„Patria ante omnia!”

În vremuri de grea suferinţă şi asuprire pentru poporul român, la anul 1779 a apărut printre alţi patrioţi ardeleni, ca o şansă providenţială pentru viitorul şi existenţa demnă între naţiuni a Neamului Românesc un om de ştiinţă excepţional, care avea să imagineze, să modeleze şi să pună în operă printre altele, forma incipientă generală, precum şi structura funcţională de bază a învăţământului românesc modern. Acest om strălucitor pentru istoria noastră de dezvoltare spirituală şi educaţională, a fost cărturarul de geniu şi patriotul absolut Gheorghe Lazăr.

Secvenţe din debutul şi evoluţia formării

Vine pe lume ca al şaselea copil şi ultimul în casa părinţilor săi Gheorghe şi Maria (Lăzăroae) în localitatea Avrig, la anul 1779 pe data de 5 iunie şi se va ridica alături de figurile luminoase ale eroilor în Eternitatea Glorioasă a Neamului Românesc la data 17 septembrie 1823, în aceeaşi localitate natală. Pe numele lor fraţii săi şi surorile mai mari au fost următorii: Ioan, Vasile, Luca, Zenovia şi Ana (Milicescu, 1982). Se afirmă în mod fals, continuu eronat, la nivelul simţului comun preluat mai târziu ca atare şi neverificat cu atenţie de biografii săi, precum că datorită calităţilor sale intelectuale de excepţie, Gheorghe Lazăr mezinul familiei ar fi fost luat încă de copil în palatul reşedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal, unde ar fi primit sprijin în dezvoltarea sa şcolară şi mai apoi ar fi fost susţinut financiar pentru a atinge în final o educaţie superioară.

În acest sens, Ion Heliade Rădulescu consemnează romanţios dar eronat, despre debutul acestui român excepţional: Gheorghe Lazăr s-a născut într-un sat, Avrig, lângă Sibiu, pe moşia lui Brucăntal. Luat de mic în casa acestui magnat al Ungariei, s-a crescut cu îngrijire de către acest nobil, care a ştiut în multe chipuri a întrebuinţa bine averile sale. Mai pe urmă, prin ajutorul patronului său intrând în universitatea de la Viena, şi-a făcut cu mare spor cursul învăţăturilor. În vreme mai de douăzeci de ani având înlesnire a cultiva ştiinţele în mai multe specialităţi, s-a dat mai pe urmă cu dinadinsul spre învăţătura teologiei, fiind hotărât unul dintre candidaţii de episcop al Ardealului, de credinţa grecească neunită (sursa net)[1].

Şi marele nostru scriitor Ion Agârbiceanu evocă la rândul său aspectul acestui pseudomecenat, dar având caracterul unui joc al întâmplării, al destinului şi hazardului. El face următoarele precizări în lucrarea sa ,,Cărturari români” la titlul ,,Gheorghe Lazăr”: ,,Gheorghe Lazăr avu norocul să se nască într-un sat cu o astfel de şcoală. Şi a mai avut norocul ca în Avrig să-şi afle moşia şi locuinţa baronul sas Brukenthal, om avut şi mare iubitor de cultură. El a făcut şi marele muzeu istoric din Sibiu, unde sunt adunate lucruri din vechime şi lucruri de preţ, muzeu care-i poartă numele până în ziua de azi. Baronul Brukenthal se interesa şi de şcolarii de la şcoala românească din satul lui. Şi aşa a aflat că Gheorghe Lazăr este deştept şi silitor. A chemat la el pe părinţii Gheorghe Lazăr şi Maria ş le-a spus că dacă n-au nimic împotrivă îl pot trimite pe fiul lor mai mic la învăţătură mai mare. De cheltuieli să nu-i doară capul. Cheltuiala o va purta-o el baronul. Părinţii lui Lazăr s-au bucurat foarte şi i-au mulţumit baronului. Ei doreau ca fiul lor să ajungă luminat şi învăţat” (Agârbiceanu, 1937).

Dar, observă la rândul său biograful I. Mateiu, această legendă a ocrotitorului „providenţial” al artelor şi ştiinţei românilor ardeleni- Samuel von Brukenthal- a fost spulberată de cercetătorul Avram Sădean care a descoperit că Heliade, Ion Agârbiceanu şi ceva mai târziu chiar Petrache Poenaru s-au înşelat grav în privinţa acestui aspect, întru-cât „baronul” Brukenthal (de fapt era un negustor luteran angrosist de mirodenii africane şi orientale, înnobilat de împărăteasa Maria Tereza) nu avea nici un interes să susţină la studii superioare, un copil valah ortodox, care s-ar fi putut transforma natural şi firesc peste noapte, într-un alt Horea. Se cunoaşte ura viscerală a acestui ,,om de cultură” faţă de ţăranii iobagi români şi în general sentimentele de dispreţ pe care le nutrea pentru toată naţia românilor. Pe aceşti oameni înfometaţi şi disperaţi îi condamnase la o moarte înfiorătoare, după codul terezian, atunci când alături de fruntaşii lor în aspiraţii, Horea, Cloşca şi Crişan luptaseră în răscoala ţărănească din 1784 şi îşi cerureseră dreptul la o viaţă omenească. Nici măcar curtea imperială de la Viena nu a avut încredere în acest „baron” deoarece după Răscoală au trimis un nobil autentic, pe contele Anton von Jankovich, pentru ca acesta aflat în funcţia de comisar imperial al Comisiei de judecată pentru cercetări să afle cu precizie împrejurările şi cauzele declanşării Răscoalei ţărăneşti din Ardeal de la 1784. În plus, acest lup abominabil, îmbrăcat în blană de oaie creştină era,ce ironie, protestant luteran ori şcolile superioare din Viena în care Gheorghe Lazăr avea să studieze, erau de religie romano-catolică. În altă ordine de idei, se ştie cât de consecvenţi, tipicari şi scrupuloşi erau austriecii şi nemţii atunci când apărea necesitatea de a se consemna în registre situaţiile financiare şcolare, ori la Viena nu se regăseşte absolut nici un act contabil care să probeze susţinerea directă ori indirectă a studentului Gheorghe Lazăr de către „baronul” Brukenthal.

