Istoria documentară a Greciei
Istoria documentară a Greciei (1943- 1951)

Joi, 8 martie 2012, Centrul Internaţional „Woodrow Wilson" din Washington DC (S.U.A.) a fost gazda generoasă a ceremoniei de prezentare a culegerii de documente intitulată „Istorie documentară a Greciei (1943-1951). Doctrina Truman şi Planul Marshall" („Documentary History of Greece: 1943-1951, Truman Doctrine and Marshall Plan", Papazisis Publishers, Athens, 2011, 496 de pagini).[1] Volumul respectiv a văzut lumina tiparului în luna iulie 2011 şi conţine un număr de 181 de documente traduse în limba engleză, referitoare la ajutorul economic, militar, umanitar şi de altă natură acordat Greciei de către Statele Unite ale Americii, în scopul reconstrucţiei ţării după cel de-al doilea război mondial. În cursul ceremoniei pe care a condus-o, James G. Hershberg – profesor de istorie la Universitatea „George Washington" din capitala americană şi fost director al Proiectului Internaţional Războiul Rece din cadrul Centrul Internaţional „Woodrow Wilson" - a apreciat în mod deosebit activitatea coordonatoarei cărţii respective şi, în acelaşi timp, autoarea unei interesante introduceri, Photini Tomai - directoare a Serviciului Arhivelor Istorice şi Diplomatice din cadrul Ministerului grec al Afacerilor Externe şi, printre altele, coordonatoare, împreună cu profesorul Thanos Veremis, a unui alt volum de documente, „Dovezi ale istoriei evreilor greci" (culegere publicată în anul 1998). Profesorul James G. Hershberg a subliniat de asemenea importanţa cunoaşterii istoriei Războiului Rece prin utilizarea surselor care se găsesc în arhivele din întreaga lume şi modul cum acestea pot să ajute cercetătorii şi studenţii la formularea unor concluzii pertinente şi obiective despre evenimentele care au avut loc în a doua parte a secolului trecut.

La rândul său, Photini Tomei a menţionat faptul că volumul respectiv face parte dintr-un program mai amplu al Serviciului Arhivelor Istorice şi Diplomatice de la Atena, concretizat iniţial prin publicarea în limba greacă, în anul 2002, a unei culegeri de documente despre începuturile Războiului Rece în Grecia - volum care, iată, din luna iulie 2011, are şi o variantă tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, s-a amintit pe scurt despre dificultăţile inerente care au apărut la un moment dat, despre faptul că se dorea ca traducerea să fie finalizată până în anul 2008 şi volumul să fie prezentat cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la anunţarea Planului Marshall. Prezentarea culegerii de documente a fost continuată de profesorul Thanos Veremis, care a amintit auditoriului despre clişeele cinematografice care au existat în epoca respectivă în legătură cu starea pauperă a locuitorilor din Grecia rurală şi despre realitatea existentă în acel moment - foametea care se manifesta deosebit de dur în satele din Peloponez şi situaţia dificilă creată de fenomenul de migraţie masivă spre marile oraşe ale Greciei (spre Atena, în primul rând), precum şi şomajul deosebit de ridicat din acele timpuri. În acel context, ajutorul economic, militar şi umanitar american a constituit o cale providenţială de salvare a naţiunii greceşti de la prăbuşirea în haos. Evident, fenomenele negative din Grecia au fost amplificate atunci de iresponsabilitatea unor oameni politici din toate taberele implicate în conflictul ideologic care exista în Europa, de orgoliile acestora, precum şi de factorul politic extern. În acel context, autorităţile de la Atena s-au străduit să pună capăt cât mai repede războiului civil din ţară, în scopul începerii unui proces de reconstrucţie economică şi democratică a statului şi de normalizare a comunicării între oameni. Profesorul Thanos Veremis a menţionat în acest sens faptul că au existat deseori diferenţe de opinii ideologice şi tensiuni deosebite chiar între membrii aceleiaşi familii, iar consecinţele nu au întârziat să se manifeste sub forme uneori absurde.
----------------------------------------------------------------------

[1] Prezenţa la ceremonia respectivă a fost facilitată de participarea noastră la Programul de Burse de Cercetare pe Termen Scurt, iniţiat de Institutul Cultural Român din Bucureşti, în colaborare cu „Woodrow Wilson International Center for Scholars” (Washington DC, martie – iunie 2012).