Prof. univ. dr. Gheorghe C. mihai, art-emisOpera şi activitatea ştiinţifică

S-a născut la 1 septembrie 1939 în localitatea Sculeni-Iaşi, atestată în anul 1437.
Studii: Şcoala generală nr. 5, „Costache Negri" (1947-1954), iar apoi la Liceul Naţional (1954-1957), iar la Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi (1957-1962), obţine licenţa în Fi¬losofie (cu o teză de filosofie contemporană, sub coordonarea profesorului universitar Petre Botezatu), în 1962, iar în 1974, licenţiat al Facultăţii de Drept, cu o teză de drept constituţional, sub coordonarea profesorului universitar H. Braunstein.
- Doctorat în Filosofie, speciali¬za¬rea Logică, la Universitatea Bucu¬reşti, iar după decesul academicianului Athanasie Joja, la Universitatea din Iaşi, sub coordonarea profesorului Petre Botezatu, finalizat prin susţinerea tezei privind psiho-logica argumen¬tă¬rii, în 1974;
- Doctorat în Drept, finalizat în 1999, sub conducerea profesorului universitar Gheorghe Boboş, cu o teză privind interpretarea juridică. Ambele teze au fost ulterior publicate în edituri centrale.
În perioada ieşeană 1963-1991 a publicat peste o sută de studii şi articole de autor şi în colaborare în domeniile retoricii, logicii juridice, psihologiei delincvenţei juvenile şi istoriei ştiinţei. În perioada timişoreană 1992-2010 a publicat circa 80 de studii şi articole de autor în domeniile Filosofiei dreptului, Teoriei dreptului, Logicii şi retoricii juridice, precum vreo 150 de articole cu caracter eseistic politico-juridic în varia publicaţii.

Profesor universitar titular la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Universitatea de Vest - Timişoara din martie, 1994. În perioada ieşeană - 1962-1991 - a publicat circa 70 de articole şi cinci cărţi. Perioada timişoreană (1991-2010) se împarte tot în două: a) 1991-1993 şi b) 1993-2010. În (a) a predat Logică juridică, Praxeologie şi Antropologie şi a publicat o carte şi cinci studii ştiinţifice. În (b) a predat ca profesor titular disciplinele Teoria Generală a Dreptului, Sisteme de drept pozitiv şi Logică şi Retorică Juridică. În aceeaşi perioadă a publicat la edituri centrale şi regionale, 27 cărţi de autor şi în colaborare, iar în reviste de specialitate mai multe articole şi studii. În plus, a publicat peste o sută de articole în reviste de cultură generală şi juridică (Iaşi, Bucureşti, Timişoara). Este secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Teoria şi Filosofia dreptului, filiala România din 2006, coeditor al revistei ieşene ETHOS. Pentru studenţi a redactat cursuri de teoria generală a dreptului reeditate în 2004, 2006, 2008, de logică juridică din 2006, 2010 şi, mai înainte, de filosofia dreptului, (1995, 2002). Menţionez că majoritatea volumelor sale, realizate până în 2010, s-au epuizat.

- Ca asistent universitar a condus seminarii de filosofie, metodologie, logică generală, istoria religiilor
- Ca lector universitar apoi a predat: Logică juridică, Filosofie generală, Axiologie, Praxeologie
- In calitate de conferenţiar universitar titular (Universitatea de Vest-Timişoara) a predat: Retorică juridică, Filosofia dreptului, Teoria argumentării, Axiologie
- Ca profesor universitar titular (UVT) a predat, în principal: Teoria dreptului (din 1994/1995 până în 2008/2009), Logică juridică (din 1994/1995 până în 2008/2009), Retorică juridică (din 1994/1995 până 2008/2009), Filosofia dreptului (din 1994/1995 până în 2005/2006); A organizat 20 sesiuni ştiinţifice în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române (1983-1989) şi a editat cinci volume cu lucrările prezentate la aceste sesiuni sub titulatura „Probleme de istoria şi filosofia ştiinţei" în perioada 1983-1988;