De fapt, despre Gheorghe Lazăr se ştie că a urmat clasele primare I-VIII, în satul Avrig între anii 1791-1798, avându-l ca ,,dascăl normalicesc neunit în Avrig” pe scriitorul Ioan Bărac (1776-1848), fiu al preotului din Alămor, judeţul Sibiu. Acest intelectual român, deşi absolvise dreptul şi astfel putea pretinde şi dobândi o situaţie financiară şi economică foarte bună în Transilvania, s-a centrat practic şi profesional pe educaţie şi astfel va ajunge dascăl la şcoala din Avrig. El va deveni susţinătorul din umbră şi mentorul înţelept care-l va influenţa şi forma în mod hotărâtor pe tânărul şcolar Gheorghe Lazăr. Ceva mai tîrziu acest patriot providenţial va deveni prieten şi camarad cu Gheoghe Lazăr pe care-l va ajuta direct şi-l va sprijini în continuare cu tot ce era de trebuinţă „logistic” în dezvoltarea profesională şi spirituală a acestuia.

Între anii 1798-1802 va absolvi clasele IX-XII în cadrul gimnaziilor de la Cluj şi Sibiu; Lazăr va învăţa latineşte la Sibiu iar mai apoi cu sprijinul cumnatului său, preotul patriot Ioan Racotă şi nu în ultimul rând al mentorului său Ioan Barac se va înscrie la liceul piarist din Cluj, în anul 1799 (fondat de ordinul călugăresc romano-catolic piarist) la cei 20 de ani ai săi fiind cel mai în vârstă elev. Studiind la Cluj Filosofia şi Dreptul între 1802-1806 gândurile îi zboară spre o altă zare a culturii europene şi astfel începe să caute soluţii pentru a se putea susţine financiar în dorinţa sa de a studia la Viena. Deoarece Episcopia Ortodoxă din Sibiu avea un fond constituit din contribuţiile românilor, denumit sidoxial, Lazăr s-a gândit să solicite Bisericii Ortodoxe un sprijin financiar (cca. 200 florini pe an) pe care l-a şi obţinut în anul 1806; în schimb avea obligaţia de a se întoarce şi de a sprijini ulterior formarea preoţilor ortodocşi. Dar spiritul ştiinţific, veşnic iscoditor în mintea şi sufletul lui Lazăr nu-şi lasă purtătorul să se centreze în linişte doar pe dogmatica ortodoxă, ci îl împinge tot mai mult la studiul ştiinţelor şi al filosofiei, de care este deasemenea foarte atras.

Deoarece studiază doar trei ani Teologia, între 1806-1809 la Viena, unul dintre elevii şi biografii săi -Petrache Poenaru- va afirma despre el în mod eronat că a rămas laic, adică nu ar fi fost hirotonit ca preot. Deasemenea evidenţele universitare vieneze scot la iveală faptul că nefiind absolvent de teologie, nu avea cum să devină doctor în filosofie şi nici nu avea cum să primească vreun ,,inel cu diamante” din partea împăratului, aşa cum au afirmat mai tîrziu Onisifor Ghibu şi Aron Densuşianu citând din surse neverificate în diferite ocazii. Totuşi, este un adevăr faptul că datorită calităţilor sale intelectuale excepţionale şi recunoscute în lumea filosofică europeană Gheorghe Lazăr devenise cunoscut şi astfel a fost invitat să devină membru al Societăţii Filozofice din Halle (Părnuţă, 1973).

Deci să precizăm: adevăraţii susţinători ai lui Gheorghe Lazăr la şcolile superioare din Viena, aveau să fie Biserica Ortodoxă prin Episcopia Ortodoxă a Sibiului şi vicarul Nicolae Huţovici. Ulterior după cum arată I. Mateiu se mai evidenţiază şi un alt cunoscut susţinător al culturii române numitul Hagi Constantin Pop precum şi cumnatul său Ioan Racotă preotul patriot. Deci nu visteria împărătească, nu Cancelaria Aulică a Transilvaniei şi nici într-un caz Brukenthal, (un aventurier, negustor angrosist, fără origini nobile, înnobilat de Maria Tereza şi care se înfăţişase la judecata lui Dumnezeu pe 9 aprilie 1803). Cunoaştem acest aspect al susţinerii din fondurile proprii ale Bisericii Ortodoxe la studiile superioare din Viena a studentului Gheorghe Lazăr deoarece, la acel moment, tulburatul protopop ortodox al Braşovului, inconştientul informator Gheorghe Haines trimitea la Carlovitz în Serbia o scrisoare în care delaţiona pe fratele său ortodox Huţovici într-o jalbă tainică: „vicareşul, de acum Nicolae Huţovici, sărac de ştiinţă fiind au recomndăluit de la sine prezidialiter pe un fecior anume Lazăr din Avrig şi acum se află la Viena cu un stipendium din taxa sidoxiei 300 zloţi pe an ca să înveţe teologhia” (Mateiu, 1936).

Dar studentul Lazăr nu era foarte motivat să termine Facultatea de Teologie romano-catolică din Viena deoarece se simţea atras într-un mod decisiv către ştiinţa avansată şi filosofia epocii sale. În prima sa scrisoare adresată părinţilor săi el îşi descrie motivaţia studiilor sale aprofundate: „de aceea , nu vă fie jale pentru mine, pentru că eu am venit aici, tocmai ca să lucru spre uşurarea sorţii voastre triste, ba eu aşi zice că în loc să vă supăraţi să fiţi dimpotrivă mândrii, pentru că tocmai pe mine m-a ales Dumnezeu, să fiu tălmăcitorul durerilor Neamului român aici între străini” (Gafton, 2017).

În anul 1809 vine în acasă în Ardeal de unde va merge mai apoi la Carlovitz pentru completarea studiilor de teologie şi pentru hirotonie dar Mitropolitul sârb Ştefan Stratimirovici nu-i validează studiile, îl umileşte şi îl ţine „în anticameră” o lună de zile; în final îl respinge cu duşmănie şi îl declară „eretic şi incapabil pentru totdeauna” deoarece Lazăr şi-ar fi însuşit la Viena cateheza romano-catolică aspect ce ar fi devenit incompatibil cu religia ortodoxă, însă adevărata motivaţie a episcopului sârb era aceea de a promova în postul de Episcop de Transilvania pe un tânăr oarecare, foarte docil, care ar fi fost sigur din punct de vedere politic (Marinescu, 1929).

