22 august 1968Planurile de apărare a României şi retragere în Carpaţi în faţa invaziei concentrate a U.R.S.S., Ungariei şi Bulgariei, în 1968.

Revista ART-EMIS vă prezintă spre lectură cap.15, din lucrarea istoricului american, dr. Larry Watts - „Fereste-ma, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic cu România”, Bucureşti, Editura RAO, 2011.

21-30 August - Denunţarea invaziei

Continuarea acţiunilor trupelor sovietice şi ale membrilor Tratatului la frontierele române au făcut ca parada militară, programate pentru 23 august, să cuprindă şi modificări prin includerea unităţilor Gărzilor Patriotice, ceea ce indica intenţia clară a guvernului român de a opune rezistenţă. După o constatare explicită că nu exista nici o posibilă justificare pentru invadarea militară a unui stat socialist şi că, printr-o astfel de acţiune, U.R.S.S. şi aliaţii săi „încălcau flagrant independenţa şi integritatea altui stat”, constituindu-se într-o „gravă ameninţare la adresa păcii în Europa” şi a „socialismului mondial”, Ceauşescu a făcut următoarea declaraţie: „S-a spus că în Cehoslovacia există pericolul unei contrarevoluţii. Probabil că mâine cineva va afirma că această întrunire are tendinţe contrarevoluţionare. Dacă se va întâmpla aşa, avertizăm pe oricine că poporul român nu va permite niciodată, nici unei forţe străine, să ne ocupe ţara [...] începând de astăzi, am hotărât să înfiinţăm gărzile patriotice armate, formate din muncitori, ţărani şi intelectuali a căror menire este aceea de a apăra independenţa patriei noastre socialiste”.[1]

Agenţii sovietici din ţară şi din afara ei au început să propage zvonuri şi informaţii care negau hotărârea României de a rezista şi, în schimb, insistând că Ceauşescu „s-a lăsat dus de val” şi a devenit „iraţional” în luările sale de poziţie.[2] În contrast cu o astfel de imagine, spionajul american a evaluat performanta lui total diferit, raportând că după ce îşi exprimase „totala solidaritate cu poporul cehoslovac şi cu partidul comunist cehoslovac” şi a declarat limpede că „nimic nu poate justifica intervenţia armată” şi „violarea flagrantă a suveranităţii naţionale”, „Ceauşescu a apelat la populaţie să fie calmă dar fermă şi vigilentă şi gata să apere în orice moment patria socialistă, România”, după care a anunţat înfiinţarea „Gărzilor patriotice”.[3]

Este interesant că, deşi a îndeplinit întocmai instrucţiunile lui Ceauşescu referitoare la angajamentul României de a se apăra, Ion Gheorghe Maurer, care nu luase parte la şedinţa Comitetului Executiva al P.C.R., a fost puternic afectat de fermitatea declaraţiilor şi, ulterior, a afirmat că „o asemenea atitudine violentă era pur şi simplu o provocare inutilă”. Printre altele, i-a ameninţat pe ruşi că, dacă vor intra în ţară, întreaga populaţie se va ridica împotriva lor. Asta a fost pur şi simplu o invitaţie la invazie, cu o opoziţie care oricum nu avea nici o şansă de succes! Prin ceea ce a făcut Ceauşescu a creat doar un risc  enorm pentru ţară. Ar fi putut să condamne invadarea Cehoslovaciei, dar  în nişte termeni mult mai diplomatici şi raţionali.[4] Dezinformarea intenţionată a fost sprijinită de diplomaţii români care au perceput enormele riscuri, dar nu au înţeles nici mecanismele de descurajare sau importanţa „semnalelor” transmise în politica internațională. Unii dintre aceşti diplomaţi, fie din teamă, fie din alte motive au încercat chiar să amelioreze pe cont propriu ceea ce ei considerau a fi o gravă eroare.[5]  În consecinţă, dezinformarea că Ceauşescu realizase cât de mare era eroarea făcută şi bătea în retragere a fost sprijinită de iniţiativele oficialilor români şi a devenit curând un truism al interpretărilor occidentale.[6] În realitate, aprecierile lui Ceauşescu erau mult mai moderate decât cele ale Comitetului Executiv. Ele nu conţineau nimic care să nu fi fost deja susţinut în perioada lui Gheorghiu-Dej şi au fost prezentată oficial în publicaţiile partidului, pe tot parcursul anului 1968 şi 1969. Opinia publică a coincis cu linia partidului, ceea ce sugera că organele de partid promovau o politică cu adevărat românească. Dezinformarea concertată deforma ceea ce reprezenta un indiciu clar al determinării şi obiectivele comune ale conducerii şi ale poporului român, indicând că era vorba de o „isterie” a lui Ceauşescu, mai degrabă ridicolă decât demnă de admiraţie.