Cărţi studiii şi articole publicate

Din anul universitar 1962 până la pensionare (11 februarie 2011) a participat cu referate la circa două sute de sesiuni ştiinţifice locale, regionale, naţionale şi internaţionale şi a publicat ca autor unic şi coautor 34 cărţi şi peste 150 studii şi articole de specialitate în reviste interne şi internaţionale. A publicat în străinătate (Lausanne-Elveţia) o lucrare de Teoria dreptului împreună cu prof. L. Dogaru (Lecons sur la theorie du droit, Presses des Imprimerie Reunies, Lausanne, 314 pagini), ceea ce constituie o premieră în istoria românească a acestei discipline.[ ] După obţinerea gradului didactic de profesor universitar (martie 1994) până în prezent (2013) a publicat numeroase cărţi, studii şi articole, conform listei de mai jos. Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu - cărţile, articolele şi studiile atât anterioare cât şi cele posterioare obţinerii gradului de profesor - constau în:
- Primele studii de retorică juridică le-a publicat în anii 1970, anterior altor lucrări.
- După 1977, în România prima carte cu titlul de Retorică juridică îi aparţine şi a apărut în 1997;
- Prima carte de logică juridică, în România secolului XX îi aparţine şi a apărut în 1982;
- Prima carte cu titlul de Filosofia dreptului, în România de după 1989 îi aparţine şi a apărut în 1993;
- Prima monografie despre interpretarea juridică, în România îi aparţine şi a apărut în 2000;
- Separarea teoriei dreptului de teoria statului îi aparţine prin lucrarea Fundamentele dreptului vol. I-VI din 2002-2009;
- Reconsiderarea problematicii teoriei dreptului a fost promovată din anul 2000, în cartea „Introducere în teoria dreptului";
- A propus pentru prima oară în România o teorie a dreptului obiectiv (2003), o teorie a drepturilor subiective (2004), o teorie a probării în dreptul pozitiv (2008), în volumele III, IV, V şi VI din „Fundamentele dreptului", Ed. ALLBeck, Bucureşti.
- Membru în Comisia de drept şi ştiinţe administrative în cadrul CNEEA din anul 2000 până în 2006
- Expert evaluator (cu dosar din iulie 2004) în CNCSIS în Teoria dreptului, Drept Constituţional comparat, Drept umanitar.
- Membru în boardul a trei congrese internaţionale de drept şi administraţie publică (2004, 2006, 2008)
- Conducător de doctorat in filozofie al Universităţii „Al.I.Cuza" – Iaşi (1998-2005)
- Conducător de doctorat in drept al Universităţii de Vest-Timişoara (din 2005)

Coordonarea de structuri profesional-ştiinţifice

- Director al Centrului de Studii Juridice, Timişoara (din 2003)
- Director al bianualului Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy ( 2006-2009)
- Secretar General al Filialei România a Asociaţiei Internaţionale de Teoria şi Filosofia dreptului (din 2006)
- Cancelar al Central European Academy of Sciences and Art (1997-2010)

Funcţii în asociaţii profesionale, ştiinţifice, comitete de redacţie

- Secretar ştiinţific SCRIFS al Filiale Academiei Române-Iaşi (1982-1991), perioadă în care, pe lângă 19 sesiuni științifice academice, organizate în cadrul SCRIFS, am efectuat și zece drumeții cu studenți din Centrul Universitar Iași, în țară și străinătate, cum rezultă din D.U.I.
- Secretar ştiinţific SCRIFS al Filialei Academiei Române-Timişoara (1991-1993)
- Membru al Asociaţiei internaţionale de teoria şi filosofia dreptului
- Membru de onoare al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române
- Membru al societăţii „Rosmini", Durham
- Editor-coordonator al revistei de cultură juridică „Dike" – Iaşi, 1988-1990
- Redactor-şef al revistei „Ethos", Iaşi, 1990-1992, senior editor al aceleiaşi reviste din 2009 și azi
- Redactor-coordonator al revistei „Jurisprudentia", Timişoara, 1993-2000, apoi membru în comitetul de redacţie al aceleiaşi reviste.
- Senator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei" – Iaşi
- Senator de onoare al Universităţii de Vest-Timişoara, 2010
- Membru al Societăţii academice Daco-Romania, Bucureşti, din 2000
- Doctor honoris causa al Fundației Academice „Petre Andrei"
- Doctor honoris causa al S.A.D.R, București

