Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mobilitatea succesului, fiind în legatură directă cu factorii dinamici ai motivației, reprezintă în sine modalitatea de a acționa în scopul obținerii unui anumit obiectiv. Obiectivul, la rândul lui, fiind un fenomen al idealismului independent de conștiința umană, prin dezvoltare dă naștere unui conținut real determinat de forma materială și spirituală a acțiunilor umane. Prin procesul respectiv omul acționează ca un factor de producție în crearea bunurilor materiale și spirituale, și pentru obținerea acelui rezultat care să satisfacă necesitățile absolute ale vieții cotidiene. Viața...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Despre sistemele „Krasukha-4” care au bruiat non stop radarele de supraveghere de pe sateliţii militari americani din familia Lacrosse/Onyx şi pe cele montate pe avioanele fără pilot americane RQ-4 Global Hawk, MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper am vorbit pe larg într-un material anterior[1]. Între timp N.A.T.O. a mai descoperit o altă armă secretă a ruşilor, utilizată în premieră în Siria: „Борисоглебск-2” (Borisoglebsk-2). Complexul multifuncţional „Borisoglebsk-2” este un sistem unificat la nivel tactic, special proiectat pentru sisteme integrate automatizate C4I (Comandă, Control, Comunicaţii...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

În cazul avioanelor stealth radiația radar inamică este transformată în căldură prin tehnologia „Iron Ball Paint"[1]. Astfel ea nu mai este reflectată. S-a constatat că acest procedeu are multe deficiențe:
- determină generarea de radiație IR[2];
- are o comportare deficitară pe timp de ploaie, și, nu în ultimul rând;
- este foarte scumpă și greu de întreținut. Acest montaj de principiu (punte Wheatstone) sugerează cum este transformată radiația radar în lucru mecanic, la nivelul avionului urmărit. Dacă principiul funcționează atunci un avion obișnuit „non stealth" nu mai reflectă radiația...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

„Din nefericire societatea modernă a transformat nevoia de a mânca în plăcerea de a mânca. Consecinţele? Vizibile la tot pasul".

În evoluţia oricărei fiinţe vieţuitoare hrana constituie condiţia esenţială a existenţei pentru că asigură resursele energetice care permit dezvoltarea şi întreţinerea proceselor vitale ce caracterizează viaţa. Este un postulat existenţial faţă de care omul nu face excepţie oricât de raţională, spirituală, intelectuală şi emancipată a devenit viaţa sa în epoca modernă şi contemporană. Această nevoie elementară şi imediată avea să marcheze umanitatea în drumul ei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Poate fi HAARP o armă a Conspiraţiei?

În cartea „H.A.A.R.P. Arma supremă a conspiraţiei", Jerry Smith încearcă să răspundă la două seturi de întrebări. Unul dintre acestea vizează pericolele inerente în situaţia luării în joacă a proiectului H.A.A.R.P. Prin alterarea straturilor înalte ale atmosferei (ionosfera şi magnetosfera) se poate modifica sau chiar distruge viaţa pe Pământ? Al doilea set de întrebări majore este legat de stabilirea locului H.A.A.R.P.: Este H.A.A.R.P. o armă? Dacă da, împotriva cui va fi folosită? Încalcă ea tratatele internaţionale? Oare planurile secrete ale...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

H.A.A.R.P. - a weapon of revolution in Military Affairs or oc Conspiracy?

Apelul preşedintelui american Ronald Reagan către comunitatea ştiinţifică din S.U.A. în vederea creării unei arme sau a unui sistem de arme care să facă inutile armele nucleare şi-a găsit ecou în constituirea Iniţiativei Apărării Strategice[1]. Mai multe proiecte cu costuri semnificative s-au regăsit sub cupola acestei iniţiative, pe mai multe direcţii: militare, ştiinţifice, industriale. Printre acestea se află şi programul de cercetare asupra frecvenţelor aurorale active - High Frequency Active Auroral Research...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ce este Metafizica? Eul individual și eul în genere. Solipsismul

[...] Eul poate să capete un fel de garanție de obiectivitate - nu în sensul existenței, ci în sensul valorii cunoașterii -, prin hipostazierea unei conștiințe în genere deasupra acestei conștiințe individuale. Eului acestuia, eului individual, i s-ar fi putut suprapune - în anume împrejurări - un eu în general; și atunci, evident că afirmațiile mele ar fi căpătat o valoare obiectivă. Să lămuresc. Atâta vreme cât nu există decât un eu și atâta vreme cât acest eu trăiește el totalitatea experienței, experiența aceasta nu este o...

