Maia Catargi,5-6-septembrie 2014

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice RETRĂIRI  ISTORICE  ÎN  VEACUL  XXI - Ediţia a X-a -

 Maia Catargi, 5 - 6 septembrie 2014

23 august 1944 - 2014, 70 de ani de la întoarcerea armelor şi realinierea României la Naţiunile Unite
 

Vineri, 5 septembrie 2014 (Prima zi)

Primirea oaspeților la Primăria Maia

Te Deum

Alocuțiuni de salut

Lansarea volumului Retrăiri istorice în veacul XXI, vol.7, ediție coordonată și îngrijită de comandor (r) prof.univ.dr. Jipa Rotaru și mr. dr. Lazăr Luiza Rotaru

- Lansare Cartea de impresii Maia LA MAIA CATARGI - 10 ANI (2005-2014) ÎN SLUJBA ISTORIOGRAFIEI NAȚIONALE - primar Marian Zamfir

- Prezentarea Centrului de Cercetare a Conclucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata Română „Gen. Paul Teodorescu” și a revistei Misiunea - col.(r) prof. univ.dr. Valentin Ciorbea

- Prezentarea volumului „Regele Mihai și Mareșalul Ion Antonescu” - prof.univ.dr. Petre Țurlea

- Înmânarea medaliilor jubiliare, a brevetelor și diplomelor;

- Înmânarea sabiei „Cavalerilor de Clio”

 

COMUNICĂRI ȘI DEZBATERI

Moderatori:

- prof.univ.dr. Ioan Scurtu

- prof.univ.dr. George C. Potra

1. Prof. univ. dr. IOAN SCURTU, președintele Secțiunii Istorie și Arheologie a Academiei Oamenilor de Știință din România (A.O.S.R.): subiect rezervat

2. Prof. univ. dr. hab. în istorie ANTON MORAR, membru al Uniunii Naționale a Istoricilor din Republica Moldova, Universitatea de Stat Chișinău: Acțiuni subversive ale Armatei Roșii în spatele armatei române în anul 1944

3. Col. (r) prof.univ.dr. ION DRAGOMAN, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București: Dreptul la insurecția armată și la revoluție

4. P.C. HRISOSTOM MIHAI IORGULESCU, Mănăstirea „Sf.Nicolae” Sitaru: Semnificația unsului Domnului din punct de vedere spiritual. Căderea regalității, consecință firească a îndepărtării monarhului față de Dumnezeu

5. Comandor (r) prof.univ.dr. JIPA ROTARU, membru asociat al A.O.S.R., Secțiunea Istorie și Arheologie, președinte al Filialei Maia Catargi, a Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio, 23 august 1944. Trădarea Mareșalului

6. Prof. univ.dr. GEORGE C. POTRA, membru al A.O.S.R., Secțiunea Istorie și Arheologie, Ultimele luni de pace, primele luni de război văzute de Nicolae Titulescu

7. Col. (r) dr. DUMITRU CODIȚĂ, președintele filialei Ploiești a Asociației Române de Drept Umanitar, Impactul celui de-Al Doilea Război Mondial aspra evoluției dreptului umanitar internațional

8. ION MĂLDĂRESCU, președinte ART-EMIS Râmnicu Vâlcea, 23 august 1944 - Al doilea Stalingrad al Armatei Române

Vizionarea filmului documentar „Un Stalingrad la Dunăre”