În perioada 1963-2009 a susţinut nenumărate conferinţe în ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Suceava, Oradea, Petrosani, Constanta, Turnu-Severin, Brasov, Sibiu, Deva etc) şi peste hotare (Copenhaga, Hamilton-Canada, Neuchatel-Elveţia, Uppsala etc) şi a efectuat schimburi de experienţă (Hamilton-Canada, 1992, Neuchatel-Elveţia, 1997; Rijeka Croaţia-1998; Rennes-Franţa, 2000)

Distincţii şi recompense

- Decorat de către Preşedintele statului (2005);
- Cuprins în R. Hubner, Enciclopedia personalităţilor din România, ed.2006, p. 536;
Cuprins în I. Petru, Contributori ieşeni la dezvoltarea logicii, ed. 2010;
Cuprins în I.Petru, Coordonate ale filosofiei ieșene, Iași, 2010, p.201-203, 404-405, 505-506;
- Cuprins în Enciclopedia Academiei Dacoromâne, București, 2012, vol.II, p.55
- Premiul Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea „Fundamentele dreptului", Bucureşti, 2007;
- Ca profesor asociat la secţia de ştiinţe administrative din Facultatea de ştiinţe economice a Universităţii de stat „Ştefan cel Mare" din Suceava, a contribuit la formarea a circa 200 de specialişti în drept administrativ (2001-2003);
- Ca profesor asociat la secţia de drept din Facultatea de ştiinţe economice a Universităţii de stat „Petru Maior" din Tg. Mureş, a contribui la formarea a circa 800 de specialişti în drept (2003-2010);
- Ca profesor asociat la Facultatea de ştiinţe administrative a Universităţii de stat „Eftimie Murgu" din Reşiţa (din 2004-2010), a contribuit la formarea a circa o mie de specialişti în administraţie;
- Ca profesor asociat la Facultatea de drept a Universităţii „Banatul" din Timişoara (1994-2002) a contribuit la formarea a circa trei mii de studenţi;
- Ca profesor asociat la Facultatea de drept a Universităţii „Petre Andrei" din Iaşi (1991-1996) a contribuit la formarea a circa 3000 de studenţi.

Lucrări științifice

Autor unic în perioada anterioară lui 1990:

- Elemente constructive de argumentare juridică, Ed. Academiei, 1982, 211 pg.
- Psihologica argumentării dialogale, Ed. Academiei, 1987, 223
- Logica juridică, Ed. „Petre Andrei", Piatra Neamţ, 1991, 187
- Prim autor: Încercări asupra argumentării, Ed. Junimea, 1985, 245 p.
- Coordonator și coautor al „Studii de istoria şi filosofia ştiinţei", vol.I-V, Iaşi, 1983-1988, sub egida Academiei Române, Filiala Iaşi, 8-900 pg.

Lucrări după obţinerea gradului de profesor universitar (martie 1994):