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă

Sun Tzu: Arta Războiului

Ca orice alt aspect al vieţii şi evenimentelor în Asia, spiritualitatea clivează şi acest aspect al păcii precum şi pe cel al artelor marţiale, între yin şi yang. Dacă gânditorii ofereau soluţii raţionale până la un punct şi cărţile reprezentau partea pozitivă şi onorabilă a existenţei umane, eficienţa ultimă şi absolută în China era asigurată de de luptătorii marilor armate. Când soarta în politică era potrivnică sau acţiunile diplomatice eşuau, ca ultimă soluţie erau angajaţi generalii războinici pentru a aduce victoria şi a restabili armonia. Pentru a atinge...

China - Elemente de spiritualitate (2) - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pentru a atinge desăvârşirea de socius, pe care toate culturile şi popoarele au visat-o, a fost întotdeauna nevoie de o clarificare a direcţiei de evoluţie spirituală, aspect absolut necesar reglării relaţiilor sociale şi pe care îl descoperim la chinezi ca fiind atins cu eficienţă încă din antichitate. Actual această spiritualitate, care coboară de mii de ani până la nivelul cotidian, coabitează cu realitatea modernă generând astfel confortul, uneori exotic al unei implicări în pragmatic ce frizează perfecţiunea. În general chinezii au fost şi sunt spirite calculate, pozitive, abordând viaţa...

China - Elemente de spiritualitate (1) - 1.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Tehnologii controversate de extracţie a hidrocarburilor: de la explozii nucleare subterane, la fisurarea şi fracturarea hidraulică
Abstract: The modern world is involved in the complex process of transition from the industrial to the information society and knowledge[1] and the trinomial touch with technology and energy - environment is necessary and visible, being highlighted byscientific, technical and technological leaps that take place against a background of an accelerating globalization. The result of these changes is the progress of the society in all aspects providing that...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Acad. Gheorghe PăunDiscurs de recepţie la Academia Română - 24 octombrie 2014
 
La frontiera dinspre SF
 
Principala promisiune a calculului natural este eficientizarea folosirii calculatorului existent, împingerea frontierei fezabilităţii, furnizarea de soluţii, fie ele şi aproximative, la probleme care nu se pot rezolva prin tehnici tradiţionale. Calculul cu A.D.N. a venit cu un scop mai ambiţios, inedit: furnizarea unui nou tip de hardware, a unor „cipuri biologice”, „cipuri ude”, eficiente nu numai în termeni computaţionali, ci şi în ceea ce priveşte consumul de energie, sau făcând plauzibile...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Gheorghe PăunDiscurs de recepţie la Academia Română - 24 octombrie 2014

O privire rapidă asupra calculului membranar

Să nu uităm: vrem să pornim de la celulă şi să construim un model de calcul. Rezultatul (cel propus în toamna anului 1998) este ceva de genul următor. Privim celula şi abstractizăm până nu mai vedem decât structura de membrane, aranjate ierarhic, definind compartimente în care sunt plasate multiseturi de obiecte (folosesc un termen generic, abstract, eliberat de concreteţea biochimică); aceste obiecte evoluează conform unor reacţii. Un multiset este o mulţime cu multiplicităţi asociate...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Gheorghe PăunDiscurs de recepţie la Academia Română - 24 octombrie 2014

