Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Gheorghe PăunDiscurs de recepţie la Academia Română - 24 octombrie 2014

Calculând pe baza operaţiei de splicing

Adleman nu a folosit operaţia lui Tom Head în experimentul său, dar ingrediente biochimice specifice splicing-ului au fost utilizate în multe alte cazuri: enzime restrictive, care taie moleculele de ADN în contexte bine precizate, ligaze care leagă la loc moleculele, recombinarea pe baza „capetelor lipicioase” ale moleculelor cu cele două catene de lungimi diferite, deci cu nucleotide care nu-şi au perechea Watson-Crick în faţă. Nu intru nici în amănunte biochimice şi nici în detalii matematice...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Gheorghe PăunDiscurs de recepţie la Academia Română - 24 octombrie 2014

Totul începe cu Turing

Într-un anume sens şi într-o anume măsură, întreaga istorie a informaticii (teoretice) este legată de biologie, a căutat şi a găsit surse de inspiraţie în aceasta. Am menţionat deja că Turing, în 1935-1936, când a introdus maşina care-i poartă numele, a încercat să simuleze modul uman de a calcula. După un deceniu, McCullock, Pitts, Kleene au fundamentat teoria automatelor finite plecând de la modelarea neuronului şi a reţelelor de neuroni. Ceva mai târziu, acelaşi punct de plecare a condus la ceea ce astăzi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Acad. Gheorghe Păun, art-emisCalculează natura?
 
Având în minte calculabilitatea în sens Turing, întrebarea devine şi mai restrictivă, dar discuţia dinainte ne oferă limitele între care să căutăm răspunsul: da, cel puţin la nivelul... oamenilor, respectiv, da, oriunde există un proces care poate fi interpretat drept calcul de către un observator potrivit. Opinii care se plasează mai aproape de prima sau de a doua dintre aceste limite pot fi găsite uşor, citez doar una din extremitatea foarte permisivă, ba chiar trecând peste ea, pentru că nici observatorul nu mai este invocat. La începutul capitolului 2, „Molecular...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Academician Gheorghe Păun, art-emis„Vivat Academia, Vivat profesores!”
 
„În ziua de 24 octombrie 2014, în Aula Academiei Române, Domnul Gheorghe Păun și-a rostit discursul de recepție printre nemuritori. Un discurs dens, lămuritor în chestiuni de strictă specialitate matematică și fizică: „Căutând calculatoare în celula biologică”. De ani de zile domnul academician Păun caută răspuns la această întrebare: „Calculează natura?” Căutările sale l-au făcut celebru în toată lumea academică. Domeniul studiat și creat de domnul Gheorghe Păun este unul de avangardă, de care se leagă speranțe fabuloase. Noi, hic et nunc, ne facem...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Stema RomânieiLegea nr:102 din 21.09.1992 privind stema ţării şi sigilul statului. Emitent: Parlamentul României. Apărută în Monitorul Oficial Nr.236 din 24/09/92. Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. 1
Stema României
Art. 1
Stema României simbolizează statul român naţional, suuveran şi independent, unitar şi indivizibil şi se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic.
Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinind în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, art-emisStema tradiţională a Moldovei s-a păstrat şi ea în sigiliile voievodale din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Era reprezentată astfel: văzut din faţă, într-un scut, un cap de bour cu o stea cu cinci raze între coarne care sunt recurbate prima oară spre exterior apoi întoarse spre interior şi având în dreapta şi la stânga o lună. Ulterior apare un trandafir cu cinci petale aflate în jurul unui cerc. Acest tip de stemă s-a menţinut în secolele XIV-XVI.[11] Transilvania a beneficiat de o stemă proprie abia în anul 1765 când împărăteasa şi marea principesa a Transilvaniei, Maria Tereza, a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Stema RomânieiÎnsemnele naţionale: Stema, sigiliul şi stindardul României, simbolurile unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale.
În istoria civilizației umane simbolurile au ocupat un loc deosebit,cu atât mai mult cele național statale. Fiecare popor/națiune se individualizează prin însemnele sale naționale prin care acesta se distinge în concernul celorlalte națiuni. Acestea sunt: stema, sigiliul, stindardul și imnul. Însemnele naționale constituie obiectul de cercetare a unor discipline științifice precum: heraldică, sigilografia, vexilologia, muzicologia. Pentru o înțelegere cât mai corectă a...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Razboiul psi - Emil Strainu, art-emisPrimele arme care folosesc câmpurile electromagnetice sunt derivate din unele aparate medicale! În numărul din 4 aprilie 1978 al periodicului Newsletter, apărea, sub semnătura lui R. C. Beck, articolul „Extreme Low Frequency Magnetic Fields are E.E.G. Entrainement”, în care autorul analiza efectele pe care câmpurile electromagnetice de foarte joasă frecvenţă le exercită asupra fiziopatologiei omului, cu referire expresă asupra encefalogramelor. În viziunea autorului, câmpurile de extrem de joasă frecvenţă, cuprinse între 6,67 şi 6,26 Hz, provoacă stări confuzionale şi angoase, depresii...

Ştiinţa secolului al XXI-lea (4) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Razboiul psi - Emil Strainu, art-emisTendinţe în construcţia de arme psihotronice
 
În ultimul timp se constată în întreaga lume, o adevărată efervescenţă în domeniul proiectării, experimentării şi utilizării armamentului psihotronic, la cele mai diferite categorii de structuri militare şi de securitate. Astfel, armata americană a pus la punct o nouă armă, capabilă să inducă durere la distanţă prin “expandarea” unei bule de plasmă (gaz încărcat electric) chiar lângă persoana ţintă . Noul tip de armă ce are la baza funcţionării un laser, nu provoacă răni, dar subiectul este cuprins de dureri cumplite care practic îl paralizează...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Maia Catargi,5-6-septembrie 2014

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice RETRĂIRI  ISTORICE  ÎN  VEACUL  XXI - Ediţia a X-a -

 Maia Catargi, 5 - 6 septembrie 2014

23 august 1944 - 2014, 70 de ani de la întoarcerea armelor şi realinierea României la Naţiunile Unite
 

Vineri, 5 septembrie 2014 (Prima zi)

Primirea oaspeților la Primăria Maia

Te Deum

Alocuțiuni de salut

Lansarea volumului Retrăiri istorice în veacul XXI, vol.7, ediție coordonată și îngrijită de comandor (r) prof.univ.dr. Jipa Rotaru și mr. dr. Lazăr Luiza Rotaru

- Lansare Cartea de impresii Maia LA MAIA CATARGI - 10 ANI (2005-2014) ÎN SLUJBA ISTORIOGRAFIEI...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

PsiInterese militare în studierea subiecților

Victor Adamenko de la Institutul de radiofizică din Moscova, Victor Iniuşin de la Universitatea Kazahă din Alma-Ata şi Ghenadi Sergheiev de la Institutul de Fiziologie din Leningrad sunt savanţii sovietici care conduc cercetările în domeniul P.K. Iniuşin şi Sergheiev au dezvoltat o serie de teorii bazate pe existenţa unui tip diferit de energie - o formă a energiei biofizice pe care au numit-o „bioplasmă”. Aceştia consideră efectele P.K. analoage fulgerului şi afirmă că mişcarea în P.K. apare ca un rezultat al interacţiunii câmpului electrostatic al...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Psi, art-emisPercepţia de la distanţă şi telechinezia - Mintea comandă materiei

Abilitatea de a spiona psihic locaţii aflate la mari depărtări cu un mare grad de acurateţe poate uimi, însă faptul că marile puteri îşi antrenează telepaţii să interogheze psihic creierele inamicului este evident şi mai greu de înţeles. Că această informaţie a putut să fie ţinută departe de publicul larg, chiar dacă au fost editate o serie de cărţi excelente cum ar fi „Descoperiri psihice în spatele cortinei de fier” având ca autori pe Sheila Ostrander şi Lynn Schroeder care au revelat aceste fapte încă din 1971, completate...

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă

Sarmisegetusa - Tartaria, art-emisSarmizegetusa stă pe un oraş subteran de mărimea Bucureştiului si Eunerinea transilvania romaniae (Pace 2011). În anul 2007 am vizitat Muzeul de la Orăştie condus de un director tânăr, dac bine informat. Înăuntru am văzut fosile de Paleontologia umană, cele mai interesante din România. Am observat repertele de Homo sapiens de 35 de mii de ani, că probabil s-a împerecheat cu omul de Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis, care fost în teritoriul Uniunii Europene acum 150 de mii de ani) în teritoriu înainte de Daci. La sfârşit de an 2013, am vizitat un important Muzeu Naţional din Nairobi...