- Prim autor: Introducere în studiul dreptului, I-II, 412 p., Ed. Alma Mater, Timişoara, 1995.
- Prim autor: Opinia publicului, Ed. A92, Iaşi, 1996, 185 pg.
- Prim autor: Drept public, Ed. PUR, Timisoara, 1996,214 p
- Prim autor: Filosofie a dreptului, Ed. Universitas Timisiensis, 1997, 187 p.
- Autor unic: Retorica tradiţională şi Retorici moderne, I, ALLBECK, Bucureşti, 1998, 344 pg.
- Autor unic: Argumentare şi interpretare în drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, 379 pg.
- Prim autor: Optima justitia, Ed. ALL Beck, Bucureşti, 1999, 191 pg.
- Prim autor: Teoria si filosofia dreptului, Ed. ALL Beck, Bucuresti, 1997, 263 pg
- Autor unic: Prelegeri de logica pentru juristi, Ed. Mirton, Timisoara, 2001, 170 pg.
- Prim autor: Teoria generala a dreptului, Ed. ALL Beck, Bucuresti, 2001, 276 pg
- Autor unic: Introducere în teoria dreptului, Ed. Timpolis, Timişoara, 2001,192 p.
- Autor unic: Fundamentele dreptului, vol.I-II-III-IV-V-VI, Ed. ALL BECK, Bucureşti, 2002-2009, 1800 pg.
- Prim autor: L'inevitable droit, Ed. Risoprint, 2006, 287 p.
- Autor unic: Teoria dreptului, Ed. ALL BECK, Bucureşti, ediţia I-a 2003, II-a, 2004, 194 pg., ediţia III-a, 2009, 205 p.
- Autor unic: Metoda logică în drept, Ed. CHBECK, Bucureşti, 2006, 196 pg
- Prim autor: Lecons sur la theorie du droit, Presse Universitaire Lausanne, 2008, 373 p
- Prim autor: Incercări asupra argumentării, Ed. Junimea, Iaşi, 1985, p. 287.
- Introducere în teoria personalităţii în drept (G. Popescu), Ed. ACADEMIEI, Bucureşti, 1992, 135 p.
- Întâlniri colocviale privind temeiurile dreptului, (colab. Ioan Humă), Iași, 2012, 367 pg.
- Deochiada, , Timișoara, Ed. Mirton, 2013, 270 pg.

Articole şi studii în domeniul ştiinţelor juridice în reviste de specialitate

- „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» - Iaşi" seria Filosofie;
- „Analele Fundaţiei Academice «Petre Andrei» - Iaşi";
- „Analele Universităţii de Vest - Timişara" seria Drept;
- Analele Universităţii Banatului Timişoara",;
- „Buletinul Direcţiei Generale a Penitenciarelor";
- „Curierul judiciar", Bucureşti;
- „Di¬ke" Iaşi, revista Subcomitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române;
- „Droit et Politique", Arad;
- „Dreptul", Bucureşti;
- „Ethos", Iaşi;
- „Jurisprudentia", Timişoara;
- „Ramuri", Craiova;
- „Revue Roumaine des Sciences", série de Phi¬losophie et Logique;
- „Revista de drept come¬rcial", Bucureşti;
- „Revue de Questiones Europensis", Timişoara;
- "Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy, Timişoara;
- „Studii de drept românesc", Bucureşti;
- „Stu¬dii juridice", Arad; (19) "Curierul juridic"-Tg. Mureş;
- "Rechts-philosophie"-Bielefield;
- peste 150 articole de atitudine politico-juridică în varia periodice (1963-2010), aproximativ 200 referate susţinute la sesiuni ştiinţifice locale, zonale, naţionale, sute de conferinţe în reuniuni academice din Iaşi, Suceava, Bacău, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanţa, Craiova, Reşiţa, Timişoara, Bucureşti ş.a.

