Ion MaldarescuSărbătorim la 19 februarie pe Ion Măldărescu, unul din diplomaţii culturii româneşti prin excelenţă, istoric, patriot, intelectual de valoare incontestabilă, apărător al istoriei şi tradiţiilor spirituale româneşti, a cărui biografie este partea cea mai valoroasă a conştiinţei sale. Ion Măldărescu, cel care trăieşte cu responsabilitatea omului superior este descendent al unei obîrşii de notabilă nobleţe istorică - Cula Măldăreşti - urmaş al boierilor Măldăreşti: al lui Nan Paharnicul, al căpitanului din oastea lui Mihai Viteazul -Tudor Maldăr - al colonelului-luptător în Războiul de Independenţă de la 1877, Gheorghe Măldărescu şi al celor de după ei, ctitori de lăcaşe bisericeşti şi locuri de preumblare culturală publică, dar şi al neobositului jurnalist Dumitru Măldărescu, tatăl său - martor la încrucişarea şi derularea unor importante contexte istorice. Ion Măldărescu este consilier editorial al revistei Agero din Stuttgart, Germania şi preşedinte al Societăţii culturale ART EMIS.

Notorietatea de care se bucură este dată de relaţiile rodnice în care se află cu instituţiile şi centrele culturale locale şi naţionale şi, cu precădere, de influenţa binefăcătoare a operei sale: ediţia în premieră: RÂMNICU VÂLCEA – MICĂ ENCICLOPEDIE vol. I-IV, volume de studii, cercetare istorică şi religioasă, peste şaizeci de filme istorice, documentare şi artistice, peste şapte sute de articole, eseuri şi comentarii în diverse publicaţii din ţară şi din străinătate, grafică şi coperta de carte - zeci de scriitori contemporani îi poartă semnătura pe cărţile lor - recunoaşterea şi aprecierea operei aducîndu-i numeroase distincţii şi medalii, semn că prestigiul domniei sale se dovedeşte pe mai departe tot mai fructuos. Este membru fondator al unor asociaţii şi fundaţii: „Fundaţia MAREŞALII ROMÂNIEI", „Fundaţia pentru Râmnic", „Societatea Culturală „ANTON PANN", ,,Forumul Cultural al Râmnicului, „Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură", membru de Onoare în „Asociaţia Română pentru Drepturile Copilului", membru în: Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere" şi „Asociaţia Naţională Cultul Eroilor". A participat cu lucrări de artă grafică, decorativă şi fotografică în cadrul unor expoziţii la Prefectura Judeţului Vâlcea, Palatul de Cultură, Casa Sindicatelor şi în Bucureşti. Este participant, colaborator şi realizator de emisiuni la posturilor locale de radio şi televiziune: Radio METRONOM GX, RTV VÂLCEA, 1 RTV ETALON, VTV. De-a lungul timpului a organizat numeroase sesiuni de comunicări cu caracter ştiinţific, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte, domnia sa fiind genul de spirit care poate menţine în lumea noastră spectacolul oamenilor culţi, acum şi în viitor.

Ilustrelor feţe de intelectuali vâlceni li s-a adăugat în chip cavaleresc prezenţa carismatică a interlocutorului greu de egalat, Ion Măldărescu, pentru care cultura nu înseamnă spectacol, ci participare efectivă şi dragoste faţă de neam. Timpul se scurge pe lîngă fiinţa sa cu înălţime olimpiană, da, un fel de olimpian este şi dînsul, un maestru de ceremonii culturale, cel mai bun din generaţia sa. Aşa va rămîne în istorie, original şi etern ca o vîrf.

La mulţi ani, Domnule Ion Măldărescu!