România, obiectiv important pentru oamenii de ştiinţă - 3.0 out of 5 based on 2 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prism, art-emisPrivim, dar nu vedem
 
Planeta fierbe. Se schimbă etaje, se lustruiesc coperţi de noi proiecte, se verifică rezistenţa la presiune a organismelor omeneşti ca subiecte docile ale experimentului planetar în plină desfăşurare. Numai că, acest experiment a început demult şi majoritatea covârşitoare a oamenilor habar n-au avut şi astăzi sunt stupefiaţi şi îngroziţi de dezvăluirile unui Snowden, de pildă. E vorba de un comportament banal: privim, dar nu vedem. E ca şi gaura din macaroane sau zahărul din ceai: nu le vedem dar sunt acolo. Le-am observa absenţa doar în lipsa lor, nu este aşa? Cel...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Graiuri daco-romne, art-emisE cunoscut faptul că orice limbă vie se află într-o continuă prefacere, direcţia de manifestare a acestei „prefaceri” fiind mereu aceeaşi: dinspre societate - sorginte a schimbării - către vocabular - receptacul al schimbării. Încet-încet, veacuri de-a rândul, popoarele îşi uită fazele anterioare din viaţă, recurgând la alte straturi de cultură, ce vin cu noutatea lor şi le acoperă pe cele vechi. Între ele însă nu apar pânze impermeabile, ca să le izoleze pentru veşnicie, ci, dimpotrivă, toate se supun unei osmoze care împinge din ceea ce a fost spre ceva nou şi viceversa. Orice cuvânt, după...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Drd. Gabriel Ungureanu, art-emisBrahmanismul şi învăţăturile yoghine
 
Brahmanismul apare ca o religie postvedică care aduce un mesaj modern şi filosofic în opoziţie cu atitudinea de prosternare şi devoţiune absolută practicată în Vede: 1) lumea este o iluzie şi tot ce există se originează în Brahman; (2) la anumite epoci lumea este distrusă și refăcută într-o ciclicitate a lumii, care murind în Brahman apoi renaște la viaţă şi fiinţare; (3) omul după cum si-a realizat în viață destinul scris - dharma -, așa îşi primește răsplata în spiritul legii karma adică efectele faptelor sale; (4) sufletul ens-ului uman decedat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Alexandru Surdu, art-emisFilosofia este o îndeletnicire veche, doar religia o mai întrece, de cel puţin două milenii şi jumătate. Cum trece timpul!, ar putea să zică cineva pus pe glume. Şi, dacă ne gândim bine, de-atâta vreme, filosofii discută cam despre aceleaşi lucruri. Cum de nu s-or fi săturat? Unii spun că, de fapt, discută despre aceleaşi lucruri, dar mereu altfel. Chiar şi aşa însă, dar până când? Cu religia situaţia este alta, după ce s-a constituit şi instituit ca atare, se cam termină cu discuţiile. Ori o accepţi aşa cum este ori nu. Noutăţile nu mai sunt tolerate. Nu este chiar aşa, sau nu este aşa în...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Hidrocarburi, art-emis Unclear theories - The Origins of Hydocarbons - Rezumat
 
Au trecut mai bine de 150 de ani de când Romania, SUA și apoi în alte state, au început exploatarea industrială a petrolului şi ulterior a gazelor naturale, moment de cotitură tehnico-tehnologică ce avea să deschidă calea dezvoltării umane spre societatea bazată pe hidrocarburi. Dacă pentru monopolul asupra resurselor energetice, în ultima sută de ani, s-au declanşat conflagraţii mondiale sau zonale, cuantificate în milioane de victime umane, distrugeri materiale imense şi afectarea gravă a mediului înconjurător, confruntarea...