Calculând pe baza operaţiei de splicing

Adleman nu a folosit operaţia lui Tom Head în experimentul său, dar ingrediente biochimice specifice splicing-ului au fost utilizate în multe alte cazuri: enzime restrictive, care taie moleculele de ADN în contexte bine precizate, ligaze care leagă la loc moleculele, recombinarea pe baza „capetelor lipicioase” ale moleculelor cu cele două catene de lungimi diferite, deci cu nucleotide care nu-şi au perechea Watson-Crick în faţă. Nu intru nici în amănunte biochimice şi nici în detalii matematice...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Gheorghe PăunDiscurs de recepţie la Academia Română - 24 octombrie 2014

Totul începe cu Turing

Într-un anume sens şi într-o anume măsură, întreaga istorie a informaticii (teoretice) este legată de biologie, a căutat şi a găsit surse de inspiraţie în aceasta. Am menţionat deja că Turing, în 1935-1936, când a introdus maşina care-i poartă numele, a încercat să simuleze modul uman de a calcula. După un deceniu, McCullock, Pitts, Kleene au fundamentat teoria automatelor finite plecând de la modelarea neuronului şi a reţelelor de neuroni. Ceva mai târziu, acelaşi punct de plecare a condus la ceea ce astăzi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Acad. Gheorghe Păun, art-emisCalculează natura?
 
Având în minte calculabilitatea în sens Turing, întrebarea devine şi mai restrictivă, dar discuţia dinainte ne oferă limitele între care să căutăm răspunsul: da, cel puţin la nivelul... oamenilor, respectiv, da, oriunde există un proces care poate fi interpretat drept calcul de către un observator potrivit. Opinii care se plasează mai aproape de prima sau de a doua dintre aceste limite pot fi găsite uşor, citez doar una din extremitatea foarte permisivă, ba chiar trecând peste ea, pentru că nici observatorul nu mai este invocat. La începutul capitolului 2, „Molecular...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Academician Gheorghe Păun, art-emis„Vivat Academia, Vivat profesores!”
 
„În ziua de 24 octombrie 2014, în Aula Academiei Române, Domnul Gheorghe Păun și-a rostit discursul de recepție printre nemuritori. Un discurs dens, lămuritor în chestiuni de strictă specialitate matematică și fizică: „Căutând calculatoare în celula biologică”. De ani de zile domnul academician Păun caută răspuns la această întrebare: „Calculează natura?” Căutările sale l-au făcut celebru în toată lumea academică. Domeniul studiat și creat de domnul Gheorghe Păun este unul de avangardă, de care se leagă speranțe fabuloase. Noi, hic et nunc, ne facem...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Stema RomânieiLegea nr:102 din 21.09.1992 privind stema ţării şi sigilul statului. Emitent: Parlamentul României. Apărută în Monitorul Oficial Nr.236 din 24/09/92. Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. 1
Stema României
Art. 1
Stema României simbolizează statul român naţional, suuveran şi independent, unitar şi indivizibil şi se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic.
Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinind în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, art-emisStema tradiţională a Moldovei s-a păstrat şi ea în sigiliile voievodale din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Era reprezentată astfel: văzut din faţă, într-un scut, un cap de bour cu o stea cu cinci raze între coarne care sunt recurbate prima oară spre exterior apoi întoarse spre interior şi având în dreapta şi la stânga o lună. Ulterior apare un trandafir cu cinci petale aflate în jurul unui cerc. Acest tip de stemă s-a menţinut în secolele XIV-XVI.[11] Transilvania a beneficiat de o stemă proprie abia în anul 1765 când împărăteasa şi marea principesa a Transilvaniei, Maria Tereza, a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Stema RomânieiÎnsemnele naţionale: Stema, sigiliul şi stindardul României, simbolurile unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale.
În istoria civilizației umane simbolurile au ocupat un loc deosebit,cu atât mai mult cele național statale. Fiecare popor/națiune se individualizează prin însemnele sale naționale prin care acesta se distinge în concernul celorlalte națiuni. Acestea sunt: stema, sigiliul, stindardul și imnul. Însemnele naționale constituie obiectul de cercetare a unor discipline științifice precum: heraldică, sigilografia, vexilologia, muzicologia. Pentru o înțelegere cât mai corectă a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Razboiul psi - Emil Strainu, art-emisPrimele arme care folosesc câmpurile electromagnetice sunt derivate din unele aparate medicale! În numărul din 4 aprilie 1978 al periodicului Newsletter, apărea, sub semnătura lui R. C. Beck, articolul „Extreme Low Frequency Magnetic Fields are E.E.G. Entrainement”, în care autorul analiza efectele pe care câmpurile electromagnetice de foarte joasă frecvenţă le exercită asupra fiziopatologiei omului, cu referire expresă asupra encefalogramelor. În viziunea autorului, câmpurile de extrem de joasă frecvenţă, cuprinse între 6,67 şi 6,26 Hz, provoacă stări confuzionale şi angoase, depresii...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Razboiul psi - Emil Strainu, art-emisTendinţe în construcţia de arme psihotronice
 
