Tamas CorneliuS-a născut la Câmpulung-Muscel la 14 februarie 1933 şi este fiul lui Ion Tamaş, funcţionar şi al soţiei sale, Rafira. Primii ani de şcoală i-a făcut la Şcoala de băieţi „Oprea Iorgulescu" (astăzi Şcoala Naţională „Oprea Iorgulescu") între anii 1940-1944, apoi a studiat la Liceul „Dinicu Golescu" din Câmpulung-Muscel, până în anul 1952 când a primit diploma de bacalaureat. Între anii 1953-1958 şi-a continuat studiile la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, după absolvirea căreia a fost încadrat ca arhivist principal la Arhivele Statului din Piteşti. A lucrat aici până la 31 martie 1969, când a preluat funcţia de director la Arhivele Statului, Filiala Vâlcea, din oraşul Râmnicu-Vâlcea, profesând în această postură până în anul 1987, când s-a pensionat. Iniţial sub îndrumarea profesorului universitar doctor Ion Ionaşcu, apoi după dispariţia acestuia sub coordonarea academicianului profesor dr. Ştefan Ştefănescu a pregătit şi susţinut, în 1982, teza de doctorat intitulată „Evoluţia marelui domeniu feudal mânăstiresc în judeţul Vâlcea" în urma căreia a obţinut titlul de doctor în istorie. În perioada 1991-1998 a predat, ca profesor în mai multe discipline, elevilor din unele şcoli generale şi licee din Râmnicu-Vâlcea. Corneliu Tamaş a fost membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Forumului Cultural al Râmnicului şi autor al unor studii de specialitate, monografii şi de literatură pentru copii. A fost căsătorit cu Veronica Mioara Tamaş şi împreună au doi urmaşi: Cristian-farmacist şi Cornelia Teodora-medic. Ca publicist a semnat peste 350 de articole în diverse publicaţii şi periodice cu care a colaborat: Revista Arhivelor-Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti, Studia et Acta Musei „Nicolae Bălcescu" din Bălceşti, Magazin istoric-Bucureşti, Historica, Anale-Craiova, Mitropolia Olteniei-Craiova, Museum-Goleşti, Revista de istorie a Muscelului, Informaţia zilei, Curierul de Vâlcea, Jurnalul de Vâlcea, Viaţa Vâlcii, Buridava, Studii Vâlcene, Orizont, Vâlcea - Magazin de la A la Z, Accent şi altele.

LUCRĂRI PUBLICATE
Literatură

- Două jocuri. Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1985, 83 p.
- Băieţii nu plâng. Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1989, 75 p
- Pic lăudărosul. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1996,116 p
- Copil de trupă. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Silviu Popescu, 1999, 127 p
- Domnul de religie şi nevasta lui. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2000
- Am scăpat de şcoală. (sub tipar), 2004, 110 p

