Alexandru Oblu

„Libertatea este dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor să audă" (George Orwell)

Am ajuns acum lângă pragul astral al „punctului temporal zero" şi indiferent dacă simţim sau nu simţim, dacă vedem ori nu vedem ce se întâmplă cu omul contemporan şi cu specia lui asediată, (ca manifestare distinctă în habitatul vieţuirii proprii şi în cosmosul de pretutindeni care-l integrează), vom observa că, de la căderea „Cortinei de fier" încoace, toţi pământenii „civilizaţi prin statalizare" trăim în plină Degringoladă socială generalizată, iar aceasta pentru că, împotriva majorităţii noastre populaţionale se clădeşte cu tenacitate infernală monstrul numit „Statul Privat Global- Casa Fiarei", proiectat în orizontul masonic al lui Novus Ordo Seclorum - Al Patrulea Reich! Pomenita zidărie drăcească este desenată şi lucrată de către arhitecţi şi meşteri oculţi, de cei care se constituie în elitele guvernante „discrete" ale lumii pe care vor să şi-o aservească, dar, care nu vor apuca, totuşi, să se bucure de lucrare, pentru că e făcută împotriva lui Dumnezeu şi a făpturilor sale înscânteiate cu Divin! Noi credem că această megastructură diabolică în social îşi are miezul şi rădăcinile într-o năzuinţă istoriceşte revanşardă, a conducătorilor dintâi ai „poporului ales", care a fost gândită şi ordonată în forma unui plan primar, germinal, secret, cu foarte multe secole în urmă, sub privirea inductivă şi presiunea de foc a unei entităţi malefice, coordonatoare. Acest plan a fost aplicat şi îmbunătăţit apoi de fiecare generaţie de succesori fanatici, poate începând chiar cu Saul din Tars, (avem noi temei subiectiv să considerăm). Spunem asta pentru că Saul din Tars a fost cel care „a creştinat iudaismul", (plecând de la modelul fariseismului apărut cu 200 de ani înainte de Hristos, căruia el îi era credincios practicant) şi a pornit cu dogma îmbrăcând-o „Katolicos" („universal", adică) din chiar inima Imperiului Latin opresor (ROMA), unde mai apoi şi-a fixat centrul mondial de iradiere cultică devenit Vatican, ca să cucerească lumea subtil, cu arme mistice, creştineşti, aşa după cum se vede şi azi, la 2000 de ani după Iisus. În momentele acelea, (suntem convinşi), s-au făcut primii paşi în invadarea, dominarea şi expansiunea religios-colonialistă asupra goyimilor, sub sandaua cuceritorului aşa afirmat subtil, cu agheasmă şi tămâie, numit Apostolul Neamurilor, Pavel, cel care fusese Saul din Tars, până nu demult!

În modul arătat, atât tarele cât şi calităţile de conţinut spiritual specific, matriceal, ale iudaismului ajustat, rebrenduit creştin, au fost transferate şi adoptate de către întreg Occidentul, care, pas cu pas şi bucată cu bucată se convertea, devenind şi el creştin, sub spectrul visat să devină imperial, al fostului fariseu şi al bisericii sale.
De aici pornind, putem afirma fără greşeală că toată evoluţia social culturală şi spirituală a Apusului are la baza civilizaţiei sale iudeo-creştinismul, devenit în expansiunea sa mondializată, Katolicism. Şi, în felul acesta, lumea a ajuns să fie condusă de evrei şi de evreiţi! Iar după ceea ce se întâmplă peste tot în „statele civilizate", observăm că aceia care „ne-au condus" până aici, tot ei ne-au dirijat şi să eşuăm acum, când lumea întreagă a ajuns la o foarte apropiată Răspântie unde va să vină curând să ne întâmpine mai de mult zisa „Venire a vremii"... Suntem în locul şi timpul în care „se va alege grâul de neghină"! Şi, omenirea astfel purificată va trece, supravieţuitoare calitativ şi cu efective subţiate, prin poarta de azur a „Dimensiunii a 4-a, Stelare", iar, pe acest curs noi vom deveni cei mai proaspeţi şi ultimii aproape-atlanţi; iar pe aceeaşi cale ne vom consuma şi ca cei din urmă băjenari ai Purgatoriului Globalizării Mondiale. Astfel, foarte curând vor veni peste noi schimbări catastrofice, sau „miraculoase", cu răscoliri de climă şi de teritorii care vor modifica nu numai suprafaţa şi structura interior-exterioară a Terrei, ci şi întregul nostru univers intim. Atunci când (şi dacă) vom reuşi să depăşim acest Calvar şi această Golgotă, abia atunci vom fi trecut într-o „Dimensiune Superioară" a Vieţii.