Participanţii la invazie erau furioşi din cauza faptului că, în loc să fie copleşit de demonstraţia forţei lor militare, regimul de la Bucureşti condamna public acţiunea, atât în presa română, cât şi în forumurile internaţionale. La plenara comună a Comitetului Central al Partidului Socialist Muncitoresc Ungar (P.S.M.U.) şi a guvernului ungar din 23 august, reacţia partidului a instituit ceea ce va reprezenta elementul central al unei campanii de dezinformare pe termen lung. Comitetul Central al Partidului Comunist Român a publicat o declaraţie prin care condamnă această acţiune. La Bucureşti, în faţa a peste 80.000 de oameni, Ceauşescu a protestat vehement şi pe un ton isteric. El a anunţat înfiinţarea armatei unite a muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor, care va apăra patria şi socialismul. În această privinţă, ne întrebăm: să le apere de ce?[7]

STASI-ul est-german a fost mai puţin aluziv, declarând făţiş că regimul de la Bucureşti „a înfiinţat imediat aşa-numitele miliţii, formate din muncitori, ţărani şi intelectuali, constituite în mod clar sub forma unor trupe de luptă, cu scopul evident de a se opune oricăror măsuri întreprinse de ţările socialiste .”[8]

China se alătură

Pentru a rezista presiunilor militare exercitate de sovietici şi membrii Tratatului, era nevoie de aliaţi. Este relevant faptul că regimul de la Bucureşti a abordat în primul rând Republica Populară Chineză, de fapt, singura putere căreia guvernul român i-a cerut în mod direct sprijinul: În seara zilei de 21 august 1968 ­- menţiona un fost ambasador chinez - Bodnăraş i-a solicitat însărcinatului cu afaceri chinez o întrevedere urgentă, în cadrul căreia ne-a informat că trupele sovietice invadaseră Cehoslovacia şi că România se afla în faţa unei forţe sovietice enorme. Românii credeau că un război era iminent şi erau hotărâţi să reziste până la sfârşit. Astfel că ei doreau să ştie dacă se pot baza pe sprijinul guvernului chinez sau nu.[9]

Ambasadorul României la Beijing a continuat discuţiile mai detaliate privitoare la „sprijinul chinez”, cu premierul Zhou Enlai, iar conducerea chineză a acceptat să acorde sprijin României, sprijin pe care românii îl considerau vital pentru o „viitoare poziţie a României faţă de evenimentele din Cehoslovacia şi relaţiile cu Uniunea Sovietică.”[10]

Curând, guvernul de la Bucureşti  a simţit nevoia unui sprijin şi mai direct, întrucât trupele sovietice, bulgare şi ungare începeau să se concentreze şi se pregăteau ostentativ pentru acţiuni ofensive, la graniţele României. Moscova controla mai mult de patru cincimi din frontiera de 3.150 km a României, fie direct – frontiera sovieto-română de 1.330 km şi coasta Mării Negre de 193 km controlată de sovietici, fie indirect – prin forţele militare subordonate Moscovei din Ungaria si Bulgaria, la graniţa comuna cu România de 1.079 km. [11] După cum observa şeful de atunci al statului major, Ion Gheorghe, nu numai că armata română era depăşită numeric şi împresurată, dar „adversarii prezumtivi ne cunoşteau bine  forţa şi dispersarea forţelor armate.”[12] Serviciile de informaţii elveţiene i-au contactat urgent pe omologii lor de la Bucureşti, confirmându-le ceea ce armata română deja ştia, şi anume că 14-15 divizii sovietice, 2-3 divizii ungare şi 4-5 divizii bulgare au fost mobilizate la frontierele române.[13]

