coperta - Revista VitraliiAl cincilea număr al prestigioasei reviste „Vitralii", condusă de col. (r) Filip Teodorescu - editată de Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii - a „aşezat" în paginile numărului din decembrie 2010 o vastă şi inedită ofertă de lectură. Numărul debutează cu dialogul dintre doi veterani ai serviciilor speciale, Filip Teodorescu şi Paul Carpen, urmat de materiale-document, mărturii cu privire la evenimentele din decembrie 1989. În mass-media postdecembristă s-a instalat ritualul repetitiv de a elogia „eroii revoluţiei" din '89. Eroi? Unii dintre cei numiţi astfel nu au fost altceva decât masa de manevră necesară spectacolului bine regizat, victime colaterale ale sinistrului scenariu pus la cale de forţe oculte nenumite oficial încă, faptele altora regăsindu-şi denumirea în alt „dicţionar" decât cel al eroilor. Acum, după mai bine de 21 de ani de la perpetuu cenzuratele întâmplări, martorii şi victimele acelor momente rup „omerta" şi ne vorbesc în „VITRALII" despre abuzurile şi excesele de zel ale unor „revoluţionari" de conjunctură, despre încălcarea „drepturilor omului", despre umilinţa şi supliciile suportate de ofiţerii MI, despre crimele comise în numele şi sub autoritatea organelor „revoluţiei": „25 de cadre ale Inspectoratului Judeţean al MI Sibiu au fost ucise în timp ce încercau să se refugieze în incinta UM 01512... pentru a se salva. În locul ajutorului cerut au primit, de la camarazii de peste drum, gloanţe ucigaşe. [...] Toţi aceşti oameni erau militari sub jurământ."[1]Trei sute de ofiţeri au fost supuşi unor umilinţe şi chinuri de nedescris, fără îngrijiri medicale, Comandantul UM 01512 nu a permis acordarea nici unui fel de îngrijiri medicale, deşi unii dintre cei „depozitaţi" în acel bazin de ciment prezentau plăgi împuşcate. Hipotermia se instalase şi abia după mult timp li s-au aruncat câteva resturi de vestoane şi cămăşi rămase de la reformă."[2] Dincolo de nerespectarea prevederilor legii, umanitatea a avut de pierdut enorm, iar asupra neamului românesc s-a aplicat un supliciu nemeritat. Redăm o scurtă relatare a unuia dintre martorii oculari referitoare la ororile apocalipsei decembriste: „Cu stupoare am urmărit, fără a putea interveni, cum un ofiţer superior de Miliţie - Vasile Crâşmaru - era ştrangulat cu propria cravată de mai mulţi indivizi, lovit cu pumnii şi cu picioarele. [...] Un grup de cadre de miliţie s-a îndreptat spre UM 01512 pentru a solicita protecţie. Unii reuşiseră să escaladeze gardul unităţii militare (poarta de acces fiind blocată)... din interior, ofiţeri şi elevi ai Şcolii de Infanterie au deschis focul, mecelărindu-i..."[3]

Încă din primele pagini, col. (r) Paul Carpen se adresează cititorilor: „Vă lăsăm (ne)plăcerea de a citi cele ce urmează, de a emite propriile judecăţi şi de a formula propriile dumneavoastră întrebări." Tot domnia sa recomandă cititorilor volumul „Moartea pândeşte sub epoleţi", autor Ion Ţârlea, Editura Mustang, 1993 şi Basco, 2000, neuitând să redea un aforism al lui Euripide, cu referire la izbucnirile cu caracter patologic ale unor revoluţionari înarmaţi: „E la fel de primejdios să-i dai unuia care şi-a ieşit din minţi o sabie, ca şi unui ticălos puterea". Întrunind virtuţile literaturii document, a literaturii faptelor reale, nu a imaginarului sau a dezinformării, materialele prezentate au semnături ale participanţilor direcţi la evenimente acelor zile: lt.col (r) Victor Manfred Burtea, col. (r) Viorel Sârbu, col. (r) Ioan Botărel, generalii de brigadă (r) Nichifor Ignat şi Vasile Mălureanu, col. (r) Paul Carpen şi dr. Aurel V. David. Informaţiile prezentate în haina adevărului, nu aşa cum apar pe „sticlă", sunt mai mult decât necesare. Generaţia de azi trebuie să ştie, să afle adevărul, să-şi pună în funcţie sistemul de „dezaburire" a paroxisticelor întâmplări. Dacă cele relatate nu ar fi o crudă şi cutremurătoare realitate, cititorul acestui număr ar putea crede că se află în faţa unui pasionant şi pasionat policier sau în faţa unui roman de război. De fapt a fost războiul românilor împotriva românilor, care continuă încă. Este şi un alt război, războiul nevăzut al serviciilor secrete şi al „iluminaţilor" pentru distrugerea României. La distanţă de două decenii planeta trăieşte astăzi întâmplări uimitor de asemănătoare cu cele din 1989, coordonate şi controlate din umbră. Cu ceva vreme în urmă revolte populare violente au fost înregistrate în Argentina, în alte state din America de Sud, dar şi în Grecia. „Medicaţia economică letală" prescrisă şi aplicată de F.M.I. a destabilizat în două decenii economiile naţionale şi a sărăcit populaţia statelor în care s-a implicat acest mecanism distructiv. Întreaga zonă musulmană se află pe masa de lucru F.M.I. pentru „implementare". Sunt numeroase voci care susţin că, „reţeta de austeritate" aplicată fără discriminare de FMI în toate ţările care i-au solicitat sprijinul se află la baza haosului creat în Tunisia, Egipt. Libia şi Oman, ţări-ţintă în planul de acaparare al F.M.I., cum a fost şi cazul Americii Latine. Revenind la paginile revistei „Vitralii", fiecare informaţie-afirmaţie prezentată este susţinută cu argumente, lipsa echivocului scutindu-ne de comentarii.

Istoricul serviciilor secrete, atitudini, opinii, toate sunt susţinute de nume cunoscute: Alex. Mihai Ştefănescu, Nicolae Sporiş, prof. univ. dr. Corvin Lupu, col. (r) Neculai Georgian Grigoraş şi col. (r) Paul Carpen. Prof. univ. dr. Cristian Troncotă ne prezintă o pledoarie pro domo a ceea ce reprezintă elementele de bază ale culturii de securitate şi importanţa ei pentru siguranţa statului, sub titlul edificator: „Acolo unde nu se respectă legea, nu există securitate...". La finalul ediţiei sunt inserate câteva apariţii editoriale semnate de cercetători ai războiului invizibil. „Vitralii" este o revistă a „seniorilor", o publicaţie de certă valoare şi calitate, necesară şi utilă celor care vor să afle, să ştie mai mult decât le „serveşte" mass-media cu jocul manipulator, numele celor din colectivul redacţional recomandând-o cu prestigiu.

[1] G-ral. Brig. (r) Nichifor Ignat – Întrebări care încă mai aşteaptă răspuns pag. 45
[2] Lt. Col (r) Victor Manfred Burtea – Bazinul de înnot, pag. 13
[3] Col (r) Viorel Sârbu - „Securişti terorişti, ocna vă aşteaptă!”, pag. 29