Popescu ClaudiuUn subtitlu adecvat acestei încercări ar fi: „un aspect al trupului-templu sau atac la sinchisire". Trupul omului este, într-un sens, şi ar trebui să fie, într-alt sens, templul Duhului Sfânt, în primul rând pentru că trupul este purtător de suflet, în al doilea rând pentru că trupul se poate sfinţi. Şi mai ştim că nu ne este folositor să slujim trupului ca unui zeu, şi nici să-l dispreţuim ca fiind malefic per se ori neisprăvit, prima oară pentru că ne spun Părinţii că suntem robi ai patimii (plăcerii) şi, în lipsa unei eliberări, vom pieri pe veci cu tot cu trup, a doua oară pentru că aceeaşi Părinţi ne anunţă că hulim şi mâniem pe Dumnezeu, Cel care ne-a creat cu trup. Întrebat, un fiziolog ar răspunde că numai neisprăvit nu este trupul, căci ne-am uimi numai dacă am privi schema circulaţiei sangvine, înţelegând înţelepciunea ei, încât nu e de mirare că mari savanţi, care cercetau misterele fiziologiei celulare, se cruceau, de-a dreptul, adică dădeau slavă lui Dumnezeu. Iată care este propunerea: pe lângă alte aspecte ale ideii fertile că trupul omului este templul Duhului Sfânt, îl reţin şi pe acesta de rezistenţă a lui, de duritate, anduranţă, robusteţe, voinicie.

În vremea cetăţilor, se construiau ziduri impenetrabile şi insurmontabile, chiar şi unele mânăstiri din deşert păreau fortăreţe; plecând de la mormintele faraonilor şi grija anticilor de a păstra nestematele în felurite recipiente metalice, până la modernele sticluţe de parfum veritabil şi mantalele reactoarelor atomice, în toate se poate întrevedea trăsătura dură a conţinătorului. Iisus Hristos Însuşi îndură pentru noi calvarul şi mai are puterea pe Cruce să Se roage pentru iertarea neştiutorilor. Este suficient să vedem cum se hurducă un om pe masa de operaţie cînd trage chirurgul să scoată o splină mărită, sau cum piloţii de curse slăbesc patru kilograme în două ore de întrecere, sau cum monahii pierd numărul mătăniilor bătute în condiţii de aparentă subnutriţie, şi brusc băgăm de seamă că nu suntem aşa de firavi pe cît, poate, ne şopteşte gândul. Trupul nostru este făcut, biologic, să îndure şi să persiste. Printr-un mecanism neîncetat de retroacţiune, se modifică rămânând la fel, este mereu altul dar îşi conservă principiul. Este un triumf sfidător la adresa entropiei. Mai mult, trupul poate învia, fie minunat, mai înainte de vreme, fie preschimbat, la Judecată.

Deşi în general organismul nostru este mai firav decât cel al animalelor, necaz explicat de unii prin facultatea noastră raţională şi prin procesul de cefalizare, trupul poate fi întărit în plus de conţinutul lui, care, spre a încurca lucrurile, îl stăpâneşte printr-o întrepătrundere organică, poate printr-o contiguitate de influenţă de tip câmp. În plus, ne spunea nouă un bătrân, că lenea, marea boală sufletească, se manifestă prin lâncezire, şi că silindu-ne la acţiune şi rugăciune o putem birui. Dă-ne Doamne s-o biruim. Asupra unor aspecte mă voi mai întoarce; acum atacul promis în subtitlu: astăzi trăim uşor, dar, cred eu, prea confortabil. Alergăm la magazinul de pînze fine şi la saună să ne înmuiem. Este bine să profităm de progresul ştiinţific şi să avem grijă de noi, dar să nu ne mirăm că, la nevoie, nu ne putem ridica deasupra capului scaunul pe care şedem. Flăcăii au fost înlocuiţi de puşti, iar bărbaţii de tipi. Nu îndemn la acte gratuite şi dramatice de eroism şi nici nu mă lamentez, ci, smerit, îi îndemn să îndrăznească. Nu ne vom prăpădi dacă vom urca până la etajul patru, numai să urcăm, că trupul duce, slavă Domnului, în veci.