Î.P.S. Gherasim Cristea Arhiepiscop al Râmnicului
Cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu-Vâlcea
Cetăţean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca
Membru de Onoare al Societăţii Culturale ART-EMIS
Membru de Onoare al Societăţii Culturale ANTON PANN
 

Născut la 14 noiembrie 1914, la Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, Prea Sfinţitul Gherasim, pe numele de botez Gheorghe, i-a avut ca părinţi pe Maria şi Dumitru Cristea, cel din urmă stingându-se din viaţă în perioada primului război mondial. Şi-a petrecut copilăria în localitatea natală, unde a urmat şi primele clase de şcoală, până în anul 1928. În 1934, după Duminica Tomei, s-a înscris la Seminarul Monahal Cernica , judeţul Ilfov, ale cărui cursuri le-a urmat până la desfiinţarea sa, în anul 1941. Continuă studiile la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul" pe care le absolvă un an mai târziu, figurând pe al treilea loc dintre cei 42 de elevi câţi erau în total.
Pe durata şederii la Cernica, Înalt Prea Sfinţitul Gherasim a avut statutul de frate din 1934 şi până în 1937, când a fost tuns în monahism, cu numele Gherasim şi promovat ierodiacon în anul 1940, apoi ieromonah. În perioada 1942-1948 studiază la Facultatea de Teologie din Bucureşti, la absolvirea căreia a fost gratulat cu „Magna cum laudae". Pe timpul studiilor a locuit la Mânăstirea Antim din Bucureşti, unde între anii 1943 şi 1952 a fost preot slujitor, preocupându-se şi de repararea turlelor bisericii. Anul 1952 îl găseşte stareţ la Mânăstirea Căldăruşani pe care vicisitudinile vremurilor, intemperiile şi flăcările o deterioraseră parţial. În calitatea pe care o deţinea, solicită şi primeşte sprijinul Patriarhiei Române şi al Ministerului Cultelor, în favoarea restaurării lăcaşului. Organizează o sală-muzeu în incinta mânăstirii şi ia măsuri de restaurare a unei pânze istorice, de mari dimensiuni (11 mp), care reprezenta „Intrarea lui Traian în Sarmisegetuza", fiind pictată de Sava Henţia. Pentru osteneala şi meritele sale, la 25 februarie 1956, a fost hirotesit arhimandrit, iar la 6 iunie 1958 a primit ca distincţie „Crucea patriarhală". Rămâne la Căldăruşani până la 15 decembrie 1969, pentru ca în anul 1970, la propunerea P.S. Chesarie Păunescu - Episcop al Dunării de Jos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-l aleagă arhiereu-vicar al acestei eparhii, cu titulatura „Constănţeanul". A ocupat această funcţie până la 16 0ctombrie 1975 când, la sugestia P.S. Iosif Gafton – Episcop al Râmnicului şi al Argeşului, Sfântul Sinod să-l aleagă arhiereu-vicar la Râmnicu Vâlcea.

La 30 septembrie 1984, Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ridicarea P.S. Gherasim la rangul de Episcop al Eparhiei Râmnicului şi Argeşului, confirmarea hotărârii regăsindu-se în Decretul Prezidenţial nr. 214 din 22 octombrie al aceluiaşi an. Instalarea P.S. Gherasim Cristea în scaunul episcopal s-a produs la data de 2 decembrie 1984, iar în 2009, P.F. Daniel l-a onorat cu prezenţa Sa la întronarea în scaunul de Arhiepiscop. Din 1984 şi până astăzi Înalt Prea Sfinţia Sa păstoreşte cu vrednicie această frumoasă eparhie, ce se numără printre cele mai bogate în numărul lăcaşurilor bisericeşti şi mânăstireşti din ţară. Activitatea acestui înalt prelat nu se limitează doar la împlinirea datoriilor de slujitor al Domului, cercetarea istorică şi harul scriitoricesc numărându-se printre multiplele sale zbateri. Articolele sub semnătura Sa au apărut în diverse publicaţii din ţară: „Mitropolia Olteniei"- Craiova, „Biserica Ortodoxă Română"- Bucureşti, „Almanahul Parohiei Ortodoxe Române" - Viena, „Muzeul Naţional"- Bucureşti, „Luceafăr Nou"-Viena, „Magazin Istoric"- Bucureşti, „Telegraful Român","Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic", „Lumina Lumii", „Curierul de Vâlcea", „Viaţa Vâlcii", „Povestea vorbei", „Obiectiv", „Presa vâlceană" „Vâlcea-Magazin de la A la Z", „CITY", „Curierul de Râmnic", Agero-Stuttgart, ART-EMIS şi altele, tuturor acestora adaugându-li-se interviurile acordate de P.S.Gherasim unor ziare centrale sau locale, unor posturi de radio şi de televiziune (TVR1, TVR2, Antena 1, ProTV, RTV Etalon, RTV Vâlcea 1, Radioteleviziunea Oltenia şi altele).

