Emilian LovisteanulS-a născut la 12 februarie 1972, în localitatea Berezeni, judeţul Vaslui, din părinţii Costache şi Tasia. A absolvit Şcoala Generală nr. 2 cu clasele I-VIII între anii 1978-1986 şi prima treaptă de liceu între anii 1986-1988 la Şcoala nr. 1 din Berezeni, apoi între anii 1990-1995 a urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal – "Veniamin Costachi" de la M-rea Neamţ, obţinând Diploma de Bacalaureat şi Atestatul Teologic. În septembrie 1996, a fost admis la Facultatea de Litere şi Teologie, specializarea Teologie-Istorie, din cadrul Universităţii „Ovidius" – Constanţa, pe care a absolvit-o în anul 2000, susţinând lucrarea de licenţă la catedra de Teologie Dogmatică Ortodoxă cu titlul: „Omul zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu". În perioada 2000-2002, a urmat cursurile de Masterat, specializarea istorie veche-medievală, la Facultatea de Istorie din cadrul aceleiaşi Universităţi, pe care le-a absolvit în februarie 2002, cu lucrarea de dizertaţie „Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI". Din anul 2003 până în anul 2008 a urmat cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae" din Iaşi, la specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, unde a pregătit teza cu titlul: Mitropolia Moldovei şi Sucevei: Arhiepiscopia Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea(1900-1948), sub îndrumarea Domnului Acad. Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu, primid titlul de Doctor în Teologie. Cu binecuvantarea Înalt Prea Sfințitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în anul 2005 a pariticipat la un stagiu de perfecţionare a limbii engleze și de cercetare la Comunitty of The Resurrection - Mirfield şi la cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic The Resurrection, afiliat la Universitatea Leeds, Marea Britanie. Cât privește viața monahală, la 1 septembrie 1989, a intrat în obştea mănăstirii Neamţ unde a fost închinoviat, iar la 15 februarie 1991 a fost tuns în monahism primind numele de Emilian.

A fost hirotonit în ierodiacon la 16 martie 1991 de către P.S. Gherasim Cocoșel, în ieromonah la 1 ianuarie 1995 de către P.S. Calinic Botoșăneanul, la 20 august 1998 a primit hirotesia în protosinghel (20 august 1998) și apoi arhimandrit la 29 februarie, anul 2004 de către I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Între 1990–1998 și-a desfăşurat activitatea în cadrul Tipografiei mitropolitane TRINITAS de la Mănăstirea Neamţ, iar din 1988 şi până în 2001 a avut ascultarea de eclesiarh al mănăstirii. Din anul 2001 a fost transferat pe postul de Referent la Centrul eparhial – Iaşi, iar din 2002 în cel de asistent suplinitor (spiritual) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, devenid asistent titular în anul 2004 și apoi lector universitar în anul 2009. În Ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29 octombrie 2009, părintele arhimandrit Emilian a fost ales în demnitatea de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului cu titulatura de Lovișteanul, iar în data de 14 noiembrie a fost hirotonit întru arhiereu, în Catedrala arhiepiscopală „Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea.

Funcţii administrative şi onorifice

1990-1998 Tipograf în cadrul Tipografiei mitropolitane TRINITAS, m-rea Neamț;
1998-2001 Mare Eclesiarh al mănăstirii Neamţ;
2001-2008 Referent la Centrul eparhial Iaşi;
2002-2005 Preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea
„Al. I. Cuza", Iaşi;
2006 - 2009 Membru în Comisia liturgică a Arhiepiscopiei Iaşilor;
2007 - 2008 Preşedinte al Consistoriului monahal din Arhiepiscopia Iaşilor.
2008 - 2009 Consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor.
2009 - Exarh pentru judeţul Iaşi.
2009 - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Activitate ştiinţifică

A. Lucrări publicate:
- Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri - Arhiepiscopia Iașilor între anii 1900-1948, Edit. Doxologia, Iași, 2009, 480 p. text, 568 p. cu anexe.

