Iulia Gabriela Şerban, art-emis
Analiza activitaţii Departamentului de îngrijiri paliative din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, România pe parcursul anului 2009.

Au primit asistenţă paliativă 82 de pacienţi, cunoscuţi cu infecţie HIV/SIDA. Simptomatologia întalnită la acesti bolnavi a fost reprezentată de: durere (26), convulsii (9), diaree (8), anxietatea (23) si depresia (9). Patologia care a determinat acordarea de îngrijiri paliative a fost dominată de afecţiunile oncologice, iar 14 pacienţi au decedat pe parcursul ultimului an. Referitor la pacienţii care au necesitat multiple spitalizări, 7 pacienţi au fost naivi şi 29 de pacienţi experimentaţi, dintre aceştia, majoritatea în eşec terapeutic. Dintre pacienţii experimentaţi, 7 aveau nivel viral nedetectabil şi valori mari ale CD4, cuprinse între 650-1069 cel/mm3, 7 prezentau valori ale CD4 cuprinse între 100-200 cel/mm3, 18 pacienţi aveau imunodepresie severă cu valori ale CD4 - 50 cel/mm3. Patologia asociată infecţiei cu HIV, care a determinat acordarea îngrijirilor paliative pentru durere şi anxietate la aceşti pacienţi, a fost dominată de afecţiunile oncologice (8 pacienţi) precum limfoame nonhodgkiniene, hepatocarcinom, tumoră de corp de pancreas, tumoră de corp vertebral, sarcom Kaposi, cancer de col uterin, dar şi alte afecţiuni care au necesitat astfel de îngrijiri: osteonecroză coxofemurală, tuberculom intracerebral, toxoplasmoză cerebrală, herpes zoster varicelosus, artrită psoriazică, ciroză hepatică decompensată, colică renală. Simptomul dominant pentru care aceşti pacienţi au primit îngrijiri paliative a fost durerea de intensitate crescută, întâlnită în 26 de cazuri. Evaluarea durerii a fost făcută cu scara analogvizuală. 14 dintre aceşti pacienţi au primit analgezice utilizate pe scara durerii în treapta 3, respectiv Morfină şi derivaţi ai acesteia, 9 încadraţi în treapta 2 şi 3 pacienţi în treapta 1. Anxietatea, definită ca o stare afectivă neplăcută ce asociază senzaţia de pericol iminent, a fost înregistrată în 28% din cazuri. Tulburările de comportament au fost întâlnite la 7 pacienţi, iar cele de personalitate la 3, unul dintre aceştia fiind utilizator de droguri. Convulsiile au apărut în cadrul unor meningoencefalite TBC, cu Cryptococcus sau herpetice, în encefalopatia HIV în cazul pacienţilor în stadiul terminal. Printre pacienţii care au primit îngrijiri paliative s-au înregistrat 14 decese, cele mai multe datorate afecţiunilor oncologice.[1]

A fost analizat impactul statusului TB activ asupra supravieţuirii bolnavilor HIV-SIDA în perioada 1989 - 2006, în Constanţa: 771 persoane infectate HIV-1 raportate din ianuarie 1989 până în decembrie 2006, analiză statistică (SPSS versiunea 13): statistică descriptivă pentru studiile retrospective, estimare Kaplan-Meier, model de regresie Cox proportional hazards: 527 persoane infectate HIV (68.35%) au primit îngrijiri în clinică, 268 dintre acestea (50.85%), cu vârstă medie 13.14 - plus/minus14.32 ani, au dezvoltat boală activă TB (cazuri noi sau relapses) diagnosticaţi în perioada 01.01. 1989 – 30.06. 2006, 104 pacienţi din 268 pacienţi TB (38.8%) au decedat pe parcursul urmăririi - rată de mortalitate mare, comparativ cu rata de mortalitate la pacienţii fără TB (26 pacienţi din 259 sau 10.03%; OR=3.87; 2.38-OR-RR- 0.0001).[2]

În 2011, 9 pacienţi HIV – SIDA (care necesită îngrijiri paliative) din Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa au călătorit în Vestul Europei. Înainte de călătorie au necesitat Contextconsultanţă de îngrijiri paliative şi tratament. In condiţiile in care migraţia populaţiei infectate HIV a devenit o realitate şi în ţara noastră îngrijirile paliative au răspuns cerinţelor acestei categorii de pacienţi. Dintre cei 9 pacienţi care au călătorit: 4 au primit tratament cu opioid de gradul 2 pe scara VAS, iar 5 analgetic de gradul 1. 3 pacienţi au primit tratament antidepresiv din categoria inhibitorilor selectivi de recaptare a serotoninei. 2 pacienţi au prezentat ca boli asociate insuficienţa cardiacă congestivă, impunându-se tratament cu: inhibitor de enzimă de conversie a angiotensinei; beta-blocant; diuretic; opioid-dihidrocodeină.[3]