CĂRŢI PUBLICATE
- RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ ÎN DOCUMENTELE EPISCOPIEI RÂMNICULUI ŞI ARGEŞULUI : Râmnicu Vâlcea, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1977, 105p şi 38 ilustraţii
- PREOTUL RADU ŞAPCĂ - OMUL ŞI OPERA SA: Râmnicu Vâlcea, 1978, 125p
- UN PAŞOPTIST DE SEAMĂ - PREOTUL POPA ŞAPCĂ : Râmnicu Vâlcea, 1988, 363p şi 64 ilustraţii
- ISTORIA MÂNĂSTIRII GOVORA: Râmnicu Vâlcea, Ed.Sf. Episcopii a Râmnicului, 1995, 125p şi 12 ilustraţii
- UN SFÂNT PRINTRE OAMENI - SFÂNTUL CALINIC CERNICANUL: Râmnic Vâlcea, Ed. Sf. Episcopii a Râmnicului, 1996, 94p
- ISTORICUL SFINTEI MÂNĂSTIRI CĂLDĂRUŞANI: Râmnicu Vâlcea, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1997, 226p şi 50 ilustraţii
- VIAŢA SF. MARTIR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ŞI A CELOR ÎMPREUNĂ PĂTIMITORI CU DÂNSUL: Râmnicu Vâlcea, Ed. Episcopiei Râmnicului, 2001, 200p şi 36 ilustraţii
- CARTE DE RUGĂCIUNE: Râmnic Vâlcea, Ed. Episcopiei Râmnicului, 2002, 197p şi 20 ilustraţii
- ISTORICUL MÂNĂSTIRII HUREZI: Râmnicu Vâlcea, Ed.Conphys, 2003, 360p şi 38 ilustraţii
- VISTERIE DE CUVINTE: Râmnicu Vâlcea, Ed.Conphys, 2004, 406p
- OMUL ŞI ORDINEA ÎN LUME: Râmnicu Vâlcea, Ed.Conphys, 2003, 530p
- ISTORIA EPARHIEI RÂMNICULUI - Râmnicu Vâlcea, Ed.Conphys, 2009, 616p şi 90 ilustraţii

DISTINCŢII
În anii 2000-2006 i-au fost conferite Premii şi Diplome de Excelenţă ale Societăţii Culturale ANTON PANN din Râmnicu Vâlcea, iar în 2001 a devenit membru în conducerea Forumului Cultural al Râmnicului. În acelaşi an ca o cinstire a prestigiului de care se bucură în ţară, Î. P.S. Gherasim a fost adoptat de municipiul Cluj-Napoca, conferindu-i-se titlul de Cetăţean de onoare. Preţuirea de către vâlcenii pe care îi păstoreşte spiritual s-a materializat şi prin conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Râmnicului si Medalia de aur a Râmnicului, titlul de Membru de Onoare al Societăţii Culturale „ANTON PANN" şi al Societăţii Cultuirale „ART-EMIS"

Diploma Opera Omnia - IPS GherasimPe parcursul anilor, Înalt Prea Sfinţitul Gherasim a participat la nenumărate simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde pe teme religioase, de istorie sau cu caracter social, în ţară şi în străinătate, lansări de carte - multe dintre ele fiind patronate de însuşi Prea Sfinţia Sa - dar nu au lipsit nici manifestările cu caracter patriotic. A studiat limba germană la Regensburg-Germania, unde între anii 1969 şi 2003 a fost prezent la numeroase simpozioane, ca şi la alte manifestări organizate la: Munchen, Köln, Wiessbaden, Hamburg, Berlin, Staubing din Germania, la Salzbur-Austria, la Locarno-Elveţia, la Roma şi Florenţa-Italia, la Paris-Franţa, în Grecia la Sf. Munte Athos, la Londra-Anglia, în Israel şi în Bulgaria. Fără putinţă de tăgadă, marea dragoste a Înalt Prea Sfinţitul Gherasim, ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Române de peste şase decenii, a fost şi rămâne, interesul neostenita pentru bunăstarea aşezămintelor bisericeşti, cât şi pentru reînodarea vechilor tradiţii ale neamului românesc. În Eparhia Râmnicului, de numele Vlădicii Gherasim sunt strâns legate multe biserici, mânăstiri şi schituri străvechi, cărora le-a acordat sprijinul; bisericile: Inăteşti, Sf. Ştefan, Sfinţii Apostoli, mânăstirile : Arnota, Bistriţa Olteană, Brâncoveni, Călui, Clocociov, Cozia, Dintr-un Lemn, Frăsinei, Govora, Hurezi, Iezer, Murunglav, Stihareţ, Surpate, precum şi schiturile: Cornet, Turnu, Stănişoara, Ostrov şi Pătrunsa, dar şi Catedrala Episcopală a Râmnicului. Noul Palat Cultural al Episcopiei Râmnicului, acest superb lăcaş al spiritualităţii ortodoxe române, pare a fi cea mai convingătoare dintre realizările prelatului cu suflet generos, slujitor al bisericii naţionale a tuturor românilor - Biserica Ortodoxă Română. Toate acestea dovedesc din plin faptul că intenţiile Î.P.S. Gherasim s-au transformat în fapte, adeverind, odată în plus că „omul sfinţeşte locul".