Istorie

- Îndrumător în Arhivele Statului-Judeţul Vâlcea, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1972, 224 p
- Tipografii şi tipografi la Râmnicu-Vâlcea, 1972, 72 p (colab.)
- Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea – Studiu şi documente. Societatea „Prietenii muzeului N. Bălcescu", 1974, 448 p (colab.)
- Laloşu, file de monografie, Râmnicu-Vâlcea,1977, 87 p (coordonator)
Prefectura judeţului Vâlcea (1830-1864), vol. I- Inventare arhivistice Bucureşti, 1977, 478 p (colab.)
- Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea Războiului de independenţă 1877-1878, Bălceşti pe Topolog, 1977, 676 p (colab.)
- Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea. Studiu şi documente, Bălceşti pe Topolog, 1978, 379 p (colab.)
- Aspecte militare privind revoluţia de la 1848 în Oltenia. Documente inedite, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1979, 225 p (colab.)
- Judeţul Vâlcea în anii primului război mondial. Studiu şi documente. Bălceşti pe Topolog, vol I 1979, 440 p, vol. II, 1979, 288 p (colab.)
- Revoluţia de la 1821 în judeţul Vâlcea. Studiu şi documente. Bălceşti pe Topolog, 1980, 400 p.(colab.)
- Vâlcea – monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980, 350 p (colab.)
- Îndrumător pentru întocmirea monografiilor locale. Râmnicu-Vâlcea, 1981, 109 p (colab.)
- Filiala Arhivelor Statului – judeţul Vâlcea, Bucureşti, 1982, 52 p.
- Contribuţia judeţului Vâlcea la Unirea principatelor, Râmnicu-Vâlcea, 1982, 279 p (colab.)
- Tezaur medieval vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu-Vâlcea, Bucureşti, vol. I (1388-1718), 1983, 430 p,
- Comori arhivistice vâlcene. Catalog de documente. vol. II, 1985, 452 p (colab.)
- Familia Bălcescu în documentele vâlcene (1840-1869), Bălceşti pe Topolog, 1984, 224 p (colab.)
- Comori arhivistice vâlcene. Catalogul documentelor de la Arhivele statului din Râmnicu-Vâlcea (1487-1800), vol. II, Bucureşti, 1985, 452 p (colab.)
- Vâlcea în documente. prefectura judeţului Vâlcea (1865-1881), Vol. II, Inventar arhivistic D. G. A. S. , Bucureşti, 1988, 423 p
- Râmnicu-Vâlcea. Ghid de oraş, Bucureşti, Ed. EST, 1989, 112 p.
- Istoria Ocnelor Mari. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1993, 300 p
- Istoria oraşului Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Antim Ivireanul, 1994, 359
- Bibliografia istorică a judeţului Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, editată de Fundaţia „Dascălul vâlcean" şi de Casa Corpului didactic-Vâlcea, 1994, 158 p. (colab.)
- Istoria Horezului, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995, 250 p
- Râmnicul medieval. Studiu şi documente (1388-1820), Râmnicu-Vâlcea, 1995, 168 p. (colab.)
- Istoria oraşului Ocnele Mari, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995, 250 p.
- Aurelian Sacerdoţeanu. Documentar bibliografic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1995, 44 p (colab.)
- Monumente arhivistice vâlcene. Catalog de documente (1392-1811), Râmnicu-Vâlcea, 1997, 423 p (colab.)
- Alexandru Bălintescu. Documentar bibliografic, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 28 p (colab.)
- Şcoala cu clasele I_VIII „Take Ionescu din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 317 p (colab.)
- Istoria bisericii „Sf.Gheorghe" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 222 p (colab.)
- Locuri. Vremuri. Oameni. Monografia comunei Valea Mare, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1998, 245 p. (colab.)
- Gheorghe Ştefan. Documentar bibliografic. Râmnicu-Vâlcea, ed. Conphys, 1999, 23 p.
- Istoria Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1999, 475 p. (colab.)
- Vâlcea turistică – Ghid de judeţ, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999, 171 p. (colab.)
- Monumente istorice vâlcene. Catalog de documente 1392-1811. Râmnicu-Vâlcea, 1999, 412 p. (colab.)
- Acte documentare vâlcene. Catalog de documente 1418-1830, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1999, 325 p. (colab.)
- Gheorghe Părnuţă. Bibliografie. Rucăr, 2000, 41 p.(colab.)
- Momente documentare vâlcene. Catalog de documente 1418-1830, râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2000, 380 p. (colab.)
- Istoria bisericii catolice „Sf. Anton" din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu Vâlcea,Ed. Conphys, 2000, 290 p. (colab.)
- Istoria Şcolii „Spiru Haret" din Râmnicu-Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2001, 180 p.(colab.)
- Istoria ţiganilor din Ţara Românească 1241-1856 – 600 de ani de atestare documentară. Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2001, 336 p
- Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 256 p. (colab.)
- Istoria Judeţului Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 716 p.
- Istoria bisericii „Sf. Dumitru"din Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 244 p (colab.)