În decembrie 2011 a fost raportat un caz de infecţie nosocomială - Rujeolă, la o pacientă spitalizată în Compartimentul HIV-SIDA. Similar a fost raportat un studiu al japonezilor în 2001:[4] o analiză retrospectivă a înregistrărilor medicale şi serologice în perioada aprilie 1997 - Decembrie 2000 în centrul clinic SIDA, International Medical Center of Japan, 925 paturi, din care 20 paturi pentru tratament HIV-SIDA. Au fost spitalizaţi în această perioadă 629 pacienţi HIV-1, au fost raportate 14 cazuri de rujeolă în spital, 3 HIV pozitiv, 11 HIV negativ, în perioada aprilie-august 2000. Primul caz descris, admis în spital cu 6 săptămâni anterior de a prezenta rujeolă, cu pneumonie interstiţială, fără erupţie tegumentară, fără semn Koplik, ulterior - convulsii peste 3 luni, mioclonii, paralizie, comă, deces şi autopsia a confirmat encefalită progresivă acută. Expunerea a avut loc în aria publică a spitalului. Diagnosticul a fost confirmat serologic. Concluzia studiului se referă la măsurile anti-epidemice adresate pacienţilor HIV în spital.

În iunie 2012, un studiu arată că: peste 40% din pacienţii HIV din Centrul Regional Constanţa prezintă complicaţii neurologice, afectarea neurologică este prezentă în 10-20% din cazurile SIDA, s-au diagnosticat 80% abnormalităţi neurologice în cazul autopsiilor SIDA. Neurodiagnosticul este tardiv, neurotoxicitatea este indusă şi de medicamente: miopatia - ZDV, neuropatia indusă de INRT (Stavudină, Zalcitabină, Didanozină). În 2012, din totalul de 989 pacienţi HIV, în evidenţă activă sunt 97%, reprezentând 956 pacienţi, din care în tratament antiretroviral - 79%, reprezentând 760 pacienţi. Pacienţi nou descoperiţi - 40 (naivi). Din cei 760 pacienţi în TARV, 195 - 26% primesc schema I, 171 - 22% - schema II, 143 - 19% - schema III, 251 - 33% - grad peste III al schemei TARV. 37 cazuri noi în 2012, din care 7 în curs de evaluare. Cale de transmitere: 22 pacienţi - 73% - raport heterosexual, 3 pacienţi - 10% - maternofetal, 3 pacienţi - 10% - MSM, 0% - IDU, 2 pacienţi - 7% cale de transmitere necunoscută. Din cei 956 pacienţi aflaţi în evidenţă activă, 333 sunt diagnosticaţi neuro-AIDS, din care 301 cu afectare neurocognitivă - 31% şi 32 cu afectare cognitivă - 3,3%. În perioada 2007 - 2012 au fost înregistrate 126 decese, din care 59 pacienţi neuro AIDS - 47%. S-a efectuat examen anatomopatologic în 25 cazuri şi cauza determinantă a fost afecţiunea neurologică în 14 cazuri - 56%.[5]
-------------------------------------------
[1] Rolul paliaţiei în asistenţa pacienţilor infectaţi HIV din Centrul Regional Constanţa, România, S. Rugină, I. M. Dumitru, C. Fodor, E. Iordache, S. Niţescu, PALIAŢIA, Vol 3, Nr 2, Aprilie 2010 ISSN 1844 - 7058, p. 12 - 17.
[2] Arghir Oana, Mătuşa Rodica, Vasiliu Emanoil, Rugină S., Scutelnicu Adriana, "The Impact of Active Tuberculosis Disease on Survival of Human Immunodeficiency Virus-Infected Individuals in Constantza county; 1989- 1996 follow up 1997-2006", Şcoala Internaţională – „Medicina HIV în 2010", Ediţia a II-a, Constanţa, Hotel Ibis, organizată de Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital, Universitatea Ovidius Constanţa, Universitatea Carol Davila Bucureşti, 02 – 04 septembrie 2010.
[3] Marcaş Consuela, Serban Iulia Gabriela , Spital Clinic de Boli Infectioase Constanta, „Călătoria, echipa de îngrijiri paliative şi pacientul terminal HIV-SIDA", Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol XV, Supplement III, November 2011, pag. 31, Zilele Ştiinţifice ale Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", 9-12 Noiembrie 2011
[4]„Nosocomial measles infection in adult HIV-1 infected patients with a case of fatal acute progressive measles encephalitis", Nakajima, Genka; Tachikawa, Yasuoka, Oka - AIDS Clinhical Center, International Medical Center of Japan, Shinjuku - K, Tokio, Japan, The First IAS Conference on HIV Pathogenesis and treatment, July 8-11, Buenos Aires, Argentina, www.aids2001IAS.org - Final Programme and Abstracts, p. 299.
[5] S. Rugină, „Centrul Constanţa: situaţie NeuroAIDS, problematici, soluţii", Cursul NeuroAIDS, organizat de Abbott, 19 iunie 2012, Constanţa, Hotel Bulevard