I. Volume în colaborare:
- Cetatea Sfintei Parascheva - Catedrala şi ansamblul mitropolitan Iaşi, coautor pr. Nicolae Dascălu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2007.
- Sfinţi ocrotitori ai Moldovei - canonizaţi în perioada 1992-2009, Edit. Doxologia-MMB, Iaşi, 2009.

II. Studii

a) publicate în volume colective:

- Mănăstirea Neamţ – Activitatea de aşternere a cărţii cultice româneşti şi circulaţia cărţii nemţene între secolele XIV-XVI – consideraţii generale, în volumul „Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiul istoricului Thasin Gemil", Ovidius University Press, Constanţa, 2003, p. 155-162;
- Legăturile Bisericii Ortodoxe Romane cu Biserica Anglicană - aspecte generale, în volumul „Omagiul profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani", Edit. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 698-702.
- Promovarea literaturii române bisericeşti şi a unităţii de limbă prin propovăduirea şi transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, în volumul „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice", volum îngrijit de Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 436-443;
- Prietenul monahilor, în volumul „Părintele Arhidiacon Ioan Ivan – Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ", Edit. Trinitas, Iaşi, 2009, p. 97-101;

b) publicate în reviste de specialitate:

- Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (I), în „Teologie şi Viaţă", mai-august (5-8) 2002, p. 131-147;
- Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (II), în „Teologie şi Viaţă", septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 108-125;
- Contribuţii filantropice ale preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor în timpul Primului Război Mondial, în „Teologie şi Viaţă", iulie-decembrie (7-12) 2003, p. 229-236;
- Mănăstirea Neamț-activitatea de așternere a cărții cultice românești și circulația cărții nemțene între secolele XIV-XVI, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)", Teologie, tomul VIII, 2003, p. 273-280.
- Personalităţi ale cinului călugăresc nemţean de la sfârşitul secolului al XIV-lea până în secolul al XVI-lea, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)", Teologie, tomul VIII, 2003, p. 281-286.
- Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mănăstirea Neamţ, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)", Teologie, tomul IX, 2004, p. 51-58 şi în „Analele Universităţii din Craiova", Istorie, Anul IX, nr. 9, 2004, Editura Universitaria, p. 85-89.
- Situaţia economică a Arhiepiscopiei Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, în „Teologie şi Viaţă", ianuarie–iunie (1-6) 2005, p. 307-319;
- Acţiuni religioase şi politice din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în prima jumătate a secolului al XX-lea, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)", Teologie, tomul X, 2005, p. 55-72.
- De la „altarul" teologiei la păstorirea Bisericii străbune – Mitropolitul Iustin Moisescu, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)", Teologie Ortodoxă, tomul XI, 2006, p. 71-86.
- Monahismul în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)", Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 125-138.
- Patriarhul Nicodim şi poziţia lui faţă de instaurarea regimului comunist în România, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)", Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 161-170.
- Monahismul din Moldova şi Decretul 410 din 1959, în „Teologie şi Viaţă", nr. 1-4, 2009, p. 165-187.
- Monk Gavriil Uric- Romanian Calligrapher and Miniaturist-580 Years Since the Publication of the Famous Book of the Four Gospels at Neamt (1429-2009), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)", Teologie Ortodoxă, tom. XIV, 2009, Nr. 1, p. 83-102.
- The social and pastoral role of monasticism in the romanian society, in „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science", Issue 2, July 2009, format electronic; ISSN: 1843-4142.

