Basarabia antisovietica - Alexandru MoraruDocumente de arhivă extrase din volumul „Basarabia antisovietică"


Documentul 8

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A R.S.S.M.
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme
a RSSM pe dosarul lui Gorean Evdochim Grigorievici
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 1 august 1951 a fost condamnat pe art. 54-10 alin.1 şi art.70 alin.2 ale CP al RSSU la 7 ani de detenţie în LCM şi 3 ani de interdicţie de drepturi, GOREAN EVDOCHIM GRIGORIEVICI - anul naşterii 1932, originar şi locuitor al satului Pârlita, raionul Ungheni, RSSM, moldovean, din ţărani săraci, ştiutor de carte, până la arestare lucra ca responsabil de trecere la staţia Ungheni.
GOREAN E. G. a fost recunoscut de judecată vinovat de faptul, că fiind în stare de ebrietate, la 18 decembrie 1950 în clubul satului Pârlita, unde se afla sectorul electoral, a provocat acţiuni huliganice, se exprima cu cuvinte necenzurate.
Acest lucru se confirmă prin depoziţiile martorilor CEREPCO V. C. (p.d. 133-134), CIUPERCO I.P. (p.d. 134) şi CEBOTARI G. M.
Acuzarea înaintată lui GOREAN E. G. pe art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU pe parcursul anchetei judiciare nu a fost confirmată, de fapt şi în ancheta prealabilă acuzaţia se baza doar pe depoziţiile martorului KONGUROVA Maria Nichitovna, care nu au fost verificate în timpul şedinţei. Astfel, urmează de recunoscut, că vina lui GOREAN E.G. pe art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU nu a fost demonstrată.
În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 1 august 1951 de modificat, art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU din acuzarea lui GOREAN EVDOCHIM GRIGORIEVICI de exclus, iar pe art. 70 alin. 2 al CP al RSSU pedeapsa de micşorat până la 4 ani de LCM fără interdicţie de drepturi şi în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 "Despre amnistie" - a-l pune în libertate.
Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3 (A.KAZANIR).
F. 3085, inv. 1, d. 783, f. 16-17.

Documentul 9

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme
a RSSM pe dosarul lui Guşan Dmitrii Fiodorovici
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 17 noiembrie 1945 a fost condamnat pe art. 54-3 al CP al RSSU cu sancţiunea art. 54-2 al CP al RSSU la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi,
GUŞAN DMITRII FIODOROVICI - anul naşterii 1900, originar din satul Cainar-Veji, r-ul Drochia, RSSM, de naţionalitate moldovean, cetăţean al URSS, fără de partid, fost comersant, culac, ştiutor de carte, n-a făcut serviciul militar în Armata sovietică, n-a fost decorat, până la arestare a lucrat ca dogar în „Lespromhozul" din Soroca.
GUŞAN a fost condamnat pentru faptul, că locuind pe teritoriul ocupat de duşman, în satul Cainar-Veji, din 1941 până în 1944 se ocupa cu comerţul particular, avea propriul restaurant, ţinea legături cu jandarmeria română, în anul 1941 a fost membru al comisiei pentru vânzarea lucrurilor prădate de ocupanţi de la cetăţenii sovietici de naţionalitate evreiască, din 1941 până în 1944 efectua colectarea produselor agricole pentru a fi transportate în România. Acest fapt se confirmă prin depoziţiile a 4 martori şi recunoaşterea parţială a vinei de către inculpat (p.d. 81-83).
Astfel, urmează de recunoscut, că GUŞAN a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-3 al CP al RSSU şi a fost condamnat corect, totuşi pedeapsa stabilită lui este prea dură, deoarece infracţiunea săvârşită de GUŞAN n-a dus la careva urmări.
În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 17 noiembrie 1945 referitor la GUŞAN DMITRII FIODOROVICI de modificat, pedeapsa de micşorat până la 6 ani de LCM şi în legătură cu ispăşirea pedepsei - a-l pune în libertate.
Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3 (A.KAZANIR).
F. 3 085, inv. 1, d. 783, f. 22-23.

Documentul 10

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme
a RSSM pe dosarul lui Başchir Piotr Afanasievici
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 12 ianuarie 1949 a fost condamnat pe art. 54-10 alin. 1 al CP al RSSU la 8 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi,
BAŞCHIR PIOTR AFANASIEVICI - anul naşterii 1893, originar din satul Ivanţa, raionul Orhei, RSSM, din ţărani săraci, ucrainean, cetăţean al URSS, familist, până la arestare a lucrat în colhoz la locul de trai.
BAŞCHIR a fost condamnat pentru faptul, că în anul 1948 printre locuitorii satului făcea agitaţie antisovietică, îndreptată spre discreditarea colhozurilor. Acest lucru se confirmă prin depoziţiile a martorilor: ASANDIUC G. I., REABOI T. G., ZUBANCIK V. C. şi POIŞAI D. A. Astfel, urmează de recunoscut, că BAŞCHIR a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-10 alin. 1 al CP al RSSU şi a fost condamnat corect.
Totuşi, având în vedere, că infracţiunea săvârşită de BAŞCHIR nu a dus la careva urmări grave, că provine din ţărani săraci, iar agitaţia antisovietică din partea lui BAŞCHIR se datorează incompetenţei sale politice, precum şi faptul, că a făcut deja 6 ani de lagăre, consider pedeapsa stabilită lui prea dură.
În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 12 ianuarie 1949 referitor la BAŞCHIR PIOTR AFANASIEVICI de modificat, pedeapsa de micşorat până la 5 ani de LCM şi în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 "Despre amnistie" - a-l pune în libertate.
Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3 (A.KAZANIR).
F. 3 085, inv. 1, d. 783, f. 24-25.

Documentul 11

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM pe dosarul lui Rusu Andrei Ivanovici.
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 15 martie 1946 a fost condamnat pe art. 54-3 cu sancţiunea art. 54-2 al CP al RSSU la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, RUSU ANDREI IVANOVICI - anul naşterii 1896, originar şi locuitor al satului Schineni, r-ul Zguriţk, RSSM, ştiutor de carte, fără de partid, fără antecedente penale, din ţărani mijlocaşi, moldovean, cetăţean al URSS.
RUSU a fost condamnat pentru faptul, că, locuind pe teritoriul temporar ocupat a fost desemnat delegat al primăriei satului Schineni. Fiind în această funcţie, confisca de la ţărani vite, pe care le transmitea ocupanţilor, întâlnea armata de ocupaţie cu pâine şi sare, întreţinea legături cu jandarmeria.
Activitatea colaboraţionistă a lui RUSU se confirmă prin depoziţiile a martorilor: CEBAN T.A.(p.d.68), VACARI D.D. (p.d.69), GOLUBCOVA (p.d. 69-90).
Astfel, urmează de recunoscut, că RUSU a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-3 al CP al RSSU şi a fost condamnat corect.
Totodată, având în vedere, că RUSU provine din ţărani mijlocaşi, infracţiunea săvârşită de el nu a dus la careva urmări grave, precum şi faptul, că a ispăşit deja mai mult de 8 ani de detenţie, în baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti referitor la RUSU ANDREI IVANOVICI de modificat, pedeapsa de micşorat până la 5 ani de LCM şi în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 "Despre amnistie" - a-l pune în libertate.
Procurorul-adjunct al RSS Moldoveneşti
Consilier juridic superior (M.KIZIKOV).
F. 3 085, inv. 1, d. 783, f. 33-34.

Documentul 12

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme
a RSSM pe dosarul lui Mîrza icolai Mitrofanovici
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 26 februarie 1951 a fost condamnat pe art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, MÎRZA NICOLAI MITROFANOVICI - anul naşterii 1919, originar şi locuitor al satului Negrea, r-ul Carpineni, RSS Moldovenească, cetăţean al URSS, moldovean, din ţărani mijlocaşi, puţin ştiutor de carte, fără de partid, până la arestare lucra colhoznic de rând.
MÎRZA a fost condamnat pentru faptul, că în anii 1946-1949 printre locuitorii satului Negrea, raionul Carpineni, făcea agitaţie antisovietică, clevetea Guvernul sovietic şi pe unul din conducătorii partidului şi statului sovietic, scria şi afişa în locuri vizibile foi volante cu caracter antisovietic.
Acest fapt se confirmă prin depoziţiile a martorilor: MAFTEI D.C., STANCIU N.G., CHIRIL V.N., OBLEAC G.F. şi alţii, precum şi probe materiale (Procesul-verbal al şedinţei judiciare, p.d. 178-180).
Astfel, urmează de recunoscut, că MÎRZA a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU şi a fost condamnat corect. Totodată, având în vedere, că RUSU provine din ţărani mijlocaşi, este participant al Războiului pentru Apărarea Patriei, are 2 copii minori şi că a ispăşit deja mai mult de 3 ani de detenţie, consider pedeapsa stabilită lui prea dură. În baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 26 februarie 1951 referitor la MÎRZA NICOLAI MITROFANOVICI de modificat, pedeapsa de micşorat până la 5 ani de LCM şi - în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 "Despre amnistie" - a-l pune în libertate.
Procurorul-adjunct al RSS Moldoveneşti
Consilier juridic superior (M.KIZIKOV)
F. 3 085, inv. 1, d. 783, f. 35-36.

Documentul 13

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM pe dosarul lui Zaporojan S.F., Balan G.F., Racu I.T. şi Calcăi P.A.
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 11 martie 1953 au fost condamnaţi: Z
APOROJAN SERGHEI FIODOROVICI - anul naşterii 1924, originar din oraşul Chişinău, moldovean, fără de partid, preot în satul Chiţcani, raionul Teleneşti;
BALAN GHEORGHII FIODOROVICI – anul naşterii 1906, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, din ţărani mijlocaşi, individualist, moldovean, fără de partid, ştiutor de carte, fost membru al partidului „cuziştilor", staroste bisericesc;
RACU IVAN TRIFONOVICI - anul naşterii 1900, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, colhoznic, fost membru al partidului „liberalilor", membru al sovietului bisericesc şi staroste bisericesc, pe art. 54-10 alin. 2 şi art.54-11 al CP al RSSU la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii şi deportarea ulterioară a fiecăruia pe 5 ani.
CALCĂI PIOTR ANTONOVICI - anul naşterii 1889, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, moldovean, fără de partid, ştiutor de carte, fost membru al partidului „cuziştilor", colhoznic, membru al sovietului bisericesc, pe art.art.54-3, 54-10 alin. 2 şi 54-11 al CP al RSSU la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii şi deportarea ulterioară a fiecăruia pe 5 ani.
ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCĂI au fost condamnaţi pentru faptul, că, fiind ostili faţă de Puterea sovietică, sistematic făceau agitaţie antisovietică în rândul locuitorilor satului Chiţcani, folosind în acest scop prejudecăţile religioase. Cleveteau condiţiile de trai din Uniunea Sovietică şi orânduiala colhoznică, răspândeau idei defetiste, activitatea duşmănoasă o direcţionau spre suspendarea măsurilor, efectuate de partid şi Guvernul Sovietic.
Pe lângă aceasta, CALCĂI, în perioada ocupaţiei temporare a Moldovei, era membru al primăriei, sistematic, la indicaţia jandarmeriei, patrula prin sat.
Acest fapt se confirmă prin depoziţiile a martorilor: ŞVEDOV D.N. (p.d. 268), VERDÎŞ B.V. (p.d. 269), GRUZIN M.M., ANTON D.G., PETRACHI F.N., ARAMA N.A. şi alţii (p.d. 269-275).
Astfel, urmează de recunoscut, că ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCĂI au fost condamnaţi corect. Totodată, judecata la pronunţarea sentinţei le-a stabilit o pedeapsă prea dură.
Având în vedere, de asemenea, că CALCĂI este de vârstă înaintată (65 ani), iar ZAPOROJAN în anii 1944-1947 a făcut serviciul militar în Armata Sovietică, în baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 11 martie 1953 referitor la ZAPOROJAN SERGHEI FIODOROVICI, BALAN GHEORGHII FIODOROVICI , RACU IVAN TRIFONOVICI şi CALCĂI PIOTR ANTONOVICI de modificat, pedeapsa de micşorat până la 10 ani de LCM.
În rest sentinţa nu se modifică.
Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3 (KAZANIR).
F. 3 085, inv. 1, d. 783, f. 44-45.

Documentul 14

SECRET
PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM
R E C U R S
(în ordinea supravegherii)
La sentinţa Judecătoriei Supreme
a RSSM pe dosarul lui Baibarak Nicolai Victorovici
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 18 februarie 1952 a fost condamnat pe art. art. 54-3, 54-10 alin.1 şi 69-1 alin.1 al CP al RSSU cu sancţiunea art. 54-2 al CP al RSSU la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii, BAIBARAK NICOLAI VICTOROVICI - anul naşterii 1907, originar din satul Pociumbeni, raionul Bratuşani, RSS Moldovenească, moldovean, fără de partid, cetăţean al URSS, colhoznic, a făcut serviciul militar în Armata Sovietică în anii 1944-1945.
BAIBARAK a fost condamnat pentru faptul, că, locuind în anii 1941-1944 pe teritoriul Moldovei temporar ocupat, a fost comandantul plutonului de pregătire militară a tineretului, aplica faţă de recruţi forţa fizică.
După eliberarea teritoriului Moldovei de ocupanţi, sistematic făcea agitaţie antisovietică. Clevetea orânduiala colhoznică, răspândea idei defetiste referitor la URSS, ameninţa activul sătesc.
Acest fapt se confirmă prin depoziţiile a martorilor: NENIŢA M.A. (p.d. 248-249), GRIŢCO V.I. (p.d. 249), GHEINA E.A. (p.d. 250), TANASIUK G.A. (p.d. 291), COTEA I.I. (p.d. 251) şi alţii.
Astfel, urmează de recunoscut, că BAIBARAK a fost condamnat corect.
Totodată, având în vedere, că el provine din ţărani mijlocaşi, a făcut serviciul militar în Armata Sovietică, infracţiunea comisă de el n-a dus la careva urmări
grave, în baza celor expuse şi conducându-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,
R O G :
Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 18 februarie 1952 referitor la BAIBARAK NICOLAI VICTOROVICI de modificat, pedeapsa de micşorat până la 10 ani de LCM şi 3 ani de interdicţie de drepturi.
În rest sentinţa nu se modifică.
Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de clasa 3 (KAZANIR).
F. 3 085, inv. 1, d. 783, f. 45-46.