Studii şi articole

- Aspecte ale luptei ţărănimii din regiunea Argeş sub conducerea P. C. R: împotriva dictaturii militare şi a războiului antisovietic (Revista arhivelor, V, 1962,p 121-138. colab.)
- Acţiuni ale maselor muncitoare din regiunea Argeş împotriva dictaturii militare (Revista arhivelor, VII,1964, 1, p. 166-184, colab. )
- Magistratul oraşului Piteşti , Revista arhivelor, XII, 1969, 1, p. 167-171,)
- Noi documente privind participarea unor panduri alături de Tudor Vladimirescu Orizont- Vâlcea, 1969, 26 nob, 336
- A fost Tudor Vladimirescu vătaf de plai la Câineni? Orizont-Vâlcea, supl. decembrie 1969
- Mârturii despre participarea unui vâlcean la lupta din Dealul Spirii, Orizont-Vâlcea, 23 sept. 1969,nr. 273
- Arhiva generalului Magheru, Orizont-Vâlcea, 1969, nr.146
96 de documente din sec. XIV-XIX privind istoria Râmnicului-Vâlcea Orizont-Vâlcea, 7 ian. 1970, nr. 396
- Vâlcea într-o descriere rusească din 1833, Orizont-Vâlcea, 1970, ianuarie 22, nr. 382
- Ileana Petrescu. Documente privind revoluţia de la 1848 în Oltenia, Orizont-Vâlcea, 1970, nr. 534
- Un document necunoscut privind bătălia lui Ipsilanti cu turcii la Drăgăşani, Orizont-Vâlcea, 19 iunie 1970, nr. 533
- Tabăra de la Râureni,Orizont-Vâlcea,11 sept. 1970, nr.570
- Tezaurul lui Tudor Vladimirescu, Orizont-Vâlcea, 13 sept. 1970, nr.580
- Un document original scris şi semnat de Tudor Vladimirescu, Orizont-Vâlcea, 12 ian. 1971, nr. 681
- Anul 1848 în judeţul Vâlcea. Catalog de documente, (Studii-Muz."N.Bălcescu" pe Topolog), p. 591-634
- Dreptul de proprietate al mânăstirii Cozia asupra „Uliţii din Râmnic", Studii Vâlcene, 1971, I, p. 11-17
- Tudor Vladimirescu şi Vâlcea, Orizont-Vâlcea, supl. 1971
- Deşteptarea României, Orizont-Vâlcea 21 iulie 1971, nr. 884
- Contribuţii la cunoaşterea unor obligaţii feudale. Cuibul de şoimi, Contribuţii istorice-Craiova, 1972, p. 134-143
- Documente privind răscoala ţăranilor din anul 1907 în Vâlcea, Buridava, 1972, I, p. 331-337
- Răscoala din 1907 şi intelectualitatea din Vâlcea, Mitropolia Olteniei-Craiova, 24, 1972, nr. 3-4, p.203-207
- Vechi sate vâlcene (sec. XIV-XV), Orizont-Vâlcea, 1972, nr.1020, 1973, nr. 1060
- Catalogul documentelor Condicii mânăstirii Cozia, Studii Vâlcene, II, 1972, p. 112-114
- Fondul arhivistic naţional, Orizont-Vâlcea, 1972, 19 aprilie, nr. 1076
- Eroul de la Plevna primit la Vâlcea, Orizont-Vâlcea, 9 mai 1972, nr. 1092
- Situaţia social-economică a slujitorilor bisericii din plasa Oltul de Jos, judeţul Olt, în catagrafia din 1838, Mitropolia olteniei-Craiova, XXV, 1973, nr. 3-4, p.254-266 (colab.)
- 1848 în Vâlcea, Orizont-Vâlcea, 3 mai1973
- Documente mehedinţene aflate la Arhivele Statulu Vâlcea, Buletinul de informare al cadrelor didactice- Drobeta-Tr.Severin, 1973, p. 92-96
- Revoluţia de la 1848 în Vâlcea. Depunerea jurământului pe constituţie la Râmnic, Orizont-Vâlcea, 4 mai 1973, nr. 1401
- Istoricul unui fals de documente – 1745, Anale-Craiova, 1973, p. 107-111
- Cancelaria în timpul lui Mircea cel Bătrân, Historica, II, 1974, p. 111-120
- Ajutorul acordat de populaţia vâlceană emigranţilor transilvăneni – pagină de epopee în istorie, Orizont, 3 iulie 1973, nr.1427
- Măsuri pentru dezarmarea populaţiei vâlcene şi a soldaţilor perticipanţi la - Tabăra lui Magheru, Revista arhivelor, 1973, 2, p. 325-329
- Un colaborator al lui Constantin Brâncoveanu, stolnicul Radu Golescu, Studii Vâlcene, III, 1974, p.37-47
- Catalogul documentelor mehedinţene aflate la Arhivele Statului Vâlcea, - Contribuţii ale cadrelor didactice şi cercetare de istorie Mehedinţi-Turnu Severin, 1974, p.58-65
