simeza - Art-emis - Carmen Claudia Ditiu„Picături ale abstractului timp - denumit suflet"

Într-una dintre peregrinările mele, în căutarea unor elemente de artă grafică, m-am „oprit" în spaţiul delimitat de o galerie virtuală, intitulată bluegallery, al cărei proprietar este artistul plastic clujean Carmen Claudia Diţiu. Am început să păşesc timid în spaţiul în care arta „se simte" la ea acasă, exprimând simţiri profund umane prin: sensibilitate, talent, pedanterie, expresivitate, frumuseţe picturală. Un spaţiu în care cuvintele de ordine sunt eleganţă şi sobrietate, mesaj şi spiritualitate. Într-o discuţie cu artista, am descoperit Omul Carmen Claudia Diţiu, îndrăgostită iremediabil de artă, de valenţele sale pozitive, de puterea şi forţa pe care creatorul o transmite creaţiei sale. Un artist, cu o dorinţă firească de a se ridica de la statutul său de muritor, la rangul de veritabil demiurg, ce-i poate smulge eternităţii - prin arta sa - tacita acceptare. Iată cuvintele sale, prin care se autodefineşte ca om şi ca artist: „Vreau pentru început să vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase şi totodată pentru aprecierile dumneavoastră. Arta pentru mine este o pasiune pe care, din păcate nu reuşesc să o trăiesc aşa cum mi-aş dori din multe motive, unele independente de mine. Sunt absolventă a Liceului de Artă din Cluj secţia grafică - promoţia '89, dar nu am continuat şi cu Institutul pentru că drumul meu a luat o alta direcţie. În prezent mă ocup de design interior iar, în paralel, urmez cursurile Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj, fascinată fiind dintotdeauna de mintea umană şi de credinţa că suntem un întreg - minte, corp, spirit. Site-ul bluegallery cuprinde o serie de lucrări - reproduceri sau originale - pe care le-am realizat în decursul anilor şi care, mare parte dintre ele se găsesc în colecţii particulare din ţară sau străinătate aparţinând prietenilor sau oamenilor cărora le-au plăcut tablourile mele şi cărora le mulţumesc pentru asta."

Carmen Claudia Ditiu - simezaAm păşit în acest spaţiu virtual, în care am găsit un număr impresionant de lucrări, de diferite texturi şi compoziţii: picturi în ulei, cerneală neagră, grafit, cărbune, pastel sau acuarelă. Toată creaţia artistei se manifestă prin trecerea rapidă, dar bine gândită, de la spaţiile ample, cu întindere orizontică, spre spaţiile intime, înguste, în care transpar sentimente - în culori, cu irizări de alb şi negru - pentru a crea iluzii. Carmen Claudia Diţiu este îndrăgostită, realmente, de exuberantul Orient îndepărtat, în arta sa apărând destul de des elemente orientale: Pagodă, Dragon, stilizări ale unor grădini japoneze. Mai mult decât atât, Carmen îşi pictează ori schiţează în toate creaţiile sale - în ulei, acuarelă sau cărbune - propria-i libertate. Astfel, ca simbol al evadării şi al libertăţii dar şi un binecunoscut simbol al nobleţei, apare calul (equus), aflat într-o permanentă goană, într-o vervă dinamică, ce antrenează trombele de praf, creînd iluzia curgerii timpului. Prezentat - fie într-o transcedentală lumină, în amurgul sângeriu sau contopit cu lumina însăşi - prin efectele speciale, create cu sensibilitate, se poate spune despre cal că este simbolul său preferat. Acestuia i se dedică un foarte mare număr de creaţii, redat fiind prin toate tehnicile folosite de artistă (Portret, Sepia, Lupta, Cai alergând). Există, în unele dintre creaţiile artistei clujene, un eros special: delicat, lipsit de orice urmă de exuberanţă ori trivialitate. Un eros postat pe pânză ori schiţat pe hârtie ca simbol arhetipal, conturând monumente din alabastru printr-o fină împletire a curbelor şi liniilor sale. Astfel apare dragostea: ca iluzie, ca sentiment, ca împlinire. Tot din acest spectru erotico-vizual, Carmen Claudia Diţiu ne prezintă flori, ca simboluri ale romantismului caracteristic artei şi artistului în general. Timpul este iarăşi o preocupare specială pentru artista clujeană. Timpul se intuieşte şi poate fi descoperit în tuşele sale de culoare ori cărbune dinamice, în împletirea petelor ce sugerează fie lumina, fie întunericul, în multiplele sale faţete - alegorii. Timpul abstract împleteşte elementele pur tehnice (linii şi contururi fine: clare, perfecte) cu elementele dinamice ( jocul de umbre şi lumini, iluzia optică indusă de prezenţa coloanelor spiralate) ori prin insinuanta întrepătrundere a tuturor acestor elemente. Prin tehnicile sale, Carmen Claudia Diţiu, se dovedeşte un artist dotat cu o deosebită pricepere şi îndemânare, manifestând un talent autentic, desigur, exersat şi erudit.