Teorii neelucidate - Originea hidrocarburilor - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cercetător drd. Gabriel Ungureanu, art-emisSinteza antropoculturală şi apariţia hinduismului

Numele India provine de la toponimul Ind, care la îşi are originea în limba persană Indù, şi din cuvântul sanscrit Sindhu, sau numele istoric local pentru râul Ind. Acum se ştie că grecii antici se refereau la indieni cu termenul Indoi, adică poporul Indului. Deci denumirea Hindustan, care înseamnă „ţara induşilor”, se referea la nordul Indiei, dar ulterior s-a generalizat ca un sinonim pentru întreaga Peninsulă Indiană. Cuvântul aryan semnifică un om nobil cu descendenţă distinsă. Arienii începuturilor erau un popor nomad migrator şi în urma...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Cercetător, drd. Gabriel Ungureanu, art-emisDe la începuturile preistoriei şi vieţii umane organizate incipient social, încă din perioada numită de cercetători paleolitic, au apărut semnele credinţei umane într-o origine celestă. Dovezi ştiinţifice ale activităţii în viaţa de grup şi de relaţie socială, se evidenţiază în straturile decopertate de arheologi fiind certificate şi de descoperirile ştiinţifice în realitatea istorică a acelui timp. Aceste artefacte pot fi întâlnite mai peste tot de-a lungul văii Indusului, a văii Gangelui, în sudului munţilor Himalaya sau a podişului Deccan şi altor spaţii geografice ale peninsulei situată în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Acad Teodor Ardelean, art-emisExperimentul Ştiinţific de la Geneva şi Atentatul, fără precedent, în curs de desfăşurare  asupra  lui Dumnezeu, Spirit  Unic Creator al lumii  şi asupra  credinţei oamenilor în acest Spirit, indiferent de numele sub care este venerat:  Dumnezeu, Ra, Iehova, Allah…, pune pe  primul plan dreptul omului să cunoască adevărul. Există sau nu există Dumnezeu? Credinţa în Dumnezeu este sau nu  justă? Pe această temă intervine în acţiune şi publică rezultatul  cercetărilor  efectuate   cercetătorul Teodor Ardelean , licenţiat în drept, fost inspector principal în Ministerul Finanţelor şi expert...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Radu Silaghi-Dumitrescu„Sângele artificial, care va putea fi folosit pe oameni, fără efecte secundare, a fost creat în România”(Daily Mail)

Doctorii pot folosi sânge artificial pentru a reduce rata infecţiilor în timpul donaţiilor de sânge şi pentru a suplimenta dozele pierdute de către pacienţi timp de mai multe ore, uneori chiar pe perioada unei zile.” (Dr. Silaghi-Dumitrescu)

Publicaţia „Daily Mail” a scris despre importanta descoperire din România subliniind că invenţia ar putea ajuta la crearea de „sânge instant” care să devină sânge artificial după ce se adaugă apă. „Scientists invent artificial Blood made...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Iulia Gabriela ;erban, art-emis

În 2010 au avut loc: 16-19 februarie 2010, San Francisco, S.U.A. - A 17-a Conferinţă despre Retrovirusuri şi Infecţii Oportuniste (CROI – Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections); 4-8 Mai 2010 - A 28-a Întâlnire Anuală ESPID, Nice, Franţa. 2010; 18-23 Iulie 2010 - A XVIII-a Conferinţă Internaţională AIDS, Viena, Austria. 21-24 Octombrie 2010, Vancouver, Canada - Congresul Societăţii Americane de Patologie Infecţioasă - IDSA - 48 th Annual Meeting; 19 noiembrie 2010 – Întâlnire de lucru la Sofia - date epidemiologice din Sud-Estul Europei în cadrul programului Academiei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Iulia gabriela Şerban, art-emisÎn 2002 ia fiinţă Fondul Global pentru combaterea HIV - SIDA, T.B.C., Malarie, care devine operaţional şi acordă primele finanţări. Ucraina devine prima ţară europeană cu un procent de 1% din populaţia adultă infectată HIV. Banca Mondială raportează că, în unele părţi ale Africii, HIV se răspândeşte atât de rapid încât ucide profesorii cu o rată superioară formării noilor cadre de către naţiunile respective. Cercetătorii elveţieni raportează primul caz documentat complet de bărbat HIV pozitiv care a fost reinfectat cu HIV prin sex neprotejat la peste doi ani după ce a fost prima oară infectat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Iulia Gabriela Şerban, art-emisÎn 1990, A.Z.T. primeşte licenţa pentru a fi administrat şi în infecţia HIV recentă şi la copil (în străinătate). La O.M.S. erau deja raportate 300.000 cazuri de SIDA în lume, iar C.D.C. Atlanta a iniţiat supravegherea lucrătorilor sanitari expuşi riscului de infecţie profesională; moare Freddie Mercury, solistul trupei Queen, la doar 24 de ore după ce anunţă oficial că este bolnav de SIDA; basketbalistul Earvin (E.S.P.I.D.). Magic Johnson anunţă că este HIV pozitiv şi că se va retrage din viaţa sportivă; în cadrul decernării premiilor Tony Awards din acel an, actorul Jeremy Irons a purtat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, art-emis-0„Consider că acest proiect este o prostie, o mare greşeală, dacă nu chiar o crimă!” (Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române)

