Andrei din Iaşi (2001).
- Medalia „Dimitrie Cantemir" a Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova
(2001).
- Ordinul Republicii - distincţia supremă a Republicii Moldova (2010).
- Laureat al mai multor ediţii ale săptămânalului „Literatura şi arta" pentru talent publicistic şi curaj civic.
- Laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii.
- Premiul Naţional al R. Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii (diploma de laureat Nr. 1- 2004)
Numele acad. P. Soltan, biografia sa ştiinţifică, au fost incluse în diverse surse de referinţă din mai multe ţări (enciclopedii, dicţionare ale savanţilor, matematicienilor celebri etc.), precum şi în dicţionare biografice gen Who's who – ale personalităţilor marcante din lume, editate la Cambridge.

Referinţe bibliografice

- Бородин А.И., Бугай А.С., Выдающиеся математики, Киев, 1987.
- Боголюбов А.Н., Математики, Механики, Киев, 1983.
- Болтянский В.Г., Гохберг И.Ц., Теоремы и задачи комбинаторной
геометрии, Москова, 1965.
- Сергиенко, Математические Модели и методы решения задач дискретной
оптимизации, Киев, 1985.
- Mitrofan Ciobanu, Viorel Barbu, Radu Miron, Yuri Reabukhin, Gherghe Duca,
Gheorghe Rusnac şi al. „Academician Petru Soltan – 70 years", Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
- Revista Matematica, Nr.3 (37), 2001.
- Foaie Matematică, nr.3, Chişinău, 2001.
- Recreaţii matematice, Iaşi, 2002.
- Ciobanu Mitrofan, Miron Radu, Structuri matematice moderne şi aplicaţiile acestora (Analele Ştiinţifice, Facultatea de Matematică şi Informatică vol.5, USM, Chişinău, 2003).
- Выдающиеся сотрудники и выпускники кафедры (Из истории кафедры
высшей геометрии и топологии МГУ, http://higeom.math.msu.su/history,
accesat 27 noiembrie 2009).
- B. M. Gruber, I. M. Wills, Handbook of Convex Geometry, Volume A, B, North-
Holand, 1993, Amsterdam-London-New York-Tokyo.
- Rolf Schneider, Convex bodies: The Brunn-Minkowski Theory, Cambridge, University press, 1993.
- Janos Pach, New Trends in Discrete and Computational Geometry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Barcelona- Budapest, 1993.
- V. Boltyanski and I. Gohberd, Stories about covering and illumination, New
Arch, Wisk, 13 (1995).
- Болтянский В. Г., Баладзе Э. Д. Проблема Секафальви-Надя в
комбинаторной геометрии, Москва, 1997.
- Enciclopedia Marilor Personalităţi din Istorie, Ştiinţă, Cultură
Românească de-a lungul timpului şi pretutindeni, vol.VI, A-Z. Bucureşti, 2005,
pp.355-357;
- Dorina Rusu, Membrii Academiei Române, 1866/2003, Dicţionar. Bucureşti,
Editura Enciclopedică a Academiei Române, 2003, p.775.

Eminent intelectual şi patriot, ajuns vertiginos la cele mai înalte funcţii şi demnităţi, prin opera şi activitatea domniei sale academician Petru Soltan pune în valoare în mod strălucit, tezaurul gîndirii şi al creaţiei de mare valoare. Domnia Sa este deja înscris în istorie ca personalitate proeminentă, cu rol hotărîtor pentru ştiinţă şi pentru momentul de răscruce în care ţara trebuie să aleagă o cale.