Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este sărbătorit pe dată de 20 iulie. Sfântul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia în cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetăți, avem și numele prorocului de Tesviteanul. Se bucură de o cinstire deosebită din partea Bisericii, dacă ținem seama de faptul că ziua prăznuirii sale este însemnată în calendar cu roșu, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt proroc. Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Și-a desfășurat activitatea în regatul Israel din Samaria. Potrivit tradiției, Sovac a văzut la nașterea lui Ilie, oameni îmbrăcăți în veșminte albe care îl înveleau pe fiul sau în haine de foc și îi dădeau să mănânce o flacăra. Preoții templului din Ierusalim au interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică. Vechiul Testament istorisește despre faptele lui minunate în cărțile numite Regi (III Regi și IV Regi). De aici aflăm că Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab și îi vestește acestuia că Dumnezeu va pedepsi poporul prin seceta, dacă nu va lepăda credință în zeul Baal. Pentru că regele, împreună cu poporul lui Israel nesocotesc cele vestite de Ilie, nu va mai plouă timp de trei ani și jumătate.

Sfântul Ilie este nevoit să se ascundă de mania regelui Ahab la pârâul Cherit. Aici va fi hrănit în chip minunat de corbi, care îi vor aduce dimineață pâine și seară carne. Această hrană era adusă de la Templul din Ierusalim, locul unde se aduceau jertfe de pâine și de carne. Pâinea unită cu carnea, preinchipuia Euharistia, trupul Domnului. Mai târziu ajunge la văduva din Sarepta Sidonului, unde îl va învia pe fiul acesteia și îi va înmulți făînă și uleiul. Comentatorii acestei minuni susțîn că Ilie nu se adresează în mod exclusiv poporului Israel, de vreme ce îl învie pe fiul unei femei păgâne. Iar această fapta ar demonstra universalitatea lui Iahve. Alți comentatori spun că învierea fiului văduvei, preinchipuia învierea tânărului din Nain, iar faptul că făînă nu se termină era chipul înmulțirii pâinilor pe care avea să o facă Hristos.

Spre sfârșitul anilor de seceta, pentru cunoașterea adevăratului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi propune împăratului să ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel și să se roage mai întâi prorocii lui Baal, apoi el lui Dumnezeu. Acesta a fost momentul în care Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. El a reușit să coboare foc din cer peste jertfă să, ceea ce 450 de preoți ai lui Baal nu au reușit să facă.

Sfântul Ilie, Înaintemergător al Mântuitorului

Din cartea a IV Regi, capitolul doi, aflăm că prorocul Ilie după ce a lăsat că urmaș pe Elisei, a fost luat de un car de foc și înălțat la cer, fără a trece prin moarte. O parte din comentatorii acestui text susține că Ilie a fost luat cu trupul la cer pentru că este chipul contemplației, al răpirii de la materie. Alți comentatori afirmă că scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer, este acela că el va reveni la sfârșitul lumii, ca un al doilea Înaintemergător al Mântuitorului, pentru a vești a două venire a lui Hristos spre a judecă neamul omenesc. Din Sfânta Scriptură aflăm că Ilie și Enoh sunt cei care nu au cunoscut moartea, dar în momentul în care vor veni să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos în slavă, se vor lupta cu Antihrist și vor fi omorâți de el. Ei vor fi înviați de Hristos după ce Antihrist va fi nimicit.

Unde s-a înălțat Ilie?

Dacă ținem seama că raiul a fost închis după căderea oamenilor în păcat, nu putem să evităm întrebarea: unde a fost înălțat Sfântul Ilie? Sfântul Ioan Gură de Aur susține că Ilie a fost îmbrăcat de Dumnezeu în haina îngerească. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: „Dumnezeu a arătat din vechime măririle minunilor și semnelor și s-a folosit de modul înnoirii, mutând spre alt chip de viață decât cel în trupul supus stricăciunii pe fericiții Ilie și Enoh, nu prin prefacerea firii, ci prin schimbarea conducerii și îndrumării ei". Aceste afirmații ne-ar face să vorbim de prezența să în lumea îngerilor.

Sfântul Ilie alături de Moise, pe Tabor

Cinstea deosebită de care s-a bucurat Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu, se vede în prezența să pe muntele Taborului alături de Moise, atunci când Mântuitorul s-a schimbat la Față înaintea ucenicilor Lui. Moise și Ilie au fost de față lângă Domnul în slavă, primul că primitorul și dătătorul Legii, al doilea că cel mai neînfricat luptător împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Este de reținut că în timpul vieții sale, Ilie nu s-a învrednicit de o vedere „față către față" cu Dumnezeu. Potrivit relatărilor din cartea III Regi, cap. 19, se spune că atunci când i s-a arătat Dumnezeu, Sfântul Ilie și-a acoperit față cu mantia, pentru că nu putea privi slavă lui Dumnezeu. Dar această vedere devine posibilă după înălțarea sa la cer, când pe Muntele Taborului, Ilie a văzut slavă lui Dumnezeu atunci când Hristos s-a schimbat la Față. În orice caz, dacă ținem seama de faptul că legea lui Moise punea accentul pe tunete, cutremur, deci pe manifestări vizibile și auditive, Ilie depășește această treaptă a cunoașterii, ajungând să-L vadă pe Dumnezeu în liniște - „adiere de vânt".

Sfinții Părinți spun că Moise și Ilie au fost prezenți la Schimbarea la faţă de pe Tabor, pentru a li se îndeplini dorința de a vedea față lui Dumnezeu prin față schimbată în lumina lui Hristos. Să nu uităm că în viață lor pământească nu au reușit să vadă față lui Dumnezeu, Moise a văzut doar spatele lui Dumnezeu pe Muntele Sinai, iar Ilie s-a retras într-o peștera atunci când Dumnezeu a trecut în adiere de vânt.

Ilie, sfântul care aduce ploaia

Sfântul Ilie fiind cunoscut că cel ce a adus prin rugăciunea să seceta asupra poporului din Israel și apoi ploaia care a salvat poporul de la moarte, a ajuns să fie cinstit și ca cel ce aduce ploi. În Liturghier, la slujba care se oficiază la vreme de seceta, întâlnim o cerere în care este redată mijlocirea Sfântului Ilie pentru ploi: „Pentru că rugăciunile noastre să fie bineprimite și precum pe Ilie, oarecand, așa să ne audă și pe noi și să ne miluiască, cu ploaie și cu bună întocmire a văzduhului, Domnului să ne rugăm"[1].
La mulți ani celor ce poartă numele Sfântului Proroc Ilie.

----------------------------------------------
[1] Sursa https://www.crestinortodox.ro/sfinti/ilie-sfantul-care-aduce-ploaia-120362.html Adrian Cocoşilă