Acad Teodor Ardelean, art-emisExperimentul Ştiinţific de la Geneva şi Atentatul, fără precedent, în curs de desfăşurare  asupra  lui Dumnezeu, Spirit  Unic Creator al lumii  şi asupra  credinţei oamenilor în acest Spirit, indiferent de numele sub care este venerat:  Dumnezeu, Ra, Iehova, Allah…, pune pe  primul plan dreptul omului să cunoască adevărul. Există sau nu există Dumnezeu? Credinţa în Dumnezeu este sau nu  justă? Pe această temă intervine în acţiune şi publică rezultatul  cercetărilor  efectuate   cercetătorul Teodor Ardelean , licenţiat în drept, fost inspector principal în Ministerul Finanţelor şi expert judiciar, specialist de înaltă clasă în studiul documentelor  şi în studiul fenomenelor, recunoscut  în această calitate de organele oficiale ale statului. Senatul Academiei de Studii Înalte, Iaşi, scrie  în Diploma Honoris Cauza: „se  acordă  domnului Teodor Ardelean  titlul de  academician onorific, în semn de înaltă preţuire şi respect pentru întreaga activitate desfăşurată”.
 
Dovedirea „existenţei lui Dumnezeu", reclamă cunoştinţe la nivel foarte înalt şi din multe domenii de activitate, în paralel cu informaţii din spaţiu prin care cercetătorul să fie canalizat direct la dovezile din natură. Pentru aceste motive, vom relata de la început cunoştinţele teoretice şi practice necesare specialistului şi apoi informaţii despre specialistul Teodor Ardelean care s-a angajat la această acţiune. În acest mod, asigurăm cititorului posibilitatea să cunoască anterior citirii acestui volum, dacă se află în faţa unei lucrări cu totul deosebită, realizată de un expert autentic, sau lucrarea este realizată de un amator care prezintă informaţii din zona imaginaţiilor fără dovei ştiinţifice şi arheologice. Iată sinteza acestor cerinţe:
- Cerinţe pentru efectuarea  cercetărilor pe linia existenţei lui Dumnezeu, creaţia şi structurarea materiei:
- Cercetătorul să   fie licenţiat în drept.   Facultatea de drept  pregăteşte cadre pentru cercetare  şi descoperirea  adevărului în toate domeniile  activităţii omeneşti;
- Să fi lucrat  efectiv în munca de control  din Ministerul Finanţelor ca specialist de înaltă clasă  în toate  sectoarele  ce interesează Ministerul Finanţelor  pe linia   stabilirea adevărului  în obligaţiile dintre oameni şi stat. Această activitate impune  cunoştinţe speciale de înaltă clasă   în  controlul activităţii de producţie industrială (minerit, topirea minereurilor, obţinerea energiei,transmiterea energiei, topirea minereurilor, prelucrarea metalelor în semifabicate şi în produs finit, rebuturi, degradarea produselor) control în  producţia agricolă şi ramurile adiacente (lucrarea terenurilor, determinarea calităţii terenurilor, rolul climei  în realizarea producţiei,  îmbunătăţirea  calităţii seminţelor, îmbolnăvirea plantelor, degradarea cerealelor; obţinerea soiurilor noi de plante cu randamente  crescute prin intervenţia omului  la nivelul genetic al plantelor şi  consecinţele  consumului acestor seminţe sau plante asupra sănătăţii omului, animalelor şi a altor plante  crescute împreună cu  acestea; soiuri de animale obţinute prin încrucişări,  şi înmulţiri pe cale artificială; îmbolnăvirea şi moartea  în masă a  pasărilor şi animalelor;  apariţia  şi îmulţirea dăunătorilor, produse chimice  folosite ca îngrăşămint sau combaterea dăunătorilor; transporturi; depozitearea seminţelor şi furajelor; factorii care influenţează productivitatea muncii; pregătirea cadrelor de specialitate, competenţa cadrelor de conducere; construcţii; sănătatea oamenilor; conflicte între oameni; accidente; evidenţierea corectă a fenomenelor şi rezultatelor financiare ale  întreprinderilor…
- Idei şi imagini din  spaţiu   venite  în mintea specialistului. Cu ajutorul acestor informaţii specialisul  se deplasează, caută şi  pune mâna exact pe locul cu pricina. În lipsa acestor cunoştinţe universitare, practice  şi capacitate de sesizare a  fenomnelor şi cauzele care le produc, cercetarea în orice domeniu   se soldează cu eşec lamentabil.
 
Statuia de la Cintei şi Faraonul
 
Alte dovezi care atestă adevărul din descoperirile expertului judiciar Teodor Ardelean
În 9 mai 2013, postul www.Baricada.ro  cu participrea acad.Teodor Ardelean a transmis imaginea  unei piese  scoasă la lumina de zilei de muncitorii care efectuează  introducerea apei  potabile în satul Cintei,  comuna Zărand jud.Arad. În 10 mai 2013, după examinarea  statuii, cu lupa,  expertul  în studiul documetelor a constatat în plus fata de cele transmise în sera de 9 V 2013 următoarele:
 
Statuia de la Cintei
 
- Statuia cu soclul are înăltimea de aproximativ 80 cm;
- A fost descoperită la adâncimea de aproximativ 5m. (Piesele arheologice şi vatra de pămant ars, de unde  academicianul Teodor Ardelean a ridicat piesele arheologice  predate  Muzeului Arad, se aflau  aproximativ, la adâncimea de 5-6 m. (Deci, suprafaţa acoperită cu cenuşă vulcanică în acest spaţiu este aproximativ de 5-6 m.)
- Substanţa de culoare albă din care este confecţionat bustul spiritului şi soclul  s-au regăsit şi pe unele piese arheologice de la Zărand. Rezultă : toate s-au confecţionat  în aceiaşi perioadă istorică, adică anterior potopului. Substanţa  are  rezistenţă deosebită la intimperii păstrându-se intactă  timp de peste 14.000 de ani.
- Strctura chimică  a vopselei   de culoare neagră a  statuii şi a  ochilor  spiritului de culoare roşie  nu este  cunoscută;
- Statuia  redă numai capul zeului. Are capul acoperit cu  material solid de forma unei coroane  cu şiruri pe verticală  În urechi are cercei.La nivelul frunţii se află imaginea unui  corp aşezat  vertical, în spatele căruia se observă imginea unui şarpe. Imaginea şarpelui  indică  spiritul negativ superior;
- Capul se sprijină pe un tub, care se termină într-un  corp de forma unei cutii aşezată pe soclul. În spatele tubului  de o parte şi de alta, se remarcă şuviţe de păr şi  un corp similar unui  tub  format din  inele legate între ele. Tubul formează al doilea suport pentru asigurarea  stabilităţii capului   în pozitie verticală;
- Materialul care acoperă capul , se continuă în spate  de ambele părţi  ale statuii până la soclu. Acest material  în formă de evantai indică  razele ce ies din  capul  spiritului;
- Corpul spiritului şi a femeilor desenate pe soclul corespunde ca format cu al oamenilor   de pe Terra;
- Tubul de sub bărbiea spiritului  care   se opreşte în partea de jos într-un desen de forma  unei cutii   posibil să fie un  aparat care filtrează  atmosfera  terestră. Spiritul  trăind pe alt corp cosmic  unde atmosfera nu corespunde  compoziţiei de pe Terra trebuie  transformată. Culoarea roşie a ochilor  ar avea aceiaşi explicaţie. Lumina de pe Terra  nu se  află pe planeta unde trăeşte. În sprijinul acestei idei vin toate povetirile  oameilor cu  întâlnirea spiritelor pe întuneric;
- Dansul fetelor de pe statuia de la Cintei   confirmă ca realitate imaginea  de pe piesa arheologică predată  de noi la Muzeul din Arad, unde, o femeie răpită  este  transportată cu un  O.Z.N.  şi prezentată unui spirit negativ care o examinează  din toate părţile. De asemenea, din antichitate, realitatea legendelor din credinţele religioase cu teme de  gelozie, sau textul Bibliei  cu prvire la apariţia uriaşilor  prin contactul dintre spiritele neagtive şi fetele oamenilor; 
- Pe  obraz, pe buze, pe sprâncene, pe cearcănele  de la ochii, statuia  conţine  desene similare structurii literelor de pe piesele arheologice de la Zărand. (Până la ora 24  a zilei  de 10  mai 2013 nu am reuşit să obţin cu ajutorul computerului  transformarea  literelor de pe  statuie în literele alfabetului  actual. Ca atare,  nu cunoaştem  nici un cuvânt).  Vechimea pieselor de la Zărand şi de la Cintei este aproximativ aceeaşi: toate provin dinaintea potopului;
- Statuia  scoasă afară de muncitorii  de la Cintei  face parte din complexul de statui şi piese aheologice descoperite de academicianul Teodor Ardelean   începând cu anul 2004, publicate în volumele  lansate în ţară şi trimise în străinătate cu propuneri pentru dezgroparea  Edenului  care se întinde de la Tisa pînă la Roşia Montană şi  între Crişul Alb şi râul Mureş. În aceast zonă se află peste tot piese arheologie. Cele mai  importante piese se află  în partea de apus a Munţilor Zărandului. În volumul „Creaţionism ştiinţific-arheologic. Istoria nefalsificată a omenirii. Manual internaţional”  apărut  în anul 2013, la pag. 181 şi la pag 132 se află tipărite toate piesele  care formază complexul şi castelul  spiritului negativ de la Cintei. Ca atare, în afară de statuia descrisă mai sus, în acest loc se află şi alte statui  împrăştiate de  convulsiile pământului  Domnul Ghilea Sorin directorul www Baricada. ro propunea, în seara de  de 9 mai 2013 să efectuăm  noi, Baricada.ro şi subsemnatul, restul de săpături pentru  recuperarea pieselor arheologice. Planul nu poate fi realizat pentru că nu posedăm aprobările necesare, banii, aparatura şi  specialiştii în astfel de săpături. De fapt, din anul 1992  subsemnatul fac mereu  propuneri similare şi solicit concursul organelor statului dar  nimeni nu mă aude. La un moment dat, pe această temă, am  incheiat  un contract de colaborare cu Muzeul din Arad, dar contractul a rămas în faza de proect, nefiind aprobat de Ministerul Culturii.
- Stuctura terenului   unde s-a aflat statuia spiritului negativ este  o continare a structurii  terenului  de la Biblioteca Cerurilor de la Zărand. In acest spaţiu se aflau concentrate  trupele spiritelor negative  formate din mii de „soldaţi” care au atacat  Biblioteca  Cerurilor şi Templul Sfant al Edenului. Sub  acest strat de lut se află, conform fotografiilor transmise de satelitul american, trupurile  miilor  de spirite  negative  întrupate .Terenul nu este rentabil,pentru agricultură.  În anii 1946-1950 s-a încercat cultivarea cu orez. S-au săpat canale şi  terenul  s-a însămânţat cu orez  Producţia  a fost inferioară . Boabele nu s-au dezvoltat. S-a încercat cultivarea altor plante cerealiere. Rezultatul  a fost identic: tulpinile plantelor şi boabele nu se dezvoltă. Astfel, terenul a rămas necultivat. Cresc numai  plante ierbicee  pentru hrana animalelor  ierbivore, dar fără să se dezvolte, să crească, pentru a fi cosite şi folosite ca fân. Terenul, nefiind utilizabil pentru producţia agricolă şi pomicolă , în graiul ţăranilor români din Zărand, moştenit din graiul dacilor, se numeşte „Sici” (sau Sâci ) „Exemplul merg pe Sici”. (Sâci) Originea cuvântului „sici=aci „provine din  constatarea fenomenului  rezultat în  urma potopului. Aci,pe acest loc, după trecerea potopului şi scăderea apei, complexul de statui de pe şoseua  Zărand  Cintei, castelul de la Cintei, miile de  corpuri ale spiritelor negative întrupate, Biblioteca Cerurilor  au fost acoperite cu cenuşă. În locul acestora  se întindea numai pământul pe care creşte iarba verde. (În Dicţionarul Limbii Române Literare şi Contemporane vol.IV  la pag.119 Editia 1957 cuvântul sici se explică astfel: Partea ovală şi fără adâncitură a arşicului. Partea dimpotrivă (a arşicului) care stă pe pământ se numeşte  sici . Deci, partea  ovală, fără adâncitură a stratului  de pământ de la  suprafaţă (văzând  suprafaţa Terrei ca un glob) şi partea  dimpotrivă, de sub stratul de cenuşă, tranformat în lut,  care acoperă pământul din timpul Edenului se  numeşte sici. Determinarea  substantivului de sici (sâci) s-a făcut de Fiii Răsăritului după  aceiaşi tehnică  de formare a  topicilor constatate în Tara Zărandului.
 