Problema este că pe acest traseu accidentat şi prăpăstios sunt atâtea piedici, filtre, capcane artificiale şi nu numai, încât dincolo de „Poartă", pe „malul celălalt" vor ajunge mult mai puţini dintre noi, şi doar aceia care au reuşit anticipat să-şi şlefuiască spiritul şi să-şi rafineze conştiinţa. Doar ei vor fi purtătorii de Lumină în „Era Nouă" a „Celei de a Patra Dimensiuni", vor fi oamenii îmbunătăţiţi prin înluminare, ca proces autoindus conştient! După cum vedem, suntem cu toţi vieţaşi peregrini în „Marea Trecere", (cum a spus L. Blaga), în Marea Translaţie, iar Dumnezeu le-a dăruit românilor un ghid al „traversării pustiului", inspirându-ne să scriem „Deoumanismul al patrulea val", căruia, dacă-i urmăm prescripţiile, (mai ales pe acelea înscrise în „Icosalog"), vom putea să trecem cu mai multă uşurinţă din „Dimensiunea a 3-a", (prin excelenţă telurică), în „Dimensiunea a 4-a", Înluminatoare, pentru că cei mai mulţi convivi ai noştri trag de ei, aici, ca să se târască, iar nu pentru a se înălţa spiritual. Cei care ştiu ce spun, deştepţii lumii, susţin că fenomenul general, hipercomplex al Creaţiei Universale, ca act de Voinţă a Creatorului, a fost conceput din start pentru înfiinţarea lumilor diverse, ca şi context necesar potrivit, care să susţină Experienţa Multidimensională a Vieţii, ce se află în permanentă transformare, conform „ciclurilor armonice" care-i guvernează devenirile.
Iar aceste procese, la scară infinită, intergalactică, ne confirmă că Totul este o Fiinţă, o Entitate, un Sistem, divizat prin el însuşi în părţi, pe „principiul fractalilor" (fiecare parte fiind asemenea întregului)... De unde deducem că Planul cel mai înalt al Creatorului este acela de a crea, etapizat, prin rafinare şi sublimare Entitatea Omului Luminos, Homo Deos, pe care Deoumaniştii îl definesc ca întrupare a Energiei Superioare raţionale, pozitive, sensibile, cu funcţionalitate şi determinare existenţială în timp predestinat şi cu identitate hăruit îndumnezeită! Cu reprezentarea aceasta, etern neliniştita, inefabila făptură cosmică, arată cui poate să vadă, că suntem, în specie, unul dintre marile fluvii ale Vieţii! Suntem un flux care are un curs şi un parcurs, presărat cu zăgazuri multiple cu porţi-trecători eşalonate ciclic şi etapizat, după socotinţa integrată prin Sine a Geniului Suprem al Luminii, Cel fără de greşeală! Planeta însăşi, care ne-a crescut şi „ne suportă", (Mama Geea), este un megaorganism interconectat, având „inimă şi circuite multiple, diferite", aşezate toate pe o multitudine de paliere ordonate ale viului, cu „puls şi cu umori subtile", nemăsurate.