Imediat după parada din 23 august, Bodnăraş l-a contactat pe ambasadorul chinez la Bucureşti, solicitând o declaraţie publică privind sprijinul guvernului chinez, cu scopul de a domoli presiunile militare tot mai mari ale sovieticilor. În acelaşi scop, ambasadorul român la Bejing i-a solicitat urgent lui Zhou Enlai o întrevedere. Deşi vicepreşedintele Congresului Poporul Chinez urma să participe la celebrarea zilei naţionale a României, organizată la ambasada română din Beijing, Mao a decis să îl trimită pe Zhou. Potrivit unui diplomat chinez care a activat în regiune. După consultări cu preşedintele Mao, premierul Zhou Enlai a decis să participe la recepţia organizată de ambasada română cu ocazia zilei naţionale a României. La recepţie, Zhou a condamnat Uniunea Sovietică şi a exprimat ferm sprijinul Chinei pentru lupta dreaptă a poporului cehoslovac. Totodată, el a subliniat faptul că România se confruntă cu pericolul unei intervenţii şi agresiuni străine şi că poporul chinez este ferm hotărât să sprijine lupta dreaptă a poporului român .[14]

Paradoxul relaţiilor româno-iugoslave

La şedinţa Comitetului Executiv din 21 august, câţiva participanţi au cerut insistent iniţierea unui contact cu Belgradul, în scopul coordonării reacţiei lor la potenţiala ameninţare militară sovietică. Deşi era ezitant, Ceauşescu a fost de acord. Aceste ezitări erau dublu motivate. Întrucât guvernul român a negat public „rolul de lider” şi autoritatea supra-naţională a URSS, Belgradul a perceput această acţiune ca fiind cea a unui concurent egal în ceea ce priveşte relaţiile cu lumea nealiniata si, in special, cu SUA, pe care guvernul iugoslav le considera ca fiind cruciale pentru propria sa politică independentă .[15] Iugoslavii îşi făceau griji justificate, mai ales că influenţi observatori politici americani deja considerau că Bucureştiul este „în mod clar cel putin la fel de independent de Moscova ca şi Belgradul,” şi că va depăşi Belgradul foarte curând din punct de vedere al distanţării pe plan militar.[16]

În iulie 1964, Comitetul Executiv Federal al lui Tito a constatat că „SUA începea să dezvolte contacte intensive cu ţările din estul Europei”, în timp ce relaţiile dintre Belgrad şi Washington coborâseră chiar sub nivelul existent înainte de deténte. Guvernul american devine tot mai dezinteresat de Iugoslavia, în primul rând datorită independenţei crescânde a unor ţări est europene, România fiind prima dintre ele, cu care SUA a iniţiat „numeroase şi fructuoase contacte”.[17] Comitetul a concluzionat că Iugoslavia nu-şi putea permite să fie înlocuita în aprecierile americane din cauza faptului că „succesul relaţiilor cu S.U.A.” era vital pentru „poziţionarea sa internaţională, ca stat independent” şi „într-o mare măsură”, responsabil pentru prestigiul si influenţa Iugoslaviei faţă de „Uniunea Sovietică şi alte state est-europene”. Lui Tito i s-a amintit că relaţiile Belgradului cu U.R.S.S. erau „în principal, relaţii de dependenţă” şi nu se refereau la „sinceritatea comună în efortul de construire a socialismului”, ci Harta Romania in fata atacului URSS, Ungariei şi-Bulgariei in 1968, Larry Wattsla „forţa poziţiei internaţionale” a Iugoslaviei. De aceea, era absolut necesar ca Belgradul să-şi menţină „avantajul” în relaţiile cu Washingtonul, „mai ales” într-o perioadă în care alte state socialiste „iniţiau eforturi deloc discrete pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu SUA”. Altfel spus, în pofida sentimentelor prieteneşti ale Iugoslaviei faţă de România, România era mai mult o ţară problemă, decât un partener.