- Măsuri ale guvernului provizoriu privind aplicarea articolului 14 din proclamaţia de la Islaz, Studii-Muzeul „N. Bălcescu" pe Topolog, 1975-1978, 7-8, p. 151-161
- Marele spătar Radu Golescu şi curentul antifanariot, Buridava, 1976, II, p. 67-71
- 13 septembrie 1848. Pagină de eroism în istoria neamului, Orizont, 8 sept. 1978
- 1907 în judeţul Vâlcea, În sprijinul dialogului cu masele, Râmnicu-Vâlcea, 1977, p. 13-17
- Un informator german la Râmnicu-Vâlcea în timpul primului război mondial, Ştefan Mateş la 85 de ani, Cluj-napoca, 1977, p. 363-366
- Luptele de pe Valea Oltului din 1916 în însemnările unui contemporan, Orizont-Vâlcea, 1978, nr. 10-12, p. 797-801
- Un document inedit emis la Târgovişte în timpul lui Gavril Movilă, Valahica-Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1979, 10-11, p. 243-249 (colab.)
- Mărturii documentare vâlcene privind originea, continuitatea şi unitatea în hotarele străbune, Mitropolia Olteniei, 1979, 31, 4-6, p. 370-376
- O arhivă judeţeană la Râmnicu-Vâlcea la 1872, In Memoriam Ion Mărcuş-Bucureşti, 1979, p. 196-210
- Cancelaria Taberei militare revoluţionare din Câmpul lui Traian, Studii Vâlcene, VI, 1979, p. 177-184
- Acţiuni de rezistenţă ale ţărănimii vâlcene împotriva exploatării ecleziastice în secolul al XVIII-lea, Buridava, 1979, 3,p. 68-80
- Claca pe domeniul mânăstiresc din Ţara Românească în sec. al XVII-lea, - Mehedinţi-Istorie şi Cultură, vol. II, Drobeta-Turnu Severin, 1980, p. 91-96
- 100 de ani de la moartea lui Gheorghe Magheru, generalul revoluţiei în conştiinţa Vâlcii, Orizont, 1980, nr. 2019
- Contribuţii documentare privind proprietăţile viticole în Dealul Topolovenilor ale mânăstirii catolice din Câmpulung-Muscel, Museum-Goleşti, III,1980. p. 295-298
- Un document inedit emis de cancelaria domnească a lui Mihnea Turcitul, Studii Vâlcene, 1980, ¤, p.82-83 (colab.)
- Probleme ale economiei agrare în documentele lui Mircea cel Bătrân, Studii Vâlcene, 1980, În sprijinul dialogului cu masele, Râmnicu-Vâlcea, 1977, p.13-17
- „Cererile norodului românesc după varianta păstrată la Arhivele statului din Râmnicu-Vâlcea, Mitropolia Olteniei-Craiova, 33,, 1981, 10-12, p.559-564
- Falsificarea unor documente privind robii mânăstirii Cozia, Buridava, 1982, 4, p. 95-99
- Actele moşiei Urlueşti (1583-1806), Revista Arhivelor, 59, 1982, 4, p. 385-391 (colab.)
- Informaţii documentare privind istoria şi cultura Câmpulungului-Muscel în Arhivele Statului jud. Vâlcea, Studii-Muzeul Câmpulung Muscel, 1984, 9-10, p. 205-212
- Un câmpulungean patriot, Grigore Procopiu, Studii-Muzeul Câmpulung Muscel, 1984, p. 127-129
- Arnota în timpul domniei lui Matei Basarab, Studii Vâlcene,1985, 7, p.53-56
- Bibliografia publicaţiilor întocmite pe baza documentelor existente în fondul - ----- Prefecturii Judeţului Vâlcea, Vâlcea în documente, 1865-1881, vol. II, Inventar arhivistic- Bucureşt, 1986, p. 412-419
- Istoria unui fals, Informaţia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr. 254
- O fabrică de postav în timpul lui Mihai Viteazul, Informaţia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr. 180
- Favoarea lui Cuza pentru vâlceni, Informaţia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993,nr. 148
- Prizonierii turci în judeţul Vâlcea, Informaţia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr. 170
- Spioni germani la Râmnicu-Vâlcea, Informaţia zilei-Râmnicu Vâlcea, 1993, nr: 157,159,160, 161
- Un miscelaneu muscelean în manuscris din sec. XVIII, Revista de istorie a Muscelului, VI, 2001, p. 73-76
- O scrisoare inedită a lui Theodor Bălăşel în oltenia
- Mocanii din Rumâneşti, judeţul Muscel şi furtul unor cai în 1870, de către ţigani, - Revista de istorie a Muscelului, VII, 2002

