Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Craciun
- Crăciunul -
„Pe o scară de argint/ Se pogoară Domnul Sfânt/ Se pogoară rareori/ Numai pe la Sărbători." (Colind românesc)

„Omul este o fiinţă duminicală", spunea Blaga, menit, destinat sărbătorii, condamnat la sărbătoare. În 325, Constantin cel Mare, primul împărat roman creştin, a introdus Crăciunul ca sărbătoare fixă. Tot el a introdus şi Duminica a 7-a zi din săptămână, ca zi de sărbătoare, şi sărbătoarea mobilă, Paştele (Învierea Domnului). În 354, Episcopul Romei Iberius, a ordonat credincioşilor săi să celebreze Naşterea lui Iisus pe 25 decembrie. Înainte de '90, într-o conferinţă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa„Omenirea se materializează, se mecanicizează. Creştinii au pierdut dimensiunea mesianică, în timp ce evreii pompează ateismul pentru a dizolva toată cultura creştină". (Ioan Ioanide)

Prăpastia ce se cască între noi şi realitatea cotidiană în ciuda marilor angajări religioase se adânceşte în mod evident, direct proporţional cu trecerea timpului. Experienţa religioasă este insuficientă? De fapt în ce constă experienţa religioasă? Nu cunoaşterea este baza experienţei religioase (aceasta este doar un prag intelectual), ci punctul de pornire spre trăirea însăşi, care se realizează prin...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Pr. Vasile Marinescu, art-emis
- Calităţile şi defectele Femeii -

După ce Dumnezeu l-a creeat pe primul om, pe Adam, i-a făcut cel mai preţios dar: femeia. Costion Nicolescu spune că „aşa cum copiii găsesc dimineaţa, cu ochii încă mijiţi de somn, darurile de la Moş Nicolae, sau de la Moş Crăciun, tot aşa află Adam, cu o nemărginită uimire şi bucurie, după un somn greu, în faţa sa, chipul femeii iubite." Suflet hipersensibil, poetul Ioan Alexandru, în anii tinereţii, scria: „De ce mă simt eu, oare, în fiecare zi/ Învins de-o bucurie aproape ne-nţeleasă?/ Că-n fiecare tânăr eu însumi par a fi/ Şi fiecare fată mi-o...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ierarhi„... Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă. După cum şi Fiul Omului n-a venit să i se slujească, ci ca să slujească El şi să- Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi". (Matei 20, 25-28)

Influenţa exercitată de intelectualii laici,cei care şi-au tăiat rădăcinile religioase ale spiritului divino-străbun, a sporit continuu în ultimele două secole. De fapt, factorul esenţial care a creat lumea modernă l-a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Biserica Ortodoxă Română„... Putea-voi duce austeritatea persoanei mele după pilda Prototipului nostru, măcar până la drumul arzător al apostolatului zilnic, cu resemnare la auzirea vorbelor de ocară şi chiar la primirea de lovituri şi scuipări pentru învăţătura Evangheliei ?...Căci de o încoronare de spini şi de întinsul mâinilor pe cruce... e prea greu să mai vorbim noi, muritorii de astăzi !..." (Episcopul Grigorie Leu)

„... A venit timpul când arhiereii trebuie să-şi scoată mitrele aurite- semnul slavei lui Hristos, şi să-şi pună cununi de spini, căci mai mult se huleşte astăzi în popor numele Domnului decât se...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Sf.Maria„Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui". (Fecioara Maria, Luca 1, 48-49).

„Crăiasă alegându-te, /îngenunchem rugându-te,/ Înalţă-ne, ne mântuie /din valul ce ne bântuie;/ Fii scut de întărire /şi zid de mântuire,/ Privirea-ţi adorată /Asupră-ne coboară,/ O, Maică preacurată/ Şi pururea fecioară, Marie!" (Mihail Eminescu, Rugăciune)