Riscul ca România să ia locul Iugoslaviei, de partener privilegiat al Washingtonului era real. Iată ce se menţiona într-un raport pentru Directorul C.I.A. elaborat cu câteva săptămâni înainte:

Dată fiind intensificarea relaţiilor România-S.U.A., înrăutăţirea relaţiilor româno-sovietice şi renaşterea cu vigoare a naţionalismului românesc, sprijinit  de guvern,  Statele Unite trebuie să fie precaute pentru a se evita cazul în care iniţiativele americane şi răspunsul Bucureştiului vor depăşi limitele tolerate de blocul sovietic. …Problema în privinţa relaţiilor S.U.A.-Iugoslavia nu este cea de construire a punţilor de comunicare, ci de a le reface pe cele subminate de Congresul S.U.A., în ultimii patru ani, ca reacţie la neutralitatea pro-sovietică a Belgradului.[18]

La rândul său, Ceauşescu manifesta reticenţă faţă de ţara vecină, de altfel, prietenă, datorită faptului că Iugoslavia avea un cu totul alt tip de relaţie cu Moscova. Moştenirea comună slavă şi o istorie bogată în ceea ce priveşte sprijinul masiv acordat de Rusia împotriva Otomanilor au influenţat relaţiile Moscova-Belgrad, uneori în mod deschis, alteori în mod subtil.  Tito se temea cu adevărat de Moscova, mai ales în urma experienţelor din 1948-1951. În acelaşi timp, el simţea că are o legătură adevărată cu ruşii, ceea ce contrabalansa sentimentul de frică. Fără să aibă astfel de legături etnice sau istorice, românii aveau mai multe motive să se teamă de Moscova.

În mod paradoxal, în chestiuni de securitate şi politică externă, Iugoslavia independentă a lui Tito era mult mai apropiată de U.R.S.S., decât România[19]. Aşa cum remarca C.I.A., după decesul lui Stalin, Tito se alinia cu Moscova împotriva Washingtonului referitor la „aproape orice problemă de politică externă”.[20] De asemenea, Departamentul de Stat se plângea de „atitudinea tot mai ostilă a Belgradului” faţă de Washington referitor la „aproape orice problemă internaţională care implica interesele naţionale ale S.U.A.”.[21] În chestiuni de importanţă vitală pentru Moscova şi Washington, cum erau relaţiile cu China, războiul din Vietnam, Orientul Mijlociu, Tito era de partea U.R.S.S., în timp ce Ceauşescu era de partea Statelor Unite.