B. Comunicări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane
a) naţionale

- Mitropolia Moldovei în timpul Sf. Voievod Ştefan cel Mare, în cadrul Colocviului Academic Atlet al lui Hristos în Europa: 550 de ani de la ungerea ca Domn a Sf. Voievod Ştefan cel Mare (1457-2007), Centrul social-cultural „Sf. Ilie", Mănăstirea Miclăuşeni, 14 aprilie 2007;
- Viaţa monahală din Mitropolia Moldovei şi Sucevei în perioada păstoririi Mitropolitului Iustin Moisescu (1957-1977), sub regim comunist, în cadrul Simpozionului naţional Rezistenţa prin religie în timpul regimurilor totalitare, Curtea de Argeş, jud. Argeş, 21-22 septembrie 2007.
- Misiunea lăuntrică a Bisericii în scrierile Părintelui Iustin Popovici, Conferinţă A.S.C.O.R.: Cuviosul Iustin Popovici, teolog al sârbilor şi filosof al Duhului Sfânt, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 8 aprilie 2009.
- Organizator din partea Arhiepiscopiei Iașilor, și participant la Simpozionul Național „Decretul 410/1959 – Moment de oprimare a monahismului românesc", Mănăstirea Secu, județul Neamț, 27-28 noiembrie, 2009.
- Contribuția Bisericii noastre la înfâptuirea Principatelor Române, în cadrul Simpozionului „Unirea Principatelor Române – 151 de ani", Seminarul Teologic „Sf. Nicolae", Râmnicu Vâlcea, 21 ianuarie, 2010.
- Importanța preoției în opera Sf. Grigorie Teologul, în cadrul Simpozionului „Sf. Grigorie de Nazianz – lira Duhului Sfânt", Seminarul Teologic „Sf. Nicolae", Râmnicu Vâlcea, 25 ianuarie, 2010.
- Rolul Bisericii Ortodoxe Române în învățământul românesc, în cadrul Simpozionului Național, „Tradiții laice și religioase în învățământul românesc", ediția a IV-a, Râmnicu Vâlcea, 1-2 februarie, 2010.

b) internaţionale

- Viaţa comunitară în mănăstirile ortodoxe din Moldova, România, în cadrul celui de al 30-lea Congres Internaţional Interconfesional al Monahilor „Viaţa consacrată, loc şi izvor de revigorare spirituală într-o lume secularizată", Abaţia de Maguzzano, Italia, 10-17 iulie 2002;
- Viaţa monahală în tradiţia Bisericii Ortodoxe Romane, Conferinţă ţinută la College of the Resurrection din Mirfield, afiliat la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, 14 martie 2005;
- Viaţa monahală ca factor de unitate şi de putere spirituală a poporului român, conferinţă ţinută la al XV-lea Congres Internaţional şi Interconfesional monahal (CIIR) „Rădăcinile vieţii monahale şi roadele ei astăzi", Abaţia de Belloc, Franţa, 16-21 iunie 2007.
- Patriarhul Nicodim şi poziţia sa faţă de instaurarea comunismului în ţara noastră, Congres internaţional: Rezistenţa prin religie. Eroi şi martiri întru Hristos, Constanţa, 19-21 septembrie 2008.
- Pictura exterioară a bisericilor din Moldova, continuatoare a artei bizantine, Simpozion internaţional de bizantinologie: Cercetarea ştiinţifică în artele bizantine. Rolul misionar al artelor bizantine în actualitate, Iaşi, 27-28 noiembrie 2008.
- Promovarea literaturii româneşti şi a unităţii de limbă prin propovăduirea şi transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, Simpozionul internaţional : Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008.
- Rolul pastoral al monahismului în societatea românească, în cadrul Seminarului internaţional „Comunitatea parohială şi noua configuraţie europeană. Expierenţa şi grija pastorală", Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastru", Durău, 18-24 mai 2009.

C. Colaborări cu posturile de de radio şi de televiziune

- Istoria monahismului românesc, consultant ştiinţific la documentarul realizat de postul de televiziune Antena 1, septembrie 2000.
- Participări la diverse emisiuni de radio la: Radio Trinitas, Radio Iași, Radio România-Actualități.
- Participări la diverse emisiuni de televiziune la: TV Trinitas, TV Etalon, TV Vâlcea Unu, VTV – Vâlcea.
Adunare Eparhiala Bistrita Brezoi - Balcesti
Emilian Lovisteanul Florii Giurgiu
Hirotonie Hirotonie Hurezi - Cozia
Neamt Oslo Ziua Rimnicului