În acest univers de fracţii interdependente, infinit şi în eternă devenire aflat, Terra noastră se devoalează ca o colosală reţea de circuite electronice şi ca un habitat electrificat. Iar „deasupra Pământului", la aproximativ 55 km distanţă de suprafaţa sa, între aceasta şi ultimul strat al ionosferei se găseşte „insertată" o uriaşă grotă ce formează o la fel de imensă „cavitate electromagnetică". Proprietăţile rezonante ale acestei cavităţi magnetice terestre au fost descoperite de fizicianul german W. O. Schumann, prin anii‚ '50 ai secolului trecut şi ele permit măsurarea frecvenţei vibratorii medii a planetei noastre. „Rezonanţa Schumann" este prezentată de către geofizicienii contemporani ca fiind „bătaia inimii" planetei Terra, care, timp de mii de ani a avut o valoare a pulsului constantă, de 7,8 Hz. Începând însă cu anul 1980, măsurătorile ştiinţifice au constatat şi consemnat o accelerare, mai întâi lentă (până prin 1977) după care, până în timpul de azi, a atins o valoare de 12 Hz. Această creştere de frecvenţă vibratorie a Pământului face ca 24 de ore de viaţă pe planeta noastră să corespundă, în fapt, cu numai 16 ore reale, în termenii timpului terestru. Nu-i aşa că acum începem să înţelegem de ce unii dintre noi se plâng că nu le mai ajunge timpul?! Iar această accelerare a curgerii temporale, domnilor şi doamnelor, se va amplifica şi mai mult, pe măsură ce ne apropiem de „Punctul Zero", care corespunde (este sincronic) momentului inversării polilor magnetici ai Pământului, situaţie de care vorbesc, tot mai apăsat, mediile ştiinţifice şi, parţial informaţionale, ale lumii. Pentru că, dacă 24 de ore ale zilei de ieri reprezintă azi 16 ore de timp real, diferenţa dintre acestea se va mări, mâine, exponenţial, astfel încât, la trecerea prin „Punctul temporal Zero", pe care unii îl anticipează la sfârşitul anului 2012 (inclusiv Calendarul Mayaş, care se isprăveşte tot atunci, în 21 decembrie), 24 de ore din 1980 vor corespunde cu zero ore effective, ale acelui moment! Astfel spus, timpul terestru nu va mai exista, iar de atunci încolo, cei care vor supravieţui fenomenului se vor trezi în alt timp, în altă dimensiune, în altă lume, superior organizată.

Ce se va întâmpla cu Terra şi cu omenirea, până atunci?

Până la acest prag anticipat al realităţii care o să vină, aflasem de la diferiţi astronomi, fizicieni şi astrologi că, exact pe 21 decembrie 2012 planeta Pământ intră în Era Vărsătorului, păşind din Era Peştilor, iar acest fenomen natural, cosmic, care ţine de Calendarul Astral, nu are cum să se consume în linişte! Aceleaşi lucruri ni le spune, prin inscripţiile sale bătute în pietrele străvechi ale Yukatanului şi Calendarul Mayaş, care se sfârşeşte şi el la aceeaşi dată, cum spuneam. Însă, despre „Sfârşitul Timpului" au mai ajuns la noi informaţii asemănătoare venind şi din Tradiţia Tibetană Kalachacra (Roata Timpului), şi din cea a indienilor Hopi, etc. În orizontul acelor vremi, (ne atenţionează spiritualitatea străbunilor), „timpul se va întoarce pe dos şi se va alege grâul de neghină"- în planul receptării umane, bineînţeles! Problema este că fenomenul este implacabil şi de neevitat, adică se va întâmpla oricum, atât pentru Pământ cât şi pentru toţi locuitorii săi! Clipa declanşării, însă şi consecinţele exacte, numai Dumnezeu le ştie. Rămâne de văzut (pentru cei ajunşi la liman) dacă această „moarte-înviată", simultană, va respecta „calendarul prescris" şi modul de desfăşurare conform, care a ajuns la noi prin informaţiile parvenite până acum. Aşadar, după cum bine observăm şi deducem cu uimită nelinişte, cu teamă metafizică şi tulburare, până la „proiecţia" consemnată azi, „schimbarea timpurilor" are două motoare şi se poate „aflui" pe două căi:
- pe calea naturală, îndumnezeită, ca un proces accidental înscris în stele, aducător de cataclisme periodice fireşti, (precum a fost Glaciaţiunea distrugătoare de dinozauri, ori Potopul lui Noe, exploziile solare sau impactul cu asteroizi, etc)- în urma cărei producere va să dispară şi o parte a omenirii de azi. Câţi dintre noi vor pieri în aceste „cerneri catastrofale" atât cât o selecţie naturală ciclică, generalizată, numai Divinitatea cunoaşte şi, deocamdată, nu ne-a spus nimic... Apoi, mai e a doua cale, concretă şi în derulare;
- calea globalizării impuse de omul rău, aflat sub controlul şi dictteul conştiinţei malefice întunecate, ce se află în plin proces al declasării omului comun, cel din genomul primar, creat de Tatăl. Acestuia i se pervertesc acum simţurile, i se spală creierul, i se hipertrofiază instinctele, pentru ca noii stăpâni (care pretind că l-au ucis pe Dumnezeu şi s-au substituit ei Creatorului), să-l declaseze lesne în subom, să-l bestializeze şi, astfel să-l controleze şi dirijeze integral, măsluind din el sclavul perfect, căruia „ei" îi sunt inclusiv „stăpânii pe viaţă şi pe moarte!"

Faptul că elitele oculte vor ca la finalul Globalizării lor să nu mai existe decât aproximativ 500 de milioane de „mutanţi negativi", transformaţi în suboameni, (din actuala populaţie a lumii de peste 7 miliarde indivizi), ne indică dimensiunile asasinatului genocidar, al crimei bestiale pe care „ei" o pun la cale, prin globalizare! Iar acum explicaţii ale Primei Căi, iată cu ce ne poate întâmpina Mişcarea Vieţii în acest prag al „Marii Treceri" de la „Dimensiunea a treia", în care am evoluat până aici, la „Dimensiunea a patra", care ne va primi neexceptat, numai pe cei şlefuiţi spiritual, pe cei care am reuşit prin efort personal să ne transformăm superior conştiinţele, pe cei receptivi la vibraţiile iubirii de semeni; iar această fantastică succesiune de cadre va fi ineluctabilă şi foarte apropiată, ca un trăznet total, ca un cutremur ultim; pentru unii delir, pentru alţii extaz... Să vedem, mai departe, o parte a semnelor şi a proceselor deduse, posibile, consemnate aici în conformitate cu multiplele surse informaţionale, cu documentele arheologice, cu cercetările ştiinţifice făcute publice prin teze şi pe bloguri publicate, prin cărţi, unele transmise în format p.d.f. pe internet, prin filme difuzate prin „videos youtube", etc:

- În anul 2012 planul sistemului nostru solar se va alinia peste planul Galaxiei, al Căii Lactee, aceasta însemnând închiderea cercului anului cosmic de 26.000 de ani, cunoscut ca „Procesia Echinocţiilor". Consecinţele acestui fenomen de trecere într-o altă dimensiune sunt inimaginabile, incalculabile şi, multe de neconceput cu standardele minţii omului contemporan, terran. Creşterea frecvenţei de Rezonanţă Schumann se traduce prin scăderea progresivă a densităţii Pământului, fenomen ce a fost observat şi identificat inclusiv de clarvăzătorul brazilian Triguerinho, încă de la începutul anilor '80. În general, ca toate creaturile Terrei, omul este supus efectelor acestei schimbări, printr-o simptomatică diversă, cum ar fi: migrenele, oboseala cronică, crampele musculare, manifestări ale gripei, vise intense, mai degrabă fanteziste decât încântătoare, etc. Şi, mai cu seamă, corpul uman devine din ce în ce mai sensibil iar cea mai spectaculoasă modificare are loc la nivelul ADN-ului uman, care pare a fi reprogramat de Geniala Inteligenţă Cosmică. Ca urmare, intuiţia se dezvoltă mai repede, ca şi toate capacităţile paranormale ce derivă din ea. Al treilea ochi (ochiul pineal) începe să se deschidă şi chiar cei doi ochi fizici se transformă, pentru a se adapta luminii şi frecvenţelor ei elevate. Iar odată cu creşterea valorii Rezonanţei Schumann, creşte nivelul vibraţional al tuturor fiinţelor de pe Pământ. (După vestirile mayaşe deducem că Pământul a cunoscut 5 rânduri de seminţii umane. Conform calendarului lor „Lumea a 5-a" s-a sfârşit în 1987, iar „Lumea a 6-a" începe la 21 decembrie 2012. Atunci nu este „sfârşitul lumii" ci momentul când vom cunoaşte (ne va fi revelat) Adevărul! Atunci vom trăi Timpul numit Revelaţia sau Apocalipsa. Intervalul dintre 1987 şi 2012 (25 de ani) este TIMPUL TRANZIŢIEI pe care alte surse îl identifică a fi Purgatoriul...) Deci, în ziua de azi parcurgem spaţiul dintre două lumi, traversăm Purgatoriul şi de noi depinde, exclusiv, cum ne vom construi pasul către Noua Lume şi Civilizaţia ce o va însoţi! De aceea vă îndemnăm să vă îmbunătăţiţi, să vă sensibilizaţi inima şi să vă şlefuiţi conştiinţele)!. Despre acest an 2012, mayaşii mai spun următoarele:
- vom depăşi cu mult tehnologiile şi efectele lor, concepute la nivelul cunoaşterii contemporane;
- vom depăşi toate cunoştinţele omenirii actuale despre timp şi spaţiu;
- în viaţa diurnă vom depăşi necesitatea Banului;
- după ce vom trece rapid prin „Dimensiunea a 4-a" vom intra în „Dimensiunea a 5-a";
- în această Etapă planeta Terra şi întregul Sistem Solar se vor sincroniza cu Galaxia şi întregul Univers!
- ADN-ul uman va fi reprogramat şi îmbunătăţit să aibă 12 spirale, în loc de două, câte are acum. În timpul „Purgatoriului", al Timpului dintre Dimensiuni şi Lumi, oamenii se schimbă, îşi schimbă relaţiile, felul de a gândi, locurile de muncă şi categoriile muncii, atitudinea în faţa problemelor vieţii şi deciziile legate de acestea.
Mai ales cei tineri nu mai acceptă vechile sisteme şi instituţii, iar majoritatea acestora vor dispare, ori se vor transforma.