De fapt, Înalt Prea Sfinţitul Gherasim este de religie ROMÂN, ceea ce explică, dacă mai era nevoie, atenta sa grijă faţă de valorile istoric-creştine. Sensibil la evenimentele cotidiene, reacţia sa este totdeauna favorabilă promovării imaginii României în lume şi a respectului faţă de legile ţării, faţă de datinile strămoşeşti. Poziţia fermă în legătură cu unele manifestări nocive, prin care istoria noastră este distorsionată şi caricaturizată, este binecunoscută vâlcenilor, ca şi supărarea privind legiferarea homosexualităţii în România, pe care o apreciază drept exemplu tipic de degenerare a rasei umane şi de încălcare a perceptelor creştin-ortodoxe. Numele acestui Vlădică va rămâne, cu certitudine, dăltuit în istoria Râmnicului, a judeţului Vâlcea şi al Bisericii ortodoxe Române, pentru felul curajos în care a deschis porţile Arhiepiscopiei, într-o perioadă în care între lumea laică şi biserică exista un zid de neîncredere. Prea Sfinţitul Gherasim a venit în întâmpinarea societăţii civile, cu inima deschisă, aducând binecuvântarea multor iniţiative culturale. Ctitor de aşezăminte şi valori bisericeşti în buna tradiţie strămoşească, a ştiut să canalizeze şi să unifice energiile oamenilor de cultură vâlceni înspre alegerea, în anul 1999, a Sfântului Antim Ivireanul, drept Ocrotitor Spiritual al Râmnicului. Truda de decenii nu a fost uitată. „Pe data de 14 noiembrie 2009, în Eparhia Râmnicului au avut loc mai multe evenimente istorice, la care a participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi alţi douăzeci de ierarhi ai Sfântului Sinod. În acea zi Episcopia Râmnicului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, Preasfinţitul Gherasim a devenit Arhiepiscop, a fost hirotonit noul Episcop-Vicar « P. S. Emilian Lovişteanul » când Chiriarhul Râmnicului a împlinit frumoasa vârstă de 95 de ani."
Acum, după un an de zile de la marele eveniment, cei doi Vlădici alcătuiesc un cuplu de excepţie, spre folosul Bisericii şi al enoriaşilor.

REFERINŢE

„Născut din părinţi evlavioşi, educat duhovniceşte lângă venerabili călugări din diverse mânăstiri, marcat fiinţial de marea „întâlnire" avută cu Sfinţii de la Niculiţel, cunoscător timp de decenii a greutăţii şi frumuseţii slujirii arhiereşti, Preasfinţitului Episcop Gherasim i se potrivesc foarte bine cuvintele: „creştin născut, nu făcut". Credinţa în Dumnezeu, nădejdea pusă în El şi iubirea faţă de El curg în Vlădica Gherasim ca un izvor lin, ca o boare de lumină lină. Totul curge liniştit, firesc, fără convulsii şi drame. Habotnicia, exagerările şi extremele în cele ale credinţei îi sunt străine. Nu se altoiesc pe chipul său senin..."

TEOFAN
Mitropolitul Olteniei

„Referindu-ne la cei 70 de ani de neîntreruptă şi neîmpuţinatâ osteneală a P. S. Gherasim în slujba Bisericii lui Hristos şi a neamului în care a odrăslit, încă de tânăr a răspuns chemării tainice pe care i-o adresa cerul, spunând odată cu psalmistul: „Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule!") Ps.XXXIX, 10-11; Evr.X, 9)...
Cine îşi alege o astfel de cale în viaţă şi se leapădă de sine, îşi ia crucea şi îi urmează Mântuitorului. Aşa a făcut şi Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Gherasim..."