Evaluare
 
- Statuia   descrisă mai sus  este un argument în plus şi hotărâtor, dacă era necesar, pentru recunoaşterea adevărului din lucrările publicate de expertul judiciar, specialist în studiul documentelor şi a fenomenelor, Teodor Ardelean, cu privire la localizarea Edenului, la potop, la  cuvintele sacre din limba daco-românilor şi la restul fenomenelor descrise în Biblie .
- Statuia de la Cintei  reproduce  un spirit negativ de grad superior la care se închinau toate spiritele negative de pe Terra. Acesta, posibil, să fie chiar  Lucifer duşmanul  lui Dumnezeu şi duşmanul lui Isus Cristos. Dovezi ?
- marginile pleoapelor  formate din corpul şi capul şerpilor;
- dansul erotic al „femeilor” dezbrăcate;
- imaginea şarpelui  de pe  pe coroană;
- atacul Templului Sfânt al Edenului şi a Bibliotecii Cerurilor  de la Zărand, unde s-au descoperit piesele arheologice  cu profeţia Răstignirii, Învierii şi aşezării lui Isus Cristos  la dreapta lui Dumnezeu, vine din  apus, respectiv dinspre localitatea Cintei  unde se afla complexul de statui, inclusiv statuia acestui  spirit negativ. Toate statuiele complexului, inclusiv  a spiritul negativ care a ordonat şi dirijat  acest atac, au fost răsturnate şi împrăştiate de zvârcolirea  Pământului. Corpurile, spiritelor negative şi, poate, ale indivizilor speciei umane, au fost transformate în gaze, apoi reconstruite cu ajutorul  câmpurilor de forţă  ale particulelor constructoare descoperite de  cercetătorul Teodor Ardelean .
- Cauza „Sici-ului” (sâci) în acest spaţiu, pe care creşte numai iarbă, (plantele cerealiere şi  pomicole neputându-se dezvolta) având sub stratul de cenuşă vulcanică corpurile spiritelor negative, ar putea fi   emanarea  de acestea a  radiaţiilor negative. Evenimentele  acoperite cu cenuşă vulcanică  au fost uitate complet până la împlinirea  timpului prevăzut în  Ora  Astrală a Omenirii[1]
 