Sfinţii Părinţi, raportându-se la Chipul lui Dumnezeu dăruit omului la facerea sa, spun că Tatăl Atotcreatorul, de fapt şi-a contemplat Arhetipul Fiului Său preaiubit. Omul deplin, cu posibilitatea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
CununiiLa Nunta din Cana Galileii, Iisus Hristos a săvârşit prima minune. Pentru că nuntaşii rămăseseră fără vin, la rugămintea mamei Sale, Iisus preface apa din cele şase vase în vin. Şi ce vin!! Pentru că după ce nunul (naşul) a gustat din el, l-a chemat pe mire şi l-a mustrat: „Orice om pune întâi vinul cel bun şi, numai când au băut mai mult, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum." Din aceasta învăţăm că ceea ce ne dăruieşte Dumnezeu este de cea mai bună calitate; şi ca să obţinem ce dorim, trebuie să facem ceea ce ne porunceşte El. „Mama Lui a zis celor ce slujeau...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Gheorghe Constantin NistoroiuJoseph de Maistre a înţeles efectele nihilismului cercetând cu luoare aminte Revoluţia franceză şi consecinţele ei: „ Totdeauna au existat religii pe pământ şi totdeauna au existat hulitori: şi totdeauna hula a fost o crimă [...], dar nu poate exista hulă autentică decât în inima religiei autentice;[...] niciodată în vremurile trecute hula nu a putut produce nenorocirile pe care le-a produs în zilele noastre; pentru că totdeauna hula se vădeşte vinovată în lumina care o înconjoară. [...] Dar, deşi au existat întotdeauna hulitori, niciodată, până în secolul al XVIII-lea- şi în inima...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Gheorghe Constantin Nistoroiu
„Trebuie să alegi să fii ori mândru, ori sărac în duh. Cea dintâi alegere va însemna o distrugere zgomotoasă, a doua,o zidire tăcută".
(Sfântul Nicolae Velimirovici)
„Omul se poate înălţa până la Dumnezeu prin dragoste şi poate coborî până în tenebrele iadului, prin ură". (Eugenia Indreica Damian)
„Deschide-ţi, suflete, fereastra larg/şi lasă soarele să te pătrund/ E primăvară, mugurii se sparg/şi-n ramuri ciunte verdele inundă." (Demostene Andronescu)

Harul ne redeşteaptă permanent conştiinţa păcatului. „Întreaga educaţie a omului depinde de felul în care funcţionează conştiinţa...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Învierea

„Cu dor am dorit să mănânc aceste Paşte cu voi mai înainte de patima Mea”.[1]

„Mie să nu-mi fie a mă lăuda fără numai în Crucea Domnului”. [2]

„Crucea e punctul de sprijin al veşniciei noastre”. [3]

„Iisus ne aduce Învierea-firul transcendenţei noastre, pe care ni-l leagă de inimă.” [4]

Lumea în firescul ei creat se face remarcată şi devine strălucitoare prin originalitatea şi forţa gândirii sale spirituale reflectată în ipostasurile naţiunilor, care rămân în comuniune cu Dumnezeu. Întreaga viaţă a Istoriei se desfăşoară şi trăieşte plenar doar prin veşmântul şi podoaba filosofică...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Învierea Domnului
„Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi"
(Canonul Învierii)