Un paradox şi mai mare este faptul că legăturile Iugoslaviei cu Moscova în domeniul cooperării militare erau mult mai strânse, deşi, formal, România era aliatul militar al URSS, iar Iugoslavia nu. În 1962, la mai puţin de un an de când Romania pusese capăt practicii de a trimite ofiţeri români la Moscova pentru stagii de instruire pe probleme militare şi de securitate, Iugoslavia a început să-şi trimită ofiţerii la instruire în U.R.S.S.. [22] În 1965, Belgradul nu achiziţiona şi nici nu primea arme de la guvernul american - o schimbare radicală faţă de situaţia existentă în urmă cu un deceniu - în timp ce Moscova devenise singurul furnizor de echipamente militare moderne al Iugoslaviei.[23] Între timp, Bucureştiul îşi lansa propria industrie de armament şi îşi diversifica sursele de aprovizionare, cu scopul de a-şi reduce dependenţa de U.R.S.S. (şi, curând, va solicita arme de la S.U.A.). M.A.A.G., grupul de asistenţă militară al S.U.A., a avut o influenţă predominantă la Belgrad în perioada rupturii dintre Tito şi Stalin. Acum, serviciile de informaţii americane raportau o înmulţire a misiunilor de pregătire ale sovieticilor, în timp ce România a refuzat categoric instruirea sovieticilor pe teritoriul său (sau în altă parte).[24] Astfel, în timp ce Bucureştiul nu a permis aliatului său sovietic să utilizeze facilităţile portuare de la Marea Neagră (ceea ce nu era o pierdere prea mare, dat fiind că sovieticii aveau facilităţi în vecinătate), Belgradul a acordat, în mod generos, navelor sovietice drepturi şi servicii portuare.[25]
Grafica - Ion Măldărescu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] „Cuvîntul tovarăşului Nicolae Ceauşescu”, Scânteia, 22 august 1968.
[2] Brucan şi Bârlădeanu au insistat pe această direcţie, după 1989. Vezi: Silviu Brucan, Generaţia irosită, Bucureşti, Editura Hogistra, 1993 şi interviul cu Bârlădeanu în Betea (2008), p. 162. Bârlădeanu afirmă că Ceauşescu „îşi pierduse controlul” şi nu era momentul ca „după ce ai înfruntat tigrul, să-l mai tragi şi de coadă”.
[3] USSR Resorts to Invasion in Czechoslovak Crisis, 23 august 1968 (declasificat: 14 martie 2007), p. 5, „Strategic Warning and the Role of Intelligence: Lessons Learned From The 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia,” 13 aprilie 2010, CIA.
[4] Vezi interviul lui Ion Gheorghe Maurer în Betea (2008), p. 332-333. După 1989, Maurer, influenţat evident de convingerea sa că Ceauşescu încercase să-l omoare în 1972, a recunoscut cu greu că „riscul enorm” pe care şi-l asumase Ceauşescu a adus „mari beneficii” României şi au ajutat-o să împiedice invazia sovietică.
[5] Spre exemplu, reprezentantul Românie la ONU, Corneliu Mănescu, a recunoscut că el a fost cel care a sugerat să nu se facă mare propagandă la ONU, referitor la invazie. Vezi interviul lui din Betea (2008), p. 585. Conform lui Mănescu, Paul Niculescu Mizil şi alţii au afirmat eronat în scrierile post 1989 că se decisese în Comitetul Executiv să nu se facă valuri „când el fusese de fapt acela care propusese asta.” De asemenea, Mănescu i-a sugerat lui Ceauşescu să-l trimită pe Maurer la Cluj „ca să domolească afirmaţiile agresive şi senzaţionale” din discursul său, din 22 august. Op. cit., p. 584. Maurer a primit cu siguranţă instrucţiuni să nu intre neapărat în conflict cu Moscova, iar misiunea lui a fost aceea de a întări poziţia României împotriva invaziei şi hotărârea să se apere.
[6] Kramer (2001), p. 327. Kramer, încercând să înțeleagă atât  dezinformările cât şi înregistrările oficiale, a sfârşit prin a admite că au existat anumite respingeri şi dezaprobări, şi că Ceauşescu „a încetat să mai critice public intervenţia” menţinându-şi opinia negativă care era reflectată în media românească. Dezinformarea sovietică a accentuat tema că „se lăsase dus de val” şi impusese astfel statutul de politică oficială.
[7] MOL, MKS, 288, fond 4, dosar nr. 94, f. 16; Retegan (2000), p. 189.
[8] Raportul privind „Situaţia Republicii Socialiste România şi Influenţa Imperialistă asupra acestei ţări”, BstU, MfS, dosar ZAIG 5481, f. 1-38; Herbstritt şi Olaru (2005).