Ceva mai târziu când deja revenise în ţară (la 1811), şi fusese numit în postul de profesor la Seminarul din Sibiu, va intra în conflict deschis cu episcopul Vasile Moga adept al învăţământului în limba slavonă şi ca urmare va fi în scurt timp destituit pentru bănuiala că ar fi manifestat idei politice revoluţionare, contrare intereselor austriece, în public. Tot datorită acestui trădător orgolios şi inconştient Lazăr nu a putut să-şi publice cărţile după care făcuse traduceri laborioase la Viena. Despre acest episod cercetătorul Gheorghe Părnuţă evidenţiază următoarele aspecte: „Lazăr era preocupat să dea elevilor săi o pregătire serioasă, în timp ce episcopul, având nevoie de preoţi, îi hirotonea fără prea multe cunoştiinţe. În lecţiile sale, el căuta să strecoare, idei noi cunoscute mai ales în timpul studiilor de la Viena. Vorbea elevilor despre libertate, despre rolul învăţăturii. Ideile lui Lazăr nu se prea potriveau cu cele ale societăţii din Sibiu şi mai ales cu cele ale episcopului şi ale autorităţilor ce-şi duceau viaţa după tipare învechite. De aceea activitatea lui era supravegheată, urmărită de agenţii politici ai cancelarului, Metternich. În notele acestora, el era socotit ca ,,nesupus, neastâmpărat, pornit spre excese”cu o concepţie politică, împotriva ideologiei cancelariei chesaro-crăieşti. La toate acestea se adaugă şi întâmplarea de la 9 iunie 1815 când, în grădina-restaurant ,,Flora” din Sibiu, el la glorificat pe Napoleon ca strălucit zdrobitor al Habsburgilor, închinând paharul în sănătatea lui, refuzând în acelaşi timp să bea în sănătatea împăratului şi a guvernului de la Viena. Toate acestea şi altele făcură ca la 15 septembrie 1815 cancelaria aulică să ceară destituirea lui. Din cauza «păcatelor sale politice» n-a fost socotit apt nici pentru postul de profesor la Cernăuţi” (Părnuţă, 1973); „Fireşte, în acea epocă de prea multe capete plecate, atitudinea lui Lazăr nu putea să pară cuminte. De aceea venind vremea şi vorba, ca Episcopia Românească de la Arad să fie ocupată, era în februarie 1815, episcopul Vasile Moga şi guvernatorul Banffy se întîlnesc în părerea că din punct de vedere al ştiinţei Lazăr este cel mai bun, dar că acesta îi este inferior lui Nicolae Huţovici, din punct de vedere al ,,cuminţeniei fireşti”. Episcopul Moga, pe care Lazăr îl observase zilnic: în consistoriu, în şcoală, în viaţa particulară ce-o ducea la Sibiu-pe atunci un cuib transparent de vreo 12000 de suflete, - va fi fost originea acestei păreri, iar Banffy primitorul ei binevoitor” (Iorga,2014).

De fapt, arată autorul George Macovescu, nesupunerea lui Lazăr faţă de Vasile Moga nu era de natură politică, ci se situa strict în sfera moralei profesionale. Era obligat să promoveze seminariştii submediocri pentru că aceştia plăteau o taxă de şcolarizare Episcopiei şi se considera că la absolvire era suficient harul episcopal pentru a putea profesa, dar Lazăr îi lăsa repetenţi pe cei incapabili şi se justifica astfel: „Dumniavoastră mi-aduceţi numai nişte becheri, buşteni întunecaţi şi-mi cereţi să-i liberez mai curând să fie şi mai neciopliţi. Apoi bunii mei creştini! D-voastră ştiţi că preotul este facla care trebuie să-l lumineze pe om în toate căile sale; la el alergăm să ne aline durerile sufleteşti; el trebuie să ne îndulcească amărăciunile vieţii din lumea aceasta. Dar ca un preot să fie astfel, trebuie să fie luminat, şi lumina numai prin învăţătură se poate dobândi”(Macovescu, 1973).

Conflictul deschis nu mai poate fi evitat şi Gheorghe Lazăr va fi prigonit de acest episcop perfid precum şi de către agenţii secreţi ai cancelarului Metternich, care vedeau în persoana acestuia, un agitator politic periculos. În aceste condiţii, sprijinit de mentorul său Ioan Barac, pleacă la Braşov părăsind intempestiv postul de profesor de la Sibiu, fără încuviinţarea superiorilor săi şi astfel aflăm că primarul din Brasov, Francisc Klompe primea ordin de la Sibiu: „să-l aresteze şi să-l trimită înapoi la Sibiu sub paza unui comisar”. Se pare că Gheorghe Lazăr ar fi fost adus înapoi la Sibiu; ulterior, reuşeşte să scape din Sibiu şi în 1816 revine din nou la Braşov unde va deveni, la recomandarea mentorului şi camaradului său Ioan Barac, profesorul particular al familei logofetesei Ecaterina Bărcănescu; această doamnă era sora Banului muntean Grigore Ghica, cel care va ajunge domn al Ţării Româneşti în 1822.

După câteva luni, cu ocazia mutării din Braşov la Bucureşti a protectoarei sale, Gheorghe Lazăr va trece munţii în trăsura acestei doamne de rang înalt prin pasul Bratocea şi astfel coborând pe valea Teleajenului va ajunge în Capitală. Acest oraş încă medieval era însă structurat d.p.d.v. funcţional aşa după cum doreau grecii din Fanar, adică acei negustori care fuseseră aduşi aici de imperiul otoman pentru un motiv simplu: acela de a ,,guverna” adică de a extorca taxe foarte mari de la populaţia ajunsă la disperare şi de a trimite la Istanbul toate bogăţiile ţării. Aşa se face că slujbele bisericeşti, învăţământul, comunicarea oficială ori particulară erau disfuncţionale şi intoxicate cu un mixaj lingvistic greco-român şi în care se insinua uneori exclusiv limba greacă. Limba română era utilizată doar de ţărani, micii meseriaşi şi negustorii români. Sosind la Bucureşti cărturarul ardelean a provocat un interes deosebit al elitelor de la acea vreme, precum şi curiozitatea intelectuală a corpului profesoral şi al studenţimii de la Academia Domnească. Astfel profesorul Lazăr va înfiinţa imediat prima şcoală superioară în limba română - Şcoala de la Sfântul Sava - în anul 1816 odată cu debutul primelor lecţii predate copiilor logofetesei Ecaterina Bărcănescu la care sau adăugat imediat mulţi alţi copii ai boierilor bucureşteni care spre lauda lor pricepuseră imediat care era valoarea intelectuală inestimabilă a acestui profesor ardelean. Documentul de înfiinţare a şcolii se va elibera însă abia în 24 martie 1818 prin rezoluţia domnitorului Ioan Gheorghe Caragea. 

