Preot Marius CostacheBiserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" din Piteşti se află aşezată în partea de vest a „Oraşului lalelelor", în apropierea pădurii Trivale, de unde şi denumirea cartierului Trivale, fost odinioară, satul Papuceşti. Ideea construirii unei biserici în cartierul Trivale a aparţinut Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi Muscelului, care în anul 1994 a încredinţat vrednicilor clerici, preoţii: arhimandrit Ciprian Otoroschi şi protosinghel Gherasim Nicuţ, de la Mânăstirea Trivale, misiunea şi osteneala sfântă de începere a lucrărilor de construcţie a unei biserici noi, chiar pe pământul mânăstirii. În anul 1994 se punea piatra de temelie a bisericii noi, pentru ca în anul 1997 biserica să ia contur, astfel ideea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Calinic a prins viaţă. Trecerea la cele veşnice a stareţului, arhimandritul Ciprian Otoroschi, a dus la încredinţarea continuării lucrărilor începute preotului Puşcaşu Cristian. Câteva luni mai târziu, a fost ajutat de alţi trei preoţi: P.C. Pr. Paroh Costache Marius, P.C. Pr. Bădoi Marin şi P.C. Pr. Mira Cristian, care printr-o muncă susţinută, dar mai ales prin ajutorul Bunului Dumnezeu şi cu sprijinul Maicii Domnului au reuşit, în anul 2004 - după zece ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noi parohiale - să finalizeze lucrările de construcţie. Biserica este ridicată sub forma unei cruci şi are următoarele dimensiuni: înălţimea turlei mari - 26 metri; lungimea bisericii - 23 metri; lăţimea în naos (abside) - 16 metri; lăţimea în pronaos - 14 metri; lăţimea în pridvor - 7 metri. Turla mare este deschisă, iar ca o particularitate a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului", cafasul se întinde pe trei laturi: apus, miazăzi şi miazănoapte. Această realizare o individualizează, fiind o împlinire a dorinţei Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Calinic Argeşeanul, aceea ca biserica să fie unică printre cele existente în Piteşti. Pictura interioară a bisericii a fost realizată între anii 1999-2001, în tehnica fresco a stilului bizantin, de pictorul bisericesc Constantin Ciubuc din Curtea de Argeş, iar la pictura exterioară lucrează şi în prezent pictorul bisericesc Virgil Moraru din Iaşi, în tehnica mozaic bizantin, specifică oraşele Pompei şi Herculanum, tehnică ce redeschide drumul recuperării unei tradiţii picturale bisericeşti vechi, încărcată de vitalitate şi de lumină. Este o tehnică de pictură murală milenară, care începe să devină azi utilizată la împodobirea bisericilor. Ideea picturii aparţine Preasfinţitului Calinic, ea este cu totul specială şi înfăţişează „Pomul vieţii", în tehnica perfecţionată a mozaicului şi a ceramicii, care prezintă o perspectivă geometrică şi cromatică cu efecte luminiscente spectaculare. Avem în perspectivă, la porunca Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop CALINIC Argeşeanul, să îmbrăcăm întreaga biserică cu acest gen de pictură în mozaic. Din aceeaşi vrere, în cadrul parohiei noastre s-au construit şi alte câteva anexe specifice şi necesare bisericii: turnul clopotniţă, baldachinul praznical şi o clădire pentru aprinderea lumânărilor.

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Piteşti Sfinţirea Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului - Papuceşti I -Trivale din Pitesti s-a realizat în anul mântuirii Domnului 2004, ziua a 21-a, luna noiembrie, de către un sobor de ierarhi şi de preoţi, avându-i în frunte pe: Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi Muscelului, Mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza şi Mitropolitul Olteniei, Irineu Slătineanul. Numirea mea ca preot la această Sfântă Biserică a fost făcută de Înalt Preasfinţia Sa Calinic, pe atunci Episcop al Argeşului şi Muscelului, în iunie1998, iar în luna septembrie a aceluiaşi an, când biserica se ridicase numai la nivelul centurii turlelor (nu avea geamuri), s-a ţinut prima slujbă. Este o biserică frumoasă, aşa cum este de fapt „Casa Domnului", cu rostul ei milenar, cu zestrea ei cea sfântă, care a reprezentat întotdeauna o pavăză în faţa încercărilor vremurilor tulburi, busola ce ne orientează pe noi, creştinii, spre veşnicie. Toate acestea s-au făcut, aşa cum reiese şi din Pisania Bisericii, spre slava Lui Dumnezeu Cel În Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin.