Primul Război MondialConform ordinului Marelui Cartier General nr 7050 din 27 februarie 1918, divizia urmează a fi în parte demobilizată. Împrejurări peste măsură de dureroase şi pe care nu le-au putut înlătura aici vitejia nebiruită a acelora care cu preţul vieţii lor au oprit pe loc şuvoiul inamic, nici sângele cu care am îngrăşat pământul sfânt al ţării, ne silesc astăzi să înfăşurăm drapelele noastre, să lăsăm din mână armele, dar să păstrăm încrederea în viitor. Mai mult ca oricând în acele clipe de adâncă reculegere, gândurile noastre se îndreaptă spre M. S. Regele şi cu dragostea noastră curată să-i înseninăm privirea şi să-i dăm siguranţa că braţele noastre sunt încă oţelite, iar sufletele noastre încălzite de acelaş devotament fără margini pentru ţară şi dinastie. Mergând la vetrele voastre pângărite de duşmanul cel mai neomenos, duceţi în mintea voastră gândul răzbunării. Dovediţi prin purtarea voastră că aţi fost soldaţi cinstiţi că vă iubiţi patria şi că viaţa voastră nu are alt preţ afară de acela al putinţei de a vă face mai departe datoria atunci când nevoile o vor cere. Nu aveţi de ce vă bucura acuma. Gândiţi-vă la ziua cea mare când baionetele voastre ascuţite vor trebui să scrie pagini de vitejie în cartea istoriei neamului nostru să nu nutriţi un alt gând decât acela că cei ce au murit lutând pentru patrie vă cer răzbunare.

De la 1 martie1918 la 25 martie se continuă cu demobilizarea diviziilor şi deportarea în teritoriul ocupat a demobilizaţilor şi materialelor de tot felul. La 25 martie 1918 se primeşte de la Marele Cartier General ordinul nr.20737, şi instrucţiunile nr. 7050/27 februarie prin care se ordonă următoarele:
1. Divizia 11 va fi transportată în ţară, unde va proceda la contopirea părţilor active cu părţile sedentare şi demobilizarea acestora din urmă.
2. Transportul în ţară se va efectua cu trenul. În acest scop Comandamentul Diviziei 11 va cere Marelui Cartier General trenurile necesare. Calculul vagoanelor se vor face pe baza indicaţiilor de mai jos : Materiale (arme, mitraliere, tunuri, chesoane etc.)prevăzute la punctul 7 şi 8 din instrucţiunile nr 7050 şi personalul afectat pazaei lor rămân pe loc. Ele vor fi transportate în teritoriu la data fixată de Marele Cartier General şi potrivit ordinelor acestuia. Restul de materiale oameni cai etc., aparţinând unităţilor vor fi aduse la părţile sedentare respectiv, care staţionează în localităţile arătate în tabelul prezentului ordin. Cartierul Diviziei 11 se fixează la Podul Iloaiei. Caii deveniţi disponibili prin demobilizarea părţilor active şi constituiţi în herghelii, conform ordinului nr 7050 rămân în Basarabia. Pentru paza lor se va afecta numărul de oameni strict necesar dintre cei activi.
3. Efectuarea demobilizării complete a diviziei implicând fuzionarea părţile active cu cele necesare, părţile sedentare ale regimentulor 41, 57, 58, 71, 42, 43, 59, 66 infanterie, 21 artilerie şi 26/1 obuziere, trec cu începere de la 25 martie iar sub ordinea Comandamentului Diviziei 11. Comandanţii regimentelor active sunt însărcinaţi cu demobilizarea părţilor sedentare respective.
4. În ce priveşte infanteria, pentru facilitarea operaţiunii de contopire şi demobilizare, comandantul Diviziei va proceda, înainte de toate la dezdoirea pe loc şi separarea celor două regimente active combinate dându-se în principiu fiecărui regiment, oamenii cercului de recrutare respectiv. Ofiţerii activi şi plutonierii se vor împărţii în mod egal la cele 2 regimente de infanterie căutând pe cât va fi cu putinţă ca ei să fie daţi corpurilor la care au mai servit în timp de pace.
5. Până la stabilirea taberelor de efective din timp de pace, dat fiind efectivele reduse, regimentele de infanterie se vor organiza astfel: Un Stat Major de regiment; 3 companii cadre; una companie mitraliere cadre. Ofiţerii activi şi trupa din contingentele de sub arme vor fi împărţiţi la aceste unităţi după chibzuinţa comandanţilor de regiment.
6. Prin dezdoirea regimentelor active se va căuta a se obţine pe cât posibil o egalare pe contingente, efectivul regimentelor de infanterie lăsându-se la nevoie, oameni de la regimentul din aceiaşi brigadă.
7. Operaţiunea dezdoirii studiată în principiu şi efectivele regimentelor stabilite se va proceda la calcularea datelor prevăzute la punctul 2, care urmează a fi comunicată de urgenţă Marelui Cartier General.
8. Sosite în ţară, părţile active ale regimentelor vor fuziona cu cele sedentare. Ofiţerii de rezervă şi oamenii de trupă ai părţilor sedentare care fac parte din contingentele sub arme vor fi demobilizaţi prin grija comandanţilor regimentelor respective, cel mai târziu până la 31 martie 1918, după aceleaşi norme ca activii. (ordinul nr. 7050). În acest scop comandantul diviziei va cere telegrafic părţilor sedentare, liste numerice de oameni şi ofiţeri ce intră în categoria de mai sus. Se va urmări cu ocazia fuzionării egalarea şi stabilirea definitivă a efectivelor, potrivit prescripţiunilor punctului 6.
9. În momentul contopirii regimentelor active, cu părţile sedentare, cercurile de recrutare trec sub ordinele comandanţilor de regiment respective care le vor organiza şi completa personalul cu oamenii respectivi activi, potrivit tabelului de efective de pace.
10. Comandamentele de brigadă actuale se menţin având efectivele de pace.
11. Cartierul Diviziei va trece cu efectivul şi organizarea dată comandamentelor teritoriale prin tabele de efective de pace, afară de Curtea Marţială care va funcţiona încă până la data hotărâtă pentru trecerea pe picior de pace a Diviziilor 11 şi 15
12. Divizionul de cavalerie şi batalionul de pioneri rămân provizoriu cu efectivele ce le au astăzi.
13. Servicii: Divizionul coloanei muniţii se va dizolva. Oamenii, materialul şi animalele trec în efectivul regimentelor ce au mobilizat coloanele. Ambulanţa divizionară cu coloana de brancardieri se va vărsa definitiv cu personal şi material Companiei I Sanitară şi Divizionului I tren. Deasemenea coloana de subzistenţă care va trece la Divizionul I tren şi compania de subzistenţă. Personalul (oameni şi ofiţeri de rezervă) care eventual ar mai fi fost reţinuţi sub arme, vor fi demobilizaţi prin grija unităţilor cărora se varsă. Divizia nu va mai avea sub comanda sa aceste servicii.
14. Toate dispoziţiile mai sus ordonate vor fi complet terminate cel mai târziu până la data de 15 aprilie (cu excepţia arătată la punctul 8) dată la care Comandamentul Diviziei 11 va trimite la Marele Stat Major următoarele tabele: Tabele de efective pe grade şi contingente a corpurilor de trupă şi cercuri de recrutare. Ordinea de bătaie a ofiţerilor pe corpuri.
Rog binevoiţi a da cuvintele ordine şi a lua măsuri de executare".