Comparaţia statuii de la cintei cu fotografia faraonului Tutankhamon
 
Între  Statuia de la Zărand  şi  fotografiile faraonului Tutankhamon  din volumul Egyptean Museum,Cairo. Editura: Adevărul Holding Bucureşti ISBN 978-606-539-203-8 anul 2010  există  deosebiri esenţiale:
- Pe  faţa faraonului  nu se observă  textul existent pe pe faţa şi buzele   statuiei  de la  Cintei. Pe partea posterioară a  măştii funerare de la Cairo se află  un text hieroglific   în litere de aur, dar autorul măştii nu indică  sursa  textului gravat.Nu ştim dacă textul gravat  corespunde cu  textul  de pe statuia  de la Cintei.
- Ochii faraonului corespund cu ochii omului.Ochii de pe statuie au o singură culoare. Aceasta este  roşie.
- Genele faraonului  se aseamănă cu cele  din  corpul omului.Genele statuiei   de la Cintei  sunt redate prin doi şerpi.
- Tubul de sub bărbia faraonului, existent în fotografia de la Cairo şi în statuia de la Cintei după unii,ar fi o barbă falsă. Personal ,consider că ar fi un tub care filtrează aerul sau poate prin care se comunică  de pe Terra cu spiritele de pe alte corpuri cosmice.
 
Motivaţii
 
- Pe statuie  un capăt al tubului pleacă de sub  bărbie iar al doilea  capăt se opreşte într-o cutie.
- În fotografiea de la Cairo capătul de sus se află tot sub bărbie, iar capătul de jos    se termină într-o cutie  care aseamănă cu  gura deschisă. A se vedea  acest capăt unde apar semne similare dinţilor. În alte fotografii ale acestui faraon capătul tubului de jos pare a fi îndoit (legat) sau cu  fire ce ies din tub.
- Faraonul Tutankhamon   a  murit la etatea de 17 ani când nu avea barbă
- Acest instrument  folosit de spiritul de la Cintei într-un anumt scop,după mii de ani, pierzându-se  legătura cu   spiritele din Univers, faraonii l-au  folosit ca  obiect, sau simbol, ce exprimă puterea  sacră.
- Imaginea tinerelor   dezbrăcate  executând un dans erotic  pe soclul  statuiei  nu se regăsesc în  fotogrfiile volumului amintit.
- Fotografii  şi informaţii transmise pe internet de Wikipedia, deosebite de informaţiile  analizate mai sus pe baza volumul Egyptean Museum, Cairo. Editura Adevărul Holding Bucureşti ISBN 978-606-539-203-8 anul 2010: 
- Informaţii   pe Wikipedia Faraonul era  plăcut zeilor. Era considerat conducătorul adevărului.
- S-a instalat  opinia existenţei unui bletem care cade asupra celor care schimbă poziţia  faraonului în mormânt.
- Faraonul a murit la etatea de 17 ani. Etatea este o dovadă că acesta nu  avea barbă.
- Culoarea inelelor ce formează  peretele tubului numit barbă  nu are culoarea părului.
- Fotografia  coţine  coliere în jurul gâtului care lipsesc  pe statuia de la  Cintei
- Fotografiile mumiilor altor faraoni, publicate pe internet  contin pe masca obrazului  imagini similare  celor de pe piesele arheologice şi a stuei de la Cintei.
 
Concluzii
 
- Statuia de la Cintei redă  un spirit negativ de grad superior.(posibil chiar pe Lucifer )
- Fotografia faraonului este o imitaţie târzie a imaginii statuiei  spiritului  negativ de la Cintei.
- Triburile egiptene după potop plecând din Ţara Zărandului cunoşteau  taina Statuiei de la Cintei.Ca atare , adaptând -o la cerinţele religiei  pe care au clădit-o, condusă nu de spiritul negativ  ci de spiritul pozitiv, au dispus ca  masca funerară  să fie  confecţionată în virtutea religiei care o reprezentau, determinată de  zeul pozitiv pe care l-au numir Ra sau Re. Pentru aceste motive,o parte din elementele  statuiei de la Cintei, care  exprimă pe conducătorul spiritelor  negative  în războiul de la Zărand, nu  sunt incluse  în componentele  imaginii şi  îmbrăcămintei faraonilor.
- Statuia de la Cintei nu este identică  ca formă şi   esenţa spiritului  pe care-l reprezintă, concret  imaginea   spiritului negativ, cu spiritul pozitiv numit Ra la care se închinau  egiptenii   şi faraonii.
 
