Prof. univ. dr. Gheorghe BuzatuMarile neajunsuri ale timpului nostru cuprind în galeria lor şi ne-recunoaşterea meritelor incontestabile demonstrate de „capetele luminate" ale românilor. În vreme ce alţii îşi cinstesc conaţionalii merituoşi şi realizările acestora, la noi se practică, mai degrabă, reversul medaliei, ne „devorăm" propriile valori ale neamului, peamărind lichelele şi trădătorii. În cele ce urmează vă prezentăm una dintre excepţiile nescrisei şi dăunătoarei „reguli", instituită şi promovată după placul unor necompetenţi judecători de valori. (Redacţia ART-EMIS)

Printre oamenii cei mai importanţi din viaţa mea, profesorul, marele istoric, mentorul şi prietenul meu, Gheorghe Buzatu, ocupă un loc primordial. De istoricul Buzatu auzisem, apoi citisem destul de multe - pentru vremea ceia - am în vedere mijlocul anilor '80. Metoda domniei sale de cercetare aprofundată, modul serios, minuţios de a ajunge la concluzii întemeiate pe documente istorice de arhivă, lupta pentru triumful adevărului m-a făcut să înţeleg, că pentru a deveni un bun profesionist în cercetarea istoriei, un mai bun model decat distinsul savant nici că se poate. Pentru a realiza acest deziderat am început a aduna materiale, cărţi, articole publicate de şi despre distinsul cărturar, doctorul în ştiinţe istorice, Gheorghe Buzatu. Încetul cu încetul am început să înţeleg că în istorie trebuie să fii echilibrat şi sincer, să nu te laşi prins în mrejele politicului, fiindcă adevărul istoric, trecut prin filtrul politicului nu mai poate fi Adevăr. Vestitul istoric şi patriot Gheorghe Buzatu a făcut cercetări ample în multe arhive ale lumii şi a publicat o multitudine de monografii, culegeri de documente, enciclopedii, cercetări şi studii, ce se pot încadra aproape în toate categoriile ştiinţei istorice. Lucrările domniei sale, considerate pe bună dreptate lucrări-document de referinţă, au fost traduse în multe limbi ale lumii. Cărţile semnate de Gheorghe Buzatu sunt procurate cu mare interes şi studiate cu atenţie, deoarece sunt scrise într-o limbă accesibilă, care oferă posibilitatea înţelegerii facile şi de publicul larg, nu numai de cel academic. Acest Om Deosebit, o Mare Enciclopedie a istoriei României, personalitate de calibru european şi mondial, savant de rară modestie şi cu un spirit al umorului bine conturat a devenit pentru mulţi istorici-cercetători un model al profesionalismului, un model al Omului de ştiinţă contemporan, un Om interesant şi atat de harnic, că numai dacă-i vom parcurge lista cărţilor scrise, involuntar ne vom întreba dacă acest om mai doarme câte o dată sau nu prea. Prin intermediul domnului Anatol Petrencu, la finele anului 2007 am avut fericirea să-l cunosc personal pe marele istoric, aveam mari emoţii, nu-mi venea să cred că am făcut cunoştinţă cu cel care, pentru mine, de ani de zile devenise model. Mi s-a părut atât de simplu şi prietenos, fără „aere" de mare academician - cum au oamenii de la noi - chiar dacă „opera" lor este mai subţire decât caietul unui de elev de şcoală.

După o perioadă de cercetări îndelungate, adunasem un număr apreciabil de documente de arhivă, inedite, despre Istoric - Alexandru Moraruactivitatea Mareşalului Ion Antonescu în Basarabia, în perioada Războiului sfânt de eliberare naţională de sub jugul bolşevic, 1941-1944 şi folosindu-mă de ocazie, i-am arătat distinsului specialist copiile xerox ale documentelor depistate de mine în arhivele de la Chişinău, solicitându-i susţinerea pentru a fi publicate. După ce a răsfoit materialele prezentate mi-a spus că se va strădui să mă ajute.Mi-a dat cartea sa de vizită şi am stabilit un contact durabil până în prezent. Am primit indicaţiile şi ajutorul necesar şi în scurt timp (februarie 2008) a apărut la Iaşi, Editura „Demiurg", cartea „Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia 1941-1944. Culegere de documente", autori Alexandru Moraru şi Anatol Petrencu. Respectivul volum a fost prefaţat de distinsul istoric, act care a dat greutate impunătoare cărţii. A urmat volumul „Basarabia antisovietică. Culegere de documente secrete sovietice 1944-1954", autor Alexandru Moraru, Iaşi, editată tot de „Demiurg", 2009 şi dedicată omagiatului istoric Gheorghe Buzatu, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani. Cu permisiunea domniei sale, o parte din prefaţa cărţii amintite a fost prezentată în volumul „Victimele Terorii Comuniste din Basarabia 1944-1954. Documente secrete sovietice" apărut la Chişinău, în 2010 - autor Alexandru Moraru. Trebuie să recunosc, că mă mândresc mult cu colaborarea şi prietenia marelui istoric, deoarece am invăţat de la domnia mult mai multe decât în toţi anii de studii la universitate. Primesc frecvent de la domnul Buzatu articole, informaţii sau trimiteri la vreun site, pentru a-mi aprofunda cunostinţele în diverse domenii ale istoriei românilor sau universale. Sfaturile, indicaţiile şi recomandările domnului Gheorghe Buzatu constituie pentru istorici o busolă sigură în marele ocean informaţional. Domnia sa a acordat şi acordă o mare atenţie în creşterea şi ascensiunea istoricilor profesionişti din Basarabia, mulţi dintre aceştia primind din partea Marelui Buzatu, un sprijin esenţial. Mulţumesc domnului Gheorghe Buzatu exprimându-mi astfel recunoştinţa pentru efortul domniei sale depus în dezvoltarea ştiinţei istorice româneşti din Basarabia şi a cadrelor didactice din estul spaţiului românesc.