Anexa 1
Fiind important, precis şi bine conturat pe obiective acel studiu îl reproducem spre edificare:

Marele cartier General
Biroul Operaţiilor
2 ianuarie 1918
Studiu
Referitor la trimiterea de trupe în Basarabia

I. Scop
Asigurarea reaprovizionării trupelor care operează pe frontul român şi a populaţiei româneşti.

II. Modalitatea prin care se poate atinge scopul

Pentru ca scopul să poată fi realizat trebuie:
1) În primul rând să se asigure regulata funcţionare a trenurilor de aprovizionare pe linia ferată Odessa-Socola;
2) Să se facă ordine în Basarabia pentru: a) A se împiedica jafurile şi deci distrugerea proviziilor care se găsesc; şi b) A se asigura formarea depozitelor necesare.

III. Mijloace

Pentru atingerea acestui îndoit scop trebuiesc forţe. Dat fiind că în tot ţinutul Basarabiei se găsesc numeroase unităţi bolşevice nu trebuie exclusă eventualitatea şi poate chiar necesitatea întreprinderii unor acţiuni armate. Astfel fiind se impune ca trupele ce vor fi trimise în Basarabia să aibă capacitatea de luptă necesară pentru a întreprinde, în bune condiţii, orice operaţiune militară, în acest scop trebuie să fie puternice şi bine organizate. În consecinţă, pentru atingerea scopului trebuie să se trimită o divizie întărită cu un regiment de cavalerie şi prevăzută cu mijloacele tehnice necesare.

IV. Misiunea diviziei

Să ocupe milităreşte linia ferată Bender-Socola, stăpânind puternic centrele: Bender şi Chişinău; 2) Să pună ordine în interiorul Basarabiei şi anume, în regiunea de ezploatare afectată armatelor române, pentru a asigura formarea depozitelor; şi 3) Să poată lupta, în bune condiţiuni, în contra bandelor ruse armate, care, eventual ar încerca să restabilească, prin forţă, starea de anarhie care domneşte actualmente.

V. Mod de acțiune

Operaţiunea va cuprinde două acţiuni deosebite, şi anume: 1) O acţiune prin surprindere şi deci imediadă - ocuparea liniei ferate Bender-Ungheni; şi 2) O acţiune ulterioară care va consta din trecerea Prutului şi concentrarea Diviziei prin marşuri pe jos, în zona Chişinău-Cărbuna.