[9] Liu şi Mastny (2004), p.111. Declaraţia lui Zhu Ankang, fost ambasador în Iugoslavia şi Ungaria.
[10] Ibidem, p.44. Declaraţia lui Aurel Budura, fost ambasador în China.
[11] „România avea 1.500 mile de duşmani” şi „150 mile de coastă marină ce nu putea fi apărată”, în timp ce forţele Tratatului de la Varşovia derulau manevre la scară largă, la frontierele României, între 26 august şi 6 septembrie 1968. Lendvai (1969) p.366
[12] Retegan (2000), p. 192
[13] Ibidem.
[14] Liu şi Mastny (2004), p.111. Ulterior, Maurer a spus că „declaraţia lui Ciu a reprezentat cel mai important sprijin acordat României într-unul din cele mai mari momente de cumpănă a ţării”. Declaraţia lui u Ankang, fost ambasador chinez în Iugoslavia şi Ungaria.
[15] Comitetul a remarcat că guvernul iugoslav şi-a deteriorat relaţiile cu SUA, acestea devenind „nesemnificative”, datorită faptului că era orientat spre menţinerea unor relaţii separate şi strânse cu URSS şi ţările est-europene,  că „a rupt” „anumite relaţii de  care depind în mod direct de SUA- porumb şi alte produse agricole, livrări de produse militare, credite pentru investiţii” şi, parţial, datorită distanţei geografice. Deşi nu exista o strategie vizibilă, această atitudine nega ceea ce era foarte evident la sfârşitul anilor 50, respectiv „lipsa unei cooperări practice cu SUA”, pe de o parte şi „relaţiile tot mai strânse cu URSS şi alte state socialiste”, pe de altă parte. Raport privind relaţiile RSFI-SUA şi concluziile Comitetului Federal Executiv, 18 iulie 1964, Arhivele iugoslave, fond nr. VOT, dosar nr. IX, Tema nr. 109-V 1964, CWIHP, Iugoslavia în Războiul Rece.
[16] William E.Griffith, Relaţiile chino-sovietice, 1964-1965, Cambridge, MIT Press, 1967, p.34; Perspectivele independenţei Europei de Est: CIA, Biroul pentru Estimări Naţionale, Memorandum special Nr. 10-65, 18 februarie1965 (declasificat pe 16 august 2000), pp. Ii şi 14, www.foia.cia.gow.
[17] Raport privind relaţiile RSFI-SUA şi concluziile Comitetului Federal Executiv (1964), CWIHP. „Declaraţia de independenţă a României”, din aprilie 1964 şi discuţiile la nivel înalt între oficialii români şi administraţia Johnson, în mai, privind relaţia est-vest şi evenimentele din interiorului Blocului, precum şi relatările internaţionale din perioada respectivă. Interesant, Belgradul considera că „nivelul modest de înţelegere” cu SUA privind „o serie de problematici mondiale” constituia doar un factor „restrictiv” al cooperării americano-iugoslave .
[18] „Bridges to Eastern Europe,” Memorandum către DCI, 25 iunie 1964, anexele G şi H, p. 16-17, CIA.
[19] De exemplu, Tito era „unul dintre cei mai puternici suporteri ai Moscovei în disputa chino-sovietică.” National Intelligence Estimate: Prospects for the International Communist Movement (1964), p. 7, CIA.
[20] Biroul pentru Informaţii Curente, Raport Special: Politica Iugoslaviei faţă de Lumea Comunistă, 21 mai 1965 (declasificat în 02.05.2002), p.7, CIA.
[21] Telegrama ambasadei SUA la Belgrad către Departamentul de Stat, Belgrad, 29 decembrie 1967, 165Z , Document 187, FRUS, 1964-1968, Eastern Europe, vol. XVII.
[22] Raport Special: Politica Iugoslaviei faţă de Lumea Comunistă, (1965), p.5, CIA; Barnett (2006), p. 138.
[23] Ibidem. Vezi şi: The Yugoslav Military Elite, publicaţia RAND pregătită de biroul pentru Analize Politice şi regionale, CIA, 1 februarie 1977 (declasificat: 22 iunie 2004), CIA
[24] Simbolic pentru această schimbare este faptul că, imediat după „excluderea Iugoslaviei din COMINFORM, în 1948, a fost înfiinţat un program de schimb de informaţii militare între SUA şi ministerul iugoslav al apărării,” dar „înţelegerea a fost anulată în august 1955 când Belgradul şi-a normalizat relaţiile cu Moscova”. Intelligence „Memorandum: The Situation in Czechoslovakia and Rumania (As of 1500 EDT), 4 septembrie 1968 (declasificat: septembrie 2004), p. 4, “Strategic Warning and the Role of Intelligence” (2010), CIA.
[25] Nora Beloff, Moştenirea defectuoasă a lui Tito, Londra, Victor Gollanz, 1985, p.173.