ANTONIE
Mitropolitul Ardealului

„Înalt Prea Sfinţitul Episcop Gherasim a lăsat urme de neuitat aici, la Regensburg, întreţinând mereu cele mai bune relaţii cu Institutul pentru Bisericile Orientale şi cu prietenii lui, germani şi români. Numele Prea Sfinţitului Gherasim este invocat adeseori de ostenitorii Institutului, ca om blând şi smerit dar şi foarte vioi şi curajos, mereu în acţiune. Credincioşii români care l-au cunoscut îi reţin până astăzi chipul luminos şi binevoitor, gata să mângâie şi să încurajeze pe oricine. Aşa a fost Vlădica Gherasim în urmă cu treizeci de ani şi aşa arămas până astăzi!"...

SERAFIM
Mitropolit pentru Germania,
Europa Centrală şi de Nord

„...Din anul 1984 Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Gherasim conduce Eparhia Râmnicului, cea mai însemnată Episcopie românească. La anii senectuţii dovedeşte o forţă spirituală şi o putere de muncă ieşite din comun. Cum l-am cunoscut ca stareţ, cu ani în urmă, aşa l-am găsit şi pe scaunul episcopal... Dumnezeu să-i hărăzească încă mulţi ani de viaţă, spre folosul Bisericii şi spre bucuria noastră, a fiilor săi sufleteşti."

GABRIEL ŞTREMPEL
Membru de Onoare al Academiei Române
Director general al Bibliotecii Academiei Române

„...Arhiereul lui Hristos şi omul lui Dumnezeu - 90 de ani de viaţă şi 30 de ani de slujire arhierească"...

Pr. Prof. univ. dr. NICOLAE D. NICULA
Decan al facultăţii de Teologie ortodoxă

„Partiarhul Justinian" a universităţii din Bucureşti
„Puterea spiritului ca şi a şarmului caracteristic persoanei Prea Sfinţitului Gherasim au trecut mult peste graniţele Episcopiei din Râmnic, ajungând şi în Germania, unde ne-a întărit şi pe noi în munca noastră, ajutându-ne să îndeplinim mai uşor ceea ce ne-am propus. Pentru toate acestea mulţumesc din inimă Prea Sfinţiei Sale Gherasim, dorindu-i mai departe noroc, sănătate, putere de muncă şi ajutor dumnezeiesc... "

OST D. FRANZ HARING
Director general al Şcolilor Profesionale din Straubing
Vicepreşedinte al Societăţii de Binefacere
Straubing - Râmnicu Vâlcea

„Rodnicia spirituală a Râmnicului s-a îmbogăţit şi este unică azi, prin ceea ce face Înalt Prea Sfinţia Sa Gherasim a reuşit să facă în anii de păstorire: restaurarea aproape a tuturor mânăstirilor şi schiturilor, dar şi însămânţarea gândului de viaţă creştină în nenumărate prilejuri de întâlnire cu oamenii locului"...

Ing. Dr. CONSTANTIN ROIBU
Director general OLTCHIM S. A.

„Episcopul Râmnicului şi Oltului slujeşte de trei decenii cu o credinţă, cu un devotament, cu un har şi cu o energie nebănuite, o grădină binecuvântată. A ridicat din ruini mânăstiri întregi, bolniţe şi turnuri voievodale, a clădit, singur, un Palat al culturii închinat Sfântului Antim Ivireanul, a reclădit, a rezidit, a tencuit, a făcut să se spele şi să se repicteze fresce aflate în pragul pieirii, a acoperit cu plumb şi aramă lăcaşuri de legendă, a reînviat ateliere de pictură. [...] Aplecat cu evlavie şi har, decenii întregi de râvnă şi acribie cărturărescă, asupra trecutului vetrei noastre creştine, în fericita tradiţie a înaintaşilor săi deopotrivă vrednici monahi, tipografi vestiţi, caligrafi artişti şi martori înţelepţi ai timpului, Înalt Prea Sfinţia Sa Gherasim a izbutit să strângă între coperţile cărţilor sale meritate pagini ale unor contribuţii peste care nu se va putea trece..."


  Scripta Manent invitat Hrana spirituala
  Juramantul militar Inalti Prelati Bartolomeu
  Manifestari culturale Ipostaze Mihai Viteazul
  Oameni de cultura Oaspeti Repere