La 12 iulie, Întreaga creștinătate cinstește Praznicul icoanei Maicii Domnului Prodromița, cea nefăcută de mână omenească. Frumusețea acestei icoane, care se află la schitul românesc Prodromu de pe Muntele Athos, atrage anual zeci de mii de pelerini. Se spune că a icoana a fost zugrăvită de un înger și de ziua acesteia, se citește Rugăciunea Maicii Domnului Prodromița:

„O, Împărăteasă Prealăudată a îngerilor şi Acoperământul milostivirii neamului omenesc, Maică a Domnului, Ceea Ce întru minunată icoana Ta ne-ai dăruit nouă chipul frumuseţii Tale, nu-Ţi întoarce nici acum faţa Ta de la robii Tăi cei cu gândurile plecate spre cele pământeşti. Cu cheia rugăciunii Tale descuie-ne uşa milostivirii Fiului Tău şi ne primeşte şi pe noi, nevrednicii, în cămara cea de nuntă a Înţelepciunii, ca împreună cu îngerii să-Ţi aducem jertfa laudelor dumnezeieşti.

Pe mine, cel nepriceput întru cuvânt şi străin de tainele rugăciunii, care port în călătoria mea prin deşertul patimilor povara sufletului sărăcit de roua evlaviei şi de tăria credinţei, cu milostivirea Ta mă cercetează. Ca Una Ce vezi de aproape slava cea preaînaltă a Treimii şi primeşti cununile laudelor din mâinile îngerilor, pleacă-Ţi blânda privire pe care ai închipuit-o în icoana Ta şi ai dăruit-o nouă spre mângâiere în necazuri.

Vezi rănile sufletelor noastre Preacurată, vezi că untdelemnul pocăinţei ne lipseşte şi pururea cădem în prăpastia păcatelor. Vezi inima noastră tulburată de gândurile cele rele şi cu fulgerul rugăciunii Tale goneşte de la noi toată neînţelepciunea. Ridică mintea noastră din adâncul patimilor şi-i arată întru lumina Duhului pe Cuvântul Cel născut din Mintea Cea dintâi.

Iată, eu, cel lipsit de evlavie şi cumplit rănit de fiarele păcatelor mele, plec genunchii inimii mele înaintea Ta şi Te rog ca să îmi ierţi îndrăzneala întru nepricepere şi Însăţi să zugrăveşti în sufletul meu icoana tainelor Tale. Cu dumnezeiasca Ta înţelepciune închipuie şi în icoana cea părăsită a inimii mele chipul celor trei virtuţi, credinţa, nădejdea şi dragostea, spre asemănarea Treimii…

Caută cu milă, Împărăteasă Prealăudată, Care stai pe scaunul slavei şi primeşti cununile laudelor îngereşti, şi spre oştea schitului acestuia şi ca o iconoamă înţeleaptă rânduieşte toate spre mântuirea tuturor, căci în mâinile Tale s-a dat cârma mântuirii obştii acesteia, ca pe toţi să-i primeşti cu bunăvoinţă în cămările cereşti.

Celor ce îşi pleacă genunchii sufletelor şi ai trupurilor înaintea icoanei Tale celei de minuni izvorâtoare, cerând grabnică izbăvire din adâncul necazurilor, le răsplăteşte cu bogatele Tale daruri, ca ieşind neruşinaţi din biserica Ta să ne facem şi noi mărturisitori ai minunilor Tale, strigând: Bucură-Te, Împărăteasă a Luminii, Care prin arătarea strălucitului Tău chip în icoana Ta ai voit să ne chemi pe noi cu glasul cel tainic al Duhului la lucrarea cea duhovnicească, spre a preface inimile noastre stricate de păcat în icoane ce oglindesc slava Treimii. Amin!”

12 iulie 2023 - P.C. Teofan, Mânăstirea Alina-Maria, „Vârful lui Roman”

Dumnezeu face să crească sâmburele, Dumnezeu îndreaptă ce este strâmb, vindecă ce este neputincios, face minuni, îți canalizează râvna, credința, hărnicia, dorința - dacă le ai măcar pe acestea. El plinește lipsurile, desăvârșește lucrarea, armonizează oamenii și lumea.

Așadar, să muncim dragii mei pe ogorul Domnului și plinim  Evanghelia fără calcule. Dumnezeu nu iubește puterea trupului, ci osârdia acestuia pentru cele sfinte, El nu măsoară caracterul unui om, ci râvna acestuia față de cele cerești, El nu alege pe cei inspirați, ci pe cei capabili de jertfă.

«Dacă nu poți zbura, atunci aleargă, daca nu poți alerga, atunci mergi, dacă nu poti merge, târăște-te. Indiferent ce faci, trebuie să mergi mai departe». Privește drumul tău și ținta ta!

Învață-te să apreciezi oamenii și nu lucrurile. Învață să vezi calități și nu defecte. Învață să mulțumești, să te bucuri și nu invidiezi, să nu cârtești și să fii nemulțumit!

Învață când vei privi peste gardul vecinului să vezi munca lui! Învață când vei privi pe fereastra altuia să vezi mâna lui Dumnezeu care lucrează toate pentru toți! Învață când vei vedea bunul altuia, să nu-l judeci, că Dumnezeu este cel „Care înalță și Care smerește”, Dumnezeu judecă și toate sunt în mâna Lui! Să te străduiești în toate mereu, să fii cu Dumnezeu: succesul tău e mâinele Lui!

O zi binecuvântată dragii mei cu Dumnezeu de mână! Fiți binecuvântați și fericiți cu sănătate și bucurie în suflet!