Alte lucrări

- Logica juridică, RAMURI, 1966
- Tipologia argumentelor (juridice), Analele Univ. "Al.I.Cuza", 1969
- L'inference causale dans la technique de la reglementation juridique, în ANALE, Univ. "Al.I.Cuza", III-XVII, 1972
- Cu privire la formele delicvenţei juvenile, în SOCIOLOGIA IN ACŢIUNE, vol.I, Iaşi, 1973
- Natura şi structura formală a normei juridice, în ANALE, Univ. "Al.I.Cuza", III-XIX, 1974
- În perioada septembrie 1975-1977 am publicat cinci articole de sociologia delincvenţei juvenile în revista centrală a D.G.P.
- Teoria argumentării juridice, teză, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi, 1974
- Fundamentul moral al libertăţii juridice, teză, Universitatea "Al.I.Cuza"-Iaşi, 1975
- Recuperarea adolescentului delincvent (Aspecte juridice), în BULETINUL D.G.P., 1976
- L'organisation de l'opinable judiciaire, în ANALE I.P., 1980
- Principles and Technic of the Argumentation (Interpretation of Law), în ANALE, III-XXVI, 1980
- Despre dialog, Analele Univ. „Al.I.Cuza", IV-XXVIII, 1982
- Consideraţii asupra drepturilor personalităţii în drept, în Probleme de Logică, vol.IX, Bucureşti, 1986, p. 321
- Demonstration and argumentation en droit, în Revue Roumaine de Sciences Sociales, Bucureşti, nr. 3-4-1986
- Modern Trends in the Scandinavian Logic of Law, în Revue Roumaine de Sciences Sociales, nr. 3-4-1987, pentru care m-am documentat la Institutul de filozofie din Helsinki, în vara acelui an
- Dimensiunile dreptăţii în paideuma românească, în DIKE, revista SCRIFS, Filiala Iaşi a Academiei române, nr.2, 1989
1. Comentarii privind elemente de drept civil la capitolul VIII din Manavadharmasastra, în ETHOS, nr.3-1993
- Teleo-logica actului legislativ, în ANALE F.A.P.A., Iaşi, 1993
- Precisions concernant la logique juridique et la logique de l'intention, Analele Univ.de Vest, Timişoara, 1993 etc

Lucrări posterioare obţinerii gradului de profesor universitar - listă selectivă

Articole-studii în reviste de circulaţie internaţională.

- About Principles, în Rev. Questiones Europensis, 1998
- Que signifie l'autonomie du sujet de droit, în Droit et Politique, nr.3/2000(?)
- Le sens de la notoriete, în Revue R.Ph.LS.Ph., nr. 1 din 2004 (?)
- Values, valorization, revaluation, în idem, nr.6 din 2007
- About silence as work in Law, idem, nr.5 din 2007
- Juridical Responsability and Moral Responsability, în idem nr.7 din 2008
- Despre limbajul juridic, în idem nr.8 din 2008

Articole-studii în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

- Une paradigme du droit, Travaux du XXVeme, Congres de ASPLF, Lausanne, 1994
- A Contribution of Objectiv Law, International Congres, ICELM, 2004.
- La forme juridique et les activitees techniques, dans „La science moderne et l'energie", Cluj-Napoca 2010

Articole şi studii în reviste de circulaţie naţională şi internaţională

- Cu privire la arheul dreptăţii, în JURISPRUDENTIA, Timişoara, 1994
- Ştiinţa şi ştiinţa dreptului, idem.
- Regula tăcerii la Wittgenstein, idem, nr.2/1995
- Discuţii în legătură cu calificarea faptei soţului de a întreţine raporturi sexuale cu soţia împotriva voinţei acesteia, DREPTUL nr.7/1995
- Explicare a dreptului, JURISPRUDENTIA, nr.1/1996
- Cu privire la ştiinţa dreptului civil, idem (?)
- „Audiatur et altera pars", idem nr.1/1998
- Despre principii în drept, STUDII DE DREPT ROMÂNESC, nr.3-4/1998
- Voinţa legiuitorului, JURISPRUDENTIA, nr.1-2/1998
- Testamentul militarilor în dreptul roman, în STATUL DE DREPT – REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE, Timişoara, 1999 (?)
- Metoda în drept, REVISTA DE DREPT COMERCIAL, nr.4/2001
- The Law: Science or Art, Rev. Drept, nr. 1-2 din 2001
- Locul ştiinţelor juridice în sistemul dreptului, DREPT ŞI CULTURĂ, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002
- O problemă de epistemologie juridică, Anale UBT, 2002
- Despre trihotomia normei juridice, Anale UBT, 2002
- Antinomii ale limbajului juridic, REVISTA DE DREPT COMERCIAL, nr.6/2002
- Contribuţii la analiza surselor dreptului subiectiv, STUDII JURIDICE, Arad, 2003
- Asupra unor antinomii din Teoria dreptului, în PENTRU O TEORIE GENERALĂ A STATULUI ŞI DREPTULUI, Cluj-Napoca, 2003
- Despre drepturile omului, în volumul „Dreptul şi morala", Cluj-Napoca, 2004.
- Despre raportul juridic de concurenţă, în Curierul judiciar, nr.1 din 2005.