În existenţa aceasta, în creaţia lui Dumnezeu totul este un drum pentru că totul are o ţintă. Dumnezeu a făcut totul cu rost. El a dat fiecărui lucru o menire, o raţiune de a fi, o destinaţie. Evident, destinaţia finală în toate cazurile este Dumnezeu. Toate cele câte sunt ies din Dumnezeu şi se întorc la El, potrivit lui Dionisie Pseudo-Areopagitul şi altor mistici ai Bisericii creştine. Fiecare lucru are înscris în fiinţa lui, drumul. Înscrierea de către Dumnezeu a drumului şi a ţintei în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Învierea DomnuluiRigorile vieţii cotidiene şi adormirea conştiinţei prin păcat au lovit greu în trăirea noastră religioasă. Principiul cauzalităţii şi explicaţiile ştiinţifice, uneori caricaturi ale acestora, au devenit gândirea magică a omului modern. Ele însă nu îi aduc fericirea, ci îl chinuiesc cu o continuă stare de nelinişte şi de sete, pentru că nu au nimic transcendent în ele. Primitivii Îl înlocuiseră pe Dumnezeu cu natura, noi L-am înlocuit cu auto-suficienţa, cu idolul autonomiei, care se hrăneşte din uitarea de Dumnezeu. De aceea ne vine greu să ne amintim că Dumnezeu a înviat. Cine este Dumnezeu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Întâmpinarea DomnuluiÎntâmpinarea Domnului a fost aşezată ca sărbătoare de către Iustinian împăratul în secolul al şaselea, după ce, cinstind creştinii închinarea Pruncului în templu, a încetat cumplita epidemie de ciumă din Bizanţ. Cultul ortodox păstrează închinarea pruncilor la patru zeci de zile de la naştere, ca o amintire a episodului din viaţa Mântuitorului. Tradiţia bisericească oferă detalii în plus faţă de Sf. Ap. Luca: dreptul Simion era unul din cei şaptezeci de traducători ai cărţilor lui Moise din ebraică în greacă, la porunca regelui Ptolemeu al II-lea al Egiptului. Ajungând cu traducerea la pasajul de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Pr. Dr. Marius CostachePrima sărbătoare dintre cele închinate Maicii Domnului, care apare în izvoarele istoriei bisericeşti, este Bunavestire. În Biserica primară, Bunavestirea se sărbătorea pe 5 ianuarie, data din martie apărând în secolul al VII-lea. În numeroase locuri din Vechiul Testament, Duhul Sfânt Îl vestise pe Hristos, atât ca om, cât şi ca Dumnezeu. Ca nu cumva să nu fie crezută mărturia oamenilor, Tatăl a trimis şi pe Arhanghelul Gavriil, care a vestit cu înţelepciune taina cea mare Fecioarei şi dreptului Iosif, având harisma prorociei tot de la Sfântul Duh.[1] Nici iudeilor nu le-a dat pricină de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
P.S. Sofian Braşoveanul, Episcop-Vicar al Mitropoliei din GermaniaBiserica din Germania, constituită ca Mitropolie în cadrul Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Mitropolitul Î.P.S. Serafim. P. S. Sofian Braşoveanul este Episcop-Vicar al Mitropoliei, cu un termen laic, „adjunctul" său mitropolitan. Prea Sfinţia Sa a avut amabilitatea de a onora revista ART-EMIS cu textul care urmează. (Redacţia)

De curând un tânăr îmi scria: „...cea mai grava problemă în Biserică este faptul că ceva ne împiedică să fim autentici. Şi cred că tocmai de aceea predica nu convinge, pentru că dincolo de salutul «Doamne-ajută!», de agapele care au înlocuit party-urile, de muzica...

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
P. S. Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Râmnicului
I. Prietenia cu Dumnezeu

În lumina Sfintelor Sărbători care se apropie, dorim să aşternem în sufletul cititorilor câteva cuvinte despre prietenia lui Dumnezeu cu noi şi a noastră cu EL, precum şi prietenia dintre noi, oamenii. Dorim să scriem despre această trăsătură fiinţială divino-umană, acum când se simte în lume o lipsă profundă a prieteniei adevărate; a prieteniei în plan vertical, cu Dumnezeu, dar şi a prieteniei în plan orizontal, între oameni. Prin crearea omului, Dumnezeu a dorit să aibă un prieten sau mai mulţi, de aceea a aşezat în fiinţa umană chipul şi asemănarea Sa...

Prietenia cu Dumnezeu şi cu oamenii, bucuria comuniunii - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Pr. Vasile Marinescu
Viaţă - moarte - nemurire

Puţini sunt cei care îşi doresc cu adevărat moartea. Povestea cu bătrânica ilustrează foarte bine acest lucru. Se spune că o bătrânică ce cobora dintr-o pădure cu o legătură de surcele în spate, care era prea grea pentru puterile ei împuţinate, s-a aşezat jos şi plângând, a început să se roage să vină moartea.
- M-ai chemat? se auzi o voce lângă ea. Nu-i venea să creadă, cea cu coasa era lângă ea şi era atât de înaltă şi înfricoşătoare încât bătrânica începu să tremure rău de tot. Îşi adună toate puterile şi răspunse:
- Da, te-am chemat...te-am chemat să-mi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Pr. Vasile MarinescuViaţă - moarte - nemurire

Una din plăcerile pe care le am, este aceea de a intra în marile cimitire şi a citi epitaful de pe cruci. În '66, când eram student în anul I la Sibiu, mergând într-o zi cu tramvaiul din centrul oraşului spre Dumbravă, am coborât la penultima staţie; deşi ultima era Dumbrava, noi, studenţii, acesteia îi spuneam ultima, pentru că acolo era un mare cimitir. În acel cimitir, pe o cruce, am citit acest epitaf: „Pământ avar, cât de puţin este din tine-n noi şi ce curând îţi iei puţinul înapoi, pământ avar!" Nu era trecut autorul şi mult mai târziu am descoperit că aceste...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Drd. Gabriel UngureanuÎncheiere