Bibliografie - referinţe

- Enciclopedia istoriografiei româneşti: Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică , 1978, p. 329
- Măldărescu, Ion. Iubire de Râmnic, 1995, p. 44-47
- Părnuţă, Gheorghe, Ovidiu Isbăşescu, Flaminiu Mârţu, Oameni din cetatea de scaun. Personalităţi şi figuri muscelene: Câmpulung-Muscel, 1995, p.220
- Petria, Petre, Oameni de ştiinţă, cultură şi artă: Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 1996 p. 385-386
- Interferenţe spirituale oltene. Craiova, 1999, p. 268-269
- Personalităţi din Oltenia – Dicţionar, Craiova, 1999 p.238-239
- Măldărescu, Ion, E. Frâncu : Râmnicu-Vâlcea. Mica enciclopedie, vol.II - Oameni cunoscuţi ai Râmnicului contemporan, Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2002
- Who's Who in România : Bucureşti, Ed.Pegasus, Ediţia princes,, 2002, p. 655
- Cristocea, Spiridon, Istorici argeşeni – Dicţionar, Piteşti, Ed. Tiparg, 2003, p. 289-293

Destinate, în egală măsură, specialiştilor, cercetătorilor, şi iubitorilor de istorie, lucrările lui Corneliu Tamaş constituie un demers literar-istoric ce se remarcă printr-o abundenţă informaţională. Animat de pasiunea pentru documentele inedite ori tipărite, în scopul păstrării şi punerii în valoare a tezaurului naţional reprezentat de acestea şi dorind să confere subiectului încărcătura specifică epocii tratate, Corneliu Tamaş aduce în faţa cititorului, cu o generozitate rar întâlnită, informaţiile acumulate de-a lungul anilor de cercetare, exprimându-le coerent şi cu multă naturaleţă. Fie că este vorba de literatură de specialitate, articole, comunicări sau pur şi simplu povestiri pentru prichindei, el aşterne în fiecare din paginile scrise câte un strop din sufletul său. Înzestrat cu ştiinţa de a aduce numeroase elemente de noutate, Corneliu Tamaş convinge, interlocutorii, cu argumente solide şi ştie să se facă acceptat atât de maturi, cât şi cei de-o şchioapă, în funcţie de genul abordat. El este un cercetător neobosit, care şi-a găsit modalitatea optimă de exprimare, în plan istoric şi literar, pe cât de personală şi sintetică, pe atât de complexă. Vivacitatea spiritului lui Corneliu Tamaş, exuberanţa, optimismul şi neastâmpărul lui erau molipsitoare şi în aceeaşi măsură deconectante. După o luptă inegală cu flagelul Cernobâlului s-a stins din viaţă la 19 februarie 2008. După propria-i exprimare, până în ultima clipă a prezenţei sale înaceastă lume, sufletul i-a rămas tot de copil, gata oricând de o şotie având darul să descreţească frunţile cutate de numeroasele preocupări şi griji cotidiene.

Corneliu Tamas Corneliu Tamas Corneliu Tamas