În planul larg, al speciei omeneşti, deciziile noastre n-au decât două determinări fundamentale: Iubirea şi Frica! Trebuie să alegem în orice moment Iubirea şi să ne urmăm Intuiţia, Inima! Trebuie să creăm forme-gând pozitive şi să ne înconjurăm de confraţi care gândesc pozitiv. Totul face parte dintr-un Plan Divin, deoarece nimic nu este întâmplător în Univers. Marea Schimbare, Marea Trecere, Marea Translaţie ne afectează şi ciclul veghe-somn, relaţiile cu ceilalţi, reglarea imunitară a organismului, percepţia asupra Timpului şi Spaţiului. Ca repercusiuni simţite de organism, am putea avea următoarele efecte ale Marii Schimbări:
- dureri de cap şi de inimă, slăbiciune generală;
- senzaţii ca de trecere a unui curent electric prin creier şi şira spinării;
- crampe musculare, cârcei;
- creşterea sensibilităţii organismului ca rezultat al noilor vibraţii, mai înalte cu mult decât precedentele.
Dacă, actualmente, 16 ore echivalează cu 24 de ore, înseamnă că Timpul se contactă, din ce în ce mai mult până când va ajunge la „Punctul Temporal Zero". Corpul fizic, omenesc, începe să se schimbe; se crează un nou Corp de Lumină, în care:
- cresc abilităţile intuitive şi de vindecare, (dovada mulţimea de terapeuţi apăruţi în ultima vreme);
- structura internă a ochiului uman se transformă în funcţie de noua atmosferă planetară şi de creşterea luminozităţii ei;
- se va petrece activarea capacităţilor latente ale fiinţelor; nou născuţii vor avea o capacitate telepatică mult amplificată;
- toate bolile incurabile ale secolului trecut, care se perpetuează în actualitate, vor dispărea, inclusiv SIDA şi cancerul. Trebuie să ştiţi însă, că, tot ceea ce se află dincolo de graniţa lui 2012 este ascuns percepţiei noastre curente, chiar dacă nivelul conştiinţei umane se elevează pe măsură ce ne apropiem de acel prag de trecere în „Dimensiunea a 4-a", adică pe măsură ce şi noi dobândim o vibraţie mult superioară. Iar acest lucru va arăta şi confirma tuturor fiinţelor că nu suntem cu nimic separaţi de Creator. Creştinii numesc aceasta „Revenirea în Glorie", şi faţă de ea se pronunţă din ce în ce mai multe opinii pertinente, care relevă că, în acest caz, nu e vorba de venirea unei fiinţe în carne şi oase care să schimbe lumea, ci de o stare interioară a conştiinţelor îmbunătăţite care o vor purifica şi-i vor redirecţiona perspectiva!