În ultimul timp se constată în întreaga lume, o adevărată efervescenţă în domeniul proiectării, experimentării şi utilizării armamentului psihotronic, la cele mai diferite categorii de structuri militare şi de securitate. Astfel, armata americană a pus la punct o nouă armă, capabilă să inducă durere la distanţă prin “expandarea” unei bule de plasmă (gaz încărcat electric) chiar lângă persoana ţintă . Noul tip de armă ce are la baza funcţionării un laser, nu provoacă răni, dar subiectul este cuprins de dureri cumplite care practic îl paralizează...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Maia Catargi,5-6-septembrie 2014

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice RETRĂIRI  ISTORICE  ÎN  VEACUL  XXI - Ediţia a X-a -

 Maia Catargi, 5 - 6 septembrie 2014

23 august 1944 - 2014, 70 de ani de la întoarcerea armelor şi realinierea României la Naţiunile Unite
 

Vineri, 5 septembrie 2014 (Prima zi)

Primirea oaspeților la Primăria Maia

Te Deum

Alocuțiuni de salut

Lansarea volumului Retrăiri istorice în veacul XXI, vol.7, ediție coordonată și îngrijită de comandor (r) prof.univ.dr. Jipa Rotaru și mr. dr. Lazăr Luiza Rotaru

- Lansare Cartea de impresii Maia LA MAIA CATARGI - 10 ANI (2005-2014) ÎN SLUJBA ISTORIOGRAFIEI...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

PsiInterese militare în studierea subiecților

Victor Adamenko de la Institutul de radiofizică din Moscova, Victor Iniuşin de la Universitatea Kazahă din Alma-Ata şi Ghenadi Sergheiev de la Institutul de Fiziologie din Leningrad sunt savanţii sovietici care conduc cercetările în domeniul P.K. Iniuşin şi Sergheiev au dezvoltat o serie de teorii bazate pe existenţa unui tip diferit de energie - o formă a energiei biofizice pe care au numit-o „bioplasmă”. Aceştia consideră efectele P.K. analoage fulgerului şi afirmă că mişcarea în P.K. apare ca un rezultat al interacţiunii câmpului electrostatic al...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Psi, art-emisPercepţia de la distanţă şi telechinezia - Mintea comandă materiei

Abilitatea de a spiona psihic locaţii aflate la mari depărtări cu un mare grad de acurateţe poate uimi, însă faptul că marile puteri îşi antrenează telepaţii să interogheze psihic creierele inamicului este evident şi mai greu de înţeles. Că această informaţie a putut să fie ţinută departe de publicul larg, chiar dacă au fost editate o serie de cărţi excelente cum ar fi „Descoperiri psihice în spatele cortinei de fier” având ca autori pe Sheila Ostrander şi Lynn Schroeder care au revelat aceste fapte încă din 1971, completate...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Sarmisegetusa - Tartaria, art-emisSarmizegetusa stă pe un oraş subteran de mărimea Bucureştiului si Eunerinea transilvania romaniae (Pace 2011). În anul 2007 am vizitat Muzeul de la Orăştie condus de un director tânăr, dac bine informat. Înăuntru am văzut fosile de Paleontologia umană, cele mai interesante din România. Am observat repertele de Homo sapiens de 35 de mii de ani, că probabil s-a împerecheat cu omul de Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis, care fost în teritoriul Uniunii Europene acum 150 de mii de ani) în teritoriu înainte de Daci. La sfârşit de an 2013, am vizitat un important Muzeu Naţional din Nairobi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prism, art-emisPrivim, dar nu vedem
 