Atenţionare
 
Constatarea opoziţiei,  marginalizarea şi lipsa de   concurs a cunoaşterii  de masa oamenilor  a descoperirilor epocale consemnate în volumul  „Creaţionism ştiinţific-arheologistic. istoria nefalsificată a omenirii - Manual internaţional” ne oblgă să menţionăm:
Desconsiderarea, opunerea sau trecerea cu vederea peste adevărurile descrise în acest volum, pe care s-a clădit majoritatea segmentelor din credinţa oamenilor în Dumnezeu, în creaţia Universului şi în structurarea materiei este un act îngrozitor! Aceste fenomene au stat ascunse mii de ani, descoperindu-se  în zilele noastre la timpul  prestabilit.Nu sunt  ficţiuni prezentate în fraze pompoase,emoţionale  necesare  unei  opere literare  pentru  a fi vândută  sau  ipoteze într-un   proces juridic. Sunt  fapte controlabile,adevăruri pe care  se sprijină segmente  principale din credinţa oamenilor în Dumnezeul adevărat,în Dumnezeul vecinic viu. Desconsiderarea celui mai  neânsemnat adevăr din aceste  descoperiri, mâne, poate afecta credinţa totală a milioanelor de oameni. De aceea, din punct de vedere a cercetătorului, desconsiderarea sau blocarea cunoaşterii oricărui segment de adevăr   care afectează temelia  credinţei, indiferent de motivaţiile unora: acţiunea  noastră nu are aceasta temă; în  volumul publicat se află şi  descoperiri  proprii Daciei, care nu au legătură cu  obiectul acţiunii noastre; descperiri cu privire la O.Z.N. , descoperiri   care nu le aflăm în cartea  de baza a crdinţei noastre cum este în cazul creştinilor, Biblia lasă uşa deschisă piederii  credinţei   care stă pe adevăr, aruncă oamenii în braţele fiarei 666. Aceste acţiuni  pot accentua  mânia  deja aprinsă a lui Dumnezeu  pentru  alte fapte pe care le am realizat noi, părinţii  şi strămoşii noştri.
 