Poziţia Academiei Române faţă de proiectul minier Roşia Montană
 
- Punerea în practică a proiectului şi distrugerea unor vestigii arheologice de valoare ar fi o crimă culturală;
- Firma R.M.G.C. beneficiază de scutiri de impozite pe o perioada de 10 ani şi reduceri la taxele vamale, ceea ce înseamnă un profit derizoriu pentru stat şi contrazice criteriul de „interes public în beneficiul economic al ţării”;
- Orice investiţie majoră în zonă este benefică şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Alexandru Mironov, art-emisCunoscutul jurnalist de știință Alexandru Mironov a descris, în revista Știință&Tehnică o tehnologie nepoluantă de extracție a aurului, alternativă la metoda cu cianuri propusă de R.M.G.C. și contestată în cadrul protestelor de stradă, de la început de septembrie 2013. În contextul în care liderii politici ai principalelor partide s-au pronunțat împotriva proiectului de exploatare R.M.G.C., iar acesta din urmă urmează a fi respins în Parlamentul României, publicăm articolul domnului Mironov, invitând pe cei abilitaţi să investigheze cu atenţie cazul alternativei nepoluante propuse...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Iulia Gabriela Şerban, art-emisConsideraţii epidemiologice din perspectiva momentelor cronologice principale

Moriz Kaposi (1837-1902), dermatolog vienez, elev al celebrului Ferdinand von Hebra, a descris sarcomul cutanat, produs de virusul herpes uman 8 (HHV8), demonstrat ulterior a fi una din „bolile indicatoare” pentru HIV Victor Babeş şi Nicolae Kalinderu au descris cazul unui soldat homosexual cu sindrom Kaposi, în 1889, ostaş care contractase probabil SIDA, mort în timpul stagiului militar. Unii cercetători sunt de părere că HIV s-a răspândit de la maimuţe între anii 1926-1946. Cercetările recente au indicat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Delfini 1, art-emisCarta Drepturilor delfinilor

„Dovezile științifice sunt acum suficient de puternice pentru a susține afirmația că delfinii - ca și oamenii -, au conştiinţa sinelui şi sunt fiinţe inteligente capabile de diferite stări şi emoţii, au personalitate. În consecință, delfinii ar trebui să fie consideraţi ca «persoane non-umane» și evaluaţi ca indivizi. Din punct de vedere etic, prejudiciul, moartea și ţinerea în captivitate a delfinilor sunt erori deosebit de grave.” (Thomas White)

Luând ca reper criteriul proporţiei creier-corp, delfinul are creierul foarte bine dezvoltat şi îi urmează omului...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Ioan MironSunteţi angajat într-una din activităţile obişnuite ale vieţii, când, brusc, inima începe să vă bată cu putere, respiraţi rapid şi superficial, transpiraţi şi tremuraţi. Vă este teamă că aveţi o criză de inimă, înnebuniţi sau muriţi. Apoi, 10 minute mai târziu, totul a trecut. De unde a apărut această senzaţie? Din nefericire, un răspuns clar nu există. Aţi avut un atac de panică şi, pentru un număr mic de suferinzi, ele revin iarăşi şi iarăşi, într-o formă cunoscută sub denumirea de nevroză cu atacuri de panică. Între crize, suferinzii trăiesc cu groaza celei ce va urma. Suferinzii pot...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.