Dar deşi existau încă multe alte şcoli în limba română în Bucureşti şi în Ţara Românească, această ctitorie a lui Gherghe Lazăr a avut cea mai mare atractivitate la acel timp, deoarece s-a originat în prima structură şcolară modernă, coerentă şi organizată şi cu toate disciplinele de predare exclusiv în limba română. Înfiinţată într-o locaţie improprie iniţial, în locaţia Mânăstirii Sf.Sava, pe locul unde funcţionase şi fosta Academie Domnească, şcoala Marelui Învăţător Gheorghe Lazăr a avut însă un succes extraordinar. Toţii elevii care iniţial frecventau Academia de limbă greacă vor părăsi pe loc această instituţie alogenă şi se vor integra imediat în şcoala românească a Magistrului Gheorghe Lazăr.       La această  lumină a cunoaşterii s-au format marii savanţi, luptătorii revoluţionari, formatorii şi reformatorii ai Neamului Românesc. Printre elevii acestui geniu naţional amintim doar pe câţiva dintre cei mai cunoscuţi: Petrache Poenaru, Ion Heliade Rădulescu, Daniel Tomescu, Teodor Paladi, Simion Marcovici și mulţi alții. Nu peste mult timp noile generaţii de absolvenţi şi-au făcut cunoscute achiziţiile înalte şi anume distincţia intelectuală precum şi patriotismul necondiţionat.      

Amintim deasemenea doar pe câţiva dintre absolvenţi deoarece economia acestui modest studiu este limitată: Nicolae Bălcescu,  Constantin I. C. Brătianu, Dimitrie C. Brătianu, Ion C. Brătianu, Take Ionescu, C.A.Rosetti, Mihail Sorbul, Gheorghe Tătărăscu, Alexandru Vianu şi foarte mulţi alţii. Deoarece Gheoghe Lazăr şi şcoala sa ajutaseră intelectual şi chiar logistic pe revoluţionarul Tudor Vladimirescu şi Revoluţia Română de la 1821 duşmanii alogeni insinuaţi în cercurile puterii şi aflaţi în relaţie directă cu structurile de decizie ale statului se răzbună, închid şcoala din Bucureşti şi îl alungă pe marele profesor din sălile de clasă unde începuse cu atâta dragoste de Neam şi Ţară opera de luminare a poporului şi redeşteptare naţională. Avea să fie degeaba acţiunea acestor conspiratori nefericiţi deoarece în iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza va recreea pe fundaţia Şcolii de Sfântul Sava Universitatea din Bucureşti, instituţie modernă apărută prin reunirea facultăţilor de Drept, Ştiinţe şi Litere[2].

Presupusa apartenenţă a lui Gheorghe Lazăr la o „frăţie[3] progresist-iluministă

Dorind să-şi atingă idealul naţional de eliberare şi Unire a tuturor românilor aflaţi în iadul exploatării internaţionale, care se obiectiva în primul rând prin prezenţa parazitară a ocupanţilor austrieci, unguri, greci, fanarioţi, otomani şi ruşi, iluminaţii români au adoptat de voie sau de nevoie modelul apusean al modernizărilor revoluţionare.

Poporul român era adus de ,,clasele superioare” în pericolul extincţiei biologice datorită iobăgiei, suferinţelor medicale de nedescris, epidemiilor crunte care făceau ravagii, aservirii fizice şi psihomentale a ţărănimii, sărăciei cronice, dezolării şi lipsei de speranţă pe întregul teritoriu al fostei Dacii. A fost absolut obligatoriu şi imperios necesar să se adopte şi în provinciile româneşti modelul novator şi revoluţionar al „frăţiilor iluministe” (aufklarung); aceste organizaţii intelectuale care luaseră fiinţă peste tot în lume şi activau mai ales în Franţa, Austria, Germania, Anglia, Spania sau Italia se vor erija în factori de organizare politico-socială şi progres a întregii lumi civilizate sufocate la acea vreme de feudalismul regresiv şi oprimarea celor mulţi. Aceste grupări patriotice erau găzduite de cercurile literare, poetice sau de cluburile de presă ale vremii precum „Junimea” ori chiar de societăţi secrete revoluţionare consacrate, ca de exemplu, ceva mai târziu, „Eteria” grecilor (a fiinţat şi în Ţara Românească) ori „Frăţia” la români care avea deviza „Dreptate şi Frăţie”. Această organizaţie românească fusese înfiinţată în 1843 de Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi Cr.Tell, la care au aderat ulterior şi C.A Rosetti şi alţi patrioţi. Printre aceşti patrioţi iluminaţi, dar cu mulţi ani înaintea acestora, îl regăsim şi pe marele vizionar şi constructor al învăţământului românesc Gheorghe Lazăr.

În acest sens siteul ,,Istoria Francmasoneriei în România” citează următoarele următoarele aspecte: ,,la acești „farmazoni vechi” se adaugă o seamă de studenți români din Franța, unii inițiați în loja „Athénée des Étrangers“ (Ateneul străinilor), alții în «La Rose du Silence» (Trandafirul Tăcerii): printre ei,Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Carol davila, Ion Ghicaq,Dinicu Golescu, Spiru haret, Ion Heliade-Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Magheru, Costache Negruzzi, C.A. Rosetti. Odinioară la București se spunea: „începi student, continui farmazon, devii savant sau ministru și termini călcat în picioare de mulțime sub formă de Bulevard : multe din bulevardele din centrul orașelor românești au numiri de francmasoni celebri[4].

Cu privire la această iluminare progresistă şi capacitate foarte înaltă de conştienţă, conştiinţă morală, empatie şi sinteză a realităţii percepute, savantul Nicolae Iorga evidenţiază următoarele aspecte despre Marele Învăţător Naţional Gheorghe Lazăr: „Profesorul, oratorul, revoltatul se îndreaptă către Orient. În Bucureşti Lazăr ajunse cu aceiaşi rară minte, care-l înălţase până la vârfurile filosofie contemporane şi cu aceaşi simţire adâncă. Simţirea o pot caracteriza cu o mărturisire a lui Eliade, care era, nedezlipit de Lazăr: ,,Într-o zi fiind d-alăturea lui şi trecînd pe dinaintea Turnului Colţei, îmi zise: Vezi tu, băiete, cum stau zidurile marturi de ştiinţa maestrului? Turnul ăsta e făcut de bojogari. Aci e ştiinţa, şi, la construcţia, şi la aşezarea lui. Hei, de ai vedea tu stâlpii podului din albia Dunării, şi rămăşiţele din Turnul Severinului, şi de ai şti arhitectura ca mine, şi de ai simţi, ca mine! Acesta este, pînă acum, singurul text cunoscut în care Lazăr a vorbit despre simţirea sa, mărturisind, evident că ea îi este adâncă”(Iorga, 2014)[5]. Deasemeni înţelegem şi din acest text, fără putinţă de tăgadă, că printre alte ştiinţe pe care le stăpânea magistral şi artele Geometriei şi Arhitecturii îi erau cunoscute atât la nivel simbolic, filosofic şi estetic cât şi la nivel aplicativ-concret.