Contribuţii în volume colective

- Cu privire la formele delicvenţei juvenile, în: Socio¬logia în acţiune, vol. 1 (coordonator Adrian Niculau), Universitatea „Al. I. Cu¬za", Iaşi, 1973;
- Despre spiritul secolului XX, în: Gheorghe Mihai (coord.), Probleme de istoria şi filosofia ştiinţei, Fi¬liala Iaşi a Academiei Române, 1984, pp. 197 - 211;
- Teoria argumentării şi capacitatea comunicativă a şti¬inţei, în: loc. cit., pp. 212 - 223;
- Aspecte ale dezvoltării ştiinţelor în secolul XVII, în: loc. cit., pp. 224 - 235;
- Introducere în teoria personalității în drept, în: Probleme de Logică, vol. 9, Editura Acade¬mi¬ei Române, Bucureşti, 1993;
- Locul ştiinţelor juridice în sistemul dreptului, în volumul colectiv, Drept şi cultură, Editura „Dacia", Cluj - Napoca, 2002;
- Asupra unor antinomii din teoria dreptului în volumul coordonat de Gh. Boboş , Pentru o teorie generală a statului şi drep¬tului, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 2003;
- Metoda în drept, Revista de drept comercial, nr.4/2001;
- The Law: Science or Art, în Analele Universităţii de Vest din Timisoara, seria - Antinomii ale limbajului juridic, Revista de drept comercial, nr.6/2002;
- Contribuţii la analiza surselor dreptului subiectiv, Studii juridice, Arad, 2002;
- Cu privire la structura logico-juridică a normei juridice, Rev.Rom. de Filosofia Dreptului şi Filosofie socială, nr.1/2004;
- Contribuţii la teoria drepturilor subiective, în Analele Univ.de Vest din Timisoara, seria Drept, nr.2/2004;
- Contribution of Objectiv Law, ICELM, Tg. Mureş, 2004;
- Despre izvoarele formale ale dreptului subiectiv, Curentul juridic, nr.4/2004;
- Despre raportul juridic de concurenţă, Curierul judiciar, nr.1/2005;
- Persoană, personalitate, responsabilitate, Curentul juridic, nr.1-2/2005;
- Commentaire sur une figure rhetorique de J.J. Rousseau, ICELM, Tg. Mureş, 2006;
- Language of the Law, Rev.R.Ph.L.S.Ph., nr.4/2006;
- La silence en droit, Rev.R.Ph.L.S.Ph. nr5/2007;
- Despre patrimoniul tehnic românesc, Rev. SCRIFS, Sibiu, 2011;
- Dreptul natural cu un conținut evolutiv ?, (colab.), Univ. Babeș-Bolyai, 2012, p.322.

Notă: Prof. univ. dr. h.c. Mihai Gheorghe declară: „Nu mi-am contabilizat exhaustiv activitatea științifică. De aceea e foarte posibil să fi omis sau să fi încurcat. În cincizeci de ani de scriitură, fără contabilitatea studiilor, articolelor, conferințelor, cărților cu sau fără colaborare, mi se pare normal să se fi rătăcit unele. Omul de știință nu e nici negustor, nici contabil al propriilor creații. Rămâne generațiilor viitoare să identifice din opera mea ce rămâne și ce nu rămâne."