Unele dintre picturile sale în ulei sunt realiste prin tonuri, culori şi redarea aspectelor naturii picturale (Iarnă, Stânci din mare). Altele exprimă trăiri, sentimente, iluzii, fiind impresioniste, prin tehnicile abordate (Inocenţă, Profil, Mască, Fată cu flori). Unele dintre lucrările artistei sunt reproduceri, distincte - faţă de original - prin stilul de abordare (tehnica specială de insinuare a luminii, subtil inspirată din strălucirea pânzelor lui Kinkade). Alte picturi în ulei, împletesc realitatea cu magia. Accentuate, prin utilizarea unei cromatici speciale (tuşe de ocru pur, verde şi galben) ce sugerează arderea ori viaţa, sunt - fie de natură abstractă (Abstract), fie de natură realist-magică (Fata copac). Impresionate sunt şi lucrările în cerneală neagră ce-i poartă semnătura, preponderent realiste, reconstituiri ale unor locuri ori peisaje de care, cel mai probabil, artista a fost impresionată. Tuşele de cerneală sunt fie ample, fie delicate, reuşind să creeze cât mai fidel, elemente de decor, de altfel, dificile de realizat : luciul apei (Pod , Casă lângă râu, Port), linia orizontului (Cabană), firul înrourat al ierbii (O picătură) şi corolele de minuni ale florilor (Colţ de natură, Grădină, Trandafir, Iris), ori chiar tensiunea unei dezlănţuiri de forţe – omniprezentul equus (Lupta). Pastelurile realizate de artistă (fie ele şi reproduceri) creează o semiotică poetică nouă, ce conturează aproape monocrom (Frescă) şi apoi desăvârşeşte - în culori pastel – sensibilul uman (Portret, Fată verde). Dorinţa de explorare a unor locuri ori destinaţii noi este şi ea pastelată, prin insinuarea minaretelor (Egipt) sau a romantismului citadelelor europene. Având în vedere paleta destul de largă a stilurilor abordate, rafinamentul lucrărilor sale, transmiterea unui puternic mesaj afectiv prin sensibilitate şi romantism, putem concluziona despre Carmen Claudia Diţiu, că este un artist complet, valoros şi, bineînţeles, în plină ascensiune creatoare. Arta română are, în panteonul personalităţilor sale, nume de prim rang - Octav Grigorescu, Tia Peltz, Wanda Sachelarie - Vladimirescu ori Beatrice Bednarik (dacă ar fi să enumerăm câţiva dintre prestigioşii graficieni români) - nume care au contribuit la crearea unor noi tendinţe în pictura ori grafica timpurilor noastre. Şi în lucrările din bluegallery am constatat subtilele influenţe ale artei româneşti contemporane, dar reinventate, redimensionate şi îmbogăţite cu un suflu nou de prospeţime. Prin tot ceea ce face, artista clujeană îşi clădeşte pas cu pas un spaţiu şi un timp al său, prin care să exprime forţă creatoare şi originalitate. Cu siguranţă, arta sa va fi unanim recunoscută prin autenticitate, sensibilitate şi mesaj. Am descoperit astăzi un artist veritabil, cu lucrări remarcabile. Un artist pe care nu-l poate opri nimic în realizarea demersurilor sale creatoare. Un artist de care suntem mândri şi căruia îi urăm: drum bun, Carmen Claudia Diţiu, spre împlinirea visurilor - oricât de îndrăzneţe ar fi ele!
Grafica - Ion Măldărescu