Profilul psihologic perceput şi câteva elemente de caracter      

La Marele nostru Învăţător Naţional structura şi dinamica mentală pot fi analizate şi prin studiul trăsăturilor de personalitate, demonstrate cu asupra de măsură, care i-au fost cunoscute şi recunoscute de toate personalităţile acelei epoci şi chiar de duşmanii săi declaraţi, încă din timpul scurtei dar strălucitoarei sale existenţe. Nu în ultimul rând, îl mai putem înţelege pe Marele Învăţător  Naţional şi prin evidenţierea motivaţiilor sale nobile, creştine, morale şi total dezinteresate material.     Aceste motivaţii spirituale înalte au contribuit în dinamica sa personală la o autoimpulsionare continuă şi neabătută, spre scopurile chemării sale providenţiale, acestea fiind exclusiv educative şi patriotice. 

În acest sens aflăm opinia marelui savant Nicolae Iorga: Pe Lazăr l-au descris şi cei de dincolo: administraţia austro-ungară, şi cei de dincoace: elevii săi. Pe aceste descripţii trebuie să ne bazăm orice încercare proprie. Cînd caracteristicile încep a se ivi, despre Lazăr se spune că este cel mai bun talent: având, deci, minte; că are moralitate: având, deci, bune sentimente; că s-a distins la studii şi este râvnitor de-a face bine: că are deci voinţă bună. Pe la anul 1806 el era simţit ca om deosebit, bine definit, complet. 

Savantul Nicolae Iorga referindu-se la Gheorghe Lazăr evidenţiază deasemenea dovada unei voinţe excepţionale şi a unei autodeterminări fără egal. De la bun început observăm că Gheorghe Lazăr a avut o chemare originară tainică, interioară către vocaţia de luminător şi îndrumător al Neamului Românesc: ,,Pare că era preursit pentru a deschide un drum de regeneraţie. El îşi simţia vocaţia sa. Când se afla în clas el vorbia însuflat. Catedra lui semăna cu un amvon. Vedea cineva cum i se bate peptul. Cu mîni pline de seminţele românismului şi naţionalităţii (Eliade). P. Poenaru completează drastic fenomenul, scriind: Lazăr făcea să pătrundă vorbirea sa în rărunchi ascultătorilor încântaţi, că auzia vibrând sunetele limbei materne cu cele mai profunde expresiuni în cele mai profunde cunoştiinţe ştiinţifice şi filosofice. Toată personalitatea aceasta a fost pusă în serviciul celei mai ardente chestiuni a vremii: a eliberării patriei de fanarioţi; în serviciul unei aspiraţiuni de viitor mare: din colibe şi bordeie, poporul român trebuia să iasă şi să intre iarăşi în palate. În serviciul moralizării care să garanteze viitorul. Era mare sufletul său, bântuit de viforul simţirii sale; dar mari erau şi ideile care-l luaseră sub zarea lor pururea luminoasă. Marimea lor şi marimea sa se împreunară ca să-i câştige toate inimele bune ale poporului şi să deie în lături porţile nemuririi în care dispăru şi dincolo de care parcă şi azi îi zărim chipul binecuvîntător” (Iorga, 2014).

Astfel, ştiind că încă de la început, el a fost îndrumat pe calea învăţăturii de dascălii români cu mare ţinută intelectuală şi morală, putem să bănuim că influenţarea şi pregătirea sa psihologică pentru lupta cu adversităţile s-a produs pozitiv şi firesc. În instituţiile internaţionale de prestigiu european precum Universitatea din Viena el a devenit din punct de vedere al dezvoltării calităţilor sufleteşti şi psihoafective, pas cu pas, un om foarte echilibrat, temperat, dar cum am mai afirmat mai sus, dezvoltând o voinţă de acţiune şi o dârzenie neabătute şi fiind conştient în fiecare clipă de misiunea sa de a lumina şi moderniza viaţa Neamului Românesc.

În timpul acesta apar izbitor calităţi bine depărtate de încă o formă a preoţimei, de forma sinceră sau ipocrită a umilirei: Lazăr nu se umilea; era învăţat şi voia mărire. Îşi cerea anume locul care simţea că i-se cuvine. Fireşte mitropolitul îl socotea ,,grandoman aventurier”, deşi el era numai deplin conştient de valoarea sa: Era acum prin 1810 când un ministru mai isteţ spunea că Lazăr nu are numai o bună educaţie, ci şi că ,,ţine foarte mult la sine”. Aşa cum l-a descris ministrul Atzel, aşa trebuie să ni-l închipuim în toţi anii care-i avu de stat în Transilvania (Iorga,2014). Putem să înţelegm că din raportul ministrului austriac, că Gheorghe Lazăr avea o mare demnitate şi asertivitate.   Nu îşi pleca privirea în faţa nimănui şi cerea blând, într-o manieră civilizată, doar ceea ce i se cuvenea de drept. Aceste atitudini nu au scăpat neobservate de duşmanii săi care intuind poziţia sa politică au început în timpul cât a locuit la Sibiu să-i inventeze tot felul de defecte de caracter.

Capacitatea sa de rezilienţă şi rezistenţă în faţa tuturor adversităţilor, provocate direct şi făţiş, ori pe ascuns de către duşmanii alogeni, s-a activat şi în faţa unor trădători români degeneraţi, învăţaţi ,,pavlovian” şi confortabil cu jugul stăpânitorilor.  La aceea vreme Gheorghe Lazăr acţiona curajos, cu stoicism, dar şi cu sens raţional, pentru viitorul românilor, chiar dacă dificultăţile adminstrative şi penale ridicate de opresiunea austriacă, otomană sau fanariotă apăreau la un moment dat, ca obstacole de netrecut pentru misiunea sa de luminare a Neamului Românesc. Aceste nobile şi pozitive trăsături de personalitate l-au susţinut în confruntarea sa cu greutăţile supravieţuirii şi provocările unui timp istoric potrivnic afirmării naţionale.