Planeta fierbe. Se schimbă etaje, se lustruiesc coperţi de noi proiecte, se verifică rezistenţa la presiune a organismelor omeneşti ca subiecte docile ale experimentului planetar în plină desfăşurare. Numai că, acest experiment a început demult şi majoritatea covârşitoare a oamenilor habar n-au avut şi astăzi sunt stupefiaţi şi îngroziţi de dezvăluirile unui Snowden, de pildă. E vorba de un comportament banal: privim, dar nu vedem. E ca şi gaura din macaroane sau zahărul din ceai: nu le vedem dar sunt acolo. Le-am observa absenţa doar în lipsa lor, nu este aşa? Cel...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Graiuri daco-romne, art-emisE cunoscut faptul că orice limbă vie se află într-o continuă prefacere, direcţia de manifestare a acestei „prefaceri” fiind mereu aceeaşi: dinspre societate - sorginte a schimbării - către vocabular - receptacul al schimbării. Încet-încet, veacuri de-a rândul, popoarele îşi uită fazele anterioare din viaţă, recurgând la alte straturi de cultură, ce vin cu noutatea lor şi le acoperă pe cele vechi. Între ele însă nu apar pânze impermeabile, ca să le izoleze pentru veşnicie, ci, dimpotrivă, toate se supun unei osmoze care împinge din ceea ce a fost spre ceva nou şi viceversa. Orice cuvânt, după...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Drd. Gabriel Ungureanu, art-emisBrahmanismul şi învăţăturile yoghine
 
Brahmanismul apare ca o religie postvedică care aduce un mesaj modern şi filosofic în opoziţie cu atitudinea de prosternare şi devoţiune absolută practicată în Vede: 1) lumea este o iluzie şi tot ce există se originează în Brahman; (2) la anumite epoci lumea este distrusă și refăcută într-o ciclicitate a lumii, care murind în Brahman apoi renaște la viaţă şi fiinţare; (3) omul după cum si-a realizat în viață destinul scris - dharma -, așa îşi primește răsplata în spiritul legii karma adică efectele faptelor sale; (4) sufletul ens-ului uman decedat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Alexandru Surdu, art-emisFilosofia este o îndeletnicire veche, doar religia o mai întrece, de cel puţin două milenii şi jumătate. Cum trece timpul!, ar putea să zică cineva pus pe glume. Şi, dacă ne gândim bine, de-atâta vreme, filosofii discută cam despre aceleaşi lucruri. Cum de nu s-or fi săturat? Unii spun că, de fapt, discută despre aceleaşi lucruri, dar mereu altfel. Chiar şi aşa însă, dar până când? Cu religia situaţia este alta, după ce s-a constituit şi instituit ca atare, se cam termină cu discuţiile. Ori o accepţi aşa cum este ori nu. Noutăţile nu mai sunt tolerate. Nu este chiar aşa, sau nu este aşa în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Hidrocarburi, art-emis Unclear theories - The Origins of Hydocarbons - Rezumat
 
Au trecut mai bine de 150 de ani de când Romania, SUA și apoi în alte state, au început exploatarea industrială a petrolului şi ulterior a gazelor naturale, moment de cotitură tehnico-tehnologică ce avea să deschidă calea dezvoltării umane spre societatea bazată pe hidrocarburi. Dacă pentru monopolul asupra resurselor energetice, în ultima sută de ani, s-au declanşat conflagraţii mondiale sau zonale, cuantificate în milioane de victime umane, distrugeri materiale imense şi afectarea gravă a mediului înconjurător, confruntarea...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.