Încă din timpurile de la început consemnate în Vechiul Testament, omul era îndemnat să realizeze o legătură armonioasă cu mediul lui de viaţă, fiind permanent avertizat şi conştientizat să respecte Creaţia: "Să nu strici pomii, nici sa pui securea în ei, ci din pom să mănânci dar pe el să nu-l tai, căci pomul cel din ţarină nu este ca omul să poată fugi de la faţa ta... Iar co¬pacii pe care-i ştii că nu-ţi aduc nimic de hrană, poţi să-i tai că saţi faci întărituri în jurul cetăţii" (Deut. XX, 19 s,u.). Raiul a fost creat la începuturi pe pământ, şi este clar pentru noi de acum, că...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Drd. Gabriel Ungureanu
Evanghelia ne spune: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5, 8)

Creştinismul pilduitor

După cum ştim, cuvântul „creştin" semnifică apartenenţa unui individ la marea religie monoteistă, creştinismul întemeiată în anul 0, momentul naşterii lui Isus Hristos (gr. „Unsul" lui Dumnezeu). Mai exprimă filosofia şi religia creştină şi deasemeni cuvântul creştin mai poate exprima sintetic conotaţiile atributelor de blândeţe, credinţă, vitejie, iubire sau loialitate. Primi creştini, au fost ucenicii lui Isus şi, ca extracţie etnică, erau semiţi iudei, aceştia avându-şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Preot Mariua CostacheSfântul Vasile cel Mare, acel „stâlp de foc până la cer", pe care l-a văzut Sfântul Efrem Sirul în pustie, înţeleptul de neîntrecut, care a dezlegat toate sofismele filosofilor şi care a demonstrat erezia arienilor, pe lângă multe alte învăţături, ne-a lăsat ca moştenire în Tradiţie şi în scris blestemele de care se tem toţi diavolii. Moliftele apar în literatura creştină din secolul al XI-lea. Aşa cum se citeşte în subtitlul Moliftelnicului, ele sunt „pentru cei ce pătimesc de la diavoli şi pentru toată neputinţa", cu alte cuvinte, sunt exorcisme pentru cazurile de persoane îndrăcite sau...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Dr. Claudiu PopescuUn cet??ean s-a confruntat cu �sistemul tic?lo?it". Mai exact, a avut o jalb? ?i nu a avut �ncotro dec�t s? apeleze la Sistem. ?i cet??eanul a v?zut c? �este posibil s? pl?teasc?" (ghilimelele marcheaz? siguran?a exprim?rii prin ambiguitate) pentru ceea ce i se cuvine, unor oameni deja remunera?i. De sup?rare ?i de m�hnire ?i-a adus aminte toate nemul?umirile ?i frustr?rile, c? d? o gr?mad? de bani la s?n?tate ?i nu profit? (practic!) de �ngrijire, ba chiar e umilit, c? are rate ?i brusc creditorul a schimbat banca iar acum dob�nda e dubl?, c? risc? s? fie devorat de c�ini...

Apel la simţul bun - Dr. Claudiu Popescu - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Pr. Marius Costache În ziua a douăzeci şi cincea din luna decembrie, prăznuim Naşterea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bunul Dumnezeu, văzând neamul omenesc chinuit de diavol, I s-a făcut milă de el. A trimis pe Arhanghelul Gavriil să zică Născătoarei de Dumnezeu: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!". De îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în preacuratul ei pântece. Naşterea Domnului, zămislirea Lui, a fost un lucru mai presus de legile firii. Acum două milenii, în umila peşteră din Bethleemul Iudeii, se...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Nasterea-Pictură de Barocci Federico Fragment din romanul
„Micul Botezător"