VI. Executarea

Prima acţiune: Ocuparea liniei ferate Bender-Socola. Trebuie să se ocupe, în acelaşi timp, Ungheni şi Bender şi, cât se poate de repede, după aceea, Chişinău. Ca acţiunea să reuşească trebuie surprindere şi deci iuţeală şi energie. Unghenii se vor ocupa noaptea, cu forţe din trupele române, care operează în zona a III-a. Acţiunea va fi organizată şi executată de Dl.General Ştefănescu. Benderul va fi ocupat în aceeaşi noapte şi dacă se poate, la aceeşi oră, de trupe credincioase - ucrainiene, musulmane sau sârbeşti. Acţiunea trebuie să fie organizată şi executată de Comandamentul Rus. Simultaneitatea celor două acţiuni se impune de necesitatea de a pune în imposibilitate elementele ostile de a arunca în aer podul peste Nistru. Chişinăul va fi ocupat imediat după executarea celor două acţiuni arătate mai sus. Operaţiunea va fi făcută de 3 batalioane - 2 de ardeleni şi 1 de grăniceri - care vor pleca în trei trenuri consecutive din Socola, imediat după ocuparea Unghenilor. Trupele trebuie să ajungă în zorii zilei în Chişinău, unde vor proceda la dezarmarea elementelor turburente şi arestarea capilor.În acest scop, acţiunea trebuie să fie făcută cu ajutorul unui personal local care să dea comandanţilor de unităţi indicaţiile necesare – depozite, locuinţele conducătorilor, localuri militare ocupate de trupe, etc. Personalul trebuie să plece din Iaşi, odată cu trupele noastre. În afară de aceasta, transportul trebuie să aibă pentru orice eventualitate

A 2-a acţiune: Concentrarea Diviziei în zona Chişinău-Cărbuna. Este o operaţiune pur militară care va fi executată de comandamentul Diviziei. Concentrarea Diviziei în zona de mai sus, trebuie să se facă, cât mai repede posibil, prin marşuri pe jos. Deplasarea se va face pe două coloane, pe drumurile arătate pe harta alăturată. Odată ajunsă în zona indicată, Divizia fiind într-o poziţie centrală şi călare pe cele două căi ferate, care de la Bender duc la Ungheni şi Reni, va putea să-şi îndeplinească misiunea arătată la Cap.IV, aliniatele 2 şi 3.
3) În sfârşit, când şi această a doua acţiune va fi terminată Batalionul de grăniceri de la Chişinău va fi retras la Iaşi, prezenţa lui acolo nemaifiind necesară.

VII. Aprovizionarea

1) Pe timpul marşurilor va fi asigurată prin îngrijirea Serviciului Intendenţei Armatei I. 2) În Basarabia de Comandamentul Diviziei cu resurse locale. Pentru înlesnirea aprovizionărilor, Divizia va trebui să fie prevăzută cu o secţie de camioane automobile.

VIII. Comandament

Trebuie să se precizeze care va fi în Basarabia situaţia Diviziei sub raportul comandamentului. Ofiţerul francez, locotenent-colonelul reprezentant al Misiunii Franceze la Chişinău, mi-a arătat categoric că înţelege ca, comandantul Diviziei să fie obligat a lua dispoziţiuni după indicaţiile şi instrucţiunile ce-i va da dânsul. Obiectându-i că aceasta înseamnă o subordonare a diviziei române s-a născut o discuţie, destul de încordată în care am terminat că un general român nu va accepta niciodată şi nici nu poate să fie sub ordinele unui locotenent-colonel. Pe de altă parte, am arătat ofiţerului francez că Divizia va avea o misiune bine determinată; această misiune îi va fi ordonată numai de comandamentul autorizat şi, prin urmare, numai Marele Cartier General Român este în drept de a dispoza de trupele române, deoarece este singurul în măsură a stabili un echilibru între interesele de ordin operativ şi cele de ordin general. Din această conversaţie am rămas cu impresia şi convingerea că în cazul când chestiunea comandamentului va fi tranşată aşa după cum doreşte ofiţerul francez se vor ivi conflicte dăunătoare în special scopului ce se urmăreşte. Odată în Basarabia, Divizia va trebui să continue a primi instrucţiuni şi alte ordine numai de la sau prin Marele Cartier General, deoarece acest comandament este singurul în măsură a regula acţiunea în aşa fel încât să se poată conta pe ea, în orice moment, din toate punctele de vedere.

IX Chestiuni de ordin general

Datele fiind relaţiile care vor trebui să existe între trupele române şi autorităţile locale este necesar ca Divizia să fie prevăzută cu agenţii necesari care vor face legătura între trupe, populaţie şi autorităţi, atât pentru chestiunile de serviciu cât şi pentru anchetarea conflictelor în cazul când ele se vor ivi.
Lt. colonel, Antonescu"