Pentru că în schimbul de idei se află  adevărul sau minciuna, credinţa adevărată sau credinţa neadevărată  rog cititorii, în mod special pe făuritorii de opinii, conducători de biserici, să reţină:
- Toate credinţele  s-au format pe un adevăr  sau un neadevăr dar  care era prezentat ca adevăr. Aici stă poticnirea  sau  ruperea  credinţei  de descoperirile ştiinţfice  care exprimă  adevărul şi de adevărul pe care s-a clădit credinţa.
- „Tomo, pentru că M-ai văzut ai crezut. Ferice de ceece n-au văzut şi au crezut” [2] Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut se referă concret la această informaţie, nu pentru existenţa informaţiei  în lume, ci pentru adevărul  care a născut informaţia. Din acest verset nu înseamnă că omul trebuie să creadă  informaţia   formulata de cineva,care  circulă printre oameni, ci numai  dacă este adevarată,iar pentru a cunoaşte adevarul  e nevoie de  cercetare.
- Cheia cunoaşterii adevarului este dată de Biblie:
- Orice duh care  mărturiseşte că Isus Cristos  a venit în trup este de la Dumnezeu[3]  nu pentru  mărturie, ci pentru că mărturia stă pe  adevăr ..
- Descoperirile noastre de natură ştiinţifică  care  atestă  existenţa  Divinităţii, creaţiei şi structurarea materiei  sunt  respinse  de unele persoane pe motivul „noi avem  Biblia şi crediţa. Nu avem nevoie  de alte decoperiri”. Aceştia uită că în perioada dominaţiei fiarei 666 omenirea se va confrunta tocmai cu  probleme  de natura celor pe care le resping, de care nu vor să audă. Uită sau nu au voie să-şi amintească, să înţeleagă cerinţele Bibliei: cunoaşterea adevărului ca principală problemă  a omenirii. Pentru aceste  considerente consemnăm:
- În Epistola către efeseni, cap. 6, vers. 13 în inventarul  armăturii lui  Dumnezeu adevărul  se află pe locul întâi. Credinţa se află pe locul 3. De ce? Pentru că credinţa stă pe adevăr. Fără adevăr credinţa este falsă. Priviţi în istorie şi vedeţi credinţele oamenilor prăbuşite tocmai pentru că nu stateau pe adevăr, pe cunoaşterea adevărului.
- În perioada fiarei 666 se va forma altă credinţă decât  aceea de astăzi. Aceea  deşi va sta pe neadevăr, se va numi  credinţă.
- Neidentificarea în Biblie a creaţiei şi structurării materiei sub formă de protoni şi atomi nu că aceasta realitate nu este  descrisă, ci pentru că nu se citesc cu atenţie informaţiile  Bibliei,  a făcut deja pe unii să  afirme: Dumnezeu nu este nici chimist şi nici fizician. Informaţii de această natură  nu au legătură cu credinţa, sunt  eronate. Da! Dumnezeu nu este om de ştiinţă dar este totul. Toată ştiinţa  ca adevăr se află  în El. El este creatorul a tot ce există şi a creat mijloace pentru strcturarea materiei. Necunoaştrea acestor mijloace măcar  ca  informaţii  minime dar adevărate, conduc  la necunoaştre  lui Dumnezeu, la necunoaşterea de care se va folosi fiara 666,
- Contestarea importanţei   şi neceatea cunoaşterii  realitaţii din domeniul Divinităţii, creaţiei Universului şi structurării materiei sunt obstacole în calea cunoaşterii adevărului pe  care s-a clădit credinţa.
- Poziţia  de indiferenţă la descoperiri ştiinţifice care confirmă  Creaţia şi Biblia.
Informaţiile  lui Ezechiel Cap.1/1 cu privire la  „un  aparat”  folosit de spiritele pozitive  sunt contestate de  unii  care vorbesc în numele credinţei. Aceştia neagă adevărul  fără  să cerceteze .Neagă toate informaţiile de natura O.Z.N. şi astfel  chiar Biblia. Fotgrafiile satelitului  american din zona Zărandului sunt dovezi reale că în urmă cu cca 14.000 de ani a existat  un război  nuclear între spirite, folosindu-se aparate de forma avioanelor de astăzi.  Este dovada  materială certă care confrmă adevărul din Ezechiel  şi justifică necesitatea încluderii în volumul „Creaţionism Ştiinţific-Arheologic, Istoria Nefalsificată a omenirii - Manual internaţional,  informaţii  despre O.Z.N..
- Ora Astrală a Omenirii, văzută de Isus Critos imediat după înviere şi Cap.6 din Efeseni  cer cunoşterea şi propovăduirea adevărului.
- În cazul necunoaşterii  sau respingerii  adevărului  individul rămâne cu credinţa fără  bază,expus la  experimentele fiarei 666  care vor  rupe definitiv credinţa de  adevăr, pe care o avea  şi  adoptă altă credinţă  fără adevăr, dând crezare minciunilor  ce-i  vor fi  prezentate. De aceea, înarmaţi-vă cu Adevăr, cât mai aveţi timp!
 