În acest sens apelăm din nou la constatările profesorului Nicolae Iorga: ,,Dintre acel  Februarie şi Iunie 1815 datează întăile ştiri rele: În acte se spune că Lazăr începuse să bea mai mult decât se putea admite unui preot, şi mai ales că bea, în vileag, nu pe ascuns; că excesul de a fi băut într-o grădină, în sănătatea lui Napoleon, nu ar fi sigurul său exces. Acum, deodată, se ivesc din acte, toate defectele lui Lazăr. Cancelaria transilvană vorbeşte Maiestăţii Sale despre neliniştitul om, despre trufaşul om, despre imprudentul om, despre izbucnitorul om, pe care nu-l cunoscuseră ori, mai exact,căruia pănă acum, toate calităţile acestea, poate strînse în frâu de aspiraţiuni acum nereuşite, nu i se luaseră în nume de rău,- pe atunci mediul social ardelenesc le admitea din cauza frecvenţei lor-dar căruia în nume de rău i se luaseră îndată ce dădu o probă că este şi politiceşte suspect şi periculos. Nu încape nici o îndoială că celelalte calificative, care i se mai dau lui Lazăr în acest timp, sunt colori îngroşate de un guvern care voia să obţie de la Maiestatea Sa o destituire într-adevăr foarte uşor obţinută. Prin destituire, un om dotat, desăvârşit în toate privinţele, dar răsvrătit de toate nedreptăţile îndurate, ocolind probabil, lumea ipocrită, pe care în grădina vinului său de recreaţie, nu o vedea aşa de numeroasă; un împins, un târât la vale de puternicii unui provincialism meschin, a fost scos din rândul oamenilor” (Iorga, 2014). Cu alte cuvinte aceşti oameni de nimic, informatorii aflaţi în proximitatea sa profesională l-au delaţionat la cancelaria aulică a Transilvaniei, agenţilor poliţiei secrete şi unii mai zeloşi chiar atrăgând atenţia împăratului despre pericolul politic reprezentat de Gheoghe Lazăr în imperiul austriac. Nu în ultimul rând i-au creat la Sibiu o imagine negativă prin care l-au decredibilizat în faţa autorităţilor (şi paradoxal cu complicitatea acestora).

Marele titan al culturii şi educaţiei româneşti a fost batjocorit cu minciuni incredibile scornite în mediile politice, religioase şi administrative pentru a se justifica înlăturarea lui din funcţiile teologice de conducere care i-ar fi putut aduce credibilitate, autoritate şi influenţă politică în faţa maselor populare din Ardeal. Aşadar duşmanii alogeni şi trădătorii autohtoni inconştienţi au folosit arma dezinformării, minciunile, discreditarea şi relativizarea caracterială cu intenţia a-l distruge psihologic şi de a-l înlătura din poziţiile în care ar fi putut trezi conştiinţa şi conştienţa naţională.

Dar, observă Nicolae Iorga: ,,Defectele sunt însă ale celor care îl judecă pe el, nu ale lui; deoarece faptul că nu şi-ar fi cunoscut bine credinţa ortodoxă, că ar fi fost chiar indiferent faţă de ea, într-un timp chiar şi în forma dispensării de orice spovedanie la preoţi- arată numai criteriile mitropolitului sârbesc nu defectele sufleteşti ale lui Lazăr, om cu mintea mai presus de formele religioase, dar îndreptată încă tot spre Domnul” (Iorga, 2014).

Cu toate acestea, marele cărturar nu a fost sedus de opţiunea unor reacţii personale vindicative, bazate pe violenţă sau duritate ci în primul rând s-a bazat pe valorile morale şi spirituale profunde moştenite de la străbuni: mila creştină faţă de cei bolnavi sufleteşte şi iertarea păcătoşilor. Într-un fel am putea să bănuim şi că influenţa lui Immanuel Kant pe care Lazăr îl studiase foarte bine îşi făcea simţită prezenţa în rutele sale de gândire filosofică cu ocazia acestor grele încercări: ,,Legea morală în mine şi cerul înstelat deasupra mea”! Gheorghe Lazăr este românul uriaş care îşi iartă călăii şi trădătorii degeneraţi ce s-au pretat la aceste comportamente meschine; rămâne ca un apostol al Neamului Românesc într-o stare de serenitate absolută şi le acordă acestor rătăciţi, cu multă compasiune şi generozitate nobilă, circumstanţele atenuante. Atitudinea lui creştină şi net superioară filosofic ne arată că şi-a revalidat iudele şi călăii în calitatea lor de oameni care au greşit şi totuşi pot fi iertaţi. Era un spirit superior, blând, strălucitor, uriaş, situat cu mult deasupra trăirilor rudimentare ale acestor nimicnici.

De la acest punct, privind în urmă, ne putem închipui, cât de dureroase le va fi simţit el, în Ardeal, durerile pe care le-am zugrăvit! Din fericire, privitor la cuminţenia sa, la bunul simţ, avem chiar din peana sa, un text hotărâtor. Este textul din apelul la abonare (1822), în care Lazăr detesta, departe, pe nerozi şi îndărătnici, ,,cu mintea de papură şi capul de dovleac”, pe înfumuraţi care se găsesc şi printre Români; şi, pe de altă parte, înălţa ochii până la un ideal-ca Marc Aureliu Antoninul! Este clar că fugind de superficialitate şi nerozie Lazăr adora înţelepciunea echilibrată, potolită dar curagioasă, cum se iveşte în sentinţele împăratului care şi-lea gândit, ca şi Lazăr pe ale sale, tot la Vindobonna! Lazăr însuşi sa rezumat într-o sentinţă latinească, pe care cred că el a popularizat-o, prin şcoala sa, pentru că, după el adeseori o întrebuinţa Poenaru: Festina lente; grăbeşte-te cu inima, opreşte-te cu mintea; şi voeşte întotdeauna ce a hotărât compromisul lor. Dar şi dincolo de munţi, şi dincoace, Lazăr nu reuşi să afle totdeauna compromisul, abaterile de la el au fost ore de lacrimi (Iorga, 2014).

Cea mai înaltă şi preţuită valoare personală a fost convingerea sa absolută în libertatea de gândire ca factor cauzal determinant în dezvoltarea optimă a facultăţilor mentale personale cu proiecţie pragmatică şi filosofică. El a militat permanent pentru o şcoală naţională neângrădită religios, politic sau chiar filosofic, în care mintea şi formarea intelectuală ar fi fost descătuşate de orice influenţă obligatorie a diferitelor sisteme religioase sau politice. O şcoală în care elevul sau studentul să dispună de libertatea de a lua hotărâri pentru sine în cunoştiinţă de cauză şi de a-şi exprima părerea şi dorinţele în foarte complexul câmp al cunoaşterii; deci cu alte cuvinte înţelegem că printre altele, Lazăr încuraja spiritul cercetării şi progresului neângrădit de dogme fie ele chiar şi ştiinţifice. Acest sistem psihopedagogic novator reflecta o viziune modernă şi avansată în eficientizarea actului de educaţie evitând obligativitatea, incultura reactivă şi prejudecăţile religioase învăţate. Totodată acest om deosebit a fost un dascăl animat de o imensă conştiinţă morală şi nu în ultimul rând de idealul cercetării tradiţionale filosofice a adevărului, binelui şi frumosului, precum şi în egală măsură, a importanţei deprinderilor unei gândiri logice, bazate pe argumente ştiinţifice şi reale.