Într-o seară ciobanii s-au trezit cu el că intră în ogradă ca şi cum ar fi fost de al casei. Mulgeau oile în ţarcuri şi mare le-a fost mirarea văzând modul cum câinii l-au întâmpinat pe străin. Erau câini mari, ciobăneşti, care nu o dată s'au bătut cu lupii care dădeau târcoale stânei, doar-doar vor găsi vreo oaie rătăcită de turmă şi să o sfârtece. De data aceasta câinii se strânseseră în jurul străinului, se gudurau în jurul lui ca şi cum ar fi fost stăpânul lor care a lipsit un timp din mijlocul lor şi acum se întorcea acasă. Isi arătau bucuria în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Cruce ortodoxă„Esenţială în distingerea unei naţiuni este structura ei sufletească specifică. Orice factor istoric, geografic, ereditar din această structură sufletească îi determină cursul dezvoltării ei ulterioare. În acest sens ortodoxia este un element de bază în arhitectura sufletului românesc. Religia nu este un element de suprafaţă, ci unul care conferă sens profund întregului fond al Naţiuni. Toată viaţa unui Neam poartă pecetea religiei sale". (Părintele Dumitru Stăniloae)

Omenirea, creaţia lui Dumnezeu este structurată pe Naţiuni, entităţi naturale dar cu o dimensiune supranaturală prin îngăduinţa...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Sfântul NicolaeCărţile sfinte spun că Sfîntul Nicolae s-a născut în Orientul Mijlociu, la aproape trei sute cincizeci de mile nord de Bethlehem, a trăit în secolul al IV-lea, a fost cardinal de Myra (localitate de pe teritoriul Turciei), fiind recunoscut şi onorat ca sfînt începînd cu secolul al VI-lea. „Pe făcătorul cel mare de minuni, ajutătorul cel grabnic şi mijlocitorul cel prea ales către Dumnezeu, pe arhiereul lui Hristos, Nicolae, l-au odrăslit părţile Lichiei, în cetatea ce se numeşte Patara, din părinţi cinstiţi şi de bun neam, dreptcredincioşi şi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Marinescu Vasile
αVαTOS - a muri (greacă) - Tanatos
Dumnezeu l-a făcut pe Adam nemuritor. Nemurirea lui era condiţionată de un singur lucru: creatura să asculte de Creator (şi nu era deloc imposibil). Şi l-a avertizat: Dacă nu Mă vei asculta, atunci „cu moarte vei muri" - (Biblia, Facere 2,17)

Protopărinţii nostri au păcătuit prin neascultare şi au plătit cu moartea. De atunci toţi oamenii au devenit muritori, iar moartea a devenit lege universală - hotar între cele două vieţi - : cea pământească, trecătoare şi cea cerească, veşnică. (Matei 25,34, Luca 16,22; II Petru 3,13; Apoc. 20,4,12-14). În sens...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus HristosLucrarea părintelui Radu Botiş - „Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos" - are în vedere unul dintre aspectele fundamentale ale teologiei creştine. În cadrul hristologiei ortodoxe asocierea Persoanei divino-umane a Mântuitorului Iisus Hristos cu sintagma „Învăţătorul prin excelenţă", corespunde, la modul potrivit, în termeni umani, Revelaţiei pe care El o aduce. Hristos e Învăţătorul prin excelenţă, Învăţător cu autoritate, întrucât transmite învăţătura vie, proprie, despre Dumnezeu. Conţinutul învăţăturilor lui Iisus Hristos este Hristos Însuşi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Marinescu VasileEste tinereţea un obstacol în calea succesului, în calea realizărilor pe care şi le doreşte omul? Nicidecum! Numai tumultul tinereţii este propriu sublimului. „A fi tânăr înseamnă a fi oţel. A privi totul în faţă.[...] Când eşti tânăr numai există nimic între Dumnezeu şi lume, decât fiinţa ta" (Camil Petrescu). Sub Ludovic al XIV-lea, vârsta medie ca să fii primit între nemuritorii Academiei Franceze era cea de 25 de ani. Napoleon cu generalii săi de 25 de ani, au frământat şi au zguduit Europa din ţâţâni. În vreme ce mulţi tineri visează la o simplă şcoală militară, Alexandru cel Mare...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dragostea crestinaDragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuvinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată." (Sf. Ap. Pavel I Corinteni 13, 4-7)

În Epistola Întâia către Corinteni adresată Bisericii din Corint, marele Apostol Pavel, după ce îi mulţumeşte lui Dumnezeu, pentru credinţa corintenilor, arătând puterea Crucii ca rod al jertfei şi...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.