Activitatea acad Teodor Ardelean

- Pregătire teoretică. Este absolventul Univerităţii Babeş-Bolyai facultatea Drept din Cluj-Napoca. Facultatea pregăteşte cadre pentru cercetare în toate domeniile având ca obietiv final descoperirea cauzei şi adevărului.
- Activitatea
Inspector principal în Ministerul Finanţelor-Inspecţia Teritorială Financiară de Stat nr.1. Arad.In această calitate trebuia să posedeze cunoştinţe la nivel superior nespecialiştilor sau specialiştilor pe care îi verifica. A verificat documente şi fenomene la întreprinderi şi instituţii de stat din aproape toate domeniile de activitate ce interesa Ministerul Finanţelor. Obiectivul urmărit: descoperirea cauzelor şi adevărului. Temele abordate, stabilite de Ministerul Finanţelor, necesita cunoştinţe vaste din mai multe discipline: în realizarea productiei, în industrie, în extragerea materialelor, în topirea materialelor, în prelucrarea materialelor, în transporturi, în construcţii, în creşterea animalelor, în pomicultură, în viticultură, în piscicultură, combaterea dăunătorilor, în construcţii, în pregătirea cadrelor, în spitale, în cămine.
- Expert judiciar. În această calitate a verificat documente şi a studiat fenomene pentru descoperirea cauzei şi adevărului pentru ca procurorul sau judecătorul să cunoacsă adevărul.
- Se bucura permanent de idei şi imagini deosebite care îl conduceau direct la cauza căutată. După teoria elaborată, toate ideile şi imaginaţiile provin din spaţiu.
- Activităţiile care-i dau dreptul să se prezinte „specialist universal de înaltă clasă" se regăsesc în calitatea oficială dată de organele îndreptăţite ale statului(studii universitare din domeniul stabilirii adevărului, funcţiile deţinute şi descoperirile sale, pe lângă care milioane de oameni au trecut fără să le vadă,tratate în acest volum, în autobiografie, în scrisori provenite de la mari personalităţi ale lumii care i-au citit lucrările.
- Dovedirea de către Nostradamus a intrării Terrei în Ora Astrală a Omenirii odată cu naşterea şi activitatea lui Teodor Ardelean.
- Dovedirea lacunelelor în concluziile Experimentului de la Geneva 2008-2012.
- Descoperirea cunoştinţelor secrete,ascunse de la facerea lumiiî îl prezintă ca omul din Profeţia lui Isaia capitolul 41 prin care se scoate în evidenţă teoriile care contestă pe Dumnezeu şi creaţia de Dumnezeu a lumii.
- Aplicând realizările ştiinţei şi tehnicii, pe baza unor metode de cercetare, descoperite de dânsul, la studiul complet a materiei, organismului uman, fenomenelor şi proceselor din natură, publică în acest volum, rezultatul cercetărilor sale, rezultate ale unui specialist în domeniul universal al cercetării. Prin dovezi descoperite cu ajutorul tehnicii de vârf fotografii ale satelitului american, piese arheologice din perioada Edenului, documente din istoria omului şi din istoria religiilor, informaţii de la facerea lumii, tăinuite cunoaşterii, transmise codificat, sau necodificat, analizate prin prisma cunoştinţelor specialistului de înaltă clasă, autorul face lumină în domeniile cercetate,atestă realitatea lui Dumnezeu şi creaţia lumii de Dumnezeu!

În consecinţă, dovezile relatate în acest volum:
-demostrează ştiinţific şi arheologic existenţa lui Dumnezeu,creaţia lumii şi existenţa spiritelor;
- explică originea, cauza fenomenelor negative;
- demonstrează intrarea planetei în Ora Astrală a Omenirii sub auspiciile căreia se desfăşoară vremurile de astăzi;
- explică relaţiile dintre „Ora Astrală a Omenirii şi Experimentul de la Geneva", 2008;
- scot în evidenţă asemănarea dintre vremurile noastre şi conţinutul segmentului de început a noii ere descrisă în „Ora Astrală a Omenirii" (Oră determinată prin calculele astronomice de Nostradamus);
- prezintă cele două evenimente anunţate de Iisus Cristos după înviere:
- primul eveniment: veacul slavei lui Dumnezeu , prin învierea lui Isus Cristos
- al doilea eveniment: lucrarea lui Dumnezeu care se sfârşeşte cu bine.[4]
 
---------------------------------------------
[1] vezi Eclis.  Cap. I /11 „Nimeni nu-şi mai aduce aminte de ce a fost mai înainte ..Cap.I/9” Ce a fost, va mai fi, şi ce s-a făcut ,se va mai face;nu este nimic nou subt soare.
[2] Ioan 20/29) 
[3]1Ioan 4/2)
[4]vezi „Creaţionism ştiinţific-arheologistic. istoria nefalsificată a omenirii - Manual internaţional”, partea a VI-a, cap. IV lit. C