După biograful Paul I. Papadopol elementele de bază ale acestei personalităţi descrise în lucrarea „Gheorghe Lazăr şi Opera Sa”  sunt următoarele: ,,o inteligenţă clară, o nesecată iubire de neam, şi o voinţă continuă, toate acestea potenţate într-un mediu de trei ori prielnic şi prin curăţirea păturii sociale, şi prin suferinţa Ardealului ferecat şi prin ideile renăscătoare ale trinităţii transcarpatine: Micu, Şincai, Maior”(Papadopol, 1937). Din punct de vedere politic orientarea lui  Gheorghe Lazăr a fost pe aproape a ceea ce s-ar putea denumi astăzi un republican. Deducem aceasta din mărturia unui ucenic apropiat, citat de Pantazi Ghica: „Dascălul Lazăr avea cinci, şase basme de predilecţie pe care le spunea mai adeseori: «Era odată, Ca nici odată, Că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Era odată un împărat mare căruia i-se zicea Craiu, adică rege, adică regulator al celor omeneşti în lume, nu stăpânitor, căci stăpânitorul lumii, este numai Dumnezeu, rege vrea să zică prin urmare, a cârmui iar nu a dormi»; comentând acest «basm» al lui Lazăr, Pantazi Ghica adăuga următoarele: «Aşa explica dascălul Lazăr copiilor semnificaţia cuvântului rege; se vede că el era republican, savanţii de la Academie vor discuta poate asupra explicaţiei dată de marele învăţător al tuturor învăţăturilor româneşti şi o vor găsi neerudită, neexactă şi neradicală»” (Macovescu, 1973).

Personalitatea lui Gheorghe Lazăr mai poate fi analizată comparativ şi din punct de vedere al concepţiilor utilitarist-filosofice exprimate şi aplicate în aria sa profesională. Astfel cercetătoarea Eugenia Marinescu evidenţia următoarele puncte de vedere ale viziunii sale pedagogice: activitatea didactic-educativă; principiul respectării individualităţii; principiul activităţii spontane; principiul naţionalizării; principiul democratizării; principiul moralizării învăţământului sau filosofia morală (Marinescu, 1929).

Marele nostru Învăţător Naţional ne-a mai predat în final o lecţie importantă despre persistenţa în ideal, persuasiune şi stăruinţă, atunci când prin puterea exemplului personal a adus visul său şi al Naţiunii Românilor în realitate: învăţământul modern şi gratuit pentru fiecare suflet de copil al României; acest vis a devenit un fapt concret, înflorind în realitate şi dezvoltându-se permanent, ştiinţific şi organizat, peste tot pământul sfânt al României.

Am putea să sintetizăm, prudent şi neeexhaustiv, afirmând că profilul psihologic perceput al lui Gheorghe Lazăr se poate cunoaşte şi din următoarele caracteristici evidente probate de biografii săi şi de înscrisurile cercetate: o personalitate integratoare excepţională dotată natural şi autodotată cu o voinţă extraordinară, cu o conştiinţă morală creştină absolută, permanent autoreglatoare; simţire şi sentimente patriotice sincere şi necondiţionate dar în acelaşi timp făcând dovada unei predispoziţii de neoprit pentru o gândire liberă şi creatoare.

Este de presupus şi că din punct de vedere psihanalitic, în compensaţie cu viaţa grea pe care a îndurat-o şi a înfruntat-o ca nimeni altul, a dorit să ofere copiilor României fericirea şi serenitatea prin cunoaşterea identităţii naţionale, prin promovarea şi perfecţionarea gramaticală a limbii române în toate mediile sociale şi administrative ale ţării şi deasemenea prin cunoaşterea ştiinţifică a realităţii trăite cu valori înalte. El nu s-a putut bucura de linişte şi contemplare filosofică îndelungată de realizările sale şi probabil că şi-a dorit ca urmaşii săi spirituali să-i înţeleagă şi să-i dezvolte opera.

Este cel mai frumos şi de preţ cadou pe care ni l-a dăruit Marele Învăţător Naţional. El a fost, este şi va fi un simbol strălucitor al iubirii de ţară şi deasemenea, adept şi aderent declarat al idealurilor naţionale nobile, pentru care atât cât a trăit a făcut o pasiune ardentă, iar atunci când a plecat luminând Naţiunea Românilor a devenit un simbol nepieritor pentru noi toţi. Toţi mari dascăli români arhicunoscuţi şi consemnaţi în istoria psihopedagogiei româneşti, care i-au continuat şi dezvoltat opera s-au sprijinit pe aportul iniţial, viziunea şi concepţia sa.

Plecarea Marelui Învăţător Naţional Gheoghe Lazăr spre Eternitatea Glorioasă a Neamului Românesc!

În anul 1822 fiind alungat din Şcoala pe care o ctitorise s-a îmbolnăvit grav şi a scris fraţilor săi care au venit la Bucureşti şi l-au luat acasă într-o căruţă. Nicolae Iorga descrie acest portret al eroului român: ,,Învălişul extern al acestei firi-pământescul Lazăr- a fost descris de două ori: din memorie de Chr.Tell: om înalt, uscăţiv, cu favoriţi, îmbrăcat ungureşte, iar în privinţa sănătăţii foarte zdruncinat; de visu, când a trecut la 16 iulie, 1823, graniţa înapoi, spre satul unde voi să moară. Vameşii de la Turnul Roşu, l-au văzut de statură mijlocie, cu părul, spâncenele, barba, ochii, braun adică oacheş, şi îmbrăcat în haine nemţeşti ”(Iorga, 2014). „La 19 iunie se dădea paşaport lui «Gheorghe Lazăr profesor românesc» şi la 11 iulie el intra în carantina de la Turnu Roşu cu fratele sau Lazăr Oanea care venise să-l ia acasă ridicându-l din căsuţa de la Târgul de Afară (Obor) «Eliad, Mainescu, Tell, veniseră să petreacă pe cel ce avea să nu se mai întoarcă». În căruţă el se ridică deodată ca într-un amvon şi amintindu-şi de darul său bisericesc, el făcu cruce în cele patru colţuri ale văzduhului, şi cu mâna lui slabă ce nu mai era să ţină condeiul, el binecuvântă astfel viitorul culturii româneşti în cuprinsul ţării sălbăticite şi oarbe. Ducea cu dânsul în trăsurică câteva lucruşoare mai scumpe, instrumente de inginerie şi trei sute de cărţi care s-au risipit de mult în mijlocul săracilor şi neînţelegătorilor, afară de câteva volume pe care Arhimandritul Puşcariu le descoperi în căsuţa lui din Avrig” (Macovescu, 1973).

