Goldfein - SmarandacheÎn Secţiunea H 3 (Cercetare multidisciplinară) a „Întâlnirii Anuale 2010 a Filialei California-Nevada a Societăţii Americane de Fizică" (aşa se numeşte oficial sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a acesteia), care se va desfăşura la Institutul Tehnologic „California" (numit pe scurt „Caltech", în folclorul universitar american) din oraşul Pasadena, statul federal California, SUA, în perioada 29-30 octombrie 2010, este programată în 30 octombrie prezentarea lucrării „Legătura dintre «neparticulă» şi «nematerie»". Autorii lui sunt originari din România: Ervin Goldfain, evreu din Iaşi, emigrat legal în SUA, în anul 1985 (locuieşte în oraşul Syracuse, statul federal New York, lucrează la Welch Allyn Inc., Centrul de Excelenţă în Fotonică, din Skaneateles Falls, statul federal New York), şi Florentin Smarandache, vâlcean din Bălceşti, emigrat ilegal în Turcia, în anul 1988 (locuieşte în oraşul Gallup, statul federal New Mexico, fiind profesor universitar la Facultatea de Matematică a Universităţii „New Mexico", Filiala din Gallup). Conceptul de „nematerie" a fost propus de către Florentin Smarandache în contextul „neutrosofiei" – capitol al filozofiei, creat tot de către dânsul prin extinderea dialecticii (bazată pe „contrarii") prin introducerea conceptului „neutral" alături de „contrarii". În viziune neutrosofică, o entitate „A", are opusul ei, „antiA", şi neutrul ei, „neutA". În mod logic, noţiunea de „materie", trebuie să aibă nu doar opusul ei, „antimateria" (formată din antielectroni, antiprotoni şi antineutroni), ci şi neutrul ei, care nu este nici materie, nici antimaterie, ci „nematerie" (formată din amestec de particule şi antiparticule: electroni, protoni, neutroni, antielectroni, antiprotoni şi antineutroni). În anul 2004, Smarandache a trimis teoria sa despre „nematerie" la CERN (Laboratorul European pentru Fizica Particulelor Elementare), Geneva, Elveţia, unde s-ar putea face experimente pentru verificarea acestei teorii.

În articolul menţionat, autorii arată că din anul 2007, cercetători în fizica teoretică, folosind aparatul matematic din Teoria Cuantică a Câmpului, au ajuns la concluzia că există abateri de la modelul standard al comportării particulelor şi au numit aceste excepţii „neparticule". S-a concluzionat că particulele şi antiparticulele nu mai există în mod independent, căci există un spectru continuu de stări amestecate. Aceste amestecuri arbitrare de particule şi antiparticule pot fi privite ca o manifestare a „nemateriei" propuse de Smarandache. Articolul menţionează că experimente făcute în perioada 1970-1975 în SUA, la Brookhaven National Laboratory şi în Elveţia, la CERN, au observat atomi care conţineau în nucleul lor protoni şi antiprotoni, precum şi atomi care conţineau antiprotoni şi neutroni, timpul lor de viaţă fiind însă extrem de scurt (10-20 s). Cercetările au fost atunci abandonate deoarece neexistând o teorie, s-a considerat că aceşti atomi care conţineau nucleoni şi antinucleoni erau o excepţie rară care nu putea să constituie o nouă specie de materie. Existenţa nemateriei este posibilă deoarece nucleonii (protoni şi neutroni) sunt formaţi din „quarkuri" - particule elementare cu sarcină electrică fracţionară (pozitivă sau negativă). Ipoteza existenţei „quarkului" a apărut în anul 1964, prima sa confirmare experimentală s-a produs în anul 1968, iar în 1995 a fost descoperit cel de-al şaselea tip de quark. Datorită combinării quarkurilor cu antiquarkurile se poate obţine nematerie nu doar cu sarcină electrică nulă, ci şi cu sarcină pozitivă sau negativă!

La stadiul actual al tehnologiei, cercetările privind „nemateria" sunt foarte laborioase şi foarte costisitoare, dar vâlceanul Florentin Smarandache, acum cu cetăţenie dublă, română şi americană, a aruncat mănuşa fizicienilor din întreaga lume, care se vor ambiţiona să verifice valabilitatea acestei ipoteze paradoxiste ce constituie acum, la început de veac şi de mileniu, o nouă deschidere în fizică!
Cei doi autori au mai publicat articole cu aceeaşi temă, iar acceptarea acestei comunicări ştiinţifice de către o filială a Societăţii Americane de Fizică este un mare pas înainte spre acceptarea de către mediul academic a ipotezei ştiinţifice privind existenţa celei de-a treia specii de materie - „nemateria".