Igor Dodon antiromân, antiunionistSuntem martorii unui fenomen naţional nou: cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la proclamarea independenţei Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti), la 24 ianuarie 1918, în ianuarie 2018, primăriile şi consilierii locali din localităţile Parcova şi Fântâna Albă, raionul Edineţ, Opaci, raionul Căuşeni, Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Văsieni, Bardar, Ruseştii Noi şi Puhoi, raionul Ialoveni au decis Unirea satelor lor cu România. Aceste opţiuni sincere şi fireşti ale aleşilor locali au fost exprimate în pofida optimismului triumfalist al puterii de la Chişinău, în ciuda vânzolelilor sterile, neconvingătoare ale unor partide politice declarate „unioniste" din Republica Moldova şi în condiţiile inexistenţei unui plan naţional de reîntregire a Patriei noastre România.

Neputinţa Statului Republica Moldova (preşedinte al Republicii Moldova - Igor Dodon, preşedinte al Parlamentului - Adrian Candu, prim-ministru al Guvernului - Pavel Filip, Procuror General al Republicii Moldova - Eduard Harunjen etc., etc.) de a recupera miliardul de euro furat din Banca Naţională a Republicii Moldova , respectiv - lipsa de putere şi de voinţă de a găsi şi de a pedepsi făptaşii cei răi (adică hoţii), demiterea în serie, pentru doar câteva minute a lui Igor Dodon din funcţia, pe care o ocupă, pentru a numi funcţionari sau a promova o lege, fără reacţii de protest sau de orice alt fel din partea lui I. Dodon (de aici şi bănuială cu lucrurile între I. Dodon şi V. Plahotniuc sunt aranjate din timp), lipsa unui proiect de reîntregire a Republicii Moldova şi multe, multe altele, demonstrează cu lux de amănunte slăbiciunea internă a Statului Republica Moldova . Am ajuns în situaţia în care, ca să citez un „clasic" al marxismului: „cei „de sus" nu mai pot conduce pe vechi, iar cei „de jos" nu mai vor să trăiască pe vechi". Iată de ce spunem „Bravo!" celor ce au decis - fie şi simbolic, fie şi fără urmări imediate administrative sau juridice, dar totuşi, au declarat lumii întregi care este opţiunea noastră în viitor, care este strategia noastră naţională de realizat.

Pe data de 30 ianuarie 2018, în incinta Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Haşdeu", Chişinău, a avut loc şedinţa ordinară a Clubului Istoricilor din Republica Moldova (C.I.R.M.). După omagierea înaintaşilor noştri, care, în ianuarie 1918, au proclamat independenţa Basarabiei faţă de Federaţia Rusă, devenită sovietică, membrii C.I.R.M. au examinat textul Declaraţiei C.I.R.M. privind susţinerea iniţiativei populare de Reîntregire a Neamului Românesc, materializată prin decizia unor primării din Republica Moldova de a se uni cu Patria-mamă, România. Au fost expuse diverse opinii, unele - de încurajare, altele - mai precaute, şi după dezbateri a fost aprobată prin unanimitate de voturi Declaraţia C.I.R.M. privind decizia unor primari şi consilieri locali de unire a localităţilor lor cu România.
Iată textul declaraţiei C.I.R.M.:

Declaraţia Clubului Istoricilor din Republica Moldova: „Susţinem primăriile unioniste!"

La 27 martie 2018 se vor împlini o sută de ani de la Unirea Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti) cu Patria-mamă, România. Votul Sfatului Țării de la Chișinau (27 martie 1918, 27 noiembrie 1918), hotărârea Congresului General al Bucovinei (Cernăuți, 28 noiembrie 1918) și decizia Adunării Naționale de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) de unire necondiționată a provinciilor înstrăinate cu Regatul României au desăvârșit procesul unității național-statale a poporului român, oferindu-i perspectiva unitară, națională, democratică și europeană de dezvoltare. Dar parcursul firesc de dezvoltare a poporului nostru a fost întrerupt brutal, prin forța armelor, de marile puteri revizioniste din perioada interbelică. Constatăm, cu regret, că din cauza unor factori externi, și astăzi, când omagiem Centenarul Unirii suntem dezbinaţi politic. Ba mai mult, drept consecință a dominației străine, populația dintre Prut și Nistru se confruntă cu mari probleme de ordin material și de manifestare național-identitară. Se pare că sărăcia, corupția, incertitudinea, insecuritatea au pus stăpânire pe aceste pământuri pentru totdeauna. În aceste condiții, făcând uz de drepturile universale ale omului și punând în aplicare libertățile noastre cetățenești suntem în drept să cerem materializarea dreptului nostru firesc și realizarea visului multor generaţii de români de a trăi într-un stat naţional unitar, de a rezolva, în mod democratic, problema reîntregirii noastre naționale.

Întruniţi în şedinţa de astăzi, 30 ianuarie 2018, noi, membrii Clubului Istoricilor din Republica Moldova:
- salutăm și susținem deciziile consiliilor locale din localitățile Parcova şi Fântâna Albă, raionul Edineţ, Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Opaci, raionul Căuşeni, Bardar, Ruseştii Noi, Văsieni şi Puhoi, raionul Ialoveni de a declara comunele și satele pe care le reprezintă legal unite cu România;
- încurajăm cetățenii, consiliile locale, raionale/orăşeneşti, municipale din Republica Moldova să urmeze exemplul consiliilor locale, menţionate mai sus;
- cerem autorităţilor republicane, orășenești /raionale să susţină iniţiativa cetățenilor şi a aleşilor locali în vederea rezolvării problemei reîntregirii neamului, să nu întreprindă acțiuni de intimidare a celor ce exprimă dorinţa sinceră şi speranţă firească a oamenilor;
- cerem ca autoritățile centrale ale Republicii Moldova să identifice căile optime de refacere a unității național-politice a poporului nostru, întrerupte brutal, prin forța armelor, în fatidicul an 1940.

Clubul Istoricilor din Republica Moldova, membrii şi simpatizanţii lui, exprimă disponibilitatea de a contribui, prin toate mijloacele posibile, [informaţional, cu consultări istorice la subiecte, legate de Unirea Basarabiei cu România, de situaţia Basarabiei în componenţa Regatului României în perioada interbelică, de politicile de genocid, promovate de regimul bolşevic (comunist) de ocupaţie în R.S.S. Moldovenească, de avantajele reîntregirii și aflării noastre, a basarabenilor, în componenţa României și comunității europene".
Aprobată cu unanimitate de voturi.

Comitetul de conducere al C.I.R.M.,
Chișinău, 30 ianuarie 2018

Nota redacţiei: Ca reacţie la opţiunea unei părţi a cetăţenilor Republicii Moldova în favoarea reunirii cu Patria  Mamă, preşedintele pro-rus al Republicii Moldova, inamic al Unirii cu România, a declarat în cadrul emisiunii „Acces direct" din 1 februarie 2018, de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV: „Unirea, asta înseamnă război civil și eu nu mă tem de acest lucru, și vreau să fie un lucru spus foarte clar, noi, moldovenii, băștinașii acestei țări, cetățenii Republicii Moldova, stataliștii, n-o să permitem cuiva, o să utilizăm toate căile legale, dar dacă o să vă vârâți ilegal, o s-o primiți ilegal înapoi și n-o să permitem lichidarea statalității Republicii Moldova. Dacă credeți că acesta este anul 1918 când stăteați cu mitralierele și ați impus Sfatul Țării să voteze, acum nu va trece, e altă situație, altă conjunctură politică și noi suntem alții, cei de pe loc". (Deschide.md, conform Agerpres).