La 17 iulie 1823 este adus în casa surorii sale Ana Racotă în Avrig unde este ascuns de rudele sale într-o ascunzătoare zidită în pivniţă dar poliţia imperială secretă reuşeşte totuşi să îl descopere. În starea gravă în care se afla, poliţia nu a mai considerat necesar să îl aresteze. Se stinge după mai puţin de trei luni de suferinţă la vârsta de 44 de ani, în data 15 septembrie 1823 luminând pentru veşnicie calea Neamului Românesc (Milicescu, 1982). Putem spune despre cărturarul Gheorghe Lazăr, că a fost cunoscut drept Patriarhul învăţămîntului românesc modern, şi deasemeni a fost unul din cei mai importanţi continuatori ai Spiritului Iluminist al Şcolii Ardelene.

Învăţătorul Neamului Românesc Gheorghe Lazăr veghează acum România din Eternitatea Glorioasă a Neamului Românesc, alături iluştrii săi înaintaşi precum Samuil Micu, Gheoghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu, August Treboniu Laurian, Gheorghe Asachi şi foarte mulţi alţii.  Lupta acestor oameni avea ca ideal Unirea cu Ţara printr-o emancipare politico-socială a tuturor românilor aserviţi prin trădare imperiilor străine. După cum arăta Octavian Goga în articolul său „Ideea Unirii” cu subtitlul „Conferinţă la Radio pentru tineret” publicat în revista „Țara noastră” din 8 februarie 1831, pregătirea Unirii a parcurs etape istorice de luptă şi sacrificiu: „autorul realizează o sinteză istorică asupra fazelor de pregătire a Marii Uniri, amintind de «barda lui Mihai», răzvrătirea lui Tudor din Vladimir, Școala Ardeleană, activitatea lui Gheorghe Lazăr, generația pașoptistă care a pregătit Unirea celor două Principate, în 1859, Războiul de Independență și proclamarea Regatului (Carol I) și Primul Război Mondial. Sunt pașii parcurși până la înfăptuirea României întregite. «Țara aceasta, România Mare, afirmă Ioan Selejean, s-a născut pe front și a fost botezată în biserică»” (Ungureanu, 2019).

Pe piatra lui de mormânt au fost săpate următoarele versuri, scrise chiar de Lazăr la Avrig cât încă a mai fost în viaţă: „Vieţuitorule! Stai puţin şi ceteşte, Apoi te gândeşte, La trista omului soarte, Nepregetătoarea moarte, Că ce eşti astăzi eu am fost, Asta să o ştii pe de rost, Că ce sunt eu acum vei fi, Când ceasul îţi va veni!” (Agîrbiceanu, 1937). Aici, putem să observăm că deşi Gheoghe Lazăr este şi criptic, esoteric, parcă citând din Eclesiastul, se exprimă totodată şi într-o manieră deschisă, exoterică profană, inspirată în subsidiar de modestia şi înţelepciunea cu care Tradiţia Ortodoxă priveşte viaţa şi soarta omului muritor.

Trecând la Orientul Etern şi în dimensiunea subtilă a veşniciei, la finalul vieţii sale pământeşti, eroul Gheorghe Lazăr va atrage atenţia Neamului Românesc într-o abordare filosofic-transcedentală dar totodată şi creştin-esoterică (întâlnită mai peste tot teritoriul fostei Dacii cu o frecvenţă ridicată, şi mai cu seamă în Maramureş – vezi Cimitirul Vesel din Săpânţa) precum că el nu uită să-şi mărturisească în final Crezul său ortodox-transcendental, sugerându-ne discret şi indirect forma şi conceptul unei conştienţe eterne care depăşeşte moartea fizică şi limitările mundane atât de meschine. „Opera lui Lazăr nu este un profesorat ci un apostolat cu toată căldura, măreţia care se găsesc întrunite fatal într-o asemenea misiune. El nu aparţine unui curent deşi porneşte din el; ca toate personalităţile excepţionale, e o întrupare omenească superioară a necesităţii bune a lucrurilor. El se naşte în Avrig, învaţă pretutindeni, predică la Sibiu, la Bucureşti şi moare în satul lui, dar nu sălăşuieşte în niciunul din aceste locuri ci locuieşte în idealul unui neam” (Marinescu, 1929).

Bibliografie selectivă
- Grancea Maria., Dobrescu, E., Gheorghe Lazăr. Fondator al învăţământului în limba română Editura SIGMA, 2017.
- Gafton, V., Personalitatea lui Gheorghe Lazăr. O schiţă de profil spiritual în Gheorghe Lazăr. Fondator al învăţământului în limba română Editura SIGMA, 2017. 105-106.
- Ungureanu, E, C., Gheorghe Lazăr un iluminist român, fondatorul învăţământului în limba naţională, în Ţara Românească, Gorjeanul, 2019.
- Părnuţă. G., Gheorghe Lazăr. Contribuţia sa la dezvoltarea învăţământului Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973. p.20,29.
- Papadopol, I, P., Gheorghe Lazăr şi Opera Sa. Editura Cartea Românească,1937, Bucureşti.p.70.
- Poenaru, P., Rădulescu, E., George Lazăr Editura Cultura Naţională Bucureşti, 1923.
- Gheorghe, Lazăr., Regenerarea Satelor prin Şcoală Editura Convorbiri Literare, 1919.
- Emilia, Şt. Milicescu., Gheorghe Lazăr Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.p.24, 253.
- Lazăr, V., Gheorghe Lazăr, Editura ,,Băncii Învăţătorilor” 1924.
- Eugenia R. Marinescu., Gheorghe Lazăr ca Pedagog Naţional Tipografia Ion C. Văcărescu, Bucureşti,1929. p.84.
- Mateiu, I., Gheorghe Lazăr pagini de pomenire Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, Cluj, 1936.p.10.
- Agârbiceanu, I., Cărturari români Editura Asociaţiunii ,,Astra” Sibiu, 1937.p. 37. 46.
Iorga, N., Cel dintâi învăţător de ideal naţional. Gheorghe Lazăr Editura Ars Docendi, 2014. 174-178
- Macovescu, G., Gheorghe Lazăr Editura Albatros, 1973. p.37, 38, 64, 99.
Bibliografie Web

 

Adaptare grafică - I.M.

---------------------------------------

[1] https://www.globalinfo.ro/z/ion_heliade_radulescu_gheorghe_lazar.htm

[2] http://ler.is.edu.ro/~cr/index.php?page=person&id=192

[3] https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_masoni_rom%C3%A2ni

[4] https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_francmasoneriei_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia    

[5] În opinia mea această stare de iluminare psihologică se referea la conştienţa extinsă, adică acea stare de supracunoaştere anticipativă, în spaţiu şi timp.