„A 4-a Dimensiune", care ne va primi curând, e plină de Viaţă şi acolo predomină compasiunea, întrajutorarea necondiţionată, înţelegerea şi iubirea! Despre alte efecte ale marilor Transformări Cosmice la care asistăm, iată ce ne spun cercetătorii avizaţi:
- Atmosfera lui Marte creşte rapid; în momentul de faţă ea este dublă, iar acest fapt a dus la defectarea lui „Mars Observer", în 1997;
- Luna îşi „fabrică" atmosferă proprie extinsă, care se întinde acum pe o suprafaţă de doar 6000 km, fiind alcătuită din compuşi ai sodiului- (după cum declara Alexei Dimitriev, un celebru cercetător rus);
- Atmosfera Pământului se schimbă şi ea; în straturile superioare formându-se un nou gaz, care până acum nu exista;
- Venus, ne va arăta o creştere substanţială a intensităţii luminoase;
- Jupiter, suferă o modificare atât de puternică, încât, între el şi satelitul său Io, s-a format deja un „tub" de radiaţie ionizată. De asemenea, câmpul lui magnetic a crescut în intensitate de două ori;
- Uranus şi Neptun au suferit recente inversări de Poli şi, acum îşi intensifică câmpul magnetic şi devin din ce în ce mai strălucitoare;
- De asemeni, activitatea vulcanică pe Terra a crescut cu 500% (din 1975 încoace) iar câmpul magnetic al Soarelui a crescut şi el cu 230%, din 1901, încoace.

Conform Academiei Naţionale de ştiinţe din Siberia, aceste multiple schimbări se datoresc intrării Sistemului Solar în Centura Fotonică, zonă cosmică cu o energie mult mai intensă. O consecinţă a acestui fapt este că intensitatea plasmei strălucitoare de la marginea Sistemului Solar a crescut în ultimii ani, de 10 ori. Cercetătorii ruşi au studiat partea frontală a heliosferei (câmpul magnetic al Soarelui care înglobează întregul Sistem Solar) şi au observat acolo strălucitoarea plasmă. Energia Centurii Fotonice aprinde plasma heliosferei în partea frontală, care, în felul acesta devine şi mai luminoasă, şi mai strălucitoare. Apoi, această hiperlumină pătrunde în Soare, de unde astrul o va răspândi în întregul Sistem Solar, saturând spaţiul interplanetar, astfel încât toate planetele vor primi un supliment uriaş de energie. În aceste condiţii în care tot frontul de Lumină Universală se extinde şi se înteţeşte, este firesc ca nişa vieţii omeneşti din „văzduhul lui Dumnezeu" să fie ocupată, pentru viitor, cu Omul de Lumină, înluminatul om îmbunătăţit, conform noilor cerinţe ale evoluţiei Universului!
- va urma -

Alexandru Oblu - Notă bio-bibliografică:

- Născut din părinţi români, la 25 iulie 1947;
- Absolvent al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti
- 2011 Doctor în Filosofie Politică Dacoromânească conferit de Academia Dacoromână din Bucureşti.
- A publicat poezie, reportaje, materiale de analiză şi investigaţie, proză literară scurtă, foiletoane etc;
- A colaborat cu diverse publicaţii din ţară: Ziarul Judeţean Baia Mare, Revista studenţească „NORD", Îndrumătorul cultural, Tribuna Ialomiţei, Vremuri Noi, Dialog, Oglinda de Călăraşi, Jurnalul de Călăraşi, Evenimentul de Călăraşi, Exclusiv, Arena, Avangarda, Oglinda de Călăraşi, Jurnalul reviste ale unor cenacluri judeţene etc.
Volume publicate:
- 2006 „Deoumanismul şi partidul meritocraţilor euromâni
- 2011 „Deoumanismul, al patrulea val";