Mafia Padurilor - EADS Numai frica de protestele din stradă, al căror ecou extern le boţeşte imaginea, i-a determinat pe premier și pe președinte să ridice câțiva milimetri din colțul preșului sub care au dosit scandalul urât mirositor al defrișărilor sălbatice a pădurilor României. Este imposibil, inadmisibil, de neconceput și de necrezut că cei doi demnitari ai statului român să nu fi fost informați despre această extrem de gravă și multivalentă amenințare la adresă securității naționale a României.
În speță, avem de-a face cu:
- un atentat asupra securității mediului și consecințele sale în planul modificărilor climatice, urmate de inundații și distrugerile provocate de acestea;
- politici economice catastrofale care reduc exploatarea aurului verde la o valorificare primitivă, de export a masei lemnoase brute, în timp ce tradițiile românești ale prelucrării lemnului sunt, pur și simplu asasinate;
- trădare în variantă subminarii politice și economice a statului, prin anularea ori știrbirea independenței și suveranității deciziilor naționale, în materia bogățiilor naturale de importantă strategică, vitale continuității existenței poporului român;
- ignorarea cu criminală premeditare a numeroaselor semnale de alarmă trase de presă independența, atât cât mai există, de câteva organizații neguvenamentale, a căror lideri nu s-au lăsat corupți, de numeroasele comunități locale, a căror conștiință civico-patriotică rezistă în față intimidărilor și a arsenalului mijloacelor de pervertire;
- autorități publice, care în loc să prindă hoții, se ocupă de organizarea lor în rețele criminale, pe care apoi le protejează, securizându-le transporturile de masă lemnoasă;
- politicieni de vârf, înfundați până peste cap, în afacerile scandaloase ale retrocedărilor și exploatărilor ilegale de păduri;
- rețele în rețele de criminalitate organizată „alba" în care solidarizează „padurari", polițiști, avocați, notari, judecători și alte „specialitati", fără a a căror „expertiza" nu se pot atrofia simțurile vigilenței oficiale, care ar trebui să ne apere de acest rapt criminal.
Știindu-se, fiecare, cu o foarte mare mușca pe căciulă, atât premieul, cât și președintele au descoperit, că prin minune, că trebuie să ia atitudine.
Raportul Corpului de Control al Guvernului, un act a cărui orientare politică este evidentă, omite muntele de potlogării forestiere girate de mahării social-democrați, unii deja inculpați, alții cu dosare de cercetare în stadii incerte, așa cum se pierd în neguri și cauzele penale transfrontaliere Microsoft și EADS, că să le amintim doar pe cele de cea mai largă notorietate internațională. Dar, mai mult decât atât, numitul raport pare a face și un serviciu companiei austriece intimate de opinia publică. Iată ce se spune în documentul guvernului [cităm]: „[...] societatea austriacă a exploatat un volum total de 126.292 metri cubi masă lemnoasă pe picior, față de volumul total de 200.000 metri cubi pe care trebuia să-l exploateze conform contractului de vânzare-cumpărare, ceea ce a avut drept consecință diminuarea veniturilor « Romsilva » cu suma totală de 2.152.590 lei."
În vreme ce scandalul afacerii „Holzindustrie Schweighofer S.R.L." și „Sitel S.A." a izbucnit din cauza dimensiunilor defrișărilor, Guvernul României, în contratimp cu realitățile, acuză prea puține defrișări și pagubele rezultate din nerealizarea veniturilor planificate! În realitate, însă, defrișările au fost cu mult peste volumul contractat, dar de la furnizori interpuși din „re ţelele în reţea" mai sus amintite.
Președintele ne-a vestit convocarea C.S.A.T.-ului. Așteptăm cu maxim interes cine și cu ce îl v-a mai intoxica și dezinforma pe „blândul Ben" în acel guvern paralel, deghizat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Mai exact, cea mai vetustă și nereformată instituție a sistemului constituțional, a cărei sorginte și atribuții sunt pietrele de moară care trag România în mlaștinile Eurasiei.

Grafica - Ion Măldărescu